Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 1226

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==horticulture
Check title to add to marked list
Genetic modification – applications
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 31 p.
cultivation - breeding - breeding methods - arable farming - horticulture - greenhouse horticulture - crosses - plant protection
Genetische modificatie – toepassingen
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 29 p.
horticulture - greenhouse horticulture - arable farming - cultivation - genetic engineering - plant protection - crosses
Hybrid cultivars : Advantages & disadvantages
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 14 p.
arable farming - horticulture - greenhouse horticulture - breeding methods - cultivation - crossbreds
Hybride rassen : Voor- en nadelen
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 13 p.
cultivation - greenhouse horticulture - horticulture - rearing - breeding methods
Presentatie over de voor- en nadelen van hybride rassen
Co–existentie : Naast elkaar bestaan van GG en niet-GG teelten
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 14 p.
cultivation - crops - greenhouse horticulture - horticulture - breeding methods - genetic engineering
Presentatie over GG en niet-GG gewassen, consumentenvoorkeuren en manieren om beide gewassen naast elkaar te kunnen telen.
New Plant Breeding Techniques (NPBTs) : Promising applications
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 51 p.
greenhouse horticulture - cultivation - horticulture - plants - rearing
Presentation about plant breeding techniques (NPBT)
Nieuwe Veredelingstechnieken NPBTs : Voorbeelden van perspectiefvolle toepassingen
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 33 p.
cultivation - plant breeding - plants - horticulture - greenhouse horticulture
Genetische modificatie – wet- & regelgeving
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 11 p.
cultivation - horticulture - genetic engineering - crops - plants
Presentatie over regelgeving rondom GG planten, met toelichting.
Steering with high EC improves taste and quality of fruits : search for less water, fertilisers and discharge
Beerling, Ellen - \ 2017
horticulture - greenhouse horticulture - tomatoes - water use - water use efficiency - fertilizers - emission reduction - drainage - rockwool - irrigation systems - crop quality - cultural methods
With a little more effort you can improve even more. This is the approach behind new trials aimed at optimizing water and fertiliser use with the specific aim of reducing fertiliser emission to the environment. It sounds rather demanding until you realise that the quality of the end product can also improve, while maintaining or even increasing yield. Excess drain as an insurance policy for the cultivation is an out-dated idea.
Planten zuiveren lucht, maar praktische invulling stuit op gebrek aan kennis : onderzoek geplaagd door onzorgvuldigheid
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)6/7. - p. 42 - 43.
tuinbouw - sierplanten - potplanten - kantoorziekte - binnenklimaat - luchtkwaliteit - schadelijke stoffen - landbouwkundig onderzoek - horticulture - ornamental plants - pot plants - sick building syndrome - indoor climate - air quality - noxious substances - agricultural research
Kunnen potplanten werkelijk de lucht zuiveren van schadelijke stoffen? Het antwoord is ja. Maar vervolgens roept het wetenschappelijke onderzoek op dit terrein vooral veel vragen op. Helaas is op veel van die voor de hand liggende vragen nauwelijks antwoord te geven. Zet het werkelijk zoden aan de dijk? Welke planten doen ’t het beste? Hoeveel van dergelijke planten heb je nodig in school, kantoor of woonkamer?
Stress speelt een belangrijke rol : inzicht in koploosheid groeit door gezamenlijk onderzoek
Groot, S.P.C. ; Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2016
Onder Glas 13 (2016)8. - p. 30 - 31.
tuinbouw - groenten - landbouwkundig onderzoek - groeistoornis - plantenontwikkeling - verlichting - tomaten - capsicum - brassica - gypsophila - stresstolerantie - temperatuur - horticulture - vegetables - agricultural research - failure to thrive - plant development - lighting - tomatoes - stress tolerance - temperature

Jonge tomaten- en paprikaplanten, maar ook een aantal andere gewassen, houden soms opeens op met groeien. Koploosheid was lange tijd een lastig maar zeer slecht begrepen fenomeen. De laatste jaren is het inzicht in een stroomversnelling gekomen. In ieder geval is het aantal mogelijke oorzaken drastisch ingeperkt.
The relation between finance utilisation and business performance in Indonesian horticulture
Wulandari, Eliana - \ 2016
University. Promotor(en): Alfons Oude Lansink, co-promotor(en): Miranda Meuwissen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463430296 - 147
business economics - farmers - farm enterprises - horticulture - financial planning - financial management - business administration - business management - indonesia - south east asia - bedrijfseconomie - boeren - landbouwondernemingen - tuinbouw - financiële planning - financieel beheer - bedrijfskunde - bedrijfsmanagement - indonesië - zuidoost-azië

Finance is important for Indonesian farmers to purchase agricultural inputs and machinery and to pay for hired labour, which can improve farm performance. Farmers in Indonesia can access finance from various finance providers, i.e. banks, micro-finance institutions, farmers’ associations, traders, agricultural input kiosks and so-called “other sources” such as family and friends. The overall objective of this thesis was to analyse the relation between finance utilisation from different finance providers and horticultural business performance in Indonesia. This thesis first compares farmer knowledge of the requirements to obtain finance with the actual requirements set by finance providers, and investigates factors that determine farmer knowledge of the requirements. Next, this thesis analyses the relation between finance utilisation from different finance providers and the technical efficiency of horticultural farms using a bootstrap truncated regression. Furthermore, the role of finance utilisation from different finance providers in production risk is analysed using an ordinary least squares regression. Finally, this thesis analyses finance utilisation and its relation with chili supply chain continuity as reflected by contract fulfilment rates using a censored regression analysis. Findings show that farmers generally have little knowledge of the finance requirements. Findings also show that in-kind finance utilisation from farmers’ associations positively associates with farmer knowledge of finance requirements. The results of the bootstrap truncated regression show that commercial credit from banks and in-kind finance from farmers’ associations positively associate with the technical efficiency of some types of horticultural farms. Commercial credit from micro-finance institutions and flexible payment of inputs to agricultural input kiosks generally have negative associations, especially with the technical efficiency of mangosteen farms. Subsidised credit from banks and in-kind finance from traders have both positive and negative associations with the technical efficiency of the horticultural farms. With regard to production risk, results show that depending on the risk measure, risk-reducing associations were found for commercial credit from banks and flexible payments of inputs to kiosks. With respect to supply continuity, outcomes show that chili contract fulfilment rates are positively associated with in-kind finance from farmers’ associations, but negatively associated with subsidised credit from banks and flexible payment of inputs to agricultural input kiosks.

Voorkomen vochtschokken beste remedie om bladrandjes te vermijden
Voogt, Wim - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - plant disorders - calcium absorption - nutrient accounting system - chlorine - iron - climatic factors - illumination - nutrient solutions - moisture - agricultural research
Kokos als volvelds groeimedium geeft beste resultaten bij lisianthus
Raaphorst, Marcel - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - cut flowers - eustoma grandiflorum - substrates - cultural methods - copra - agricultural research - growing media - energy saving - environmental protection - fertilizer application - water use
Onderzoek naar duurzaam geteelde vanille uit Nederlandse kassen - Inspelen op groeiende vraag
Noort, Filip van - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - vanilla planifolia - cropping systems - spice plants - substrates - pollination - agricultural research
Bladgewassen geschikt voor waterteelt, bij bloemen meer kennisopbouw nodig
Streminska, Marta - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - cultural methods - hydroponics - soilless culture - leafy vegetables - cut flowers - tomatoes - vegetables - lettuces - spices - chrysanthemums - ornamental horticulture - agricultural research
Slinkende wereldvoorraad fosfaat dwingt tot kritische kijk op gebruik : fosfaatbemesting via regenleiding vaak overbodig
Voogt, Wim - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - chrysanthemum - fertilizer application - phosphates - sampling - organic farming - agricultural research - cultural methods - pot plants
Training Manual Occupational Pesticide Exposure & Health and Safe & Responsible Handling of Pesticides : With courtesy of vegIMPACT a program financed by The Netherlands’ Government
Maden, E.C.L.J. van der; Koomen, I. - \ 2016
Centre for Development Innovation (Report CDI-16-029 ) - 40 p.
pesticides - exposure - occupational health - safety at work - horticulture - farmers - training - handbooks - kenya - pesticiden - blootstelling - gezondheid op het werk - veiligheid op het werk - tuinbouw - boeren - opleiding - handboeken
Pesticides are commonly used in the horticulture sector. While emphasis is often on the correct and efficient application of pesticides, the risk associated with application of pesticides receives less attention. Those working with pesticides need to know about occupational pesticide exposure and health risks, both for themselves as well as people living in the vicinity of places where pesticides are used. The Practical Training Centre Horticulture Kenya (PTC Horticulture) offers hands-on trainings to the horticultural sector. This manual is developed for PTC Horticulture and is about the safe and responsible use of pesticides – a guide for trainers who have to deliver trainings on ‘Occupational Pesticide Exposure & Health’ and ‘Safe & Responsible Handling of Pesticides’. This manual guides the trainers through the material, provides background and tips to the content and gives suggestions for practical assignments.
GreenCHAINge mikt op verduurzaming im- en exportstromen
Boerrigter, Henry - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - vegetables - cut flowers - ornamental horticulture - logistics - knowledge transfer - sustainability - container transport - crop quality - keeping quality
White root tips supply plants with oxygen, water and nutrients : healthy roots are fundamental for a healthy plant
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2016
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 5 (2016)3. - ISSN 2215-0633 - p. 44 - 45.
tuinbouw - glastuinbouw - worteloppervlak - wortelharen - wortels - wateropname (planten) - voedselopname - opname (uptake) - calcium - tomaten - pythium - plantenontwikkeling - horticulture - greenhouse horticulture - rhizoplane - root hairs - roots - water uptake - food intake - uptake - tomatoes - plant development
The main, most important function of roots belonging to horticultural crops is the uptake of water and nutrients. Healthy roots are essential for a healthy plant. After all, if the uptake of water and nutrients is not functioning properly, then other aspects also leave a lot to be desired
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.