Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 3 / 3

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==feathering rate
Check title to add to marked list
Juiste kip voor uitloop
Niekerk, T.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 2011
De Pluimveehouderij 41 (2011)2. - ISSN 0166-8250 - p. 26 - 27.
kippen - uitloop - dierenwelzijn - bevederingspercentage - kwaliteit - pluimveehouderij - pluimvee - hennen - dierlijke productie - fowls - outdoor run - animal welfare - feathering rate - quality - poultry farming - poultry - hens - animal production
Welke leghen is (het meest) geschikt voor uitloopsystemen? Het Europese project Low Input Breeds onderzoekt dit in Zwitserland, Frankrijk en Nederland. De eerste resultaten.
Strak in het verenpak
Emous, R.A. van - \ 2009
De Pluimveehouderij 39 (2009)7. - ISSN 0166-8250 - p. 30 - 31.
pluimvee - pluimveehouderij - kuikens - vleeskuikens - bevederingspercentage - dierenwelzijn - vleeskuikenouderdieren - poultry - poultry farming - chicks - broilers - feathering rate - animal welfare - broiler breeders
De bevedering bij vleeskuikenouderdieren laat de laatste jaren steeds meer te wensen over. ASG heeft daarom een inventarisatie bij praktijkkoppels uitgevoerd
Slechte bevedering werkt als anticonceptie: inventarisatie reproductieproblematiek VB-sector
Emous, R.A. van - \ 2007
De Pluimveehouderij 37 (2007)21. - ISSN 0166-8250 - p. 16 - 17.
pluimvee - pluimveehouderij - voortplanting - voortplantingsefficiëntie - bevederingspercentage - poultry - poultry farming - reproduction - reproductive efficiency - feathering rate
Animal Sciences Group inventariseert de reproductieproblematiek in de vermeerderingssector. De belangrijkste factoren die voor problemen zorgen, worden in een serie artikelen uit de doeken gedaan. In dit artikel wordt de bevedering van de hennen onder de loep genomen
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.