Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 326

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==houdbaarheid (kwaliteit)
Check title to add to marked list
Efficiënte keten: preventie reststromen: rapportage 2015/2016
Staps, Sjef ; Tromp, Seth ; Gogh, Bart van; Burgh, Marianne van der - \ 2017
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 59
reststromen - biologische landbouw - agro-industriële ketens - biologische voedingsmiddelen - voedselketens - verliezen - bederfelijke producten - houdbaarheid (kwaliteit) - voedselverspilling - bewaartijd - residual streams - organic farming - agro-industrial chains - organic foods - food chains - losses - perishable products - keeping quality - food wastage - storage life
Het onderhavige rapport is bedoeld als openbare verslaglegging van de eerste twee onderzoeksjaren van het publiek-private samenwerking (PPS) project ‘Efficiënte keten, preventie reststromen’ (2015-2018). De ambitie van dit PPS-project is om derving (verspilling) in de biologische agrifood-keten te voorkomen, en daar waar reststromen ontstaan de kansen voor het vermarkten van deze reststromen te vergroten. Het rapport kan gebruikt worden als referentie voor het vinden van mogelijkheden om derving (verspilling) te voorkomen en daar waar reststromen desondanks ontstaan de kansen voor het vermarkten van deze reststromen te vergroten.
The effect of date marking terminology of products with a long shelf life on food discarding behaviour of consumers
Holthuysen, Nancy ; Kremer, Stefanie ; Bos-Brouwers, Hilke - \ 2017
Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research report 1709) - ISBN 9789463432290 - 26
keeping quality - food - food wastage - nutrition labeling - terminology - consumer behaviour - houdbaarheid (kwaliteit) - voedsel - voedselverspilling - etiketteren van voedingsmiddelen - terminologie - consumentengedrag
Exploring the potential of an Andean fruit : an interdisciplinary study on the cape gooseberry (Physalis peruviana L.) value chain
Olivares Tenorio, Mary Luz - \ 2017
University. Promotor(en): Tiny van Boekel, co-promotor(en): Matthijs Dekker; Ruud Verkerk. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579859 - 190
physalis peruviana - value chain analysis - supply chain management - keeping quality - storage life - storage - phytochemicals - andean group - waardeketenanalyse - ketenmanagement - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - opslag - fytochemicaliën - andesgroep

Cape gooseberry is a fruit cultivated in Andean countries. Currently it is available some international markets, besides the domestic Andean market. Colombia is the major producer and export country at the moment. The value chain of cape gooseberry faces several barriers of technological and governance nature. This research is an interdisciplinary study on the Colombian cape gooseberry value chain. It aimed to evaluate quality attributes of the fruit during the supply chain, including the changes in the contents of health-promoting compounds; and also assessed the current situation of the value chain regarding degree of alignment of the actors.

Findings show that cape gooseberry is a source of health-promoting compounds and has antioxidant activity properties. Such health promoting compounds in cape gooseberry are subject to thermal degradation or formation but not to the extent that they are no longer present after heating. Vitamin C and β-carotene were relative stable after storage time during post-harvest. The main issue for shelf-life of fresh cape gooseberry is the growth of fungi. The intake assessment conducted based on the current consumption of cape gooseberry, concluded that the contribution of this fruit to the daily recommendation intake of vitamin C and β-carotene in Colombian and Dutch adult population is negligible.

Cape gooseberry is indeed a very low consumed fruit because is not well-known in international markets. However, it has potential to improve performance by first facing alignment issues, integrate the value chain and develop strategies to effectively plan the route to follow in order to scale up.

Effect van houdbaarheidsdata van lang houdbare producten op weggooigedrag van consumenten
Holthuysen, N.T.E. ; Kremer, S. ; Bos-Brouwers, H.E.J. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research rapport 1709) - ISBN 9789463430852 - 22 p.
houdbaarheid (kwaliteit) - voedsel - voedselverspilling - etiketteren van voedingsmiddelen - terminologie - consumentengedrag - keeping quality - food - food wastage - nutrition labeling - terminology - consumer behaviour
Nauwkeurige gasanalyse-systemen voor kwaliteitsbewaking tijdens fruitopslag : Effecten van ethyleen en ethanol tijdens bewaring van appelen en peren189953 / RAPPORT
Schaik, A.C.R. van; Reuler, H. van - \ 2015
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 39
fruitteelt - chemische bewaring - bewaarfysiologie - kwaliteitscontroles - kwaliteit na de oogst - houdbaarheid (kwaliteit) - ethyleen - ethanol - appels - peren - proeven op proefstations - sensors - fruit growing - chemical preservation - postharvest physiology - quality controls - postharvest quality - keeping quality - ethylene - apples - pears - station tests
Met een consortium van bedrijven en kennisinstellingen is onderzoek uitgevoerd naar grenswaarden voor de gasvormige componenten ethyleen en ethanol welke geproduceerd worden voor en tijdens de opslag van hardfruit. De ethyleen productie na de oogst kan mogelijk gebruikt worden als een rijpingsindicator voor partijen of cellen fruit. Deze componenten kunnen zich ook ophopen in de CA (controlled atmosphere) bewaring van appelen en peren en hebben ook tijdens de bewaring ook een duidelijke relatie met de kwaliteit van het product. Tevens is voor ethyleen een prototype ethyleen meter ontwikkeld.
Proeftuin Randwijk: Fosfaatbladvoeding verhoogt hardheid Conference
Maas, M.P. van der; Elk, P.J.H. van - \ 2015
fruitteelt - peren - bemesting - fosfaat - hardheid - houdbaarheid (kwaliteit) - fruit growing - pears - fertilizer application - phosphate - hardness - keeping quality
Op kalkhoudende gronden met minder fosfaat meer bereiken via bladvoeding in de perenteelt
Proeftuin Randwijk: Elstar mutanten
Heijerman, G. ; Elk, P.J.H. van - \ 2015
fruitteelt - appels - rassen (planten) - houdbaarheid (kwaliteit) - gewasopbrengst - fruit growing - apples - varieties - keeping quality - crop yield
Acht rassen (waaronder 5 Elstar mutanten) appels beoordeeld op productie en kwaliteit
Zoektocht naar fermentatieprocessen voor producten met minder zout
Smid, E.J. - \ 2015
Wageningen UR
voedselmicrobiologie - fermentatie - houdbaarheid (kwaliteit) - voedseltechnologie - zout - smaak - voeding en gezondheid - food microbiology - fermentation - keeping quality - food technology - salt - taste - nutrition and health
De fermentatie van verse plantaardige of dierlijke producten geeft extra smaak aan voedsel en verlengt de houdbaarheid. Het proces vergt echter vaak veel zout en daarvan krijgt de westerling al veel te veel binnen. In zijn inaugurele rede bij de aanvaarding van het persoonlijk hoogleraarschap Levensmiddelenmicrobiologie aan Wageningen University gaat prof. Eddy Smid op zoek naar alternatieve, ‘natriumarme’ fermentatieprocessen die de gezondheid ten goede komen.
Aromameter onthult smaakverlies groente en fruit
Woltering, E.J. - \ 2015
WageningenWorld (2015)2. - ISSN 2210-7908 - p. 5 - 5.
groenten - fruit - smaak - bemonsteren - meting - apparatuur - innovaties - houdbaarheid (kwaliteit) - reductie - aroma - verandering - vegetables - taste - sampling - measurement - apparatus - innovations - keeping quality - reduction - change
Een tomaat in de koelkast verliest al snel onomkeerbaar zijn smaak. Dat blijkt uit metingen met een nieuw apparaat, ontwikkeld door Wageningen UR. Dat kan snel en nauwkeurig veranderingen in het aroma vaststellen.
Onderzoek Schapkwaliteit Biologische Aardappelen
Wijk, C.A.P. van; Spits, H.G. ; Pereira da Silva, F.I.D.G. ; Otma, E.C. ; Gottschall, J. ; Bastiaanssen, J. - \ 2015
Biokennis (PPO rapport 640) - 43
aardappelen - voedselgewassen - consumptieaardappelen - houdbaarheid (kwaliteit) - biologische productie - kwaliteit na de oogst - behandeling na de oogst - biologische landbouw - biologische voedingsmiddelen - potatoes - food crops - table potatoes - keeping quality - biological production - postharvest quality - postharvest treatment - organic farming - organic foods
Samenvattend verslag van: Onderzoek naar de kwaliteit van biologische aardappelen in het winkelschap, Effect van kiemremmingsproducten op het schapleven, en Effect van licht op vergroening in de retail.
Kwaliteitsplan roos : onderdeel klimaatregistratie en statistiek
Benninga, J. ; Barendse, H. ; Vermeulen, C. ; Garcia Victoria, N. ; Raaphorst, M.G.M. ; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1336) - 41
snijbloemen - rozen - vaasleven - gewaskwaliteit - houdbaarheid (kwaliteit) - kwaliteit na de oogst - temperatuur - winter - landbouwkundig onderzoek - cut flowers - roses - vase life - crop quality - keeping quality - postharvest quality - temperature - agricultural research
Dutch roses can’n always guarantee a vase life of seven days. A study was conducted in the winters 2012/2013 and 2013/2014 in eight roos nurseries in order to find ways to improve the vase life in the critical period (winter). Four nurseries cultivated the variety Red Naomi! and four Avalanche+. For the study collaborated growers, FloraHolland, Wageningen UR Greenhouse Horticulture and Wageningen UR LEI. Financial support was granted by the Topsector T & U (Ministry of EL & I). The vase life of the roses varied between 3.5 and 17.7 days. Differences were found among the growers in vase life, bud opening, the occurrence of leaf and Botrytis problems, and the Botrytis spore pressure in the greenhouse. An explanation for these differences is found in greenhouse climate parameters: For Red Naomi! a decrease in vase life is explained mainly by high average humidity and little temperature fluctuations > 1°C . For Avalanche+ the differences in vase life are explained by the length of the dark period and the RV: the longer the dark period, and the lower the RH, the better the vase life. Bud opening is in both varieties explained and negatively impacted by RV’s higher than 93%. The vase life results are representative of the average quality of Dutch roses, as they correlate well with those of the FloraHolland project “vase life tested”. This correlation will be useful for the proposed implementation in practice.
Impact of UTZ Certification of cocoa in Ivory Coast. Assessment framework and baseline
Ingram, V.J. ; Waarts, Y.R. ; Ge, L. ; Vugt, S.M. van; Wegner, Lucia ; Puister-Jansen, L.F. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2014-010) - ISBN 9789086156764 - 174
cacao - ivoorkust - duurzame ontwikkeling - theobroma cacao - kwaliteit voor voedselverwerking - houdbaarheid (kwaliteit) - opslagkwaliteit - bedrijfsvergelijking in de landbouw - certificering - cocoa - cote d'ivoire - sustainable development - food processing quality - keeping quality - storage quality - farm comparisons - certification
Since 2008 UTZ Certified has implemented a programme in Ivory Coast to enhance sustainability in the cocoa supply chain through the implementation of the UTZ Code of Conduct. The programme has supported farmers to become organised into cooperatives, receiving training on farm management and organisational capacity building, and become certified. Starting off with four cooperatives, two traders and Solidaridad as partners, it has grown into a large scale programme. By June 2012 86 cooperatives were certified, 44,624 farmers reached, and 128,582 tons of certified cocoa had been produced from an estimated farm area of 219,100 hectares. Eight traders and the Sustainable Trade Initiative (IDH) are now partners, who are implementing certification as part of broader activities to support cocoa farmers, their cooperatives and communities. As of June 2013, a further 103 cooperatives were in the process of certification. This report serves two purposes: it provides a baseline of farm-level situation as of mid-2013, which can be used to measure changes in indicators in future impact assessments. It also provides an initial assessment of impacts by comparing different groups of cocoa farmers. It provides information about the inclusiveness of the UTZ Certified cocoa programme in Ivory Coast. It evaluates how certification and related activities have affected farmers’ knowledge and implementation of good agricultural practices, social and environmental issues in line with the UTZ Certified Code of Conduct and assesses the added value of certification. Lessons learned are drawn from the results, feeding recommendations to improve the quality and effectiveness of the programme.
Kwaliteitsgestuurde Tracking & Tracing : Deelproject ‘A Smarter Greenport’
Zwinkels, H. ; Bremmer, J. - \ 2014
Wageningen : LEI Wageningen UR
sierplanten - snijbloemen - kwaliteit na de oogst - houdbaarheid (kwaliteit) - transport - tracking en tracing - logistiek - bedrijfsapplicaties - ornamental plants - cut flowers - postharvest quality - keeping quality - tracking and tracing - logistics - business software
Het doel van dit project is om in een praktijkpilot een innovatief systeem voor realtime management van productkwaliteit in de keten te ontwikkelen en toe te passen. Het systeem bestaat uit verschillende applicaties ('business apps') die ketenpartners in de bloemen- en plantenketen ondersteunen bij het beheersen van de condities die van invloed zijn op de kwaliteit van producten gedurende de gehele naoogstfase van producent tot retailer. Toepassing van deze applicaties leidt tot een hogere kwaliteit van het product bij de eindgebruiker, minder uitval, lagere logistieke kosten door betere capaciteitsbenutting en kortere lead-times.
Bicarbonaat doodt schurftspore bij curatieve toepassing
Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N. ; Elk, P.J.H. van; Dieren, M.C.A. van; Steeg, P.A.H. van der; Franssen-Verheijen, M.A.W. - \ 2014
fruitteelt - proeven op proefstations - gewasbescherming - schimmelbestrijding - houdbaarheid (kwaliteit) - appressoria - schimmelstructuren - mycelium - bicarbonaat water - chemische bestrijding - fruit growing - station tests - plant protection - fungus control - keeping quality - fungal structures - bicarbonate water - chemical control
Na het afspoelen bleek bicarbonaat effectief schurft te bestrijden. Bicarbonaat werkt dus wel dodend bij een curatieve toepassing.
Middelen tegen cavity spot en zwarte vlekken : veld- en bewaaronderzoek van 2013 tot voorjaar 2014
Lamers, J.G. ; Topper, C.G. - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 29
proeven op proefstations - groenteteelt - penen - daucus carota - veldproeven - gewasbescherming - bodemschimmels - plantenziekteverwekkende schimmels - fungiciden - houdbaarheid (kwaliteit) - station tests - vegetable growing - carrots - field tests - plant protection - soil fungi - plant pathogenic fungi - fungicides - keeping quality
De invloed van de ingezette experimentele middelen op het optreden van cavity spot en zwarte vlekken. Cavity spot werd in de proef op Vredepeel alleen betrouwbaar teruggedrongen door de eenmalige inzet van experimenteel middel 1. In de proef in de omgeving van Reusel was er geen effect te constateren van de eenmalige toepassing van experimenteel middel 1. Dit komt overeen met de resultaten van de proef in 2012, waarin een eenmalige toepassing van middel 1 niet en een tweemalige toepassing wel tot een betrouwbare verlaging leidde. De proef te Reusel gaf wel effecten te zien van enkele objecten waarin experimenteel middel 2 of middel 4 tijdens het groeiseizoen waren toegepast, op het optreden van zwarte vlekken na de bewaring. Deze middelen gaven een verlaging te zien van de zwarte vlekkenindex of het zwarte vlekken percentage. Niet alle objecten met deze middelen gaven een betrouwbare verlaging te zien, wellicht als gevolg van het feit dat de verschillen op de grens van betrouwbaarheid lagen. Daarom zijn de effecten van middel 2 en 4 op het terugdringen van de zwarte vlekken te beschouwen als goede aanwijzingen. De belangrijkste veroorzaker van de zwarte vlekken was Mycocentrospora acerina.
Helleborus orientalis Queens als houdbare snijbloem II : invloed voorbehandelingsmiddelen en -methodes op de houdbaarheid
Garcia Victoria, N. ; Slootweg, G. - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1324) - 40
helleborus orientalis - cultivars - snijbloemen - houdbaarheid (kwaliteit) - vaasleven - behandeling na de oogst - tests - optimalisatiemethoden - landbouwkundig onderzoek - cut flowers - keeping quality - vase life - postharvest treatment - optimization methods - agricultural research
De Kritische Succes Factor voor een succesvolle marktintroductie van de nieuwe Helleborus orientalis Queens rassen van GreenWorks is een goede houdbaarheid na de oogst. Hiertoe is onder andere een goede, eenduidige strategie nodig voor het voorbehandelen van de bloemen na de oogst, voordat ze het afzetkanaal in gaan. Met dit doel zijn door Wageningen UR Glastuinbouw, GreenWorks, Chrysal en telers verdampingremmers, voorbehandelingsmiddelen, snijbloemenvoedsels, telers methoden en rijpheidstadia met meerdere cultivars en herkomsten getest. Door het gebruik van snijbloemenvoedsel tijdens het vaasleven (consumentenfase) kon de houdbaarheid over alle cultivars, herkomsten en voorbehandelingen, 19 tot 68% worden verlengd ten opzichte van water in de vaas. Het gebruik van coatings, het doorsnijden van de steel, voorbehandelen met azijn en het rijper oogsten hebben geen positief effect op de houdbaarheid. Bescheiden houdbaarheidsverbeteringen zijn behaald met een experimentele verdampingsremmer en enkele voorbehandelingsmiddelen, met Grow 20 in de adviesdosering als beste in de toets. Het vallen van de groene bloemblaadjes en meeldraden kan enigszins worden afgeremd door voorbehandeling met een ethyleen remmend middel. Voor de telers is een voorbehandelingsadvies opgesteld voor implementatie tijdens het volgend seizoen.
Leg meer nadruk op beginkwaliteit
Schaik, A.C.R. van - \ 2014
De Fruitteelt 104 (2014)33. - ISSN 0016-2302 - p. 18 - 19.
fruitteelt - appels - peren - houdbaarheid (kwaliteit) - opslagkwaliteit - gewaskwaliteit - opslag - vruchtzetting - seizoengedrag - fruit growing - apples - pears - keeping quality - storage quality - crop quality - storage - fructification - seasonal behaviour
Fruittelers staan weer aan de vooravond van een nieuw bewaarseizoen. Hoe kunt u omgaan met de producten in bewaring en bewaarcondities zodat u de kwaliteit die u verwacht na de bewaring ook daadwerkelijk haalt. Bewaarspecialist Alex van Schaik (Wageningen UR) help u met een terug- en vooruitblik een eindje op weg.
Onkruiddruk blijft hoog bij niet-kerende grondbewerking
Balen, D.J.M. van - \ 2014
Boerderij 99 (2014)50. - ISSN 0006-5617 - p. 47 - 47.
groenteteelt - koolsoorten - penen - daucus carota - cultuurmethoden zonder grondbewerking - gewasbescherming - onkruidbestrijding - teeltsystemen - opbrengst - houdbaarheid (kwaliteit) - structuur - bodemstructuur - bodemstructuur na grondbewerking - vegetable growing - cabbages - carrots - no-tillage - plant protection - weed control - cropping systems - outturn - keeping quality - structure - soil structure - tilth
Hardere grond maar meer wortels bij proef niet-kerende grondbewerking PPO Lelystad. PPO-onderzoeker Derk van Balen licht e.e.a. toe.
Onderzoek naar verband tussen grond- en plantsap-gehalten en bewaarresultaat Chinese kool 2013/14
Wijk, K. van; Wilms, J.A.M. ; Verstegen, H.A.G. - \ 2014
Lelystand : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO 613) - 43
chinese koolsoorten - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - opslagkwaliteit - bemesting - stikstof - meting - vollegrondsgroenten - bladgroenten - chinese cabbages - storage - keeping quality - storage quality - fertilizer application - nitrogen - measurement - field vegetables - leafy vegetables
Chinese kooltelers willen graag productverlies bij bewaarkool beperken en de afzetperiode verlengen tot eind maart. Het merendeel van de partijen wordt nu in januari/februari geruimd. Het grootste verlies wordt veroorzaakt door vochtverlies tijdens de bewaring en door rot en stip-aantasting. In het eerste onderzoekseizoen 2012/13 is, na literatuurstudie, gestart met onderzoek naar: a) N-bemestingswijzen, planttijdstippen en plantsap-analyses, b) Controlled Atmosphere (CA)-bewaring in hoezen en c) praktijktoetsing van ethyleengehalten in bewaarcellen. CA-bewaring bleek te duur voor de kleine kwaliteitsverbetering die het opleverde en is niet voortgezet. De ethyleengehalten in praktijkcellen bleken laag en niet schadelijk. Daarom is in 2013/2014 is het bewaaronderzoek Chinese kool voortgezet met a) N- bemestingswijzen en b) bewaring van 9 praktijkherkomsten. Beide in combinatie met bodemvruchtbaarheids- en plantsap-analyses. Het doel was via deze analyses parameters te vinden, waarmee te sturen is op betere bewaring van Chinese kool (vooral door beperking van stipaantasting) dan wel de bewaarbaarheid van partijen te voorspellen is, zodat daar het uithaaltijdstip van koolpartijen op afgestemd kan worden.
Intelligente verpakkingen
Heising, J.K. - \ 2014
Wetenschap24.nl
voedselverpakking - intelligente verpakkingen - vis - bederfelijke producten - houdbaarheid (kwaliteit) - bewaartijd - voedselveiligheid - voedselverspilling - food packaging - smart packaging - fish - perishable products - keeping quality - storage life - food safety - food wastage
Hoe kun je voorkomen dat goede vis wordt weggegooid? Jenneke Heising (Wageningen University) heeft een verpakking ontwikkeld met een ingebouwde chip die kan 'ruiken' of de vis nog goed is voor consumptie.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.