Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 26

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==horse breeding
Check title to add to marked list
Sport horses : breeding specialist from a single breeding programme?
Rovere, G.A. - \ 2016
University; Aarhus University. Promotor(en): Johan van Arendonk, co-promotor(en): P. Madsen; Bart Ducro; E. Norberg. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576353 - 151 p.
horses - racehorses - studbooks - show jumping - sport performance - pedigree - genetic correlation - horse breeding - breeding programmes - paarden - renpaarden - paardenstamboeken - jachtspringen - sportprestatie - stamboom - genetische correlatie - paardenfokkerij - veredelingsprogramma's

Summary

The general goal of this thesis was to provide information useful for the breeding programme of the Royal Dutch Warmblood Studbook (KWPN) in relation with the ongoing specialisation of the population. Data provided by KWPN consisted of records from studbook-first inspection, competition performance on dressage and show-jumping, and pedigree information. Firstly, the effect of specialisation was studied on the connectedness between the subpopulations of dressage and show-jumping horses, using the pedigree information. Results indicated that relatedness between horses in the two subpopulations has been reduced to a low level, while relatedness within both subpopulations has been increasing consistently. A reduction in the number of influential ancestors in both subpopulations was observed. Secondly, it was analysed whether the specialisation for either dressage or show jumping has affected genetic parameters of traits recorded in the two subpopulations. Traits recorded at studbook-entry inspection were defined as a dressage trait or a show-jumping trait according to the type of horse that received the inspection. Bivariate analyses were performed to estimate the genetic correlation between the two traits. Results indicated that the specialisation process has resulted in a difference in mean trait values between dressage and show-jumping horses. However, differences in heritabilities for traits defined as dressage or show-jumping did not differ significantly, and the genetic correlations between them were not different from one considering their posterior standard deviation. Thirdly, the model to analyse performance in competition of dressage and show-jumping was studied. Results showed that performance in competition for dressage and show-jumping is a heritable trait (h2 ~ 0.11-0.13), and that it is important to account for the effect of rider in the genetic analysis. Fourthly, it was estimated the genetic correlation between the performance of horses in dressage and show-jumping competition, and the genetic correlations between traits measured early in life and performance in competition in each of the disciplines. Results showed that the genetic correlation between performance of horses in dressage and show-jumping was slightly unfavourable (-0.12). The genetic correlation between dressage and show-jumping tended to become more unfavourable over time, but this trend was not reflected in changes in the correlations between competition traits and traits recorded in the studbook-entry inspection. From this study it can be concluded that no extra benefit is to be expected from definition of a combined breeding goal. However, entirely separated breeding programmes for both disciplines are therefore not advisable. Constructing separate selection indexes would allow for optimal weighting of information sources such as studbook-entry inspection traits in accordance to the breeding goal of each sports discipline.

Hippisch onderwijs in 2028 : een wenkend perspectief
Roest, A.E. ; Wielen, P. van der - \ 2012
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-publicatie 12-068) - 15
paarden - agrarisch onderwijs - onderwijsprogramma's - dierenwelzijn - diergezondheid - paardenfokkerij - ondernemerschap - tendensen - horses - agricultural education - education programmes - animal welfare - animal health - horse breeding - entrepreneurship - trends
Voor de hippische sector belangrijke thema's relateren de auteurs aan te verwachten maatschappelijke trends tot 2028. Zij beschrijven de betekenis van deze trends voor de ontwikkeling van de hippische sector tot 2028. Het wen- kend perspectief is een goede aansluiting tussen de hippische sector en het hippisch onderwijs in het jaar 2028. Vervolgens geeft deze brochure een aantal suggesties voor het hippisch onderwijs om toekomstige arbeidskrachten op te leiden die, gezien de maatschappelijke trends, de relevante kennis en vaardigheden bezitten.
Welzijnsmonitor paardenhouderij : het meetprotocol
Livestock Research, - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 572) - 55
dierenwelzijn - paarden - paardenfokkerij - veehouderij - protocollen - diergedrag - animal welfare - horses - horse breeding - livestock farming - protocols - animal behaviour
In dit document wordt het meetprotocol voor paarden nader beschreven. Hiervoor is het denkraam van Welfare Quality® projecten voor andere diersoorten gevolgd. Voor elke parameter volgt een beschrijving van de methode van uitvoeren en de bijbehorende score opties (classificatie) binnen de criteria geldend voor Welfare Quality®.
Bedrijfsgebonden dierziekten op schapen-, geiten- en paardenbedrijven : [inventarisatie en prioritering van de belangrijkste aandoeningen]
Bokma-Bakker, M.H. ; Bartels, C.J.M. ; Bergevoet, R.H.M. ; Wolthuis-Fillerup, M. ; Nodelijk, G. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 547) - 45
schapenhouderij - geitenhouderij - paardenfokkerij - dierziekten - diergezondheid - dierhouderij - sheep farming - goat keeping - horse breeding - animal diseases - animal health - animal husbandry
In deze rapportage is een inventarisatie en prioritering van bedrijfsgebonden aandoeningen in de schapen-, geiten- en paardensector uitgewerkt. Deze kunnen de overheid en veehouderijsectoren een handvat geven voor een nadere invulling van haar Nationale Agenda Diergezondheid en behulpzaam zijn bij het formuleren van additioneel beleid. Bovendien geven ze aanwijzingen waar met nieuwe inspanningen winst kan worden geboekt bij bedrijfsgebonden diergezondheidsproblemen.
Agenda infectieuze ziekten paard
Anonymous, - \ 2011
Sectorraad Paarden - 29 p.
paarden - paardenziekten - infectieziekten - dierenwelzijn - diergezondheid - dierziektepreventie - paardenfokkerij - horses - horse diseases - infectious diseases - animal welfare - animal health - animal disease prevention - horse breeding
De agenda infectieuze paardenziekten is mede op verzoek van het ministerie van EL&I geschreven door de Sectorraad Paarden (SRP) voor beleidsmakers van paardensport- en fokkerijorganisaties, hippische ondernemers en de overheid. In deze agenda geeft de SRP haar visie hoe te komen tot de borging van een goede gezondheid bij paarden.
Samen in het zadel : welzijnsmonitor paard
Visser, E.K. - \ 2011
Paard en welzijn 2011 (2011)juli. - p. 1 - 1.
dierenwelzijn - paarden - paardenfokkerij - paardenstallen - diergezondheid - dierenbescherming - richtlijnen (directives) - diervoeding - huisvesting, dieren - diergedrag - animal welfare - horses - horse breeding - stables - animal health - animal protection - directives - animal nutrition - animal housing - animal behaviour
De Welzijnsmonitor Paard kijkt allereerst naar de gezondheid en het gedrag van het paard en neemt daarin allerlei omgevingsfactoren mee zoals huisvesting, stalklimaat, voeding, hygiëne en andere aspecten in de bedrijfsvoering. Hoe staat het nu met de Welzijnsmonitor Paard?
Breeding against osteochondrosis : phenotypic and genetic analyses in horses and pigs
Grevenhof, E.M. van - \ 2011
University. Promotor(en): Johan van Arendonk; P.R. van Weeren, co-promotor(en): Piter Bijma. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085858546 - 182
horses - pigs - osteochondritis - pig breeding - horse breeding - genetic parameters - genetic analysis - joints (animal) - skeletal development - animal breeding - paarden - varkens - varkensfokkerij - paardenfokkerij - genetische parameters - genetische analyse - gewrichten (dieren) - skeletontwikkeling - dierveredeling

Osteochondrosis (OC) is a disturbance in the process of endochondral ossification during skeletal growth. The objectives of this thesis were to assess the prevalence and genetic parameters of OC, and to facilitate optimization of breeding against OC in horses and pigs.

In the Dutch warm blood horse, 70% of individuals showed joint abnormalities in at least one of the 28 locations examined. Joint abnormalities were divided into flattened bone contours and bone fragments. Genetic parameters were estimated for flattened bone contours, fragments and overall OC. Heritability was 0.08 for flattened bone contours, 0.22 for fragments, and 0.23 for overall OC.

In fattening pigs, the prevalence of OC was 41%, and 12% of the individuals had severe OC. The prevalence was highest for individuals kept on a concrete, partially slatted floor with ad libitum feeding (58%), and lowest for individuals kept on a deep litter floor with restricted feeding (34%). These results demonstrate that the prevalence of OC can be reduced by applying deep litter floors and restricted feeding. The differences in growth patterns between pigs with and without OC were investigated also. After 28 days of age, piglets with severe OC at slaughter started to grow faster, and were significantly heavier after 70 days of age than pigs without OC at slaughter. These results suggest that OC might be related to high growth rates during a specific time period.

To evaluate prospects for breeding against OC, selection responses were compared between breeding schemes using phenotypic selection based on own performance or progeny testing and genomic selection. The results show that, when genomic information has an equal accuracy as phenotypic information before selection, it will have a lower equilibrium response to selection because it has a larger Bulmer effect. Especially for low heritable traits, genomic selection was of additional value over traditional selection.

The general discussion argues that OC has both economical and practical relevance for the current horse industry. Simulations showed potential for genomic selection compared to the current breeding program in the Dutch warmblood horse (KWPN), even with small reference populations. In pigs, OC is a more serious problem in sows than in fattening pigs, because sows live longer. A decrease in OC prevalence will, therefore, yield larger economic and welfare benefits then apparent from results on fattening pigs. Also for pigs, simulations indicated possibilities for genomic selection. The final section of the general discussion proposes directions for future research.

Relevance of test information in horse breeding
Ducro, B.J. - \ 2011
University. Promotor(en): Johan van Arendonk, co-promotor(en): Henk Bovenhuis. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085858553 - 170
paarden - paardenfokkerij - paardrijden - jachtspringen - sportprestatie - heritability - genetische diversiteit - fries (paardenras) - paardenrassen - sporten met dieren - horses - horse breeding - horse riding - show jumping - sport performance - genetic diversity - frisian (horse breed) - horse breeds - animal sports

The aims of this study were 1) to determine the role of test results of young

horses in selection for sport performance, 2) to assess the genetic diversity

of a closed horse breed and 3) the consequences of inbreeding for male

reproduction. The study was performed using existing databases containing

records collected on young horses during inspections, which were linked to

databases containing records on sport performance. Multivariate animal

models were applied in estimation of genetic parameters. Heritability

estimates of movement and free-jumping traits collected at Studbook Entry

and at First Stallion Inspection were moderate to high. Free-jumping traits

collected at both inspections showed high to very high positive genetic

correlations to show-jumping in competition. Movement traits collected at

both inspections showed favourably genetic correlations to dressage in

competition.

Subsequently, the effect of limb and foot conformation, in particular the

trait uneven feet, as assessed at Studbook Entry Inspection on performance

and length of sport career have been analysed. Limb and foot conformation

had only weak to moderate genetic correlation to sport performance. Some

foot conformation traits could be identified as risk factors for early

retirement from sports; e.g. occurrence of uneven feet shortened the

competitive life at elite level of jumping.

The development of genetic diversity in a closed breed have been studied

using the pedigree structure of the Friesian horse breed. Considerable loss

of genetic diversity have taken place during the history of the studbook,

corresponding to an average inbreeding rate of 1.3% per generation. Loss of

genetic diversity was mainly due to drift from small effective population size

during several generations. In a subsequent analysis the relation of

inbreeding with semen quality of young Friesian stallions was investigated. It

was concluded that low semen quality in Friesian stallions could not be

attributed to inbreeding. Heritability estimates for semen quality traits were

moderate to high and had substantial variation. Selection can be used to

improve semen quality.

Finally, opportunities for improvement of the breeding program have been

discussed. Selection potentials are calculated to gain insight in the relative

importance of each of the young horse tests to the breeding program.

Additional opportunities to increase selection response have been

discussed.

‘Kies voor de uitgeteelde Fries’ : Bart Ducro voorspelt: binnen twee jaar DNA-tests dwerggroei en waterhoofd
Land, M. van 't; Ducro, B.J. - \ 2010
Levende have : magazine voor hobbydierhouders (2010)februari. - ISSN 1572-1302
paarden - paardenfokkerij - paardenrassen - paardenstamboeken - horses - horse breeding - horse breeds - studbooks
Interview met Bart Ducro over de toekomst van het Friese paard. Ducro bracht voor Wageningen UR alle Friese paarden uit heden en verleden in kaart
De dagbesteding van een paard : dier & welzijn
Visser, E.K. ; Wijhe-Kiezebrink, M.C. van - \ 2010
V-focus 7 (2010)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 35.
dierenwelzijn - paarden - paardenfokkerij - protocollen - animal welfare - horses - horse breeding - protocols
Hoe brengen de paarden in Nederland hun dag door? Er zijn geen kengetallen die dat verraden en dus moeten we constateren dat we daar weinig van weten. De paardensector zelf en het ministerie van LNV willen hier verandering in brengen en gaven onderzoekers Kathalijne Visser-Riedstra, Maudia van Wijhe-Kiezebrink en Francesca Neijenhuis de opdracht een protocol 'Dagprogramma paard' op te stellen.
Het paard in Nederland
Weerdt, M. de; Oldenbroek, J.K. - \ 2010
Wageningen : Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) (CGN rapport 17) - 44
paarden - paardenrassen - gelderlander (paardenras) - paardenfokkerij - domesticatie - zeldzame rassen - fries (paardenras) - groninger paard - nederlands trekpaard - horses - horse breeds - gelderland (horse breed) - horse breeding - domestication - rare breeds - frisian (horse breed) - groningen horse - dutch draught horse
Paardenrassen, die hun oorsprong hebben in Nederland, zijn het Friese paard, het Gelderse paard, de Groninger en het Nederlands trekpaard. Dit verslag over de rol en de toekomst van de Nederlandse paardenrassen beschrijft de domesticatie van het paard en het ontstaan en de ontwikkeling van deze rassen. Daarna komt de huidige paardenfokkerij aan bod. Het verslag wordt afgerond met een hoofdstuk over het belang van het behoud van deze rassen.
Risico van inteelt bij paarden
Cnossen, H.F. ; Hoving-Bolink, A.H. - \ 2010
Zeldzaam huisdier 35 (2010)1. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 19.
paarden - paardenfokkerij - paardenrassen - inteelt - horses - horse breeding - horse breeds - inbreeding
Alle stamboeken zijn zich bewust van het risico van inteelt binnen paardenpopulaties. Daarnaast weten ze ook dat het fokken op lange termijn niet gemakkelijk is. De themadag ‘Balans tussen inteelt en biodiversiteit bij paarden’ heeft in oktober alle theoretische achtergronden rondom een gezonde fokkerij op een rij gezet. Daarna gaf een aantal stamboekverenigingen een toelichting op het eigen beleid
Themadag: Balans tussen fokkerij en biodiversiteit bij paarden
Cnossen, H.F. ; Ducro, B.J. ; Hiemstra, S.J. ; Hoving, R. ; Krudde, H. - \ 2009
Lelystad [etc.] : Animal Sciences Group - 17
paarden - paardenrassen - dierveredeling - biodiversiteit - paardenfokkerij - horses - horse breeds - animal breeding - biodiversity - horse breeding
Aan kondiging van de themadag:"Balans tussen fokkerij en biodiversiteit bij paarden". Tijdens deze themadag worden basisprincipes van fokkerij en van behoud vangenetische diversiteit binnen een ras uitgelegd. Een goed doordacht fokbeleid op rasniveau is nodig om het ras te behouden of te verbeteren. Daarbij moet ook worden gelet op behoud van genetische diversiteit binnen het ras. Een te sterke inteelttoename kan tot serieuze problemen leiden, zoals bepaalde erfelijke gebreken. Een kleine populatie is kwetsbaarder voor inteelt dan een grote populatie. Tevens geeft een sterke selectie op één of enkele kenmerken een groter risico op inteelt
Kengetallen paardenhouderij: lastig door grote diversiteit
Hoogeveen, M.W. ; Jager, J.H. - \ 2009
Agri-monitor 2009 (2009)feb. - ISSN 1383-6455
paarden - paardenfokkerij - dierhouderij - bedrijfsresultaten in de landbouw - landbouwtellingen - horses - horse breeding - animal husbandry - farm results - agricultural censuses
De paardenhouderij staat vanuit diverse invalshoeken sterk in de belangstelling. De exacte omvang van de sector is niet bekend, omdat een integraal monitoringssysteem ontbreekt. In de landbouwtelling zijn ongeveer 145.000 paarden en pony's geteld. De economische resultaten van de paardenhouderij zijn zeer divers
Beantwoording vragen : plan van aanpak : verbeteren welzijn in de sector paardenhouderij
Visser, K.J. ; Dierendonck, M. van; Neijenhuis, F. - \ 2008
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Animal Sciences Group 136) - 42
paarden - dierenwelzijn - paardenfokkerij - horses - animal welfare - horse breeding
De Nederlandse Paardensector (SRP) is door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd een plan van aanpak te schrijven ter verbetering van het paardenwelzijn. Daartoe heeft het ministerie WUR+ASG gevraagd om dit plan met wetenschappelijke kennis te onderbouwen. De onderwerpen behelzen huisvesting, voeding, training, transport, fokkerij en gezondheid
Karaktertests voor paarden: dier en welzijn
Visser, E.K. - \ 2008
V-focus 5 (2008)2. - ISSN 1574-1575 - p. 42 - 43.
paarden - paardenfokkerij - karakteristieken - tests - sporten met dieren - horses - horse breeding - characteristics - animal sports
Wageningen UR ontwikkelde verschillende tests om zicht te krijgen op karakters van paarden. Thans onderzoekt Wageningen UR samen met het KWPN of, en in hoeverre, karaktertests bij de fokkerij onderdeel kunnen zijn voor aanlegtests voor jonge paarden in de topsport
De paardenhouderij in beeld : Inspirerende voorbeelden van paardenhouderij met landschappelijke kwaliteit
Windt, N.P. van der - \ 2007
Wageningen : Alterra - 43
paardenfokkerij - paarden - landschap - landschapsbescherming - ondernemerschap - innovaties - plattelandsontwikkeling - horse breeding - horses - landscape - landscape conservation - entrepreneurship - innovations - rural development
De paardenhouderij kan door goed beleid zelfs een aanwinst worden voor het landschap en de plaatselijke economie. Een goede landschappelijke inpassing kan verpaarding van het landschap tegengaan. Hierover staat meer in deze uitgave. Dit boekje is een verkorte uitgave van het onderzoek dat Alterra uitgevoerde in opdracht van LNV
Genetic diversity in the dutch friesian horse
Ducro, B.J. ; Bovenhuis, H. ; Neuteboom, J.H. ; Hellinga, I. - \ 2006
dierveredeling - paarden - paardenrassen - paardenfokkerij - stamboom - voorouders - inteelt - populatiegenetica - genetische diversiteit - fries (paardenras) - animal breeding - horses - horse breeds - horse breeding - pedigree - ancestors - inbreeding - population genetics - genetic diversity - frisian (horse breed)
The pedigree structure of the Dutch Friesian horse breed (n=79,962) was analysed to asses the genetic diversity still present in the population. The effective number of founders explaining the genetic diversity in the reference population (i.e female horses born between 1995 and 2005) was 26, whereas the effective number of ancestors was 16. The rate of inbreeding was 1.5% per equivalent generation which is beyond the critical level of 1%. The analysis indicated that the population has suffered from a bottle-neck shortly after the establishment of the population, and that a substantial loss of allelic diversity has occurred due to drift because of small population size. The increase of average kinship during recent generations has declined and this coincided with a substantial growth of the population. A decline of the rate of inbreeding might be expected, but a proper conservation programme is still needed to further reduce allelic loss from the population
Schatting van de uitscheiding van stikstof en fosfor door paarden, pony's en ezels
Kemme, P.A. ; Smolders, E.A.A. ; Klis, J.D. van der - \ 2005
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group, Wageningen UR 05/101614) - 19
paarden - paardenfokkerij - paardenvoeding - krachtvoeding - stikstof - uit- en afscheidingsproducten - fosfor - kennis - innovaties - horses - horse breeding - horse feeding - force feeding - nitrogen - excretory secretory products - phosphorus - knowledge - innovations
De vastlegging van N en P voor de verschillende diercategorieën is afhankelijk van de samenstelling van de diercategorieën, het volwassen gewicht van de dieren, en het aantal veulens dat per jaar wordt geboren. Op basis van de verschillende stamboeken (frequentieverdeling en volwassen gewicht per ras) zijn de gemiddelde gewichten van een volwassen dier per categorie berekend
Paardenhouderij : meer dieren op minder bedrijven
Hoogeveen, M.W. ; Jager, J.H. - \ 2005
Agri-monitor 2005 (2005)juli. - ISSN 1383-6455 - p. 13 - 13.
paarden - ondernemerschap - paardenfokkerij - landbouwtellingen - bedrijfsgrootte in de landbouw - horses - entrepreneurship - horse breeding - agricultural censuses - farm size
De paardenhouderij wordt een steeds belangrijkere sector voor het landelijk gebied. Dit wordt ook bevestigd door de recentelijk verschenen beleidslijn paardenhouderij van het Ministerie van LNV. Tot nu toe is er echter weinig bekend over de sector. De Landbouwtelling geeft een beeld van het aantal paarden en pony¿s gestald op landbouwbedrijven. Op basis hiervan worden in dit artikel enkele ontwikkelingen rondom de regionale verdeling, de bedrijfsomvang en de specialisatiegraad beschreven.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.