Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 24

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==grazing intensity
Check title to add to marked list
‘Robot en weidegang: blijf bij je systeem’ : Bert Philipsen pleit voor rust, regelmaat en loslaten
Philipsen, Bert - \ 2015
dairy farming - dairy farming systems - grazing - grazing systems - grazing intensity - milking robots - farm management - livestock farming - cattle husbandry

Robotmelken en weidegang is een kwestie van goed plannen, een doordacht systeem hebben, consequent handelen en loslaten. Dat stelt Bert Philipsen van Wageningen Livestock Research. „Zoek de werkwijze die bij je past. Weet wat je wilt en zoek naar rust en regelmaat. Dan kan robotmelken plus weidegang een succes worden.”

Intermediate herbivory intensity of an aboveground pest promotes soil labile resources and microbial biomass via modifying rice growth
Huang, J. ; Liu, M. ; Chen, X. ; Chen, J. ; Chen, F. ; Li, H. ; Hu, F. - \ 2013
Plant and Soil 367 (2013). - ISSN 0032-079X - p. 437 - 447.
nilaparvata-lugens stal - below-ground communities - inner-mongolia grassland - animal trophic groups - brown planthopper - lolium-perenne - nitrogen availability - plant performance - grazing intensity - carbon allocation
The importance of aboveground herbivores for modifying belowground ecosystems has prompted numerous studies; however, studies can be biased by context dependent conditions which lead to extremely inconsistent results. So far, the impacts of herbivory inte
Does conservation on farmland contribute to halting the biodiversity decline?
Kleijn, D. ; Rundlöf, M. ; Scheper, J.A. ; Smith, H.G. ; Tscharntke, T. - \ 2011
Trends in Ecology and Evolution 26 (2011)9. - ISSN 0169-5347 - p. 474 - 481.
agri-environment schemes - land-use intensity - agricultural intensification - landscape context - species richness - european countries - bird populations - biological-control - grazing intensity - natural enemies
Biodiversity continues to decline, despite the implementation of international conservation conventions and measures. To counteract biodiversity loss, it is pivotal to know how conservation actions affect biodiversity trends. Focussing on European farmland species, we review what is known about the impact of conservation initiatives on biodiversity. We argue that the effects of conservation are a function of conservation-induced ecological contrast, agricultural land-use intensity and landscape context. We find that, to date, only a few studies have linked local conservation effects to national biodiversity trends. It is therefore unknown how the extensive European agri-environmental budget for conservation on farmland contributes to the policy objectives to halt biodiversity decline. Based on this review, we identify new research directions addressing this important knowledge gap.
Intensification of agriculture, landscape composition and wild bee communities: A large scale study in four European countries
Feon, V. Le; Schermann-Legionnet, A. ; Delettre, Y. ; Aviron, S. ; Billeter, R. ; Bugter, R.J.F. ; Hendrickx, F. ; Burel, F. - \ 2010
Agriculture, Ecosystems and Environment 137 (2010)1-2. - ISSN 0167-8809 - p. 143 - 150.
co-inertia analysis - pollinator diversity - grazing intensity - bumble bees - beneficial arthropods - boundary vegetation - species-diversity - crop pollination - foraging ranges - nesting bees
The impacts of agricultural practices and landscape composition on bee communities were investigated in 14 sites located in four Western European countries (Belgium, France, the Netherlands and Switzerland). Standardized interviews with farmers assessed agricultural practices in terms of agricultural inputs (nitrogen fertilization and pesticides), livestock density and crop types. The proportion of semi-natural habitats was calculated for each site. We showed negative effects of agricultural intensification on species richness, abundance and diversity of wild bees. By contrast, bee species richness increased with the amount of semi-natural habitats in the landscape. Using a co-inertia analysis, we found an opposition between two types of agricultural specialization: towards crop production or towards animal husbandry. Species richness, abundance and diversity of wild bees were greater in sites turned towards crop production. In these sites, flowering crops provided abundant food resources for bees whereas, in the other group of sites, intensive animal husbandry led to landscapes dominated by forage crops rather than flower-rich permanent grasslands. We also showed that bumblebees seemed to be less sensitive to agricultural intensification than solitary bees.
Effect of conservation management on bees and insect-pollinated grassland plant communities in three European countries
Batáry, P. ; Báldi, A. ; Sárospataki, M. ; Kohler, F. ; Verhulst, J. ; Knop, E. ; Herzog, F. ; Kleijn, D. - \ 2010
Agriculture, Ecosystems and Environment 136 (2010)1-2. - ISSN 0167-8809 - p. 35 - 39.
agri-environment schemes - intensively farmed landscapes - grazing intensity - agricultural intensification - promoting biodiversity - farmland biodiversity - diversity - scale - assemblages - populations
It is now widely accepted that agricultural intensification drives the decline of biodiversity and related ecosystem services like pollination. Conservation management, such as agri-environment schemes (AES), has been introduced to counteract these declines, but in Western European countries these tend to produce mixed biodiversity benefits. Not much is known about the effects of AES in Central and Eastern European countries. We evaluated the effect of reduced stocking rates (0.5 cow/ha vs. >1 cow/ha) on bees and insect-pollinated plants in semi-natural pastures in Hungary. We sampled bees using sweep net and transect surveys in the edge and interior of the fields three times in 2003. On the same transects, we also estimated the cover of all plant species. We found no management effect on species richness and abundance with respect to cover of bees and insect-pollinated plants, but grazing intensity resulted in differences in species composition of insect-pollinated plants. Furthermore, we compared our results with those of a similar study carried out in Switzerland, and the Netherlands, but with different management regimes. There were positive effects of management in Switzerland, but conservation effects were lacking in the Netherlands. Species richness of both bees and insect-pollinated plants was highest in Hungary, intermediate in Switzerland and lowest in the Netherlands. Across all countries, the richness of insect-pollinated plants was a good predictor of bee species richness. Grassland extensification schemes were effective for bees and insect-pollinated plants in the country with intermediate land-use intensity and biodiversity only (Switzerland). The absence of effects in the Netherlands may have been caused by the management being highly intensive on both field types. In Hungarian grasslands biodiversity levels were high regardless of management and both investigated stocking rates may be qualified as conservation management. Therefore, agricultural policy in Hungary should encourage the maintenance of a variety of traditional grazing practices for conserving this still highly diverse pollinator fauna.
Stroomdalgraslanden in Nederland : ontwikkeling en beheer in de Vreugderijkerwaard : veldwerkplaats rivierenlandschap Vreugderijkerwaard, 16 mei 2008
Sykora, K.V. ; Zwanenburg, L. - \ 2008
[S.l. : S.n. - 5
begrazing - soortenrijkdom - soortendiversiteit - beweidingsintensiteit - natuurbeheer - uiterwaarden - begrazingsbeheer - grazing - species richness - species diversity - grazing intensity - nature management - river forelands - grazing management
Verslag van de veldwerkplaats in de Vreugderijkerwaard, een tweeluik van excursies. Op 28 mei zijn de Millingerwaard en de Erlecomsewaard bezocht. Per gebied werden de beheersstrategieën besproken, de mate van begrazingsintensiteit voor een succesvol beheer, de dynamische verschillen per uiterwaardengebied en de verspreiding en soortensamenstelling van plantengemeenschappen. De Vreugderijkerwaard is een uiterwaard langs de IJssel, waarvan een deel al tientallen jaren in beheer is bij Natuurmonumenten. Op de oeverwal is tijdens de veldexcursie een prachtig ontwikkelde stroomdalvegetatie aangetroffen. Dit zijn de resultaten van een uitgekiend begrazingsbeheer. Ook zijn sinds enkele jaren een aantal voormalige agrarische graslanden bij het reservaat gevoegd en integraal opgenomen in de begrazing. Al na een paar jaar vestigden zich hier (massaal) enkele rode lijst- soorten. De basis voor een geslaagd beheer is de aanwezigheid van gezonde natuurlijke processen.
Voordeel extensief bedrijf. Wageningen Universiteit brengt invloeden van klimaatverandering op de melkveehouderij in beeld
Deusings, J. ; Berentsen, Paul - \ 2008
Veeteelt 25 (2008)8. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
melkveehouderij - klimaatverandering - intensieve veehouderij - extensieve veehouderij - beweidingsintensiteit - graslanden - gewasproductie - bedrijfsresultaten in de landbouw - dairy farming - climatic change - intensive livestock farming - extensive livestock farming - grazing intensity - grasslands - crop production - farm results
Een stijgende temperatuur en periodes met veel neerslag. Welke invloed heeft dat op de Nederlandse melkveehouderij? Wagenings onderzoek brengt effecten van klimaatverandering in beeld en bekijkt de economische consequenties. Om de economische gevolgen van de klimaatverandering voor Nederlandse melkveebedrijven te bepalen zijn modelberekeningen gedaan voor 2 voorbeeldbedrijven met een verschillende intensiteit
Spectral and human sensors : hyperspectral remote sensing and participatory GIS for mapping livestock grazing intensity and vegetation in transhumant Mediterranean conservation areas
Bemigisha, J. - \ 2008
Wageningen University. Promotor(en): Andrew Skidmore; Herbert Prins, co-promotor(en): Sip van Wieren. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049364 - 156
geografische informatiesystemen - remote sensing - beweidingsintensiteit - cartografie - middellandse-zeegebied - vegetatie - ontbladering - mediterrane graslanden - geographical information systems - grazing intensity - mapping - mediterranean region - vegetation - defoliation - mediterranean grasslands
Weiden kan op elk bedrijf
Hogenkamp, W. - \ 2007
Boerderij 92 (2007)26. - ISSN 0006-5617 - p. 14 - 15.
melkveehouderij - melkvee - begrazing - beweidingsintensiteit - beweidingssystemen - dairy farming - dairy cattle - grazing - grazing intensity - grazing systems
Steeds vaker komt het voor dat koeien jaarrond op stal staan. Het project Koe en wij probeert hierin verandering te brengen. Met een goed beweidingsplan is het namelijk mogelijk om koeien buiten te laten grazen
Maak paden hard en geef koe ruimte
Versteeg, A. - \ 2007
Boerderij/Veehouderij 92 (2007)11. - p. 16 - 17.
veehouders - melkveebedrijven - rundvee - koeien - begrazing - weiden - beweidingsintensiteit - grasmatvernietiging - flexibiliteit - melkkoeien - weer - graastijd - stockmen - dairy farms - cattle - cows - grazing - pastures - grazing intensity - sward destruction - flexibility - dairy cows - weather - grazing date
Veehouders met veel vee zijn al gauw huiverig om de koeien naar buiten te doen. He gebrek aan overzicht en vertrapping in het land zijn gemakkelijk te voorkomen. Een dertiental tips worden gegeven
Geef fris gras met constant ruw eiwit
Hogenkamp, W. - \ 2007
Boerderij/Veehouderij 92 (2007)13. - p. 12 - 13.
rundveevoeding - begrazing - beweidingsintensiteit - weiden - graslandbeheer - klavers - ruweiwit - bijvoeding - voeropname - rantsoenbeweiding - bemesting - cattle feeding - grazing - grazing intensity - pastures - grassland management - clovers - crude protein - supplementary feeding - feed intake - controlled grazing - fertilizer application
Een evenwichtig weiderantsoen geeft constante productie en een niet te hoog melkureumgehalte. Veehouderij zet in samenwerking met NMI en Koe en Wij de aandachtspunten op een rij
'Niet bang zijn om later in te scharen'; Thema graslandmanagement
Klein Swormink, B. - \ 2006
Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 2 (2006)15. - ISSN 1871-0875 - p. 29 - 29.
graslanden - graslandbeheer - opbrengsten - stikstofmeststoffen - eiwitgehalte - begrazing - begrazingsproeven - beweidingsintensiteit - dierhouderij - grasmatvernietiging - agrarische bedrijfsvoering - grasslands - grassland management - yields - nitrogen fertilizers - protein content - grazing - grazing trials - grazing intensity - animal husbandry - sward destruction - farm management
Theun Vellinga promoveerde op verbetering van grasland- en stikstofgebruik. Volgens hem kunnen veehouders bij het managen van hun grasland meer sturen op het eiwitgehalte van het gras. De benutting van grasland kan beter. Een veel gemaakte fout is het inscharen van koeien in te jong gras. Dit is niet alleen slecht voor de stikstofbenutting, het kost ook opbrengst
Weidegang... in beweging
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2005
Animal Sciences Group
melkveehouderij - melkkoeien - graasduur - begrazing - beweidingsintensiteit - beweidingssystemen - weiden - graslanden - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - dairy cows - grazing time - grazing - grazing intensity - grazing systems - pastures - grasslands - farm management
Het doel van deze brochure is om een actueel overzicht van weidegang te geven. Door ontwikkelingen in de melkveehouderij wordt weidegang steeds minder vanzelfsprekend, ten gunste van opstallen. Hoe erg is dat eigenlijk? Is weidegang belangrijk? En zo ja, waarom?
Koe zoekt wei : een beschrijving van het belang van weidegang en maatregelen om weidegang te behouden
Berg, B. van den; Dobbe, J. - \ 2005
Den Haag [etc.] : Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren [etc.] - 30 p.
begrazing - beweidingsintensiteit - dierenwelzijn - diergezondheid - grazing - grazing intensity - animal welfare - animal health
Dat weidegang van koeien steeds verder achteruit gaat, heeft meerdere oorzaken. Er is dan ook niet één eenvoudige oplossing om deze ontwikkeling te stoppen en weidegang te behouden. Er zal een veelheid aan acties ondernomen moeten worden door alle bij deze problematiek betrokken partijen. Maatschappelijke organisaties roepen daarom supermarkten, zuivelindustrie, organisaties van melkveehouders en de overheid op om een krachtdadig plan van aanpak op te stellen voor behoud van weidegang van koeien. In deze nota geven de Dierenbescherming en Stichting Natuur en Milieu een voorzet voor de discussie met bedrijfsleven en overheid, door te beschrijven wat zij zoal zouden kunnen doen voor het behoud van weidegang en door aan te geven wat er volgens hen minimaal moet gebeuren
Ammoniakemissie uit de melkveestal bij beperkte weidegang in relatie tot melkureumgehalte
Duinkerken, G. van; Smits, M.C.J. ; Sebek, L.B.J. ; Vereijken, P.F.G. ; Andre, G. ; Monteny, G.J. - \ 2004
Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 24
ammoniak - ureum - rantsoenbeweiding - beweidingsintensiteit - ammonia - urea - controlled grazing - grazing intensity
Ammoniak (NH3) ontstaat wanneer ureum uit de urine wordt afgebroken door het enzym urease, dat onder andere aanwezig is in mest. Urine en mest komen met elkaar in contact op stalvloeren en in mestkelders, waardoor een melkveestal een belangrijke bron van ammoniakuitstoot is. Bepalend voor de mate van emissie zijn met name de ureumconcentratie in de urine en de temperatuur. De ammoniakemissie vanuit natuurlijk geventileerde melkveestallen kan met behulp van voedingsmaatregelen worden teruggedrongen. Dit geldt zowel voor bedrijfssituaties met summerfeeding als bedrijfssituaties met beperkte weidegang. Het melkureumgehalte is daarbij een goede indicator voor de emissiereductie. Voedingsmaatregelen die bijdragen aan verlaging van het melkureumgehalte, dragen tevens bij aan een verlaging van de ammoniakemissie uit de stal. Voorbeelden van dergelijke emissieverlagende maatregelen zijn: verlaging van het N-bemestingsniveau op grasland, later inscharen in weidepercelen en het bijvoeren van energierijke en eiwitarme voeders op stal (denk aan snijmaïs). De ammoniakemissie vanuit de natuurlijk geventileerde ligboxenstal met roostervloer kan voor bedrijfssituaties met beperkte weidegang goed worden voorspeld met een emissiemodel met buitentemperatuur en tankmelkureumgehalte als verklarende variabelen. Uit dit model blijkt dat de stalemissie stijgt met ca. 2,6% bij toename van de buitentemperatuur met 1°C en dat de stalemissie exponentieel stijgt bij een toename van het tankmelkureumgehalte. Bij een niveau van 20 mg ureum per 100 g melk stijgt de stalemissie met ca. 2,5% bij stijging van het melkureumgehalte met 1 mg/100 g. Bij een niveau van 30 mg ureum per 100 g melk stijgt de stalemissie met ca. 3,5% bij stijging van het melkureumgehalte met 1 mg/100 g
Stikstofverliezen op droge zandgronden kunnen omlaag
Boer, H.C. de - \ 2004
Praktijkkompas. Rundvee 18 (2004)1. - ISSN 1570-8586 - p. 14 - 15.
nitraten - uitspoelen - verontreinigingsbeheersing - grondwaterverontreiniging - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - beweidingsintensiteit - zandgronden - weiden - bemesting - nitrates - leaching - pollution control - groundwater pollution - dairy farming - farm management - grazing intensity - sandy soils - pastures - fertilizer application
Uit driejarig onderzoek op droge zandgrond blijkt dat minder beweiding in combinatie met een lagere werkzame stikstofgift de nitraatuitspoeling duidelijk kan verlagen bij slechts een lichte daling van de netto drogestofopbrengst.
Herbivores as mediators of their environment: the impact of large and small species on vegetation dynamics
Bakker, E.S. - \ 2003
Wageningen University. Promotor(en): Frank Berendse; H. Olff. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9058088782 - 184
grazing - grasslands - cattle - rabbits - herbivores - grazing intensity - voles - grazing experiments - vegetation management - netherlands - natural areas - begrazing - graslanden - rundvee - konijnen - herbivoren - beweidingsintensiteit - woelmuizen - begrazingsexperimenten - vegetatiebeheer - nederland - natuurgebieden
How effective are European agri-environment schemes in conserving and promoting biodiversity?
Kleijn, D. ; Sutherland, W.J. - \ 2003
Journal of Applied Ecology 40 (2003)6. - ISSN 0021-8901 - p. 947 - 969.
natuurbescherming - wildbescherming - landbouwbeleid - evaluatie - landen van de europese unie - agrarisch natuurbeheer - nature conservation - wildlife conservation - agricultural policy - evaluation - european union countries - agri-environment schemes - herbicide-tolerant crops - skylarks alauda-arvensis - farm-scale evaluations - cereal fields - agricultural landscape - headland management - grazing intensity - bird populations - southern england - conservation
1. Increasing concern over the environmental impact of agriculture in Europe has led to the introduction of agri-environment schemes. These schemes compensate farmers financially for any loss of income associated with measures that aim to benefit the environment or biodiversity. There are currently agri-environment schemes in 26 out of 44 European countries. 2. Agri-environment schemes vary markedly between countries even within the European Union. The main objectives include reducing nutrient and pesticide emissions, protecting biodiversity, restoring landscapes and preventing rural depopulation. In virtually all countries the uptake of schemes is highest in areas of extensive agriculture where biodiversity is still relatively high and lowest in intensively farmed areas where biodiversity is low. 3. Approximately e24.3 billion has been spent on agri-environment schemes in the European Union (EU) since 1994, an unknown proportion of it on schemes with biodiversity conservation aims. We carried out a comprehensive search for studies that test the effectiveness of agri-environment schemes in published papers or reports. Only 62 evaluation studies were found originating from just five EU countries and Switzerland (5). Indeed 76% of the studies were from the Netherlands and the United Kingdom, where until now only c. 6% of the EU agri-environmental budget has been spent. Other studies were from Germany (6), Ireland (3) and Portugal (1). 4. In the majority of studies, the research design was inadequate to assess reliably the effectiveness of the schemes. Thirty-one percent did not contain a statistical analysis. Where an experimental approach was used, designs were usually weak and biased towards giving a favourable result. The commonest experimental design (37% of the studies) was a comparison of biodiversity in agri-environment schemes and control areas. However, there is a risk of bias if either farmers or scheme co-ordinators select the sites for agri-environment schemes. In such cases the sites are likely to have a higher biodiversity at the outset compared to the controls. This problem may be addressed by collecting baseline data (34% of studies), comparing trends (32%) or changes (26%) in biodiversity between areas with and without schemes or by pairing scheme and control sites that experience similar environmental conditions (16%). 5. Overall, 54% of the examined species (groups) demonstrated increases and 6% decreases in species richness or abundance compared with controls. Seventeen percent showed increases for some species and decreases for other species, while 23% showed no change at all in response to agri-environment schemes. The response varied between taxa. Of 19 studies examining the response of birds that included a statistical analysis, four showed significant increases in species richness or abundance, two showed decreases and nine showed both increases and decreases. Comparative figures for 20 arthropod studies yielded 11 studies that showed an increase in species richness or abundance, no study showed a decrease and three showed both increases and decreases. Fourteen plant studies yielded six studies that showed increases in species richness or abundance, two showed decreases and no study showed both increases and decreases. 6. Synthesis and applications. The lack of robust evaluation studies does not allow a general judgement of the effectiveness of European agri-environment schemes. We suggest that in the future, ecological evaluations must become an integral part of any scheme, including the collection of baseline data, the random placement of scheme and control sites in areas with similar initial conditions, and sufficient replication. Results of these studies should be collected and disseminated more widely, in order to identify the approaches and prescriptions that best deliver biodiversity enhancement and value for money from community support.
Milieuspagaat bij beweiding: broeikasgassen of MINAS
Laarhoven, G. van; Corré, W.J. - \ 2002
Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)5. - ISSN 1570-8586 - p. 12 - 13.
begrazing - beweidingssystemen - beweidingsintensiteit - graasduur - zomerstalvoedering - agrarische bedrijfsvoering - melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - bedrijfsvergelijking in de landbouw - intensivering - intensieve veehouderij - mineralen - boekhouding - stikstof - fosfaat - energiegebruik - energie - broeikaseffect - luchtverontreiniging - milieubeheer - milieubescherming - grazing - grazing systems - grazing intensity - grazing time - zero grazing - farm management - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - farm comparisons - intensification - intensive livestock farming - minerals - accounting - nitrogen - phosphate - energy consumption - energy - greenhouse effect - air pollution - environmental management - environmental protection
Beweiding heeft invloed op de mate en de vorm waarin stikstof verloren gaat. Het volledig opstallen van de koeien is in veel gevallen een effectieve maatregel voor het halen van de Minas-normen.
Plus voor economie en arbeid bij beweiding
Laarhoven, G. van - \ 2002
Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)5. - ISSN 1570-8586 - p. 8 - 9.
begrazing - beweidingssystemen - graasduur - zomerstalvoedering - agrarische bedrijfsvoering - beweidingsintensiteit - melkveehouderij - melkvee - melkkoeien - intensieve veehouderij - intensivering - bedrijfsresultaten in de landbouw - inkomsten uit arbeid - bedrijfsvergelijking in de landbouw - kosten-batenanalyse - arbeid (werk) - arbeidsintensiteit - arbeid in de landbouw - grazing - grazing systems - grazing time - zero grazing - farm management - grazing intensity - dairy farming - dairy cattle - dairy cows - intensive livestock farming - intensification - farm results - earned income - farm comparisons - cost benefit analysis - labour - labour intensity - farm labour
Over het algemeen is het zo dat de arbeidsopbrengst bij systemen met beweiding hoger is dan bij systemen zonder beweiding.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.