Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 56

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==heaters
Check title to add to marked list
Smarter greenhouse climate control
Nederhoff, E.M. ; Houter, G. - \ 2011
Practical Hydroponics & Greenhouses 2011 (2011)117. - ISSN 1321-8727 - p. 35 - 39.
glastuinbouw - verwarmingssystemen - energiebesparing - verwarmingsapparatuur - greenhouse horticulture - heating systems - energy saving - heaters
Greenhouse operators strive to be as economic as possible with energy. However, investing in fancy energy-saving equipment is often not cost-effective for smaller operations and in climate zones with mild winters. It is possible, though, for many growers to save energy without buying special equipment. The trick is choosing optimal settings for heating and venting, and checking the graphs.
Energiebesparing met een aangepaste minimumbuisregeling: Praktijkonderzoek bij twee komkommerbedrijven en twee tomatenebdrijven
Graaf, R. de; Lagas, P. ; Blok, C. - \ 2005
Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. BU Glastuinbouw (Rapporten PPO Glastuinbouw ) - 44
cucumis sativus - komkommers - solanum lycopersicum - tomaten - teelt onder bescherming - energie - verwarmingsapparatuur - energiebesparing - cucumbers - tomatoes - protected cultivation - energy - heaters - energy saving
Dit verslag betreft praktijkproeven in 2000:2002. De situatie in april 2005 is dat de in dit verslag aanbevolen regeling van de minimumbuis op de luchtvochtigheid bij de plant (RV:plant) redelijk bekend is. De toepassing blijft echter achter. Er wordt nog veel geregeld op RV:kas en waar een RV:plant regeling wordt gebruikt is deze soms zo ingekapseld in andere regelingen dat de energiebesparing gering is. Er is, zowel in onderzoek als in praktijk, intensief voortgebouwd op de resultaten tot eind 2002. In 2003 en 2004 is er door de onderzoeksinstituten PPO en A&F uitgaande van de RV:plant regeling een energie: efficiënte regelvolgorde kieren/ventileren/stoken voorgesteld en met succes in onderzoekskassen beproefd. In 2004 is bovendien in praktijk en onderzoek gewerkt aan verbetering van de RV:plant meting door het gebruik van infrarood meters en kunstvruchten. Voor 2005 is voorgesteld de nieuwste regelingen in de praktijk te beproeven en wordt los daarvan gedacht aan het ontwikkelen van kunstknoppen ten behoeve van de sierteelt.
Zoninvloed in klimaatregeling courgette spaart gas
Janse, J. ; Buwalda, F. - \ 2005
Groenten en Fruit. Algemeen 2005 (2005)4. - ISSN 0925-9694 - p. 24 - 25.
courgettes - cucurbita pepo - klimaatregeling - verwarmingsapparatuur - energiegebruik - energiekosten - zonne-instraling - glastuinbouw - marrows - air conditioning - heaters - energy consumption - energy expenditure - insolation - greenhouse horticulture
Een courgettegewas verbruikt per jaar vrij veel energie: rond 35 kuub gas per vierkante meter. In recent onderzoek van het PPO Naaldwijk bleek dat dit gasverbruik met 15 procent omlaag kan. Dit is te realiseren door de invloed van natuurlijke instraling te verwerken in de klimaatregeling van de computer
Warmtebronnen vergeleken: opfok kalkoenkuikens
Veldkamp, T. ; Lourens, A. ; Coenen, E. - \ 2005
De Pluimveehouderij 35 (2005)15. - ISSN 0166-8250 - p. 20 - 21.
kalkoenen - kuikens - verwarmingslampen - verwarmingsapparatuur - groei - licht - lichaamstemperatuur - omgevingstemperatuur - prestatieniveau - technische informatie - turkeys - chicks - heat lamps - heaters - growth - light - body temperature - environmental temperature - performance - technical information
Op verzoek van de kalkoenensector hebben de Productschappen Vee, Vlees en Eieren de divisie Praktijkonderzoek van de Animal Sciences group van Wageningen UR gevraagd onderzoek te verrichten naar factoren die de opfok van kalkoenen kunnen optimaliseren
Zonneboiler voor vloerverwarming voorlopig nog te duur
Wagenberg, V. van - \ 2003
Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)6. - ISSN 1570-8578 - p. 18 - 19.
varkenshouderij - varkensstallen - kraamstallen - kraamhokken - verwarming - verwarmingssystemen - zonnecollectoren - zonne-energieverwarming - vloeren - verwarmingsapparatuur - ketels - kosten-batenanalyse - rentabiliteit - economische haalbaarheid - thermisch rendement - rendement - agrarische bedrijfsvoering - pig farming - pig housing - farrowing houses - farrowing pens - heating - heating systems - solar collectors - solar heating - floors - heaters - boilers - cost benefit analysis - profitability - economic viability - thermal efficiency - returns - farm management
Op Praktijkcentrum Sterksel deden we afgelopen jaar onderzoek aan een zonneboiler. Deze leverde warm water dat gebruikt werd voor de vloerverwarming in kraamafdelingen en biggenopfokafdelingen. Het blijkt dat de zonneboiler een bijdrage had van 12% van de warmtevraag; een besparing van circa 340,- per jaar op aardgas. De terugverdientijd is berekend op 22 jaar; te lang voor een rendabele toepassing van zonneboilers in de varkenshouderij.
Stralingspanelen in biggenhokken
Leeuw, M. de; Wagenberg, V. van - \ 2002
Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)4. - ISSN 1570-8578 - p. 4 - 5.
varkenshouderij - varkens - varkensstallen - verwarming - verwarmingssystemen - verwarmingsapparatuur - klimaatregeling - straling - energiebronnen - energiegebruik - pig farming - pigs - pig housing - heating - heating systems - heaters - air conditioning - radiation - energy sources - energy consumption
Met stralingspanelen is het mogelijk om in het hok een aangenaam microklimaat te scheppen zonder de gehele stal te verwarmen. Hierdoor bespaart u behoorlijk op energie zonder de stal ingrijpend te verbouwen. Het Praktijkonderzoek Veehouderij bekijkt op dit moment of stralingspanelen geschikt zijn voor de praktijk.
Zonne-energie is bruikbaar
Leeuw, M. de; Wagenberg, V. van - \ 2002
Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)4. - ISSN 1570-8578 - p. 12 - 13.
zonne-energie - varkens - varkenshouderij - zonnecollectoren - energiebronnen - agrarische bedrijfsvoering - brijvoedering - varkensvoeding - biggenvoeding - voedselbereiding - verwarmingssystemen - verwarmingsapparatuur - zonne-energieverwarming - verwarming - kosten - kosten-batenanalyse - investering - solar energy - pigs - pig farming - solar collectors - energy sources - farm management - wet feeding - pig feeding - piglet feeding - food preparation - heating systems - heaters - solar heating - heating - costs - cost benefit analysis - investment
Verwarmen van brijvoer als nieuwe toepassing
Nu meten, straks weten
Benninga, J. ; Velden, N.J.A. van der - \ 2001
Vakblad voor de Bloemisterij 56 (2001). - ISSN 0042-2223 - p. 2 - 2.
energiegebruik - kassen - verwarming - verwarmingsapparatuur - aardgas - stookkosten - meting - besparingen - energiebehoud - thermische schermen - energy consumption - greenhouses - thermal screens - energy conservation - heating - heaters - natural gas - heating costs - measurement - savings
Beschreven worden 3 meetmethoden voor het berekenen van het gasverbruik per uur. Gegegevens in bijgaande tabellen: 1) Gemiddeld gasverbruik (kubieke meter per uur per graden Celsius per ha) en spreiding bij verschillende groepen bedrijven (tomaat zonder scherm, met scherm, paprika met scherm); 2) Voorbeeldbepaling graaduren
Nieuwe gaswet noodzaakt tot goed beeld gasafname
Kempkes, F. - \ 2000
Groenten en Fruit. Vakdeel glasgroenten (2000)33. - ISSN 1380-3573 - p. 4 - 7.
energiebehoud - groenteteelt - afschermingsmateriaal - thermische schermen - klimaat - milieubeheersing - verwarmingsapparatuur - afvalwarmtebenutting - opslag - tomaten - paprika - glastuinbouw - energy conservation - vegetable growing - screens - thermal screens - climate - environmental control - heaters - waste heat utilization - storage - tomatoes - sweet peppers - greenhouse horticulture
Met de naderende nieuwe gaswet heeft de gasverbruiker invloed op zijn uiteindelijke gasprijs. Hierbij is het gunstig om pieken in de gasafname te voorkomen. Uit analyse van gasafnames op tomaten- en paprikabedrijven is gebleken dat pieken in de gasafname niet samen hoeven te gaan met kouden dagen, als een scherm wordt gebruikt. Gegevens in bijgaande figuur: Invloed van buffer op gasafname (kubieke meter ha per uur)
Ex-post evaluatie van een gasmotorwarmtepomp op een glastuinbouwbedrijf
Haastert, M. van - \ 2000
Den Haag : LEI - ISBN 9789052426297 - 47
kassen - verwarming - stookkosten - verwarmingssystemen - uitrusting - warmtepompen - warmtewisselaars - verwarmingsapparatuur - economische analyse - kosten-batenanalyse - greenhouses - heating - heating costs - heating systems - equipment - heat pumps - heat exchangers - heaters - economic analysis - cost benefit analysis
Recirculatie-ventilatoren: dure oplossing voor laatste redmiddel
Breuer, J.J.G. ; Telle, M.G. - \ 1998
Vakblad voor de Bloemisterij 53 (1998)18. - ISSN 0042-2223 - p. 46 - 47.
kassen - klimaat - verwarmingsapparatuur - ventilatoren - glastuinbouw - greenhouses - climate - heaters - ventilators - greenhouse horticulture
Energieverbruikseffecten van kasklimaatsetpoints = Effects of greenhouse climate controller settings on energy consumption
Zwart, H.F. de; Huijs, J.P.G. - \ 1995
Wageningen : Instituut voor Milieu- en Agritechniek (Rapport / IMAG-DLO 95-24) - ISBN 9789054061304 - 63
kassen - klimaat - verwarmingsapparatuur - ventilatoren - energie - efficiëntie - energiegebruik - brandstofverbruik - greenhouses - climate - heaters - ventilators - energy - efficiency - energy consumption - fuel consumption
Onderzoek naar de toepasbaarheid van de Spirotech halverwarmer in de vleeskuikensector en het effect op de ammoniakemissie
Middelkoop, J.H. van; Harn, J. van - \ 1995
Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 27) - 38
pluimveehokken - ruimteverwarming - kachels - verwarmingsapparatuur - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - haalbaarheidsstudies - poultry housing - space heating - stoves - heaters - air pollution - ammonia - emission - volatilization - feasibility studies
Het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij heeft gedurende één ronde de toepasbaarheid van de Spirotech halverwarmer als verwarmingsbron in vleeskuikenstallen onderzocht. Ondanks het feit dat de halverwarmer niet optimaal gewerkt heeft kan wel een indicatie gegeven worden voor wat betreft de technische resultaten, de strooiselkwaliteit, de 'totaal stof' concentratie in de stallucht en het energieverbruik.
Grote verschillen in energiebesparing 'nuts-WK's'
Verhoeven, S. ; Velden, N. van der; Kempkes, F. - \ 1995
Vakblad voor de Bloemisterij 14 (1995). - ISSN 0042-2223 - p. 52 - 53.
energiebehoud - warmte - warmtepompen - verwarmingsapparatuur - kracht - ventilatoren - afvalwarmtebenutting - glastuinbouw - energy conservation - heat - heat pumps - heaters - power - ventilators - waste heat utilization - greenhouse horticulture
Luchtvochtigheid
Bakker, J.C. ; Bulle, A.A.E. ; Dik, A.J. - \ 1993
Naaldwijk etc. : Proefstation voor Tuinbouw onder Glas [etc.] (Informatiereeks no. 104) - 71
lucht - droogte - verwarmingsapparatuur - tuinbouw - vochtigheid - ventilatoren - water - air - drought - heaters - horticulture - humidity - ventilators
Terminologie geautomatiseerde kasklimaatregeling : regelgebieden: verwarming, ventilatie, schermen en CO2
Anonymous, - \ 1992
Naaldwijk : Proefstation voor Tuinbouw onder Glas (Informatiereeks / Proefstation voor Tuinbouw onder Glas no. 102)
gebouwen - klimaat - woordenboeken - milieubeheersing - verklarende woordenlijsten - verwarmingsapparatuur - talen - regulatie - ventilatoren - glastuinbouw - buildings - climate - dictionaries - environmental control - glossaries - heaters - languages - regulation - ventilators - greenhouse horticulture
Een goed klimaat houdt varkens gezond.
Verhagen, J.M.F. ; Verstegen, M.W.A. ; Hel, W. van der - \ 1989
Boerderij 74 (1989)24. - ISSN 0006-5617 - p. 36 - 37.
huisvesting, dieren - dierhouderij - dierenwelzijn - gebouwen - klimaat - milieubeheersing - verwarmingsapparatuur - varkensstallen - productiviteit - rentabiliteit - regulatie - ventilatoren - animal housing - animal husbandry - animal welfare - buildings - climate - environmental control - heaters - pig housing - productivity - profitability - regulation - ventilators
In een drietal artikelen wordt de invloed van stalklimaat op produktie en gezondheid behandeld
Toepassing van verschillende tablet- en vloerverwarmingssystemen
Vogelezang, J. ; Weel, P.A. van; Freriks, J.M. - \ 1988
Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij nr. 48) - 42
gebouwen - milieubeheersing - verwarmingsapparatuur - verwarming - sierplanten - ventilatoren - glastuinbouw - buildings - environmental control - heaters - heating - ornamental plants - ventilators - greenhouse horticulture
Getest op hun gebruikswaarde zijn: een aluminium tabletverwarming, een dubbele tabletbodem met bodemverwarming en geforceerde luchtbeweging, een tabletbodem met rooster met hiertussen bodemverwarming, en een drietal mogelijkheden m.b.t. de plaats van verwarmingsslangen bij een opneembare betonvloer
Jaarbelastingsduurkromme en energiebesparing voor de Nederlandse glastuinbouw : een studie naar relevante invloeden
Breuer, J.J.G. - \ 1987
Wageningen : IMAG (Rapport / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 90) - 67
bedrijven - energie - energiebehoud - ondernemingen - verwarmingsapparatuur - verwarming - nederland - kracht - aanbod - ventilatie - ventilatoren - binnenklimaat - energiebesparing - glastuinbouw - businesses - energy - energy conservation - enterprises - heaters - heating - netherlands - power - supply - ventilation - ventilators - indoor climate - energy saving - greenhouse horticulture
Voor 3 verschillende teelten van groenten en snijbloemen is de invloed van een aantal factoren op de jaarbelastingsduurkromme onderzocht. De onderzochte factoren zijn de warmtedoorgangscoefficient van een kas (k-waarde), de minimumbuisteperatuur, het droogstoken, het lichtafhankelijk verhogen van de stooktemperatuur en het wijzigen van de binnentemperatuur . Bij het onderzoek is gekeken naar de energiebesparing en de verandering van het verloop van de jaarbelastingsduurkromme, t.g.v. variaties in de 5 genoemde factoren. I.v.m. de keuze van de k-waarde bij de uitgangspunten is in een vooronderzoek gekeken naar de invloed van een aantal factoren op de warmtedoorgangscoefficient van een kas
Transpiration of greenhouse crops : an aid to climate management
Stanghellini, C. - \ 1987
Agricultural University. Promotor(en): J. Schenk; G.P.A. Bot. - Wageningen : IMAG - 150
evapotranspiratie - verwarmingsapparatuur - transpiratie - ventilatoren - glastuinbouw - evapotranspiration - heaters - transpiration - ventilators - greenhouse horticulture
<p>In this book some physical aspects of greenhouse climate are analyzed to show the direct interrelation between microclimate and crop transpiration. The energy balance of a greenhouse crop is shown to provide a sound physical framework to quantify the impact of microclimate on transpiration and to identify the constraints set on climate management by the termodynamic behaviour of the canopy. Before the relationship among microclimate, canopy temperature and transpiration is rendered in mathematical terms, a good deal of experimental work is necessary to establish sub-models for the heat transfer of the foliage, for the radiative transfer within the canopy and for the canopy resistance to vapour transfer. The sub-models are merged in a combination-type equation to obtain the temperature of a greenhouse crop and its transpiration. The resulting estimates are shown to reproduce accurately the temperature and transpiration of a greenhouse tomato crop, as measured at time intervals of a few minutes.<p>To illustrate the practical application of the model thus developed a number of examples are presented. In particular, it is shown that defining the transpiration rate as the criterion for the control of air humidity within a greenhouse would deliver a quantitative framework for that control. That would largely enhance the efficiency of the (expensive) procedures applied at present for the control of humidity in greenhouses.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.