Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 22

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==geconditioneerde teelt
Check title to add to marked list
De Next Generation Semigesloten Kas : Perspectief van een ontvochtigingssysteem op basis van een koeloppervlak en
Zwart, H.F. de; Speetjens, S.L. - \ 2013
Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1292) - 52
glastuinbouw - semi-gesloten kassen - verwarmingssystemen - geconditioneerde teelt - kastechniek - ontvochtiging - duurzaamheid (sustainability) - greenhouse horticulture - semi-closed greenhouses - heating systems - conditioned cultivation - greenhouse technology - dehumidification - sustainability
Het nieuwe concept Next Generation Semigesloten kas is met recht een opvolger van eerdere generaties (semi)gesloten kassen. Het systeem realiseert een substantiële invulling van de verwarming van kasteelten met duurzame warmte. Het concept is gebaseerd op een kleine aanpassing van de luchtbehandelingskasten die met de opkomst van Het Nieuwe Telen in steeds meer kassen te zien zijn. Door deze luchtbehandelingskasten naast een verwarmend blok ook met een koelblok uit te rusten kan met een beperkte luchtcirculatie (10 m³/(m² uur)) de kas in de winter meer gesloten gehouden worden door de kas intern te ontvochtigen. In de zomer kan dezelfde installatie worden gebruikt om, net als in de eerdere generaties (semi) gesloten kassen, energie te verzamelen uit het zomerse warmteoverschot ten behoeve van de voeding van een warmtepomp in de winter. Het systeem is in de praktijk getest in een kasafdeling van 3680 m². Uit deze proef bleek dat in de gegeven kas de warmtebehoefte van 40 m³/(m² jaar) voor 25% met duurzame warmte kon worden ingevuld. De benodigde investeringen leiden bij de huidige gasprijs tot een simpele terugverdientijd van ruim 7½ jaar. The Next Generation Semi Closed Greenhouse is an improved version of earlier generations of (semi) closed greenhouses. The system provides renewable energy for the heating of greenhouses. The concept is based on an optimised utilisation of the air treatment units that have become widespread with the ‘New Cultivation’ in greenhouses. In this New Cultivation greenhouses, dehumidification is performed by a well-controlled inlet and even distribution of outside air. In the Next Generation Semi Closed greenhouse, the air treatment units are furbished with a cooling heat exchanger in the upstream air flow next to the heating block. The air circulation capacity is around 10 m³/ (m² h ). With the cold heat exchanger, the greenhouse can be internally dehumidified. This enables to keep the windows shut during the cold period of the year, which prevents losses of sensible and latent heat. In summer, the same system can be used for gathering heat from the summertime heat surpluses to provide energy for wintertime use of a heat pump. These summertime heat surpluses are stored in an aquifer system, just like the common practice in previous generations of (semi) closed greenhouses. The system was tested on 3680 m² of a commercial greenhouse and compared in terms of energy consumption with a standard greenhouse operation. The experiments showed that at the system could provide a 25% contribution of sustainable energy in the heat demand. At current energy prices the simple payback time of the investments for a Next Generation Semi Closed greenhouse will be around 7 ½ years. Besides this system, the study also analysed the perspectives of hygroscopic dehumidification. It showed to be a realistic dehumidification system for modern greenhouses. The energy saving potential of hygroscopic dehumidification is likely to be even higher than that of a system based on condensation on a cold surface. The economic outlook depends largely on the price of the regenerator, the machine that extracts the water out of the desiccant solution. Behalve het Next Generation systeem op basis van een koelblok is ook gekeken naar de perspectieven van een hygroscopisch ontvochtigingssysteem op basis van een CaCl2-oplossing. Het energiebesparingspotentieel van hygroscopische ontvochtiging ligt waarschijnlijk iets hoger dan dat van een systeem op basis van een koelblok. Het economische perspectief hangt voornamelijk af van de prijs van de regenerator, de machine die de verdunde zoutoplossing weer moet indikken met terugwinning van de latente warmte.
Input-output Fase III : Bijvoeden en vulgewicht
Baars, J. ; Sonnenberg, A.S.M. ; Visser, P.H.B. de; Blok, C. - \ 2013
PRI Plant Breeding/WUR Glastuinbouw (Rapporten PRI 2013-1) - 28
paddestoelen - eetbare paddestoelen - champignonmest - agaricus bisporus - geconditioneerde teelt - cultuurmethoden - hemicellulosen - kwaliteit - opbrengst - relatie tussen groei en oogst - mushrooms - edible fungi - mushroom compost - conditioned cultivation - cultural methods - hemicelluloses - quality - outturn - growth yield relationship
Het 'input-output' project wil meer inzicht verschaffen in de teelt van champignons zodat duidelijk wordt waar de grenzen/knelpunten van het huidige systeem liggen en waar mogelijkheden liggen voor verbetering. In vorige fasen van het project is bepaald hoe de diverse voedingscomponenten in de compost worden verbruikt van vullen met entbare compost tot de tweede vlucht. Daaruit bleek dat vooral hemicellulose een knelpunt kan vormen. Voor het nu afgeronde project zijn diverse type bijvoedmiddelen toegevoegd aan doorgroeide compost en de effecten op opbrengst en kwaliteit getest bij verschillende vuldikten. De voornaamste conclusies: Extra toevoeging van hemicellulose leidt niet tot extra productie terwijl extra hemicellulose wel wordt verbruikt. Lage vulgewicht leidt tot efficiënter gebruik compost maar ook tot lagere kwaliteit champignons
Stekbedrijf van de toekomst
Dalfsen, P. van - \ 2013
houtachtige planten - vermeerderingsmateriaal - stekken - wortelstekken - geconditioneerde teelt - meerlagenteelt - led lampen - woody plants - propagation materials - cuttings - root cuttings - conditioned cultivation - multi-layer cultivation - led lamps
Ontwikkelen van het stekbedrijf van de toekomst. De boomkwekerijstekken worden beworteld in een geconditioneerde klimaatruimte met LED-belichting in een meerlagensysteem.
Vernieuwd kasconcept maakt forse energiebesparing mogelijk (interview met Feije de Zwart)
Bezemer, J. ; Zwart, H.F. de - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)3. - p. 52 - 53.
glastuinbouw - energiebesparing - semi-gesloten kassen - teelt onder bescherming - geconditioneerde teelt - ontvochtiging - kastechniek - groenten - greenhouse horticulture - energy saving - semi-closed greenhouses - protected cultivation - conditioned cultivation - dehumidification - greenhouse technology - vegetables
Door tegenvallende resultaten van de gesloten en de semi-gesloten kas viel de ontwikkeling van dit kastype nagenoeg stil. Zowel de beloofde meerproductie als de verwachte energiebesparing bleken lager te zijn dan werd verwacht. Maar is daarmee het concept definitief gesneuveld? Geenszins. De Next Generation Semi-gesloten Kas verhoogt de productie weliswaar niet, maar reduceert het energieverbruik fors en is een stuk goedkoper. Op het bedrijf van Lans in Rilland is hij al enkele maanden in gebruik.
Vruchtkwaliteit tomaat heeft baat bij geconditioneerde teelt (interview met Anja Dieleman)
Staalduinen, J. van; Dieleman, J.A. - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)8. - p. 48 - 49.
tomaten - vruchtgroenten - solanum lycopersicum - geconditioneerde teelt - cultuurmethoden - gewaskwaliteit - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - groenten - tomatoes - fruit vegetables - conditioned cultivation - cultural methods - crop quality - agricultural research - greenhouse horticulture - vegetables
In gesloten en semigesloten kassen is het mogelijk om hogere productieniveaus te realiseren en tegelijkertijd energie te besparen. Uit recent onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw blijkt dat ook de kwaliteit van tomaten baat heeft bij geconditioneerde teeltomstandigheden. De vruchten worden iets grover en steviger en behouden hun stevigheid langer. Dit resulteert in een iets langer uitstalleven. Bij koeling van onderaf is het effect het grootste.
Analyse luchtsysteem Marjoland IV
Bontsema, J. ; Baas, R. ; Fransen, J. ; Voogt, J.O. ; Weel, P.A. van - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1171) - 118
kastechniek - binnenklimaat - temperatuur - geconditioneerde teelt - cultuurmethoden - rozen - nederland - glastuinbouw - klimaatregeling - greenhouse technology - indoor climate - temperature - conditioned cultivation - cultural methods - roses - netherlands - greenhouse horticulture - air conditioning
Bij Marjoland in Waddinxveen is een installatie aangebracht waarmee via slurven een mengsel van opgewarmde buitenlucht en gecirculeerde kaslucht onder het gewas wordt geblazen. Daarmee hoopt men kleinere temperatuurverschillen in de kas te krijgen en vocht op een goedkopere wijze af te voeren dan met een minimum buis. Uit metingen bleek dat de horizontale temperatuurverschillen veroorzaakt werden door een koude luchtstroom boven het doek die niet met de luchtblaasinstallatie gecompenseerd konden worden, maar wel met verticale schotten boven het schermdoek. Na deze ingreep is geleidelijk de verhouding kaslucht en buitenlucht zodanig gewijzigd, dat er steeds meer buitenlucht werd toegevoerd. Daarmee kon nagenoeg altijd het vochtdeficit boven 2,0 g/kg worden gehouden. Afhankelijk van de buitencondities werd 60 g/m2kas/uur vocht afgevoerd. Er was weinig energie nodig voor de ventilatoren en voor het opwarmen van de buitenlucht. De minimum buis kon 8 graden lager en de rookgaskoeler van de WKK werd beter benut.
Led's do it in the dark : Boerboom Stekcultures bewortelt boomkwekerijstek daglichtloos
Jacobs, R. ; Dalfsen, P. van - \ 2012
Boom in business 3 (2012)2. - ISSN 2211-9884 - p. 10 - 11.
plantenkwekerijen - vasteplantenkwekerijen - geconditioneerde teelt - kunstlicht - lichtgevende dioden - vermeerderingsmateriaal - plantmateriaal - proeven - nurseries - perennial nurseries - conditioned cultivation - artificial light - light emitting diodes - propagation materials - planting stock - trials
Boereboom Stekcultures in Eindhoven bewortelt met led onder daglichtlozen omstandigheden stekmateriaal en weefselkweek van boomkwekerijgewassen. Een primeur de boomkwekerijwereld. Naast Philips en Cultus is ook PPO projectdeelnemer. De rol van PPO in het onderzoeksproject ligt op het vlak van wetenschappelijke ondersteuning en begeleiding van het praktijknetwerk, uitgevoerd door Pieter van Dalfsen.
Temperatuurstrategieën in geconditioneerde kassen: Effecten op groei, ontwikkeling en onderliggende processen bij tomaat
Dieleman, J.A. ; Gelder, A. de; Janse, J. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Lagas, P. ; Elings, A. ; Qian, T. ; Steenhuizen, J.W. ; Biemans, R. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1123) - 86
glastuinbouw - solanum lycopersicum - teeltsystemen - geconditioneerde teelt - temperatuur - temperatuurgradiënten - plantenontwikkeling - kooldioxide - gewasanalyse - gebruikswaarde - greenhouse horticulture - cropping systems - conditioned cultivation - temperature - temperature gradients - plant development - carbon dioxide - plant analysis - use value
In de jaren 2003 tot 2007 is het aantal bedrijven waarop (semi)gesloten geteeld wordt geleidelijk toegenomen. Op alle bedrijven bleken echter vragen te bestaan over de reacties van het gewas op het nieuwe klimaat. Daarom is in 2008 door Wageningen UR Glastuinbouw een onderzoek gestart naar de groei van tomaat in geconditioneerde kassen, waarin veel aandacht wordt besteed aan de fysiologische processen in de plant. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron door Productschap Tuinbouw en het ministerie van EL&I en wordt begeleid door een aantal tomatentelers en een adviseur. Het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven had als centrale vragen hoe verschillende temperatuurstrategieën de processen in de plant beïnvloeden en hoe CO2 in de kas efficiënt benut kan worden.
CO2-opname in een gesloten kas
Raaphorst, M.G.M. - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1060) - 31
glastuinbouw - kooldioxide - meting - geconditioneerde teelt - opname (uptake) - luchtstroming - kassen - greenhouse horticulture - carbon dioxide - measurement - conditioned cultivation - uptake - air flow - greenhouses
In het kader van Kas als Energiebron wordt onder andere onderzoek gedaan bij Lans Zeeland te Rilland en ook bij het Innovatie en Democentrum (IDC) te Bleiswijk. Voor de gesloten kas van Lans Zeeland en voor de Sunergiekas van het IDC zijn twee methoden ontwikkeld om de gewasopname van CO2 te meten. Bij methode 1 worden de hoeveelheid en de CO2-concentratie van de ingeblazen en uitgeblazen lucht van elkaar afgetrokken. Wat resteert is de gewasopname. Bij methode 2 worden de dosering, de verandering van de CO2-concentratie in de kas en het product van de luchtuitwisseling en het concentratieverschil tussen kas- en buitenlucht met elkaar vergeleken. Zowel methode 1 als methode 2 zijn toepasbaar voor Lans Zeeland, al gaf methode 1 vanwege zijn eenvoud een nauwkeuriger beeld dan methode 2. Voor de Sunergiekas kan alleen methode 2 worden toegepast omdat CO2 niet via de luchtslangen, maar via een apart slangenstelsel wordt gedoseerd.
Invloed koelen op verdamping van een gewas: Tomaat in geconditioneerd systeem verdampt aanzienlijk minder
Kierkels, T. ; Stanghellini, C. ; Dieleman, J.A. - \ 2011
Onder Glas 8 (2011)2. - p. 22 - 23.
glastuinbouw - tomaten - semi-gesloten kassen - evaporatie - kastechniek - klimaatregeling - geconditioneerde teelt - watersystemen - groenten - greenhouse horticulture - tomatoes - semi-closed greenhouses - evaporation - greenhouse technology - air conditioning - conditioned cultivation - water systems - vegetables
Het Nieuwe Telen bij chrysant: Verkenning van energiebesparingsopties voor de chrysantenteelt
Raaphorst, M. ; Kempkes, F. ; Corsten, R. ; Roelofs, T. ; Veld, P. de - \ 2010
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1042) - 48
kassen - bloementeelt - chrysanten - chrysanthemum - modellen - energiebehoud - teeltsystemen - glastuinbouw - energiebesparing - geconditioneerde teelt - greenhouses - floriculture - chrysanthemums - models - energy conservation - cropping systems - greenhouse horticulture - energy saving - conditioned cultivation
Het Nieuwe Telen (HNT) is een verzamelnaam voor verschillende methoden om energie te besparen in de glastuinbouw. In dit rapport is onderzocht welke methoden voor de chrysantenteelt interessant zijn. Er is gebruik gemaakt van een expertpanel en de rekenmodellen Kaspro en QMS.
'Het inblazen van lucht via een slurf in de kas levert niets op' (interview met Peter van Weel en Jan Voogt)
Enthoven, H. ; Weel, P.A. van - \ 2010
Groenten en Fruit Actueel 2010 (2010)47. - ISSN 0925-9694 - p. 5 - 5.
klimaatregeling - luchtstroming - waterbalans - energiebalans - innovaties - energiebehoeften - energiegebruik - geconditioneerde teelt - glastuinbouw - air conditioning - air flow - water balance - energy balance - innovations - energy requirements - energy consumption - conditioned cultivation - greenhouse horticulture
Peter van Weel (WUR glastuinbouw) en Jan Voogt (Hoogendeoorn Growthmanagement) hebben een analyse gemaakt van de vocht- en energiebalans van een tuinbouwkas. Al enkele jaren houen ze zich bezig met energiezuinige klimaat-maatregelen, onder andere door ontvochtiging door buitenluchttoevoer in combinatie met verticale ventilatoren en denken ddat de genoemde combinatie beter past bIj eenvoudig en goedkoop geconditioneerd telen. De nieuwe inzichten staan haaks op de gangbare praktijk, waarbij men een actief groeiklimaat wil bereiken door droogstoken en een minimumbuis.
Telen zonder zon krijgt brede introductie (interview met o.a. Leo Marcelis)
Honkoop, E. ; Marcelis, L.F.M. - \ 2010
Groenten en Fruit Magazine 2010 (2010)4. - ISSN 1879-7318 - p. 46 - 47.
tuinbouw - teelt onder bescherming - kunstlicht - landbouwkundig onderzoek - economische haalbaarheid - teelt in meer lagen - experimenten - glastuinbouw - geconditioneerde teelt - klimaatkamerproeven - energiebesparing - horticulture - protected cultivation - artificial light - agricultural research - economic viability - multistorey cropping - experiments - greenhouse horticulture - conditioned cultivation - growth chamber experiments - energy saving
Net zoals water geven van de planten niet meer afhangt van de regen, zo zou het licht op de planten niet langer moeten afhangen van de aanwezigheid van zonlicht. Want de zon is gratis, maar komt met alle nadelen en grillen van de natuur.
Meer mogelijkheden voor energiezuinige teeltconditionering : economische perspectieven
Ruijs, M.N.A. ; Raaphorst, M.G.M. ; Dijkxhoorn, Y. - \ 2010
Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - ISBN 9789086154081 - 56
kassen - teelt onder bescherming - teeltsystemen - gesloten systemen - energiegebruik - economische evaluatie - rentabiliteit - sierplanten - tomaten - kasgewassen - glastuinbouw - geconditioneerde teelt - economische aspecten - greenhouses - protected cultivation - cropping systems - closed systems - energy consumption - economic evaluation - profitability - ornamental plants - tomatoes - greenhouse crops - greenhouse horticulture - conditioned cultivation - economic aspects
In dit rapport zijn de economische perspectieven van energiezuinige systemen van teeltconditionering in de glastuinbouw in kaart gebracht. Voor gewassen waar koelen nodig is, zijn systemen met een warmtepomp energetisch en economisch interessant. Van het teeltconcept 'Het Nieuwe Telen' is systeemvariant 'stap 1-3' (vochtafvoer door buitenluchtaanzuiging en intensiever schermen ondanks de substantiële energiebesparing net niet rendabel, maar wel met een subsidie van minimaal 25%. Systeemvarianten met nog grotere energiebesparing bieden, ook met 40% subsidie, op korte termijn nog geen economisch perspect. Het onderzoek is uitgevoerd voor de gewassen tomaat, roos, Phalaenopsis, gerbera en Freesia
Geconditioneerd telen: wat leert ons het monitoring project? (interview met Theo Gieling en Frank Kempkes
Arkesteijn, M. ; Gieling, T.H. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2010
Onder Glas 7 (2010)1. - p. 41 - 43.
tuinbouw - teelt onder bescherming - kassen - ontvochtiging - temperatuur - klimaatregeling - luchtstroming - geconditioneerde teelt - semi-gesloten kassen - glastuinbouw - groenten - potplanten - glasgroenten - horticulture - protected cultivation - greenhouses - dehumidification - temperature - air conditioning - air flow - conditioned cultivation - semi-closed greenhouses - greenhouse horticulture - vegetables - pot plants - greenhouse vegetables
Theo Gieling en Frank Kempkes hebben in een team met andere Wageningen UR onderzoekers negen semi-gesloten bedrijven gevolgd. Dit leidde tot een beter inzicht in wat er bij deze nieuwe manier van telen gebeurt met het kasklimaat: ontvochtiging, temperatuur- en vochtverdeling, luchtbeweging, koelen, verwarmen en luchtverdeling
Tomaten telen in een geconditioneerde kas: groei, productie en onderliggende processen
Dieleman, J.A. ; Gelder, A. de; Eveleens, B.A. ; Elings, A. ; Janse, J. ; Lagas, P. ; Qian, T. ; Steenhuizen, J.W. ; Meinen, E. - \ 2009
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 633) - 54
solanum lycopersicum - kassen - tomaten - teelt onder bescherming - klimaatregeling - plantenontwikkeling - groei - plantenfysiologie - nederland - glastuinbouw - geconditioneerde teelt - greenhouses - tomatoes - protected cultivation - air conditioning - plant development - growth - plant physiology - netherlands - greenhouse horticulture - conditioned cultivation
In de afgelopen jaren is het aantal bedrijven waarop (semi) gesloten geteeld wordt geleidelijk toegenomen. Op alle bedrijven blijken nog vragen te bestaan over de reacties van het gewas op het nieuwe klimaat. WUR Glastuinbouw voert onderzoek uit naar de groei van tomaat in geconditioneerde kassen, waarin veel aandacht besteed wordt aan de fysiologische processen in de plant
Economisch perspectief geconditioneerd telen nu beter in beeld
Staalduinen, J. van; Ruijs, M.N.A. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2009
Onder Glas 6 (2009)9. - p. 52 - 53.
tuinbouwbedrijven - kassen - gesloten systemen - kosten - warmtepompen - brandstofverbruik - energiekosten - energie - glastuinbouw - geconditioneerde teelt - market gardens - greenhouses - closed systems - costs - heat pumps - fuel consumption - energy expenditure - energy - greenhouse horticulture - conditioned cultivation
Er zijn tal van opties beschikbaar voor het telen van gewassen onder meer of minder geconditioneerde omstandigheden. Onderzoek wijst uit dat sommige concepten goed kunnen concurreren met een WKK. Naarmate de sparkspread daalt, worden meer concepten rendabel. Bij het selecteren van een alternatief teeltconcept is het verstandig om naast de verwachte jaarkosten ook eventuele baten in termen van productieverhoging, kwaliteitsverbetering en lagere ziektedruk mee te wegen
Paprikateelt in geconditioneerde kassen : luchtbevochtiging en koeling
Gelder, A. de; Driever, S.M. ; Lagas, P. - \ 2009
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 263) - 48
capsicum annuum - gewassen - kassen - vochtigheid - microklimaat - koelen - conditionering - glastuinbouw - geconditioneerde teelt - modelleren - kastechniek - crops - greenhouses - humidity - microclimate - cooling - conditioning - greenhouse horticulture - conditioned cultivation - modeling - greenhouse technology
In een experiment met Paprika is de teelt met veel en weinig luchtbevochtiging vergeleken samen met een volledig geconditioneerde kas met koeling en luchtbevochtiging. De klimaatregeling realiseerde goed de ingestelde waarden voor temperatuur en vocht. In de afdeling met zware bevochtiging is de temperatuur gemiddeld 0.15 oC hoger geweest dan in de afdeling met lichte bevochtiging. In de geconditioneerde afdeling is de temperatuur gemiddeld nog 0.13 oC hoger geweest. Ook de luchtvochtigheid en het CO2-gehalte waren in afdelingen met zware bevochtiging en de geconditioneerde afdeling met koeling hoger, waarbij in de geconditioneerde afdeling de hoogste waarden zijn gerealiseerd. De afdeling met veel verneveling levert een meer productie ten opzichte van de kas met weinig verneveling. De volledig geconditioneerde kas levert niet nog eens een extra productie op, maar zit tussen beide afdelingen in. De productiecijfers aan het eind van de teelt zijn in de afdeling met zware bevochtiging 30.6 kg/m2 en in de lichtbevochtigde afdeling 29.2 kg/m2, in de geconditioneerde afdeling 30 kg/m2. Bevochtiging had in deze proef een licht positief effect. Er werden meer, maar fijnere vruchten geoogst bij de zware bevochtiging. Door de iets hogere temperatuur en de lagere raamopening is bij de zware bevochtiging minder CO2 gedoseerd. De geconditioneerde kas bleef achter in productie ten opzichte van de verwachting. De oorzaak hiervan is een schade aan de plant mogelijk door te hoge CO2-concentratie begin mei in combinatie met veel licht. Gevolg is geweest dat er afbraak van eiwitten, waaronder chlorofyl is opgetreden. Deze afbraak kon niet meer worden hersteld. In wetenschappelijk literatuur wordt dit proces oxidatieve stress genoemd. Er wordt verder onderzoek naar dit verschijnsel bij paprika gedaan. De afdeling met zware luchtbevochtiging of de geconditioneerde kas had geen voordelen of nadelen voor de gewasbescherming, ten opzichte van lichte bevochtiging die het meeste overeenkomt met de huidige praktijksituatie.
Hogere CO2 - concentratie basis voor meerproductie
Dieleman, J.A. ; Gelder, A. de - \ 2009
Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)16. - ISSN 0925-9694 - p. 18 - 19.
tuinbouwbedrijven - kassen - tomaten - kooldioxide - assimilatie - fotosynthese - gewasproductie - glastuinbouw - semi-gesloten kassen - geconditioneerde teelt - market gardens - greenhouses - tomatoes - carbon dioxide - assimilation - photosynthesis - crop production - greenhouse horticulture - semi-closed greenhouses - conditioned cultivation
Op alle bedrijven waar (semi)gesloten wordt geteeld, hebben telers nog vragen over de reacties van het gewas op het nieuwe klimaat. WUR Glastuinbouw voert daarom een onderzoek uit naar de groei van tomaat in geconditioneerde kassen, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de fysiologische processen in de plant. Enkele tomatentelers en een adviseur begeleiden dit onderzoek
Teelt komkommer in een geconditioneerde kas
Gelder, A. de; Janse, J. ; Lagas, P. - \ 2008
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Nota / Wageningen UR Glastuinbouw 529) - 20
teelt onder bescherming - kassen - groenteteelt - cucumis sativus - komkommers - geconditioneerde teelt - glastuinbouw - protected cultivation - greenhouses - vegetable growing - cucumbers - conditioned cultivation - greenhouse horticulture
In 2007 zijn twee teelten hoge draad komkommer in een geconditioneerde kas uitgevoerd in vergelijking met een standaard hoge draad teelt. Het kasklimaat in de geconditioneerde afdeling werd geregeld met een koelinstallatie die 200W/m2 kon weg koelen. Deze koeling werd ingeschakeld op bij 0.5 oC boven de ventilatie temperatuur. In de geconditioneerde kas werden meer, maar minder zware komkommers gesneden dan in de standaard afdeling. Het lagere gewicht per komkommer wordt verklaard vanuit de lagere temperatuur onderin het gewas door het inblazen van koele lucht. Een lage temperatuur is negatief voor de vruchtuitgroei. Een hoge stengeldichtheid en het gebruik van ongetopte planten gaf een hogere productie. Steeds een jong blaadje in de kop wegnemen gaf een negatief effect op de productie. Het totaal aantal gesneden komkommers in de teeltperiode van begin februari tot begin november 9 80 kg en 210 stuks per m2 9 laat zien dat er met hoge draad teelt een hoge productie van goede kwaliteit mogelijk is. Conditionering van het klimaat in de zomer biedt een mogelijkheid van productie verhoging, maar hiervoor zal eerst nog een verbetering van het systeem van conditionering en regeling daarvan afgestemd op de eisen van het gewas moeten plaatsvinden. De teelt van komkommer met een hogedraad systeem is volop in ontwikkeling. De vraagstukken van raskeuze, type plant, stengeldichtheid, dun strategie, watergift en nutriënten zijn zodanig complex dat, om uit die innovatie het optimale rendement te halen, er in de praktijk een forse stap naar optimalisatie gedaan moet worden. Het toevoegen van geconditioneerd telen aan deze innovatie is een extra uitdaging, maar zonder verder begrip van de invloed van dit systeem op het gewas nog niet praktijkrijp.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.