Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 38

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==herbal drugs
Check title to add to marked list
Stalboekje Pluimvee 2017 : Handboek voor natuurlijke pluimveegezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten
Groot, Maria ; Puls-van der Kamp, Ineke ; Asseldonk, Tedje van - \ 2017
Wageningen : RIKILT Wageningen University & Research (RIKILT uitgave 2017.701) - 107
pluimveehouderij - pluimvee - diergezondheid - dierenwelzijn - medicinale planten - geneeskrachtige kruiden - dierziektepreventie - dierlijke productie - biologische landbouw - handboeken - vleeskuikens - hennen - poultry farming - poultry - animal health - animal welfare - medicinal plants - herbal drugs - animal disease prevention - animal production - organic farming - handbooks - broilers - hens
De stalboekjes zijn oorspronkelijk gemaakt voor de biologische veehouderij (versies 2009 en 2011) in het kader van onderzoek voor Biokennis. Deze uitgave is in 2014 en 2015 aangevuld met nieuwe middelen en inzichten en aangepast voor toepassing in de gangbare pluimveehouderij. Dit betekent o.a. dat een hoofdstuk over vleeskuikens is toegevoegd en het leghennen stuk is uitgebreid. Het streven om het gebruik van antibiotica terug te dringen vraagt om een ander management. Goede voeding, huisvesting en hygiëne zijn hierbij belangrijk. In dit boekje worden aanwijzingen gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken.
Stalboekje Varkens 2016: handboek voor natuurlijke diergezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten : Natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten
Groot, Maria ; Asseldonk, Tedje van - \ 2017
IJmuiden : RIKILT Wageningen UR (RIKILT-uitgave 2016.701) - 168
varkens - veehouderij - biologische landbouw - geneeskrachtige kruiden - diervoeding - diergezondheid - dierenwelzijn - dierlijke productie - pigs - livestock farming - organic farming - herbal drugs - animal nutrition - animal health - animal welfare - animal production
Stalboekje Vleeskalveren 2016 : handboek voor natuurlijke diergezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten
Groot, Maria ; Asseldonk, Tedje van - \ 2017
IJmuiden : RIKILT Wageningen UR (RIKILT-uitgave 2016.702) - 128
rundvee - dierenwelzijn - diergezondheid - diervoeding - geneeskrachtige kruiden - dierlijke productie - biologische landbouw - cattle - animal welfare - animal health - animal nutrition - herbal drugs - animal production - organic farming
Deze uitgave van ‘Stalboekje vleeskalveren’ is bedoeld om kalverhouders te helpen bij het vinden van de juiste toepassing van kruiden en andere natuurproducten. Kruiden en andere natuurproducten kunnen ter ondersteuning van gezonde dieren bij stress en ter ondersteuning van therapeutische maatregelen worden ingezet. Grootste meerwaarde is dat problemen voorkomen worden en dieren weerbaar gemaakt worden. Deze gids geeft een leidraad welke kruiden en natuurproducten op basis van beschikbare kennis een effect kunnen hebben bij verschillende gezondheidsproblemen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en daarom zal dit boekje regelmatig herzien en aangevuld moeten worden.
Effect van een kruidenextract op berengeur, agressief en seksueel gedrag bij biologische varkens
Vermeer, Herman ; Mens, Annemarie ; Seesink, Iris ; Blanken, Klaas ; Adameji, Oluwapelumi ; Bos, Pieter ; Bisschop, Herman - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1011) - 20
varkenshouderij - diergedrag - biologische landbouw - beren (varkens) - berengeur - geneeskrachtige kruiden - dierenwelzijn - pig farming - animal behaviour - organic farming - boars - boar taint - herbal drugs - animal welfare
An experiment with 273 entire males was conducted on an organic pig farm. Half of these males received a herbal extract in the drinking water to reduce mounting behaviour and boar taint. The herbal extract did not affect sexual behaviour and boar taint. Only two carcasses (0,7%) had a typical boar taint. However a complete change towards non castration for organic pigs is not yet applicable partly because of international trade difficulties. A follow up study will be prepared
Stalboekje melkvee 2016 : handboek voor natuurlijke diergezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten
Groot, M.J. ; Kleijer-Ligtenberg, G. ; Asseldonk, T. van; Hansman, H. - \ 2016
Wageningen : RIKILT (RIKILT 2016.704) - 228 p.
melkvee - medicinale planten - geneeskrachtige kruiden - rundveeteelt - diergezondheid - dierenwelzijn - dierziektepreventie - melkveehouderij - dierlijke productie - biologische landbouw - handboeken - dairy cattle - medicinal plants - herbal drugs - cattle farming - animal health - animal welfare - animal disease prevention - dairy farming - animal production - organic farming - handbooks
In dit boekje worden handvaten gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid en de weerstand van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken.
Kruiden verdringen antibiotica
Wolkers, H. ; Groot, M.J. ; Kleerebezem, M. ; Rebel, J.M.J. - \ 2015
WageningenWorld (2015)2. - ISSN 2210-7908 - p. 34 - 39.
veehouderij - diergezondheid - geneeskrachtige kruiden - dierziektepreventie - natuurlijke producten - antibiotica - reductie - dierenwelzijn - varkens - pluimvee - rundvee - melkvee - diervoeding - dierlijke productie - livestock farming - animal health - herbal drugs - animal disease prevention - natural products - antibiotics - reduction - animal welfare - pigs - poultry - cattle - dairy cattle - animal nutrition - animal production
Vanwege beperking van het antibioticagebruik vallen veehouders steeds vaker terug op kruiden, bacteriedrankjes en andere natuurlijke middelen om dieren gezond te maken én te houden. Hoewel harde medische claims niet altijd voorhanden zijn, boeken boeren soms spectaculaire resultaten met natuurlijke preparaten.
Ayurvedische kruiden bij Hollandse koeproblemen : een verslag van een praktijkproef in Overijssel
Groot, M.J. ; Raeijmaeckers, L. ; Thybaut, R. ; Nij Bijvank, H. ; Vreriks, M. ; Hooft, K. van 't - \ 2015
Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT rapport 2015.001) - 35
rundvee - melkveehouderij - rundermastitis - antibiotica - overijssel - india - medisch onderzoek - on-farm research - proefprojecten - diergezondheid - geneeskrachtige kruiden - cattle - dairy farming - bovine mastitis - antibiotics - medical research - pilot projects - animal health - herbal drugs
Dit rapport beschrijft een proef met een Ayurvedisch recept tegen mastitis bij Nederlandse koeien met hoog celgetal. De proef is opgezet naar aanleiding van een werkbezoek aan India van een groep dierenartsen en boeren uit Overijssel in april 2014, in het kader van een uitwisselingsproject van Oxfam Novib over reductie van antibiotica in de melkveehouderij. In het kader van de reductie van het antibioticagebruik, de verhoging van de diergezondheid en het dierwelzijn is een pilotproef opgezet bij boeren in Overijssel om te onderzoeken of deze middelen ook onder Nederlandse omstandigheden werkzaam zijn.
Stalboekje pluimvee 2015 : handboek voor natuurlijke pluimveegezondheidszorg met kruiden en andere natuurproducten
Groot, M.J. ; Puls-van der Kamp, I. ; Asseldonk, T. van - \ 2015
Wageningen : RIKILT Wageningen UR - 112
pluimveehouderij - pluimvee - diergezondheid - dierenwelzijn - medicinale planten - geneeskrachtige kruiden - dierziektepreventie - dierlijke productie - biologische landbouw - handboeken - vleeskuikens - hennen - poultry farming - poultry - animal health - animal welfare - medicinal plants - herbal drugs - animal disease prevention - animal production - organic farming - handbooks - broilers - hens
In dit boekje worden aanwijzingen gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken
Analysis of effects of Herbabolus on milk quality
Groot, M.J. ; Alewijn, M. ; Driessen-van Lankveld, W.D.M. ; Lommen, A. ; Stoopen, G.M. ; Venema, D.P. ; Pikkemaat, M.G. ; Rijk, T.C. de - \ 2015
Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT report 2015.007)
melkproductie - melkkwaliteit - melkveehouderij - melkkoeien - vergelijkend onderzoek - geneeskrachtige kruiden - milk production - milk quality - dairy farming - dairy cows - comparative research - herbal drugs
The Herbabolus is a mix of plant components for cows to improve their health during the transition period. The bolus contains a mixture of herbs including garlic (Garlicin), oregano and yucca. The effects of the bolus on milk quality is investigated. The results are discussed in this report.
Do not fear the supernatural! : the relevance of ritual plant use for traditional culture, nature conservation, and human health in western Africa
Quiroz, D. - \ 2015
University. Promotor(en): Marc Sosef, co-promotor(en): T.R. van Andel. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572607 - 250
traditionele geneeskunde - medicinale planten - etnobotanie - religie - geneeskrachtige kruiden - rituelen - afrika - traditional medicine - medicinal plants - ethnobotany - religion - herbal drugs - rituals - africa

Summary

Plants still play an overriding role in African traditional medicine, as large sectors of the continent’s population prefer or considerably rely on herbal treatments as their primary source of health care. Traditional medicine, which is defined as the sum of knowledge, skills, and practices used to prevent and treat diseases, often involves consultation with spiritual healers and diviners, who in turn consult supernatural entities to diagnose their patients. At the same time, these traditions and the rites that are related to their practice are categorised as “obscure” and considered unscientific by academia.

The overall aim of this thesis was to advance the understanding of the different dimensions of plant use in the context of traditional religions in two western African countries: Benin and Gabon. First, by documenting the use of plants by adepts of Vodoun in Benin and Bwiti in Gabon; and second, by exploring the associated knowledge that sustains these practices. Its purpose was to contribute to an improved plant resource management and, ultimately, the development of culturally appropriate interventions aimed at the conservation of useful plant species and their ecosystems, as well as the improvement of human health in settings similar to those of our countries of study.

Departing from the disciplinary perspective of ethnobotany, this work included theories and quantitative and qualitative methods of data collection and analysis drawn from botany, anthropology, ethnology, ecology, and pharmacology. Data were collected in a period of more than a year, which was divided in two fieldwork stays, each in Benin and Gabon.

This thesis was organised into six chapters. In Chapter One, I laid out the conceptual framework and introduced the study sites. Based on an assessment of the relevance of this study, I framed its overall objective and research questions.

Medicinal plants are not only acknowledged for their importance in satisfying the health needs of people in sub-Saharan Africa, but also for the role their commercialization plays as a source of income for vulnerable groups. In spite of this recognition, little is known about the implications of medicinal plant trade for the sustainability of the plant species involved, especially when data on the volume and diversity of species sold at the markets are not available. In Chapter Two, we addressed this gap by providing an estimation of the volume and economic value of the domestic market in herbal medicine in Benin. We also highlighted local health concerns reflected by the medicinal plant market and found that ritual plants were the largest use category for which vendors catered in the markets of Benin. Additionally, we suggested some species with possible sustainability issues.

In Chapter Three, we explored the potential link between two different social mechanisms that regulate the use of plant resources (taboos and sacrifices) and the scarcity of ritual plants in Benin and Gabon. The scholarly discussion around the origin and necessity of taboos has found these to exist either as a means to avoid potential diseases or to control the use of natural resources. Moreover, empirical data has shown that taboos reflect resource abundance. These studies, however, have primarily focussed on the use of wild animals as food. By providing quantitative data based on questionnaires with local informants, we found evidence that restrictions (such as taboos and sacrifices) were an indication of resource scarcity of ritual plants, thus advancing new explanations to the existence of these social mechanisms.

In Chapter Four, we revised two of the notions that are central to our study: ‘religion’ and ‘traditional religion’, this time as defined by the people who profess these faiths in Benin and Gabon. Plant use in the context of traditional religions has been commonly described from an outsider’s perspective. The same is true for religion and traditional religions. In this chapter, we learnt that plants played a central role in the religious traditions of Benin and Gabon, both for adepts and non-adepts of Vodoun and Bwiti.

In Western science, the effects of ritual plants on human health have been proposed to be a matter of belief. In Chapter Five, we discussed the potential pharmacological effect of culturally salient and economically important ritual plants on their users. We did that by contrasting their mode of application to proven pharmacological properties gathered from the literature. Additionally, we described folk categories of illness related to supernatural agents (e.g. evil spirits, ancestors, and sorcerers), as well as diseases recognised by biomedicine but that are attributed supernatural causes by people in Benin and Gabon. We discovered that in both countries an important proportion of the ritual applications of plants suggest a pharmacological effect on their users.

Finally, in Chapter Six, I addressed the research questions formulated in Chapter One and discussed our work’s methodological issues as well as its implications to other scientific disciplines. I also highlighted the possible applications of the research results in informing nature conservation and human development interventions, as well as some possibilities for future research. Moreover, I reached five conclusions about Bwiti and Vodoun in our countries of study: (1) Plants and other elements of the natural world play a central role in the religious traditions of Benin and Gabon, both for adepts and non-adepts of these traditions. (2) Social mechanisms such as taboos and sacrifices are a form of adaptive management of plant resources that respond to perceived scarcity of ritual plants by their users. (3) Ritual applications of plants used in our countries of study suggest a pharmacological effect on their users, as opposed to the previous assumption that their effectiveness is a matter of belief. (4) By being the backbone of the medinal plant trade in Benin and Gabon, ritual plants represent an important source of income for a substancial sector of the population of these two countries. (5) The Western notion of ‘ritual’ in the context of western African plant use is an important mechanism for the preservation and transmission of ecological, historical, and medicinal knowledge. These conclusions point to the need to question the assumptions upon which the study of plant use in the western African context has been typically approached. Finally, I concluded that as long as the exercise of agency by supernatural entities is acknowledged, considering these practices as ‘religious’ is justified from an etic perspective.

Stalboekje vleeskalveren : handboek voor natuurlijke diergezondheidzorg met kruiden en andere natuurproducten
Groot, M.J. ; Asseldonk, T. van - \ 2014
Wageningen : RIKILT Wageningen UR - 128
vleeskalveren - diergezondheid - dierziektepreventie - rundveehouderij - geneeskrachtige kruiden - medicinale planten - biologische landbouw - dierenwelzijn - veal calves - animal health - animal disease prevention - cattle husbandry - herbal drugs - medicinal plants - organic farming - animal welfare
In dit boekje worden handvaten gegeven om met natuurlijke middelen de gezondheid en de weerstand van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen. Tevens kunnen middelen worden ingezet om de ernst van de ziekte te reduceren. Doel is tevens om de dierenartsen te informeren over de mogelijkheden van natuurproducten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan inzichtelijk te maken.
Effects of herbal products in vitro and in vivo
Groot, M.J. ; Pikkemaat, M.G. ; Driessen-van Lankveld, W.D.M. ; Eerden, M.E. van; Klis, J.D. van der - \ 2013
diervoeding - geneeskrachtige kruiden - voedertoevoegingen - antimicrobe-eigenschappen - anti-infectieuze middelen - diergezondheid - animal nutrition - herbal drugs - feed additives - antimicrobial properties - antiinfective agents - animal health
The aim of the study was to examine the antimicrobial action of herbal feed additives and the relation between this antimicrobial action and performance data in vivo and gut histology (villus/crypt ratio) as parameter for gut health.
Presence of plant toxins in food and food
Dam, R.C.J. van; Madzora, B. ; Mol, J.G.J. ; Nijs, W.C.M. de - \ 2012
toxische stoffen - planten - toxinen - voedingsmiddelen - voedselsupplementen - voedselveiligheid - geneeskrachtige kruiden - toxic substances - plants - toxins - foods - food supplements - food safety - herbal drugs
The objective of this research is: investigate the occurrence of selected plant toxins in herbal products (food and food supplements) available on the Dutch market using a multi-plant toxin method based on LC-MS/MS.
De inzet van kruiden om agressie bij mannelijke ongecastreerde varkens te verminderen
Asseldonk, A.G.M. van - \ 2012
Beek-Ubbergen : Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy (IEZ) (Report IEZ 20120801) - 10 p.
varkenshouderij - biologische landbouw - antibiotica - varkens - beren (varkens) - agressie - diergedrag - libido - geneeskrachtige kruiden - vitex - humulus - pig farming - organic farming - antibiotics - pigs - boars - aggression - animal behaviour - herbal drugs
Vanuit het project antibioticavermindering in de biologische varkenshouderij is aan het Institute for Ethnobotany and Zoopharmacognosy (IEZ) de vraag gesteld of kruiden kunnen helpen om de agressie bij ongecastreerde mannelijke varkens (beren) te verminderen.
Koeien, kruiden en gezondheid : wat kunnen kruiden doen voor melkvee
Groot, Maria - \ 2011
dairy farming - dairy cows - dairy cattle nutrition - herbal drugs - medicinal plants - feed additives - grasslands - grazing
Natural poultry health : a guide to keeping your herd healthy with herbs and other natural products
Groot, M.J. ; Asseldonk, T. van; Puls-van der Kamp, I. - \ 2011
Wageningen : RIKILT Wageningen UR - 40
pluimvee - pluimveehouderij - diergezondheid - dierenwelzijn - dierziektepreventie - geneeskrachtige kruiden - medicinale planten - handboeken - biologische landbouw - poultry - poultry farming - animal health - animal welfare - animal disease prevention - herbal drugs - medicinal plants - handbooks - organic farming
This booklet is intended to guide poultry farmers through the ever increasing supply of herbs and other natural products on offer. Which products have proven to be effective and which products might be effective, based on the knowledge that is currently available??
Natural dairy cow health : a guide to keeping your herd healthy with herbs and other natural products
Groot, M.J. ; Kleijer-Ligtenberg, G. ; Asseldonk, T. van; Hansman, H. - \ 2011
Wageningen : RIKILT Wageningen UR - 45
diergezondheid - dierziektepreventie - melkvee - melkveehouderij - medicinale planten - geneeskrachtige kruiden - handboeken - dierenwelzijn - biologische landbouw - animal health - animal disease prevention - dairy cattle - dairy farming - medicinal plants - herbal drugs - handbooks - animal welfare - organic farming
This booklet is intended to guide dairy farmers through the ever increasing supply of herbs and other natural products on offer. Herbs and other natural products can support healthy animals in stressful situations or enhance treatment with conventional medication. The greatest added value of the use of natural products is disease and problem prevention..
Carvacrolreiches Oregano-Öl als Futterzusatz: Interview met Hans van der Mheen
Grohs, Birgit ; Mheen, H.J.C.J. van der - \ 2011
Gemüse 47 (2011)1. - ISSN 0016-6286 - p. 35 - 36.
origanum vulgare - geneeskrachtige kruiden - voer - medicinaal voer - origanum - medicinale eigenschappen - nederland - herbal drugs - feeds - medicated feeds - medicinal properties - netherlands
In dit interview met Hans van der Mheen van het PPO-agv te Lelystad worden de mogelijkheden van het gebruik van etherische olie gewonnen uit oregano; origanum vulgare en origanum heracleoticum, geteeld in Nederland besproken. De olie kan gebruikt worden in voer voor pluimvee en varkens. Gezocht wordt naar de juiste variëteiten van de witbloeiende soorten, het oogsttijdstip met het hoogste oliegehalte en de temperatuur van destilleren.
Stalboekje pluimvee: natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten
Groot, M.J. ; Kleijer-Ligtenberg, G. ; Asseldonk, T. van; Hansema, H. - \ 2011
Wageningen : RIKILT - 132
melkvee - geneeskrachtige kruiden - diergezondheid - dierenwelzijn - dierziektepreventie - rundveehouderij - medicinale planten - dierlijke productie - dairy cattle - herbal drugs - animal health - animal welfare - animal disease prevention - cattle husbandry - medicinal plants - animal production
Deze losbladige uitgave van ‘Melkvee natuurlijk gezond houden – met kruiden en andere natuurproducten’ is bedoeld om melkveehouders te helpen bij het vinden van de juiste toepassing van kruiden en andere natuurproducten. Kruiden en andere natuurproducten kunnen ter ondersteuning van gezonde dieren bij stress en ter ondersteuning van therapeutische maatregelen worden ingezet. Grootste meerwaarde is dat problemen voorkomen en dieren weerbaar gemaakt worden. Deze gids geeft een leidraad welke kruiden en natuurproducten op basis van beschikbare kennis een effect kunnen hebben bij verschillende gezondheidsproblemen.
Biologisch melkvee natuurlijk gezond : het stalboekje Melkvee in de praktijk
Groot, M.J. - \ 2011
BioKennis bericht Zuivel & rundvlees 2011 (2011)21. - 4
biologische landbouw - melkveehouderij - handboeken - diergezondheid - natuurlijke producten - geneeskrachtige kruiden - melkvee - dierlijke productie - organic farming - dairy farming - handbooks - animal health - natural products - herbal drugs - dairy cattle - animal production
Biologische (melk)veehouders beschikken sinds begin 2010 over de ‘stalboekjes’ van het project Natuurlijk Gezond. De stalboekjes geven biologische veehouders handvaten voor het gebruik van kruiden en andere natuurlijke producten. Deze producten kunnen de weerstand van dieren verhogen, dierziektes voorkomen en op langere termijn bijdragen aan robuustere dieren in de biologische veehouderij. In dit bioKennisbericht meer over natuurlijke diergezondheid en de ervaringen van veehouders met natuurlijke middelen en de stalboekjes.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.