Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 53

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==feromonen
Check title to add to marked list
Beheersing appelbladgalmug : door geïntegreerde aanpak schade beperken
Sluis, B.J. van der; Elberse, I.A.M. - \ 2012
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
malus - fruitteelt - cecidomyiidae - plagenbestrijding - vallen - feromonen - monitoring - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - fruit growing - pest control - traps - pheromones - plant protection - control methods
De appelbladgalmug is een erg lastig te bestrijden insect. De larven van deze muggen veroorzaken omkrulling van het blad waardoor ze minder goed bereikbaar zijn. Advies over waarnemen met vallen en lijmplaten en de bestrijding van de appelbladgalmug op het juiste moment met de juiste bestrijdingsmiddelen.
PHEROBANK Catálogo (Spanish), Yearly, 2006-2011
Griepink, F.C. ; Stol, W. - \ 2011
Plant Research International, Wageningen UR
semiochemicals - feromonen - feromoonvallen - pheromones - pheromone traps
PHEROBANK Catalogue (English), Yearly, 2006-2011
Griepink, F.C. ; Stol, W. - \ 2011
Plant Research International, Wageningen UR
feromonen - semiochemicals - feromoonvallen - pheromones - pheromone traps
Superior quality sex pheromones to trap insects: • pheromone identification • pheromone synthesis • pheromone lures • insect traps
Onderzoek aan het seksferomoon van de bramenbladgalmug
Helsen, H.H.M. - \ 2011
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit 2011-08) - 9
dasineura - bramen - frambozen - feromonen - feromoonvallen - plantenplagen - blackberries - raspberries - pheromones - pheromone traps - plant pests
Recent zijn onderzoekers in Groot Brittanië er in geslaagd om het seksferomoon van de bramenbladgalgmug na te maken. Voor het onderzoek werden in Nederland vele duizenden muggen verzameld. Met het ontdekte feromoon wordt nu een val ontwikkeld, waarmee de mannetjes van de bramenbladgalmug kunnen worden gevangen.
Frambozenschorsgalmug vroegtijdig te bestrijden : feromoonval nu beschikbaar
Helsen, H.H.M. - \ 2011
De Fruitteelt 101 (2011)9. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 12.
resseliella theobaldi - fruitteelt - frambozen - sexferomonen - feromonen - insectenvallen - fruit growing - raspberries - sex pheromones - pheromones - insect traps
Onderzoekers hebben het seksferomoon van de frambozenschorsgalmug weten na te maken. De ontdekking van dit feromoon maakte het mogelijk een feromoonval is nu voor Nederlandse frambozentelers beschikbaar. Inmiddels is er ook een val voor de bramenbladgalmug in ontwikkeling.
Ontwikkeling van een Lure&Kill techniek voor de beschermde teelt in Nederland
Griepink, F.C. ; Deventer, P. van; Bruin, A. de; Wiegers, G.L. - \ 2008
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 530) - 20
insectenplagen - gewassen - feromonen - glastuinbouw - bestrijdingsmethoden - kosten - milieueffect - insecticiden - gewasbescherming - insect pests - crops - pheromones - greenhouse horticulture - control methods - costs - environmental impact - insecticides - plant protection
Het doel van dit project is het onderzoeken van de mogelijkheden voor een innovatief Lure&Kill systeem voor de glastuinbouw. Het project zal zich beperken tot twee belangrijke plaaginsecten waarvan het feromoon bekend is, namelijk: Spodoptera exigua (Floridamot) en Duponchelia fovealis. De Floridamot geeft grote schade in o.a. paprika. De larve van dit insect kruipt vroeg in de teelt de vrucht in en is dan niet meer te bestrijden. D. fovealis vormt een andere belangrijke plaag in de beschermde teelt. De larven van dit insect zijn vanwege de verborgen levenswijze moeilijk te bestrijden. Met dit onderzoek willen we aantonen dat Lure&Kill zich kan ontwikkelen tot een effectieve bestrijdingsmethode voor de Nederlandse glastuinbouw met lagere kosten en geringere milieubelasting vergeleken met conventionele gewasbespuitingen. Tevens willen we inzicht krijgen in de noodzakelijke vereisten voor een definitieve registratie van een Lure&kill toepassing.
Met lure&kill-systeem vliegen motten vanzelf naar het insecticide
Kierkels, T. ; Griepink, F.C. - \ 2008
Onder Glas 5 (2008)3. - p. 68 - 69.
kassen - teelt onder bescherming - insecten - insecticiden - insectenlokstoffen - feromonen - natuurlijke vijanden - spodoptera exigua - insectenbestrijding - biologische bestrijding - wetgeving - gewasbescherming - glastuinbouw - Nederland - greenhouses - protected cultivation - insects - insecticides - insect attractants - pheromones - natural enemies - insect control - biological control - legislation - plant protection - greenhouse horticulture - Netherlands
Insecten worden zo sterk aangetrokken door feromonen - seksstoffen - dat je daar bij de bestrijding gebruik van kunt maken. Als het insect naar het insecticide toekomt, hoef je niet areaaldekkend te spuiten. Dat heeft veel voordelen. Plant Research International is al ver met de ontwikkeling van zo'n lure&kill systeem bij Floridamot en Duponchelia. Grootste struikelblok is de Nederlandse bestrijdingsmiddelenwet. In een pilotproject probeert PRI samen met een industriële partner alle hobbels te nemen en een middel naar de markt te brengen
Duponchelia trapt niet in elke val
Deventer, P. van - \ 2008
Groenten & Fruit week 07 (2008)15 februari 2008. - ISSN 0925-9708 - p. 22 - 23.
biologische bestrijding - larven - feromonen - insectenvallen - vangmethoden - insectenbestrijding - insectenlokstoffen - gewasbescherming - biological control - larvae - pheromones - insect traps - trapping - insect control - insect attractants - plant protection
Larven van de vlinder Duponchelia veroorzaken problemen bij de export van paprika naar de VS en Canada. Telers gebruiken inmiddels op grote schaal vallen met een seksferomoon van Duponchelia om dit moeilijk te bestrijden insect vroegtijdig op te sporen
Identificatie geurstoffen voor signalering en bestrijding appelbloesemkever
Helsen, H.H.M. ; Tol, R.W.H.M. van; Griepink, F.C. - \ 2008
gewasbescherming - plagenbestrijding - anthonomus pomorum - feromonen - geurstoffen - biologische bestrijding - insectenlokstoffen - plant protection - pest control - pheromones - odours - biological control - insect attractants
Appelbloesemkever is een plaag van appel waarvoor uitsluitend breedwerkende insecticiden beschikbaar zijn. In de biologische teelt is de plaag erkend als landbouwkundig knelpunt. Bij de nauw aan appelbloesemkever verwante katoensnuitkever worden feromonen gebruikt voor signalering en bestrijding. Van verschillende verwante snuitkeversoorten zijn inmiddels de feromonen bekend. Voor de appelbloesemkever is dat nog niet het geval. Onderzoek naar het feromoon en aantrekkelijke plantengeuren voor de appelbloesemkever is dus van belang
GNO's tegen insecten: signaalstoffen en toxines
Kogel, W.J. de; Tol, R.W.H.M. van; Griepink, F.C. ; Deventer, P. van; Schuurman, A.J. ; Wiegers, G.L. - \ 2008
insectenbestrijding - gewasbescherming - biologische bestrijding - biopesticiden - insectenlokstoffen - feromonen - toxinen - insect control - plant protection - biological control - microbial pesticides - insect attractants - pheromones - toxins
In diverse laboratoriumopstellingen is een screening gedaan om interessante stoffen (gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong, GNO's) te vinden voor insectenbestrijding
Feromonen met plantengeuren lokken mannetjes van de roze appelluis
Helsen, H.H.M. ; Tol, R.W.H.M. van; Griepink, F.C. ; Simonse, J.J. - \ 2008
dysaphis plantaginea - feromonen - geurstoffen - vangmethoden - lokstoffen - bestrijdingsmethoden - appels - fruitteelt - pheromones - odours - trapping - attractants - control methods - apples - fruit growing
Kan er een specifieke lokstof worden ontwikkeld om in het najaar de invliegende mannetjes te signaleren of weg te vangen zonder teveel storende bijvangsten van andere luissoorten?
Roze appelluis in de val gelokt
Helsen, H.H.M. ; Tol, R.W.H.M. van - \ 2008
De Fruitteelt 98 (2008)13. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
fruitteelt - mengsels - feromonen - geurstoffen - eriosoma lanigerum - levenscyclus - vallen - vangmethoden - spuiten - proeven op proefstations - fruit growing - mixtures - pheromones - odours - life cycle - traps - trapping - spraying - station tests
Onderzoekers van Plant Research International en PPO-fruit ontdekten combinaties van geurstoffen die door de mannetjes van roze appelluis worden gebruikt om de vrouwtjes te vinden. Geuren spelen een belangrijke rol in het leven van bladluizen, met deze geurmengsels konden de mannetjes in de val worden gelokt
Nieuwe signaalplaten en geurstoffen zijn monitors, geen bestrijders (Gedegen scouten en frequent signaalplaten vervangen is het parool)
Staalduinen, J. van; Beerling, E.A.M. - \ 2008
Onder Glas 5 (2008)3. - p. 48 - 49.
kassen - teelt onder bescherming - biologische bestrijding - geurstoffen - feromonen - vervanging - geïntegreerde plagenbestrijding - detectie - monitoring - bloementeelt - glastuinbouw - snijbloemen - greenhouses - protected cultivation - biological control - odours - pheromones - replacement - integrated pest management - detection - floriculture - greenhouse horticulture - cut flowers
Effectieve signaalplaten helpen om plaaginsecten vroegtijdig te signaleren en de populatieontwikkeling te monitoren. De keuze van de plaat is echter minder belangrijk dan de gebruiksdiscipline en de juiste interpretatie van de waarnemingen. Geurstoffen vergroten de effectiviteit van vangplaten. Beide instrumenten zijn hulpmiddelen en leveren geen structurele bijdrage aan plaagbeheersing
Beheersen van appelbladgalmuggen is maatwerk
Sluis, B.J. van der; Elberse, I.A.M. - \ 2008
De Boomkwekerij 2008 (2008)2. - ISSN 0923-2443 - p. 19 - 20.
vruchtbomen - appels - onderstammen - aantasting - dasineura mali - feromonen - vangmethoden - pesticiden - gewasbescherming - fruitteelt - fruit trees - apples - rootstocks - infestation - pheromones - trapping - pesticides - plant protection - fruit growing
Sinds 2003 verricht PPO onderzoek naar de appelbladgalmug. Vooral in de teelt van de onderstammen op moerbedden is de schade groot, de larven zorgen er namelijk voor dat de scheuten niet goed uitgroeien en dat de bladeren naar binnen krullen.
Optimalisering van een feromoonval voor roze appelluis
Helsen, H.H.M. ; Tol, R.W.H.M. van; Griepink, F.C. - \ 2007
appels - insectenplagen - dysaphis plantaginea - feromonen - geurstoffen - fruitteelt - gewasbescherming - apples - insect pests - pheromones - odours - fruit growing - plant protection
Doel van het onderzoek is een val te ontwikkelen om in het najaar de invliegende mannetjes te signaleren of weg te vangen zonder teveel storende bijvangsten van andere luissoorten
Pherobank
Plant Research International, - \ 2006
Wageningen : PRI
pheromones - semiochemicals - feromonen
Optimalisering van een feromoonval voor roze appelluis
Helsen, H.H.M. ; Tol, R.W.H.M. van; Griepink, F.C. ; Simonse, J.J. - \ 2006
insectenplagen - dysaphis plantaginea - feromonen - appels - geurstoffen - fruitteelt - gewasbescherming - insect pests - pheromones - apples - odours - fruit growing - plant protection
Onderzoek naar optimalisering van een feromoonval voor roze appelluis. Kan er een val worden ontwikkeld om in het najaar de invliegende mannetjes te signaleren of weg te vangen zonder teveel storende bijvangsten van andere luissoorten?
Biology, control and luring of the cockchafer, Melolontha melolontha : literature report on biology, life cycle and pest incidence, current control possibilities and pheromones
Huiting, H.F. ; Moraal, L.G. ; Griepink, F.C. ; Ester, A. - \ 2006
Lelystad : PPO - 34
biologische bestrijding - bestrijdingsmethoden - melolontha melolontha - plagenbestrijding - feromonen - biological control - control methods - pest control - pheromones
Literature report on biology, life cycle and pest incidence, current control possibilities and pheromones. Biology, control and luring of the cockchafer, Melolontha melolontha
Mot Duponchelia zit in de val
Deventer, P. van; Griepink, F.C. - \ 2006
Groenten en Fruit. Algemeen 2006 (2006)15. - ISSN 0925-9694 - p. 25 - 25.
gewasbescherming - insectenbestrijding - insectenvallen - insectenlokstoffen - feromonen - feromoonvallen - sexferomonen - lepidoptera - capsicum - rupsen - plant protection - insect control - insect traps - insect attractants - pheromones - pheromone traps - sex pheromones - caterpillars
Door de toenemende biologische bestrijding ontstaan vaker rupsenplagen dan voorheen, zoals van de 'verborgen veelvraat' Duponchelia fovealis. De Plantenziektenkundige Dienst is met de sector in overleg over maatregelen om het door de rupsen van dit motje verorzaakte probleem bij de export van paprika's en plantaardig uitgangsmateriaal naar de VS en Canada onder controle te krijgen
Jacht op Duponchelia geopend met komst feromoon
Deventer, P. van; Griepink, F.C. - \ 2006
Vakblad voor de Bloemisterij 61 (2006)15. - ISSN 0042-2223 - p. 40 - 41.
gewasbescherming - insectenbestrijding - insectenlokstoffen - feromonen - sexferomonen - feromoonvallen - lokstoffen - lepidoptera - precisielandbouw - plant protection - insect control - insect attractants - pheromones - sex pheromones - pheromone traps - attractants - precision agriculture
Van de moelijk te bestrijden mot Duponchelia fovealis is het gelukt het seksferomoon na te maken. Dat maakt onder meer vroegtijdige signelering mogelijk. De lokstof geeft ook andere mogelijkheden, zoals het in verwarring brengen van mannetjesvlinders. Ook veelbelovend is de lok- en doodtechniek
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.