Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==horse breeds
Check title to add to marked list
Het Equis registratiesysteem
Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2016
Zeldzaam huisdier 41 (2016)3. - ISSN 0929-905X - p. 12 - 13.
zeldzame rassen - registratie - computer software - dieridentificatiesystemen - paardenrassen - paardenstamboeken - internet - rare breeds - registration - animal identification systems - horse breeds - studbooks
In de serie over mogelijkheden van registratiesystemen voor zeldzame rassen komt deze keer het laatste systeem aan de orde. Dat is het Equis-registratiesysteem van Delta Horses.
Flinke uitbreiding genenbank voor Nederlandse paardenrassen
Hoving, A.H. ; Wit, A.A.C. de; Sulkers, H. - \ 2016
Zeldzaam huisdier 41 (2016)1. - ISSN 0929-905X - p. 20 - 21.
genenbanken - paardenrassen - genetische diversiteit - zeldzame rassen - gene banks - horse breeds - genetic diversity - rare breeds
Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) bewaart sperma
van Nederlandse paardenrassen in de genenbank voor landbouwhuisdieren.
Doel is het veiligstellen van de genetische diversiteit binnen
de paardenrassen.
Populatieanalyse Groninger Paard
Hoving, A.H. ; Vernooij, Kelly ; berg, Rozemarijn van den; Windig, Jack - \ 2015
Zeldzaam huisdier 40 (2015)4. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 19.
paardenrassen - nederland - fokdoelen - groninger paard - populaties - genetica - inteelt - verwantschap - genenbanken - horse breeds - netherlands - breeding aims - groningen horse - populations - genetics - inbreeding - kinship - gene banks
We prijzen Nederlandse paardenrassen zoals het Groninger paard niet alleen omdat ze onderdeel van ons cultuurhistorisch erfgoed zijn maar ook vanwege hun veelzijdigheid en betrouwbare karakter. Helaas is de populatie klein. Dan is een goed doordacht fokbeleid nodig voor het behoud van genetische diversiteit en een gezonde populatie
Hoe gaat het met de zeldzame landbouwhuisdierrassen in Nederland. Deel 1: De diersoorten rund, paard, schaap en geit.
Jansen, H. ; Hoving-Bolink, A.H. ; Hiemstra, S.J. - \ 2013
Zeldzaam huisdier 37 (2013). - ISSN 0929-905X - p. 6 - 8.
zeldzame rassen - rundveerassen - paardenrassen - schapenrassen - geitenrassen - dierveredeling - genetische bronnen van diersoorten - stamboeken - schapenstamboeken - paardenstamboeken - rare breeds - cattle breeds - horse breeds - sheep breeds - goat breeds - animal breeding - animal genetic resources - herdbooks - flockbooks - studbooks
Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) inventariseert regelmatig in nauwe samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH), de rasverenigingen en stamboeken de gegevens over het aantal vrouwelijke en mannelijke fokdieren van de zeldzame landbouwhuisdierrassen. Aan de hand van deze gegevens worden de rassen in een risicocategorie geplaatst. In dit nummer staan de gegevens voor de runderen, paarden, schapen en geiten. In het volgende nummer worden de gegevens voor de soorten kip, gans, eend, duif, hond, konijn en varken gepresenteerd.
Meer dan 100 zeldzame rassen van boerderijdieren (interview met Rita Hoving)
Hoving-Bolink, A.H. ; Klein Swormink, B. - \ 2013
Boerenvee 2013 (2013)4. - ISSN 1875-6905 - p. 38 - 40.
zeldzame rassen - rundveerassen - paardenrassen - varkensrassen - stamboeken - paardenstamboeken - schapenstamboeken - kippenrassen - geitenrassen - konijnen - schapenrassen - hondenrassen - genetische bronnen van diersoorten - rare breeds - cattle breeds - horse breeds - pig breeds - herdbooks - studbooks - flockbooks - fowl breeds - goat breeds - rabbits - sheep breeds - dog breeds - animal genetic resources
Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) van Wageningen UR telt regelmatig aantallen fokdieren van landbouwhuisdierrassen in Nederland. Bij ieder cijfer hoort een verhaal.
Zeldzame rassen in het cultuurlandschap
Oldenbroek, J.K. - \ 2013
Zeldzaam huisdier 38 (2013)2. - ISSN 0929-905X - p. 20 - 21.
zeldzame rassen - rundveerassen - schapenrassen - geitenrassen - paardenrassen - begrazing - cultuurlandschap - landschapsbeheer - rare breeds - cattle breeds - sheep breeds - goat breeds - horse breeds - grazing - cultural landscape - landscape management
In 2012 nam Harm Piek afscheid als bestuurslid van de SZH. Harm werkt nu als vrijwilliger bij zijn vroegere werkgever Natuurmonumenten. Hij heeft veel kennis over de inrichting en het onderhoud van oude cultuurlandschappen met grazers. Harm Piek verdedigt sterk het standpunt dat dieren van zeldzame rassen moeten worden ingezet in de streek waar ze historisch gezien thuishoren. Genoeg redenen voor een interview met Harm Piek.
Genetische diversiteit in het Friese Paard
Ducro, B.J. - \ 2011
Zeldzaam huisdier 2011 (2011). - ISSN 0929-905X - p. 18 - 19.
paarden - paardenrassen - rassen (dieren) - genetische bronnen van diersoorten - genetica - genetische diversiteit - horses - horse breeds - breeds - animal genetic resources - genetics - genetic diversity
n de afgelopen jaren is er een uitgebreide stamboomanalyse gedaan van het Friese paard met het doel een beter inzicht te krijgen in de genetische diversiteit van dit ras. De resultaten van het onderzoek worden in dit artikel sterk verkort weergegeven.
Relevance of test information in horse breeding
Ducro, B.J. - \ 2011
University. Promotor(en): Johan van Arendonk, co-promotor(en): Henk Bovenhuis. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085858553 - 170
paarden - paardenfokkerij - paardrijden - jachtspringen - sportprestatie - heritability - genetische diversiteit - fries (paardenras) - paardenrassen - sporten met dieren - horses - horse breeding - horse riding - show jumping - sport performance - genetic diversity - frisian (horse breed) - horse breeds - animal sports

The aims of this study were 1) to determine the role of test results of young

horses in selection for sport performance, 2) to assess the genetic diversity

of a closed horse breed and 3) the consequences of inbreeding for male

reproduction. The study was performed using existing databases containing

records collected on young horses during inspections, which were linked to

databases containing records on sport performance. Multivariate animal

models were applied in estimation of genetic parameters. Heritability

estimates of movement and free-jumping traits collected at Studbook Entry

and at First Stallion Inspection were moderate to high. Free-jumping traits

collected at both inspections showed high to very high positive genetic

correlations to show-jumping in competition. Movement traits collected at

both inspections showed favourably genetic correlations to dressage in

competition.

Subsequently, the effect of limb and foot conformation, in particular the

trait uneven feet, as assessed at Studbook Entry Inspection on performance

and length of sport career have been analysed. Limb and foot conformation

had only weak to moderate genetic correlation to sport performance. Some

foot conformation traits could be identified as risk factors for early

retirement from sports; e.g. occurrence of uneven feet shortened the

competitive life at elite level of jumping.

The development of genetic diversity in a closed breed have been studied

using the pedigree structure of the Friesian horse breed. Considerable loss

of genetic diversity have taken place during the history of the studbook,

corresponding to an average inbreeding rate of 1.3% per generation. Loss of

genetic diversity was mainly due to drift from small effective population size

during several generations. In a subsequent analysis the relation of

inbreeding with semen quality of young Friesian stallions was investigated. It

was concluded that low semen quality in Friesian stallions could not be

attributed to inbreeding. Heritability estimates for semen quality traits were

moderate to high and had substantial variation. Selection can be used to

improve semen quality.

Finally, opportunities for improvement of the breeding program have been

discussed. Selection potentials are calculated to gain insight in the relative

importance of each of the young horse tests to the breeding program.

Additional opportunities to increase selection response have been

discussed.

‘Kies voor de uitgeteelde Fries’ : Bart Ducro voorspelt: binnen twee jaar DNA-tests dwerggroei en waterhoofd
Land, M. van 't; Ducro, B.J. - \ 2010
Levende have : magazine voor hobbydierhouders (2010)februari. - ISSN 1572-1302
paarden - paardenfokkerij - paardenrassen - paardenstamboeken - horses - horse breeding - horse breeds - studbooks
Interview met Bart Ducro over de toekomst van het Friese paard. Ducro bracht voor Wageningen UR alle Friese paarden uit heden en verleden in kaart
Genenbank voor landbouwhuisdieren : hoe en waarom?
Hiemstra, Sipke Joost - \ 2010
gene banks - genetic variation - horse breeds - horses - rare breeds - genetic diversity
Het paard in Nederland
Weerdt, M. de; Oldenbroek, J.K. - \ 2010
Wageningen : Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) (CGN rapport 17) - 44
paarden - paardenrassen - gelderlander (paardenras) - paardenfokkerij - domesticatie - zeldzame rassen - fries (paardenras) - groninger paard - nederlands trekpaard - horses - horse breeds - gelderland (horse breed) - horse breeding - domestication - rare breeds - frisian (horse breed) - groningen horse - dutch draught horse
Paardenrassen, die hun oorsprong hebben in Nederland, zijn het Friese paard, het Gelderse paard, de Groninger en het Nederlands trekpaard. Dit verslag over de rol en de toekomst van de Nederlandse paardenrassen beschrijft de domesticatie van het paard en het ontstaan en de ontwikkeling van deze rassen. Daarna komt de huidige paardenfokkerij aan bod. Het verslag wordt afgerond met een hoofdstuk over het belang van het behoud van deze rassen.
Risico van inteelt bij paarden
Cnossen, H.F. ; Hoving-Bolink, A.H. - \ 2010
Zeldzaam huisdier 35 (2010)1. - ISSN 0929-905X - p. 18 - 19.
paarden - paardenfokkerij - paardenrassen - inteelt - horses - horse breeding - horse breeds - inbreeding
Alle stamboeken zijn zich bewust van het risico van inteelt binnen paardenpopulaties. Daarnaast weten ze ook dat het fokken op lange termijn niet gemakkelijk is. De themadag ‘Balans tussen inteelt en biodiversiteit bij paarden’ heeft in oktober alle theoretische achtergronden rondom een gezonde fokkerij op een rij gezet. Daarna gaf een aantal stamboekverenigingen een toelichting op het eigen beleid
Leeft het wilde paard voort in Engeland?
Hovens, H. - \ 2009
Nature Today 2009 (2009)10-10.
paarden - wilde dieren - genetica - paardenrassen - horses - wild animals - genetics - horse breeds
Lange tijd werd gedacht dat het Przewalskipaard het enige niet uitgestorven wilde paard van Europa was, maar mogelijk is er nog een tweede: de Exmoorpony. Hans Hovens gaat in het nieuwste nummer van Zoogdier op zoek naar bewijzen.
Themadag: Balans tussen fokkerij en biodiversiteit bij paarden
Cnossen, H.F. ; Ducro, B.J. ; Hiemstra, S.J. ; Hoving, R. ; Krudde, H. - \ 2009
Lelystad [etc.] : Animal Sciences Group - 17
paarden - paardenrassen - dierveredeling - biodiversiteit - paardenfokkerij - horses - horse breeds - animal breeding - biodiversity - horse breeding
Aan kondiging van de themadag:"Balans tussen fokkerij en biodiversiteit bij paarden". Tijdens deze themadag worden basisprincipes van fokkerij en van behoud vangenetische diversiteit binnen een ras uitgelegd. Een goed doordacht fokbeleid op rasniveau is nodig om het ras te behouden of te verbeteren. Daarbij moet ook worden gelet op behoud van genetische diversiteit binnen het ras. Een te sterke inteelttoename kan tot serieuze problemen leiden, zoals bepaalde erfelijke gebreken. Een kleine populatie is kwetsbaarder voor inteelt dan een grote populatie. Tevens geeft een sterke selectie op één of enkele kenmerken een groter risico op inteelt
Genomics tegen erfelijke gebreken
Ducro, Bart - \ 2009
horses - horse breeds - genetics - genetic factors - genomics
Genetic diversity in the dutch friesian horse
Ducro, B.J. ; Bovenhuis, H. ; Neuteboom, J.H. ; Hellinga, I. - \ 2006
dierveredeling - paarden - paardenrassen - paardenfokkerij - stamboom - voorouders - inteelt - populatiegenetica - genetische diversiteit - fries (paardenras) - animal breeding - horses - horse breeds - horse breeding - pedigree - ancestors - inbreeding - population genetics - genetic diversity - frisian (horse breed)
The pedigree structure of the Dutch Friesian horse breed (n=79,962) was analysed to asses the genetic diversity still present in the population. The effective number of founders explaining the genetic diversity in the reference population (i.e female horses born between 1995 and 2005) was 26, whereas the effective number of ancestors was 16. The rate of inbreeding was 1.5% per equivalent generation which is beyond the critical level of 1%. The analysis indicated that the population has suffered from a bottle-neck shortly after the establishment of the population, and that a substantial loss of allelic diversity has occurred due to drift because of small population size. The increase of average kinship during recent generations has declined and this coincided with a substantial growth of the population. A decline of the rate of inbreeding might be expected, but a proper conservation programme is still needed to further reduce allelic loss from the population
Want niet iedereen is Anky...
Breukink, D.B. ; Eilers, C.H.A.M. - \ 2005
Zeldzaam huisdier (2005)1. - ISSN 0929-905X - p. 11 - 14.
paardenrassen - inheems vee - gelderlander (paardenras) - paardenfokkerij - paarden - horse breeds - native livestock - gelderland (horse breed) - horse breeding - horses
Hebben Groninger en Gelderse paarden toekomst? Volgens de houders van deze paarden hebben beide toekomst in de recreatieve houderij; houders van Gelderse paarden zien ook goede perspectieven voor hun paarden in de sport. Onderzoek onder de houders, uitgevoerd in opdracht van de SZH, legde evenwel ook knelpunten en frustraties bij de houders bloot
Een analyse van winsommen van Nederlandse dravers, geboren tussen 1959 en 1971 = An analysis of earnings of Dutch trotters, born between 1959 and 1971
Minkema, D. - \ 1982
Zeist : I.V.O. (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek "Schoonoord" no. B-197) - 18
dierhouderij - rassen (dieren) - paardenrassen - nederland - prestatieniveau - productiviteit - rentabiliteit - nakomelingenonderzoek - renpaarden - animal husbandry - breeds - horse breeds - netherlands - performance - productivity - profitability - progeny testing - racehorses
Bij de selektie van draverfokhengsten wordt door de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport gebruik gemaakt van een fokwaarde-index. Deze index, gebaseerd op de winsommen van de nakomelingen van de hengsten, is een maat voor de fokwaarde der hengsten voor prestatievermogen. De berekening van de fokwaarde-index werd nu aangepast
De Lipizzaner
Anonymous, - \ 1979
Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4297)
bibliografieën - paardenrassen - renpaarden - rijdieren - bibliographies - horse breeds - racehorses - riding animals
Erfelijkheid van snelheid bij Nederlandse dravers
Minkema, D. - \ 1973
Zeist : [s.n.] (Rapport / Instituut voor Veeteeltkundig onderzoek "Schoonoord" no. C-225) - 93
genetische variatie - genetica - heritability - paardenrassen - paarden - nederland - renpaarden - genetic variation - genetics - horse breeds - horses - netherlands - racehorses
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.