Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 22

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==far red light
Check title to add to marked list
Grote productiestijging door verrood licht bij onderzoek tomaat
Dieleman, Anja - \ 2016
crop production - tomatoes - illumination - greenhouses - greenhouse horticulture - far red light - experimental plots - agricultural research
Light induction influences production of compounds and plant physiology : possibilities through intentional use of the light spectrum
Dueck, Tom - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - ornamental plants - chrysanthemum - phalaenopsis - plant development - crop growth stage - illumination - plant physiology - far red light - blue light - red light

Light is more than just the big mechanism behind photosynthesis. Parts of the light spectrum, or simply more or less light, influence the development of plants: germination, flowering, cell division and cell elongation. Light induction also affects the formation of compounds that are useful to humans. It’s a new area with much to discover.

Stuurlicht beïnvloedt aanmaak inhoudsstoffen en plantenfysiologie : mogelijkheden door bewust gebruik van het lichtspectrum
Garcia Victoria, Nieves - \ 2015
horticulture - greenhouse horticulture - ornamental crops - chrysanthemum - phalaenopsis - polygonum - crop growth stage - plant physiology - illumination - red light - far red light - secondary metabolites - flower induction - cuttings

Licht is meer dan de grote motor achter de fotosynthese. Delen van het lichtspectrum, of juist meer of minder licht, beïnvloeden de ontwikkeling van planten: de kieming, bloei, celdeling en -strekking. Stuurlicht heeft ook invloed op de vorming van voor de mens nuttige inhoudsstoffen. Een nieuw terrein, waarbij nog veel te ontdekken valt.

Right light colour gives plant a boost : research shows relationship light and plant immunity
Velden, P. van; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 4 (2015)2. - ISSN 2215-0633 - p. 16 - 17.
glastuinbouw - snijbloemen - plantenontwikkeling - belichting - schimmelziekten - ziektebestrijding - reacties - verrood licht - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - cut flowers - plant development - illumination - fungal diseases - disease control - responses - far red light - agricultural research
Light could be an important factor as to whether a plant is sensitive to fungal infestation or not. This is a whole new angle because until now only the relationship with the greenhouse climate was considered: perhaps it’s too dry, too wet, too warm or too cold. Even at a high RH a plant doesn’t need to suffer from disease, according to the researchers Jantineke Hofland-Zijlstra and Luc Stevens. They are carrying out fundamental research on plant immunity in relation to light.
Stuurlicht in de Glastuinbouw : 1. Kansen voor energiebesparing?
Dueck, T.A. ; Hogewoning, S. ; Pot, S. ; Meinen, E. ; Trouwborst, G. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1349) - 56
teelt onder bescherming - gewasproductie - gewasopbrengst - gewaskwaliteit - gewasfysiologie - kunstlicht - kunstmatige verlichting - plantenfysiologie - aanvullend licht - blauw licht - verrood licht - rood licht - phalaenopsis - kalanchoe - chrysanten - protected cultivation - crop production - crop yield - crop quality - crop physiology - artificial light - artificial lighting - plant physiology - supplementary light - blue light - far red light - red light - chrysanthemums
This report focusses on energy efficient steering light applications by energy efficient lighting systems, but especially with new possibilities to influence crop growth and production with the light spectrum. After an introduction of the physiological background and application of steering light, new applications for steering light in the future are described with respect to energy saving opportunities. Possible scenario’s for steering light are presented for phalaenopsis, chrysanthemum and kalanchoë.
Stuurlicht kan koele teeltperiode bij Phalaenopsis vervangen : andere teelwijze bespaart energie in de zomer
Hoogstraten, K. van; Meinen, E. ; Dueck, T.A. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)4. - p. 10 - 11.
glastuinbouw - teeltsystemen - potplanten - energiebesparing - belichting - verrood licht - rood licht - bloei-inductie - plantenontwikkeling - greenhouse horticulture - cropping systems - pot plants - energy saving - illumination - far red light - red light - flower induction - plant development
Phalaenopsistelers houden in hun teelt een koele periode aan van zo’n zes tot negen weken. Dit stimuleert de knopuitloop en brengt de bloei op gang. In de zomer kost het koelen tot 19°C echter veel energie. Kan het ook anders? Onderzoek wijst uit dat relatief veel rood stuurlicht en minder koeling even goede resultaten oplevert. Bijkomend voordeel is dat het de teelt versnelt.
Onderzoek stuurlicht Freesia winter 2013-2014 : praktijkonderzoek met lage intensiteit LED belichting tijdens de donkerperiode
Kromwijk, J.A.M. ; Echtelt, E. van; Akerboom, T. ; Pronk, H. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1346) - 28
glastuinbouw - freesia - cultivars - cultuurmethoden - energiebesparing - belichting - led lampen - verrood licht - temperatuur - gewasproductie - greenhouse horticulture - cultural methods - energy saving - illumination - led lamps - far red light - temperature - crop production
The use of low intensity red or far-red LED light during the dark period was tested in a commercial greenhouse at Akerboom Freesia. The use of red or far-red light in the dark period had no clear effect in Freesia. The production of the variety ‘Ambiance’ increased 6% at 8 μmol.m-2.s-1 red LED light during the dark period, but there was no increase in production for the variety ‘PinkPassion’. Low intensity far-red during the night period did not give an increase in production. It was shown that it is possible to realise a good Freesia production in a greenhouse with a lower intensity assimilation lighting. This was in combination with a lower temperature which resulted in a longer growing period compared to the cultivation of Freesia in a greenhouse with a higher intensity assimilation lighting and higher temperature.
Bloei & stuurlicht bij Phalaenopsis : bloei-inbductie door stuurlicht spaart energie
Dueck, T.A. ; Meinen, E. ; Hogewoning, S. ; Trouwborst, G. ; Pot, S. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1343) - 36
glastuinbouw - phalaenopsis - temperatuur - belichting - energiebesparing - rood licht - verrood licht - bloei - plantenontwikkeling - greenhouse horticulture - temperature - illumination - energy saving - red light - far red light - flowering - plant development
Phalaenopsis plants are grown at relatively low temperatures during the flower induction phase for the plants to flower. Because flower induction hormonally driven, there is a good chance that the light spectrum can induce flowering as well. In this way energy can be saved in the summer not having to cool the greenhouse during flower induction. With relatively more red light (imposed) bud break could be realized by activating phytochrome B, which reduces the apical dominance and increases the chances of spike elongation. In order to investigate this, an experiment was designed comprising of treatments with relatively high amounts of red light or relatively high amounts of far red light were combined with reduced or intermediate temperatures. The experiment showed that a cooling period of 8 weeks will always result in a higher percentage of multiple spikes in both cultivars regardless of the light spectrum. However, it took two weeks longer to have these plants ready for sale. Regarding the spectrum, light with a higher proportion of red light also resulted in a higher percentage of multiple spikes. Light with relatively more far-red light lowered the percentage of multiple spikes when no cooling period was included in the induction period. This experiment showed that a cooling phase of 19°C can be replaced by using of HPS lamps (with more red light) and a temperature of 22°C.
Onderzoek stuurlicht Freesia winter 2012-2013 : praktijkonderzoek met lage intensiteit LED belichting tijdens de donkerperiode
Kromwijk, J.A.M. ; Echteld, E. van; Akerboom, T. ; Pronk, H. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1347) - 24
glastuinbouw - freesia - cultivars - belichting - led lampen - verrood licht - plantenontwikkeling - cultuurmethoden - effecten - greenhouse horticulture - illumination - led lamps - far red light - plant development - cultural methods - effects
Low intensity red or far-red LED light (4 µmol.m-2.s-1) during the dark period was tested in a commercial greenhouse (Akerboom Freesia). During the day assimilation lighting was used. The trial showed no clear effect on production. At the first planting date, plants showed symptoms of virus, so no production counts were carried out. At the second planting date, only small differences in production were observed (max. 6% difference in production) and there was no clear correlation with the treatments. This might be a result of low intensities of red and far-red light reaching the control plots and/or the variety used in this experiment (Ambassador). The production increase varied from 5% for the variety Albatros to 22% for the variety Red Beauty in a previous experiment with red and far-red LED light on Freesia. Ambassador maybe less sensitive to low intensity LED light during the dark period than the other cultivars.
Lage intensiteit LED belichting in zomerbloemen en trekheesters : praktijkonderzoek naar effect van stuurlicht op vroegheid en kwaliteit
Helm, F.P.M. van der; Kromwijk, J.A.M. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1348) - 52
glastuinbouw - snijbloemen - struiken - belichting - led lampen - lichtsterkte - blauw licht - rood licht - verrood licht - plantenontwikkeling - greenhouse horticulture - cut flowers - shrubs - illumination - led lamps - light intensity - blue light - red light - far red light - plant development
For many cut flowers production and quality are enhanced by adding artificial assimilation light during periods of low light. For many seasonal flowers, the use of high intensity assimilation light is unprofitable or requires too high investment. Therefore the effect of day length extension with low intensity LED light (Philips production modules 94% red / 6% blue) was tested. In stock (Matthiola incana) the use of low intensity LED lighting accelerated harvest date by 10 to 20 days as light intensity increased from 5 to 20 μmol.m-2.s-1 measured at plant level. In snapdragon (Antirrhinum majus) the effect was less pronounced and visible only from 10 μmol.m-2.s-1. In Trachelium caeruleum the effect was even less and only visible at 20 μmol.m-2.s-1 in two of the three varieties used. The use of LED lighting during the daytime on the short day plant Ranunculus asiaticus had no effect on the time of harvest. In most crops leaf colour improved and leaf colour became darker as light intensity increased. The leaf colour of snowball (Viburnum opulus ‘Roseum’) also improved under red, blue, and 94% red/6% blue LED lights and under Retrofit lamps when compared to no artificial light. Moreover, leaves and stem below the inflorescence remained more compact and quality improved under red, blue, and red/blue light. Far-red LED light gave the opposite effect with lighter leaf colour, increased stem elongation and smaller and more pointed leaves.
'Juiste kleur van het licht geeft de plant een opkikker' : Onderzoek toont relatie licht en plantweerbaarheid aan
Velden, P. van; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Stevens, L.H. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)11. - p. 25 - 27.
glastuinbouw - snijbloemen - plantenontwikkeling - belichting - schimmelziekten - ziektebestrijding - reacties - verrood licht - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - cut flowers - plant development - illumination - fungal diseases - disease control - responses - far red light - agricultural research
Licht zou wel eens een belangrijke factor kunnen zijn die ervoor zorgt of planten nu wel of niet gevoelig zijn voor schimmelaantastingen. Dat is een hele nieuwe invalshoek, want tot op heden werd alleen een relatie met het kasklimaat aangetoond. Te droog, te nat, te warm of de koud. Zelfs bij een hoge RV hoeft een plant niet ziek te worden, stellen Jantineke Hofland-Zijlsta en Luc Stevens. Zij doen fundamenteel onderzoek naar plantweerbaarheid in relatie tot licht.
Teeltversnelling met LED-belichting in zomerbloemen : Voldoende perspectief voor toekomst
Jagers, F. ; Kromwijk, J.A.M. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)8. - p. 58 - 59.
glastuinbouw - snijbloemen - zomerbloemen - belichting - led lampen - rood licht - verrood licht - blauw licht - proeven - rendement - gewaskwaliteit - greenhouse horticulture - cut flowers - summer flowers - illumination - led lamps - red light - far red light - blue light - trials - returns - crop quality
Bijbelichten met een weinig licht gedurende de nacht kan in een aantal zomerbloemen een flinke teeltversnelling geven. Dit bleek afgelopen voorjaar in een praktijkproef op zes bedrijven. Telers en onderzoekers zien perspectief voor LED-belichting, zeker als de efficiëntie van deze lampen verder toeneemt.
Wheat 2012 outdoor
Brufau Segues, Eduard ; Vos, J. ; Evers, J.B. ; Anten, Niels - \ 2013
wheat - plant development - light relations - far red light - grasses cereals - Triticum aestivum L. - Hordeum vulgare L. - models
This dataset contains the underlying data for the MSc thesis: Effects of population density on tillering in wheat and barley. Tillering is the formation of lateral shoots from the base of the stem which is produced specially in grasses and cereals. It is an important property in crops (cereals and grasses) of the Poaceae family. It enables these crops to cope with intraspecific competition by optimizing the formation of ear-bearing shoots in relation to the resources available. The present study investigates the effects of plant population density on the tillering of wheat and barley species. More specifically it studies the kinetics of tiller appearance, the probability of tiller occurrence and the cessation of tiller appearance in relation to the light conditions inside the canopy (in terms of photosynthetically active radiation (PAR) intercepted and red : far-red ratio). Furthermore, tiller appearance is related to morphological characteristics of the plant. The experiment was conducted in Wageningen (The Netherlands) in July and August 2012. Spring wheat plants (Triticum aestivum L., cv. ‘Aurum’) and barley plants (Hordeum vulgare L., cv. ‘Quench’) were grown in containers of 70 x 90 cm. For both plant species, seeds were grown at three population densities: 100, 262 and 508 plants m-2. Leaf length, light intercepted by the canopy and relative red : far-red was monitored during the two months of experiment. At the end of the experiment, morphological characteristics of the monitored plants was measured. The conclusion of the present study was that competition for light had an effect on the production and senescence of tillers per plant. An increase in population density caused a reduction of light intensity and of light quality (lower red : far-red ratio) inside of the canopy that turned into a reduction of the number of tillers per plant. Different tiller dynamics were observed between wheat and barley (genetic variation): barley seemed to have a better sense of intraspecific competition. Furthermore, a correlation between final internode length of the plants and production of primary tillers was observed
Stekken onder LED zonder daglicht
Dalfsen, Pieter van - \ 2012
ornamental woody plants - protected cultivation - illumination - light emitting diodes - trials - propagation materials - far red light - rooting - led lamps
Lichtspectrum bij stuur- en groeilicht in Freesia: Effect van stuurlicht met LED- en groeilicht met plasmalampen
Helm, F.P.M. van der; Dueck, T.A. ; Pronk, H. ; Penning, P. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2012
glastuinbouw - proeven - freesia - plantenontwikkeling - belichting - lampen - lichtrelaties - groei - blauw licht - lichtgevende dioden - verrood licht - fotoperiode - led lampen - greenhouse horticulture - trials - plant development - illumination - lamps - light relations - growth - blue light - light emitting diodes - far red light - photoperiod - led lamps
Meten meerwaarde nieuwe lampen (LED - en plasmalampen ) voor teelt van Freesia met als doel : • Beperken overmatige lengtegroei in najaarsteelt • Bepalen i nvloed op uitgroei en kwaliteit van haken
Resultaten onderzoek bolblad chrysant 2011-2012
Maaswinkel, R.H.M. ; Leeuwen, A.G.J. van; Ieperen, W. van; Gelder, P. de - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1163) - 34
snijbloemen - chrysanthemum - aanvullend licht - verrood licht - belichting - glastuinbouw - proeven - cut flowers - supplementary light - far red light - illumination - greenhouse horticulture - trials
Abstract In Bleiswijk, researched is done on the effect of supplemental lighting with lamps (700-800 nanometer) just at the end of the day period (15.30 - 16.00) and at the beginning of the night period (16.00 - 16.30) on spherical leaves of chrysanthemum. There are single flower chrysanthemums grown. Varieties: Anastasia Anastasia lilac and Anastasia white. In addition, on a practice company in the village of De Lier and in one cultivation in Bleiswijk research is done on the effect of supplemental lighting, during last 4 cultivation weeks with Retrofit lamps (700-800 nanometer, Lemnis Lighting), during the day period (04.00 - 16.00). In all crops is little spherical leaves occurred. However, it is noted that the extent to which a certain trend, spherical leaves prevents greater, if right after the day period is lit with lamps (700-800 nanometer). It turns out, that gives no positive effect on the lamps (700-800 nanometer) underexpose by the weight of the stems. It turns out, that by exposing the beginning of the night period with after the lamps (700-800 nanometer) number of side shoots and weight of the side shoots decreases, the percentage the length of the stems are longer, the reaction time shorter and dry matter of the plants is higher. There are no differences in crop development found if during the day period is lighted. This research is financed by Productschap Tuinbouw. © 2012 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) onderzoeksinstituut
Hand-out t.b.v. landelijke dag Freesia
Helm, Frank van der - \ 2011
illumination - blue light - red light - far red light - greenhouse horticulture - growth - plant development - ornamental horticulture - floriculture
Bij meer rood licht minder gevoelig voor schimmels: Verschillende wegen naar betere weerbaarheid tegen schimmels
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2011
Onder Glas 8 (2011)9. - p. 11 - 13.
plantenontwikkeling - plantenziektebestrijding - verrood licht - schimmelziekten - teeltsystemen - glastuinbouw - plant development - plant disease control - far red light - fungal diseases - cropping systems - greenhouse horticulture
Een gezonde plant heeft een eigen weerbaarheid tegen schimmels. De praktijk krijgt steeds meer belangstelling voor manieren om die te versterken. Er zijn verschillende routes in onderzoek. Inzet van rood licht lijkt momenteel het meest perspectiefvol.
Stuurlicht bij anjer: Consultancy: Vergelijking van LED lampen, spaarlampen en gloeilampen
Helm, F.P.M. van der - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1089) - 24
glastuinbouw - sierteelt - anjers - dianthus caryophyllus - belichting - verrood licht - lampen - lichtgevende dioden - rentabiliteit - besluitvorming - proeven - led lampen - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - carnations - illumination - far red light - lamps - light emitting diodes - profitability - decision making - trials - led lamps
Referaat Anjers die belicht waren met Philips greenpower LED flowering lamp DRWRFR lampen (1,2 W/m2) gaven voor 1 mei een gelijke productie als anjers die waren belicht met Philips flower power gloeilampen (10 W/m2), ook al kwam onder LED lampen de productie wel 5 dagen later op gang. Dit is de meest opvallende waarneming in de proef die Louis van der Hoorn en Wageningen UR glastuinbouw samen hebben uitgevoerd. In de proef zijn LED lampen, spaarlampen, spaarlampen met verroodlampen vergeleken met gloeilampen voor de belichting van Anjers van het ras Goblin. Als spaarlampen gecombineerd werden met LED lampen werd eveneens een sterke vervroeging bereikt, maar de productie op 1 mei lag wel iets onder die van gloeilampen. Als uitsluitend met spaarlampen belicht werd was de productie tot 1 mei tot 30 takken lager. De anjers onder spaarlampen waren zwaarder en hadden meer stek. Onder LED lampen waren de takken ook zwaarder, maar bevatten niet meer stek. Er is een klein temperatuurverschil gemeten. Door de eenvoudige proefopstelling is niet uit te sluiten dat temperatuurverschillen invloed op de resultaten hebben gehad. Abstract Carnations under supplemental lighting with Philips greenpower LED flowering lamp DRWRFR lightbulbs (1,2 W/m2) and flower power light bulbs (10 W/m2) both produced an equally high number of branches before the 1st of May. Even though under LED light bulbs production started 5 days later. One of the striking observations of a trial done by carnation grower Louis van der Hoorn and Wageningen UR Greenhouse horticulture. In this trial flower power light bulbs are compared with Philips PL electronic warm white light, Philips DRW/Fr Led light bulbs and PL light combined with Philips FR LED light bulbs in carnations of the variety Goblin. The combination of PL light and FR LED light bulbs also advanced production, however production on the 1st of May was lower than under Flower power light bulbs. Only PL light advanced floral initiation least of all light bulb types. Branches however had higher average weight and showed more shoots. Plants treated with DRWRFR Led light also gained more weight, but without increase in number of shoots. A difference in temperature is observed. Due to the simple research design it cannot be excluded that temperature disturbed the results of this field trial.
Onderzoek bolblad chrysant: Resultaten praktijkonderzoek op bedrijven in De Lier en Hoek van Holland
Maaswinkel, R.H.M. ; Ieperen, W. van; Kersten, M. - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1079) - 32
chrysanthemum - bladeren - afwijkingen, planten - symptomen - daglicht - kunstmatige verlichting - verrood licht - aanvullend licht - schijnbaar positieve resultaten - glastuinbouw - nederland - leaves - plant disorders - symptoms - daylight - artificial lighting - far red light - supplementary light - false positive results - greenhouse horticulture - netherlands
During the growing season 2010-2011, on two nurseries, research was done on bulbous leaf by chrysanthemum. The amount of daylight is limited during the winter. It is common that the chrysanthemum-plants are lighted by SON-T lamps. The spectrum of these lamps (550 – 620 nanometres) is not corresponding to the daylight. Especially the far-red part of the spectrum is during the winter scarcely present. It supposed that caused by the shortage of far-red light the conversion of starch does not expired optimum at night for varieties which are sensitive for bulbous leaf. The natural shortage of far-red light in the spectrum can be supplemented by lightning with bulbs. On both nurseries standard cultivation is compared with cultivation in which, after a dark period of one hour light is given with bulbs during one hour. On both nurseries there were limited problems with bulbous leaf. Only one time (with the variety Anastasia Pink Star) it was possible to prevent bulbous leaf with given light by bulbs. Further on it appears that delaying of the bud formation was occurred by lighting with bulbs during the dark period.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.