Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 70

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==imports
Check title to add to marked list
Nederlandse handelsbalans bloembollen
Stokkers, R. ; Jukema, G.D. - \ 2016
LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR 2016-012b) - 4 p.
bloembollen - handelsbalans - export - nederland - import - ornamental bulbs - balance of trade - exports - netherlands - imports
De Nederlandse handel in bloembollen is wereldwijd georiënteerd en de bloembollen worden naar alle uithoeken van de wereld geëxporteerd. In 2014 is de exportwaarde met bijna 10% gestegen. Duitsland blijft de belangrijkste afnemer van Nederlandse bloembollen met een aandeel van 20%. Voor 2015 wordt een licht groei van de exportwaarde geraamd. De handelsbalans is in 2014 met bijna 10% toegenomen tot € 1,1 mld. De ontwikkeling van de handelsbalans was nagenoeg gelijk aan de exportontwikkeling.
De Nederlandse visverwerkende industrie en visgroothandel : economische analyse van de sector, ontwikkelingen en trends
Beukers, R. - \ 2015
Den Haag : LEI Wageningen UR (Report LEI 2014-026) - ISBN 9789086157099 - 87
visverwerkende industrie - handel - vis - economische analyse - tendensen - werkgelegenheid - omzet - import - export - fish industry - trade - fish - economic analysis - trends - employment - turnover - imports - exports
Dit onderzoek geeft inzicht in de economische situatie van de visverwerkende industrie en visgroothandel in Nederland door een analyse van de economische structuur van de sector en de belangrijkste ontwikkelingen. De bedrijven in de visverwerkende industrie en visgroothandel hadden in 2013 een gezamenlijke omzet van 3.6 miljard euro; een groei van 7% ten opzichte van de omzet in 2009. 70% van de totale omzet van Nederlandse visverwerkende bedrijven en visgroothandels werd behaald uit export; 30% werd gerealiseerd op de binnenlandse markt.
Beter benutten van eigen gewas maakt import soja overbodig
Sanders, Johan - \ 2014
protein plants - protein foods - protein sources - soyabean oilmeal - soya protein - regional specialty products - grasses - biorefinery - sustainability - imports - european union countries - netherlands - usa - latin america

In de jaren vijftig gold de boer nog als een ‘achterlijke lomperik’, die via speciale streekverbeteringsprogramma’s de twintigste eeuw ingeloodst moest worden. Nu boeren agrarische ondernemers zijn geworden, overheerst de nostalgie naar het landleven in de jaren vijftig.

De agrarische handel van Nederland in 2014. Factsheet
Verhoog, A.D. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR - 8
agrarische economie - import - export - handelsstatistieken - agrarische handel - nederland - duitsland - agricultural economics - imports - exports - trade statistics - agricultural trade - netherlands - germany
De Nederlandse agrarische handel had het in 2014 moeilijker dan in voorgaande jaren. In 2012 en 2013 was er nog een sterke toename in de export van agrarische producten. Voor 2014 wordt er slechts een kleine plus geraamd. Bij de import van agrarische producten is in 2014 zelfs een teruggang. Deze teruggang is vooral veroorzaakt door een lagere import waarde bij granen, oliehoudende zaden en vruchten en dierlijke en plantaardige oliën en vetten. Doordat de agrarische exporten licht stijgen en de agrarische importen dalen, is er ook in 2014, net als in 2013, weer een toename van het agrarisch handelssaldo.
Antibiotic use in Brazilian broiler and pig production: an indication and forecast of trends
Bokma-Bakker, M.H. ; Bondt, N. ; Neijenhuis, F. ; Mevius, D.J. ; Ruiter, S.J.M. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 714) - 25
pluimvee - pluimveehouderij - varkens - varkenshouderij - antibiotica - dierlijke productie - import - brazilië - poultry - poultry farming - pigs - pig farming - antibiotics - animal production - imports - brazil
To gain insight in antibiotic use in relation to imported products the current use of antibiotics in pork and broiler production in Brazil are identified and trend forecasting of antibiotic use in the coming 3-5 years is performed.
De biobased economy en het mineralenoverschot : probleem of niet?
Meesters, K.P.H. ; Bos, H.L. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1443) - 17
biobased economy - mineralen - overschotten - milieueffect - agro-industriële ketens - import - nederland - minerals - surpluses - environmental impact - agro-industrial chains - imports - netherlands
Het ligt in de verwachting dat de grondstoffen voor de biobased economy voor een belangrijk deel uit het buitenland zullen komen. De ontwikkeling van de biobased economy zou dus bij kunnen dragen aan een vergroting van het mineralenverschot in Nederland. Het Nederlandse milieu ondervindt schade van overmatige bemesting. Daarom wil het ministerie van Economische Zaken weten of de biobased economy een verdere verstoring van de Nederlandse mineralenbalans en de wereldmineralenbalans kan veroorzaken. Om deze vraag te beantwoorden is allereerst gekeken naar de huidige stikstof-, fosfaat- en kaliumbalans van Nederland. Vervolgens is voor een aantal belangrijke routes in de biobased economy gekeken naar de mate waarin deze routes bij zouden kunnen dragen aan de verstoring van de mineralenbalans.
Pellets for Power: sustainable biomass import from Ukraine : public final report
Elbersen, H.W. ; Poppens, R.P. ; Lesschen, J.P. ; Sluis, T. van der; Galytska, M. ; Kulyk, M. ; Jamblinne, P. de; Kraisvitnii, P. ; Rii, O. ; Hoekstra, T. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 35
bio-energie - biomassa - duurzaamheid (sustainability) - biomassa productie - import - projecten - oekraïne - nederland - biobased economy - phragmites - stro - panicum virgatum - bioenergy - biomass - sustainability - biomass production - imports - projects - ukraine - netherlands - straw
This project responds to the mismatch between on the one hand a growing demand for biomass on the Dutch and EU energy markets with a limited biomass potential and on the other hand large amounts of biomass and biomass potential currently underutilised in Ukraine. Ukraine itself is seen as a very promising location for sustainable biomass production but is also plagued by economic depression, land degradation, depopulation and high cost for natural gas. The Ukrainian company Phytofuel and the Belgian company Tuzetka recognized the opportunity. Together with Wageningen UR in The Netherlands they started the first experiments with switchgrass and also initiated pelletisation of straw and assessed the opportunity to use available reed stands in the Poltava region. The project aimed to: develop a sustainable business model for pelletizing biomass residues and biomass crops in Ukraine for domestic and NL energy markets; test sustainability of underutilized biomass use and energy crop production on marginal land while avoiding indirect Land Use Changes (iLUC).
CAP and EU Trade Policy Reform : Assessing impact on developing countries
Meijerink, G.W. ; Achterbosch, T.J. - \ 2013
The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI report : Research area International policy ) - ISBN 9789086156320 - 109
gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwbeleid - internationale handel - europese unie - ontwikkelingslanden - import - export - markten - subsidies - economische impact - prijzen - vruchtgroenten - suiker - cap - agricultural policy - international trade - european union - developing countries - imports - exports - markets - economic impact - prices - fruit vegetables - sugar
De agrarische handel van Nederland in 2012
LEI, - \ 2013
Den Haag : LEI - 8
internationale handel - landbouwproducten - agrarische economie - economische situatie - export - import - international trade - agricultural products - agricultural economics - economic situation - exports - imports
Rapport van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) over de ontwikkelingen van de Nederlandse handel in agrarische producten in 2012.
Risicovolle pathways; Verbetering kosteneffectiviteit door fytosanitaire ketenmaatregelen
Benninga, J. ; Hennen, W.H.G.J. - \ 2012
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155972 - 58
vermeerderingsmateriaal - orchidaceae - chrysanthemum - plantenziekten - quarantaine organismen - bedrijfshygiëne - methodologie - risicofactoren - import - plantenplagen - propagation materials - plant diseases - quarantine organisms - industrial hygiene - methodology - risk factors - imports - plant pests
De keten van primaire productie tot en met importeur wordt in fytosanitair jargon 'pathway' genoemd. Met een pathway kunnen allerlei ongewenste organismen een land binnenkomen, vandaar dat er inspecties plaatsvinden. De kosten van fytosanitaire importinspecties zijn de laatste jaren sterk toegenomen, onder meer door toenemende importen van consumptieve sierteeltproducten en uitgangsmateriaal uit derde landen. In dit verkennende onderzoek is een studie gedaan naar de mogelijkheden en de gevolgen van alternatieve maatregelen in diverse ketenschakels om de kosten van importinspecties te beperken. Daarbij zijn de gevolgen voor de infectiedruk van de zogenaamde quarantaineorganismen van groot belang. Er is vanuit meerdere invalshoeken getracht een beeld te krijgen van de meest risicovolle pathways. Voor de selectie van de meest risicovolle pathways is in dit onderzoek een methode ontwikkeld. In het tweede deel van dit onderzoek is van twee risicovolle pathways nagegaan wat het effect van te nemen fytosanitaire maatregelen is op de uiteindelijke ziektedruk op Nederland. Deze twee cases betreffen import van snijorchideeën uit Thailand en import van chrysantenstek uit Afrika.
Productie van fosfaatarme veevoedergrondstoffen
Meesters, K.P.H. - \ 2012
veevoeding - pluimveevoeding - fosfaat - dierlijke meststoffen - import - livestock feeding - poultry feeding - phosphate - animal manures - imports
In de Nederlandse landbouw is sprake van een fosfaatoverschot. Dit overschot ontstaat doordat op grote schaal fosfaat bevattende veevoeders worden geïmporteerd, terwijl de resulterende mest in Nederland achterblijft. Door het verlagen van de hoeveelheid fosfaat in veevoeders kan de import van fosfaat en daarmee het overschot op Nederlandse bodem worden gereduceerd. Bij varkens en pluimvee is het van belang om onderscheid te maken naar goed en slecht verteerbaar fosfaat. Veel plantaardige veevoedergrondstoffen bevatten fosfaat in de vorm van fytaat. Fytaat is slecht beschikbaar voor deze dieren en komt dus grotendeels in de mest terecht. Door het verwijderen van fytaat uit veevoeders kan de fosforinname van het dier worden gereduceerd zonder risico’s voor de gezondheid van het dier.
Duurzame biomassa uit Oekraine, Biobased Economy Info sheet
Poppens, R.P. - \ 2012
bio-energie - biomassa - import - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidscriteria - biobased economy - oekraïne - bioenergy - biomass - imports - sustainability - sustainability criteria - ukraine
De Biobased Economy vereist grote hoeveelheden biomassa waarvoor Nederland is aangewezen op import uit het buitenland. Echter, hierbij moet duurzaamheid kunnen worden gegarandeerd. Deze eis staat aan de basis van het Duurzame Biomassa Import programma van de Nederlandse overheid. Deze infosheet belicht een van de projecten uit dit programma dat is uitgevoerd in Oekraïne, namelijk Pellets for power.
Competitiveness of the EU egg industry
Horne, P.L.M. van - \ 2012
The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI-report : Markets & chains ) - ISBN 9789086155989 - 51
eieren - eipoeder - import - heffingen - invoerrechten - landbouwprijzen - prijzen - europese unie - pluimvee - dierlijke productie - hennen - dierenwelzijn - handel - markten - eggs - dried egg - imports - levies - import levies - agricultural prices - prices - european union - poultry - animal production - hens - animal welfare - trade - markets
Egg producers in the EU have to comply with legislation dealing with environmental protection, animal welfare and food safety. From 1 January 2012 keeping hens in conventional cages was prohibited and egg producers had to change to either enriched cages or alternative housing systems. The result of all this legislation is an increase in the cost of producing eggs. At the same time the EU is negotiating with other countries or groups of countries to liberalise trade in agricultural products. These multi- or bilateral negotiations are designed to further liberalise trade by either further reducing import tariffs or removing them altogether. In this report the impact of lowering import tariffs on the competitiveness of the EU egg industry is studied. The results show that the offer price of whole egg powder in 2012 of some third countries is close to the average EU price. Despite the current import tariffs on whole egg powder, the third countries can be competitive on the EU market. In a scenario with a 50% lower import tariff, all third countries have a lower offer price of whole egg powder compared to the EU egg industry.
Importplanten vóór transport kwaliteit meegeven
Harkema, H. ; Westra, E.H. - \ 2012
Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)10. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
potplanten - plantmateriaal met wortelkluit - import - gewaskwaliteit - internationaal transport - landbouwkundig onderzoek - pot plants - balled stock - imports - crop quality - international transport - agricultural research
Potplantenketens worden langer, zeker als er sprake is van import van halfwas of gerede planten. Met name in dit lange transport kunnen problemen optreden. Onderzoek aan dracaena, areca en ficus toont aan dat voor de eindkwaliteit met name belangrijk is met welke conditie die planten op transport gaan.
Potential introduction of unapproved GM animals and GM products in the Netherlands
Akker, H.C.M. ; Wassenaar, A.L.M. ; Kleter, G.A. - \ 2012
Bilthoven : RIVM (RIVM report 09021118/2012)
siervissen - genetische modificatie - import - inventarisaties - vaccins - gentherapie - internationale handel - ornamental fishes - genetic engineering - imports - inventories - vaccines - gene therapy - international trade
Het RIVM heeft geïnventariseerd welke genetisch gemodificeerde organismen nu en in de toekomst zouden kunnen worden geïmporteerd, zonder dat daarvoor de benodigde EU-toelating of vergunning is verleend. De afgelopen jaren zijn namelijk varianten van genetisch gemodificeerde siervissen illegaal in de handel gebracht. Het onderzoek heeft zich toegespitst op genetisch gemodificeerde dieren en micro-organismen, die in de Europese Unie nog niet op de markt zijn toegelaten, aangezien een dergelijke inventarisatie voor genetische gemodificeerde gewassen al heeft plaatsgevonden.
Vitale potplanten in lange distributieketens : PT-eindrapport
Harkema, H. ; Westra, E.H. ; Otma, E.C. ; Boerrigter, H.A.M. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Food & Biobased Research nr. 1312) - 15
potplanten - agro-industriële ketens - transport - import - poinsettia's - kwaliteit - temperatuur - pot plants - agro-industrial chains - imports - poinsettias - quality - temperature
Pot- en perkplantenketens worden langer. Dit komt door de toename van de productie van halfwas en gerede planten in overzeese zuidelijke landen en de draaischijffunctie die Nederland daarbij vervult. De keten wordt ook langer door de ontwikkeling van de Oost-Europese markt. In de nabije toekomst zal de gemiddelde verblijfsduur in de keten mogelijk ook toenemen door de inzet van multimodale vervoersopties (m.n. trein- truck- en evt. binnenvaart varianten). Als bovendien in Oost-Europa zgn. “hubs” worden ingericht als een nieuw, waardevol logistiek element, heeft ook dat consequenties voor de verblijfsduur/kwaliteit, immers de voor planten stressvolle donkerperiode neemt daardoor toe. Kwaliteitsproblemen zeer nadrukkelijk aan de orde en is er een acute dringende noodzaak om de gevoeligheid voor transportstress te verlagen. De huidige uitval en de maximale haalbare transportafstand/-tijd beperken de ontwikkelingen van de markt. In dit project ‘Vitaplant’, zijn de optimale condities van lange importketens onderzocht. In het project is specifiek gekeken naar Dracaena marginata, areca en Ficus microcarpa. Parallel zijn in het project gevoelige seizoenplanten als perkplanten (Begonia, Impatiens, Petunia) onderzocht. Kwaliteitsbeheersing van Poinsettia is om onderzocht om te weten of (en hoe) verbetering mogelijk is.
Nationale en internationale duurzaamheidsaspecten van de voedselproductie in Nederland
Terluin, I.J. - \ 2011
[Den Haag] : LEI Wageningen UR - 24
voedselproductie - duurzaamheid (sustainability) - dierenwelzijn - milieueffect - arbeidsomstandigheden - import - export - voedselvoorziening - landbouwsector - dierlijke productie - food production - sustainability - animal welfare - environmental impact - working conditions - imports - exports - food supply - agricultural sector - animal production
De Nederlandse voedselproductie leunt voor een deel op inputs uit andere landen en vindt gedeeltelijk haar weg naar consumenten in het buitenland. In dit essay is een verkenning gemaakt van de gevolgen voor het milieu, dierenwelzijn en de arbeidsomstandigheden in de herkomstlanden, in Nederland en in de bestemmingslanden als de import van die inputs en de voedselafzet naar ander landen zou wegvallen.
Fosfaat moet de kringloop weer in
Smit, A.L. - \ 2011
Kennis Online 8 (2011)augustus. - p. 3 - 5.
bodemchemie - fosfaat - bemesting - kringlopen - natuurlijke hulpbronnen - duurzaamheid (sustainability) - landbouwgrond - import - soil chemistry - phosphate - fertilizer application - cycling - natural resources - sustainability - agricultural land - imports
Niet alleen olie raakt op, ook zoet water, fosfaat en landbouwgrond zijn niet grenzeloos beschikbaar. Met een uitdijende wereldbevolking groeien echter de aanspraken op grondstoffen en andere natuurlijke hulpbronnen. In die concurrentiestrijd zijn duurzame oplossingen nodig als besparing, denken in kringlopen en eerlijk delen. ‘Nederland gaat nu onverantwoordelijk om met fosfaat.’
Verduurzaming voedselproductie : inzicht in productie, import, export en consumptie van voedsel
Knijff, A. van der; Bolhuis, J. ; Galen, M.A. van; Beukers, R. - \ 2011
Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - 31
voedselproductie - duurzaamheid (sustainability) - landbouwproductie - voedselconsumptie - export - import - agrarische handel - voedingsmiddelen - food production - sustainability - agricultural production - food consumption - exports - imports - agricultural trade - foods
Deze notitie verschaft inzicht in de herkomst en de bestemming van het in Nederland geconsumeerde en geproduceerde voedsel. Hiertoe is een overall beeld geschetst van de Nederlandse voedselproductie en het Nederlandse consumptiepakket aan de hand van de voorzieningsgraad per productgroep en export- en importstromen per productgroep. Vervolgens is meer specifiek een 'stroomschema' per productgroep opgesteld en zijn voor belangrijke hoofdproducten binnen deze productgroepen nog afzonderlijke 'stroomschema's opgesteld.
Laat fosfaat niet over aan de markt
Bindraban, Prem - \ 2011
soil chemistry - phosphate - mining - stocks - imports - agricultural production
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.