Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==huidtests
Check title to add to marked list
Oog voor welzijn, kijken naar veranderingen. Klauwen, gangen en huid in beeld
Heutinck, L.F.M. - \ 2007
V-focus 4 (2007). - ISSN 1574-1575 - p. 36 - 37.
melkveehouderij - dierenwelzijn - beoordeling - klauwen - huid - huidtests - voetziekten - onderzoeksinstituten - proefbedrijven - agrarische bedrijfsvoering - landbouwkundig onderzoek - dairy farming - animal welfare - assessment - claws - skin - skin tests - foot diseases - research institutes - pilot farms - farm management - agricultural research
Het High-techbedrijf heeft meerdere jaren een welzijnsscore op het melkvee uitgevoerd. Volgens een vast protocol bestond die score uit o.a. een beoordeling van de gangen van de koeien, de klauwen en huidbeschadigingen. De welzijnsscore is in 2001 voor het eerst uitgevoerd en herhaald in 2003, '04 en 06. De resultaten werden vergeleken met andere bedrijven, die dezelfde test deden
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.