Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 136

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==irrigation water
Check title to add to marked list
Ontsmettingsmiddel niet altijd getest op effect in plantaardige teelten : toevoeging aan druppelwater of complete installatie
Stijger, Ineke ; Os, Erik van - \ 2016
horticulture - greenhouse horticulture - disinfectants - nutrient solutions - trickle irrigation - disinfection - effects - adverse effects - chlorine - hydrogen peroxide - irrigation water - plant viruses - recirculating systems

Een vertegenwoordiger rijdt het erf op, doet zijn kofferbak open en prijst een willekeurig ontsmettingsmiddel aan. Het gebeurt regelmatig, weten Wageningen UR onderzoekers Ineke Stijger en Erik van Os te vertellen. En er zijn nog steeds telers die de verkopers op hun woord geloven. “Niet veel later hebben wij ze aan de telefoon met de vraag waarom het water toch niet voldoende schoon is.” De onderzoekers roepen telers daarom op kritisch te blijven kijken naar nieuwe middelen en technieken. “Geloof de werking pas als die via onafhankelijk onderzoek is bewezen.”

Ontwikkeling van toepassingen met plasmawater in de glastuinbouw
Quaedvlieg, William ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Hollinger, T.C. ; Noordam, Marianne ; Slootweg, G. ; Broek, R.C.F.M. van den; Kolk, Jan Paul van der; Ruijven, J.P.M. van; Stijger, I. - \ 2016
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1391) - 68 p.
teelt onder bescherming - gewasbescherming - biociden - desinfectie - irrigatiewater - radicalen - bevruchtingsvermogen - protected cultivation - plant protection - biocides - disinfection - irrigation water - radicals - fertilizing ability
In collaboration with Vitalfluid, TU Eindhoven, FloraHolland, Bactimm, Alewijnse and Medical faculty of UMC Radboud Wageningen UR Greenhouse Horticulture studied horticultural application for the use of plasma activated water. This research was funded by the GO programm Oost Nederland, the European Fund for Regional Development (EFRO) and Top sector Horticulture & Propagation materials. By using a specialized plasma reactor, an indirect air dielectric barrier discharge in close proximity to water can create an acidified, nitrogen-oxide containing solution called plasma-activated water (PAW). Plasma water is tested for properties as a biocidal product, plant protection treatment and as a fertilizer in horticultural applications. Mild plasma water with a short production time (15 min) can effectively control bacteria and meet the biocidal product legislation. Strong plasma water with a longer production time (45 min) is necessary for controlling molds as Fusarium, Botrytis and powdery mildew. The tomato mosaic virus can be reduced with strong plasma up to 80%. The crop treatments showed no damage on young gerbera plants, lettuce and tomato plants. Application of plasma water through the irrigation system to promote plant growth is not promising, because nitrogen supply is in general not limited. Application as seed disinfection is possible with low concentrations of plasma water.
Interacties tussen ijzerchelaten en andere spoorelementen vaak onderschat : analysecijfers tonen niet altijd wat beschikbaar is voor plant
Staalduinen, J. van; Voogt, W. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)5. - p. 10 - 11.
glastuinbouw - voedingsstoffen - bemesting - ijzerhoudende meststoffen - plantenvoeding - ijzerabsorptie - chelaten - meststoffen met sporenelementen - absorptie - zuurgraad - substraten - recirculatiesystemen - irrigatiewater - greenhouse horticulture - nutrients - fertilizer application - iron fertilizers - plant nutrition - iron absorption - chelates - trace element fertilizers - absorption - acidity - substrates - recirculating systems - irrigation water
IJzer is onder normale wortelcondities vaak moeilijk opneembaar voor planten. Dat geldt ook en misschien wel juist voor substraatteelten. IJzerchelaten – organische moleculen die ijzerionen adsorberen en afstaan aan of in plantenwortels – bieden uitkomst. Bij de keuze van het juiste chelaat dient men niet alleen oog te hebben voor de pH van de voedingsoplossing of in de mat. Zij kunnen ook verbindingen aangaan met andere spoorelementen, waardoor drainwateranalyse soms een vertekend beeld geeft van wat er werkelijk beschikbaar is.
Marginal value of natural water in agriculture: a study in the suburbs of Mekelle City, Ethiopia
Gezahegn, T.W. ; Xueqin Zhu, Xueqin - \ 2015
Water Policy 17 (2015)2. - ISSN 1366-7017 - p. 316 - 331.
irrigation water - economic value - india
In areas where markets for natural water are lacking, information on its marginal value can be an important tool for proper pricing to achieve efficient allocation of the resource. This article investigates the marginal value of natural water (rainwater used as a proxy) in agricultural crop production in the suburbs of Mekelle City, Ethiopia, by econometricaly estimating individual value functions for three selected crops: wheat, barley, and teff (a staple food crop in Ethiopia). Results show that, on average, an additional 0.30 birr (birr = Ethiopian currency: 1 euro - 23 birr) worth of output is generated for each exgtra cubic meter of rainwater used. This result provides the marginal value (shadow price) of water crop production at a certain point of the water cycle. It thus provides useful policy information for efficiently pricing water resources based on full-cost recovery, implying that the current tap water prices should be increased at least by 0.30 birr/m3 if the scarcity value of natural water is to be accounted for. The marginal value of natural water turned out to be the highest in teff production, suggesting that producing this crop would be the most water-efficient decision in the area.
Watergift en emissie "De lysimeter en vochtsensoren"
Helm, Frank van der - \ 2014
greenhouse horticulture - cropping systems - lysimeters - irrigation water - sensors - instruments - monitoring - emission
Project emissiemanagement implementatie 'de lysimeter en vochtsensoren' : stand van zaken
Voogt, Wim - \ 2014
greenhouse horticulture - cropping systems - lysimeters - sensors - emission - irrigation water - instruments - models - greenhouse crops
De emissiemanagement-tool : vochtsensoren
Balendonck, Jos - \ 2014
greenhouse horticulture - sensors - lysimeters - cropping systems - instruments - irrigation water - decision making - control
Watergift en emissie bij alstroemeria, toepassing lysimeter en vochtsensoren
Voogt, Wim - \ 2014
greenhouse horticulture - alstroemeria - cultural methods - sensors - lysimeters - instruments - irrigation water - emission
Ozon bezig aan stille wederopstanding in de tuinbouw
Ruijven, J.P.M. van - \ 2014
Kas techniek (2014)9. - p. 26 - 29.
glastuinbouw - waterzuivering - irrigatiewater - ozon - technieken - recirculatiesystemen - desinfectie - pesticiden - methodologie - greenhouse horticulture - water treatment - irrigation water - ozone - techniques - recirculating systems - disinfection - pesticides - methodology
Ozon lijkt een comeback te maken binnen de glastuinbouw. Waar de ontsmettingsinstallaties vorige eeuw nogal eens te maken hadden met storingen en veiligheidsproblemen, lijken die aspecten tegenwoordig beter onder controle. Dit maakt de weg vrij voor andere toepassingen van de techniek dan alleen ontsmetting. Agrozone onderzoekt momenteel samen met Wageningen UR Glastuinbouw wat de toepassingsmogelijkheden zijn.
Perspectives for the growth of salt tolerant cash crops : a case study with potato
Blom-Zandstra, M. ; Wolters, W. ; Heinen, M. ; Roest, C.W.J. ; Smit, A.A.M.F.R. ; Smit, A.L. - \ 2014
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosystems Research (Report / Plant Research International 572) - 36
gevalsanalyse - akkerbouw - zouttolerantie - aardappelen - marktgewassen - brakwater - zoutwaterlandbouw - irrigatiewater - voedselgewassen - teeltsystemen - case studies - arable farming - salt tolerance - potatoes - cash crops - brackish water - saline agriculture - irrigation water - food crops - cropping systems
Aardappel, een zouttolerant voedselgewas, is als testgewas gebruikt om te onderzoeken of productie met beregening met brak- of zoutwater mogelijk is en de invloed op de opbrengst.
Watergebruik in de agrarische sector 2012
Meer, R.W. van der - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR 14-069) - 18
landbouw - tuinbouw - veehouderij - watergebruik - irrigatiewater - grondwater - oppervlaktewater - landbouwstatistieken - agriculture - horticulture - livestock farming - water use - irrigation water - groundwater - surface water - agricultural statistics
In de land- en tuinbouw wordt water gebruikt. Dit kan leidingwater zijn dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor het drenken van vee of voor het reinigen van stallen. Ook wordt er oppervlakte- of grondwater gebruikt voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Met name het gebruik van oppervlakte- en grondwater wordt bepaald door de weersomstandigheden. Voor het watergebruik levert LEI Wageningen cijfers aan het CBS.
Recirculatie snij-amaryllis (Hippeastrum) in 1e teeltjaar : behoud plantgezondheid en voorkomen groeiremming bij hergebruik drainwater
Klein, M. ; Kromwijk, J.A.M. ; Woets, F. ; Overkleeft, J. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw ) - 43
amaryllis - hippeastrum - snijbloemen - irrigatiewater - hergebruik van water - teeltsystemen - behandeling - proeven - plantenontwikkeling - cut flowers - irrigation water - water reuse - cropping systems - treatment - trials - plant development
In de teelt van snij-amaryllis (Hippeastrum) wordt nog weinig drainwater hergebruikt vanwege sterke vermoedens van groeiremmende stoffen in het drainwater. Om de hoeveelheid spuiwater terug te dringen is op verzoek van de amarylliscommissie onderzoek gestart naar mogelijkheden om drainwater van amaryllis her te gebruiken met zo min mogelijk risico op groeiremming. In een kasproef bij het GreenQ IC in Bleiswijk is in samenwerking met Wageningen UR Glastuinbouw, Groen Agro Control en LTO Groeiservice hergebruik van drainwater behandeld met geavanceerde oxidatie (=toediening van waterstofperoxide net voordat het drainwater door de UV-ontsmetter gaat) vergeleken met hergebruik van drainwater na UV-ontsmetting en met een controlebehandeling zonder hergebruik van drainwater. In het eerste teeltjaar was er geen verschil in productie en zijn geen nadelige effecten gezien op de gewasgroei. Het hergebruik van drainwater is voor een amaryllisgewas dat 3 à 4 jaar vast staat relatief kort geweest.
Freesia op substraat : praktijkproeven 2013 en 2014
Blok, C. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1309) - 22
freesia - knollen - kweekmedia - substraten - irrigatiewater - hergebruik van water - emissie - teeltsystemen - materialen - landbouwkundig onderzoek - tubers - culture media - substrates - irrigation water - water reuse - emission - cropping systems - materials - agricultural research
Oktober 2013 overlegden belanghebbenden uit de Freesiawereld de toenemende maatschappelijke en politieke druk om te komen tot teeltsystemen met minder emissie van voeding en gewasbeschermingsmiddelen. Er werd besloten een serie praktijkproeven te doen met als doel een teeltsysteem te vinden dat het recirculeren van drainagewater mogelijk maakt. De keuze van het meest geschikte substraatmateriaal stond hierbij centraal. Wageningen UR Glastuinbouw werd gevraagd de telersbegeleidingsgroep en de experimenten te volgen en te adviseren over het proces. Bij Penning Freesia zijn twee 6-weekse proeven uitgevoerd met weggroei van freesia knollen op 10 substraten in plastic kratten. Het resultaat toonde de hoogste versgewichten op kokosgruis/grof veen en veenmosveen; zandmengsels, kleikorrels en perliet bleven achter. De telers kozen voor het ontwikkelen van zand als substraat omdat het materiaal goedkoper en duurzamer is en het schoonmaken van de knollen met organische substraten moeizamer verloopt. Het advies op dit punt is de keuze voor zand te heroverwegen en in vervolgonderzoek ook rekening te houden met problemen die bij de teelt van andere gewassen op zand van belang bleken zoals: de invloed van het jaargetijde, dosering van water en voeding en opbouw van ziektedruk in het systeem in de tijd. Octobre 2013 Freesia stakeholders met to discuss the explicit societal and political pressure to reduce the emission of nutrients and crop protection agents. It was decided to start a series of on-farm tests to find a cultivation system in which reuse of drainage water would become possible. The choice of the best substrate material was a focus of the research. Wageningen UR Greenhouse horticulture was asked to follow the the experiments and advice on the process. At Penning Freesia two 6-week experiments were organised growing Freesia bulbs in plastic crates. The results showed the highest fresh weight yields for a mix coir pith/coarse peat and peat moss. Sand, clay pellets and perlite produced less. Growers choose to develop the sand system as the material is cheaper / more durable and organic substrates require more labour to clean the corms at harvest. The advice at this moment is to reconsider the choice for sand and to include in the research some items which proved important in prior research for other crops on sand such as: influence of season, supply of water and nutrients and development of in-system disease pressure over time.
Recirculatie potorchidee 3. Uitvloeiers
Blok, C. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
potplanten - orchidaceae - groeimedia - hulpstoffen - hergebruik van water - effecten - substraten - irrigatiewater - pot plants - growing media - adjuvants - water reuse - effects - substrates - irrigation water
Bij potorchidee worden soms uitvloeiers toegevoegd aan het gietwater om het gewas na een gietbeurt sneller op te laten drogen (m.n. bij open bloemen). Het is nog niet bekend wat het effect van uitvloeiers is bij de overgang naar recirculatie. Deze flyer geeft inzicht in de werking van uitvloeiers als deze in het substraat komen.
In eerste teeltjaar geen negatieve effecten recirculatie op productie
Velden, P. van; Kromwijk, J.A.M. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)2. - p. 23 - 23.
glastuinbouw - recirculatiesystemen - amaryllis - snijbloemen - hergebruik van water - waterzuivering - irrigatiewater - plantenontwikkeling - greenhouse horticulture - recirculating systems - cut flowers - water reuse - water treatment - irrigation water - plant development
Gaat recirculatie van drainwater bij amaryllis groeiremming geven? Tot nu toe is het seizoen te kort geweest om daar een duidelijk antwoord op te kunnen geven. De producties bij UV ontsmetting en UV in combinatie met waterstofperoxide liggen gelijk aan de controle zonder recirculatie.
'Rode draad is dat kosten zuivering naar beneden moeten' (interview met Ellen Beerling en Jim van Ruijven0
Velden, P. van; Beerling, E.A.M. ; Ruijven, J.P.M. van - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)1. - p. 42 - 43.
glastuinbouw - oppervlaktewater - waterzuivering - methodologie - irrigatiewater - technieken - recirculatiesystemen - kostenbeheersing - efficiëntie - greenhouse horticulture - surface water - water treatment - methodology - irrigation water - techniques - recirculating systems - cost control - efficiency
Actief kool, ozon, waterstofperoxide en UV zijn allen bruikbaar om er voor te zorgen dat er geen resten van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Watervlooien waarschuwen of er misschien toch nog een toxische stof is achtergebleven. Onderzoekers Ellen Beerling en Jim van Ruijven vervolgen hun zoektocht naar een goede en betaalbare zuiveringsmethode.
Komkommerbontvirus en recirculatie van drainwater
Stijger, I. ; Hamelink, R. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1281) - 20
cucumis sativus - komkommers - komkommerbontvirus - irrigatiewater - desinfecteren - waterkwaliteit - teeltsystemen - bedrijfshygiëne - bemonsteren - cucumbers - cucumber green mottle mosaic virus - irrigation water - disinfestation - water quality - cropping systems - industrial hygiene - sampling
In het onderzoek is vastgesteld dat komkommerbontvirus via water kan worden verspreid. Lang voordat er symptomen op de plant verschijnen, kan deze verspreiding al plaatsvinden. Het is dus zaak om al het drainwater te ontsmetten om zo een verspreiding van komkommerbontvirus tegen te gaan. Daarnaast moet bij een teeltwisseling er voor worden gezorgd dat al het wortelmateriaal grondig wordt verwijderd. In this project it has been determined that cucumber green mottle mosaic virus could spread by water. The spread of the virus already takes place long before any symptoms on the leaves appear. So it is very important to disinfect all the drain water to prevent the spread of cucumber green mottle mosaic virus. In addition it is necessary to ensure that all root material is thoroughly removed during crop rotation.
Nieuwe teeltsystemen in de boomkwekerij
Reuler, Henk van - \ 2013
street trees - forest nurseries - cropping systems - cultural methods - alternative methods - container grown plants - ducts - plant development - roots - irrigation water - environmental policy
Verspreiding van Verticillium dahliae door water : een verkenning i.o.v. het project Teelt de grond uit
Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der; Pham, K.T.K. - \ 2013
PPO sector Bollen, Bomen en Fruit - 25
boomkwekerijen - straatbomen - teeltsystemen - goten - bodempathogenen - gewasbescherming - verticillium dahliae - plantmateriaal - irrigatiewater - forest nurseries - street trees - cropping systems - ducts - soilborne pathogens - plant protection - planting stock - irrigation water
Sinds een aantal jaren wordt er gewerkt aan systemen om laanbomen niet in de volle grond maar los daarvan in “goten” te telen. Naast arbeid technische voordelen biedt dit systeem in principe ook de mogelijkheid om problemen met bodempathogenen te voorkomen omdat er met een “schoon” groeimedium gewerkt kan worden. Er blijft echter een kleine kans dat pathogenen zoals Verticillium dahliae met het plantgoed mee komen. Dat dit inderdaad een reële mogelijkheid is, bleek in 2012. Een aantal van de toen in de goten geplante Acer rubrum vertoonde symptomen die aan een Verticillium infectie deden denken. Bij onderzoek door het diagnostiek laboratorium van PPO in Lisse werd in 2 van de 3 onderzochte planten V. dahliae aangetoond (zie Bijlage 1). Onduidelijk is in hoeverre V. dahliae na een dergelijke introductie in het systeem kans ziet om zich te verspreiden naar andere planten in het systeem. Met name het gerecirculeerde drainagewater lijkt daarbij een mogelijke verspreidingsroute. Om een indruk te krijgen van het gevaar hiervan is in 2012 en 2013 een verkenning gedaan die bestond uit twee delen: ¿ Een beknopte literatuur studie naar verspreiding van V. dahliae met irrigatiewater in tuinbouw of vollegronds gewassen. ¿ Kunstmatige infectie van een deel van de planten in een goot, gevolgd door een in de loop van het groeiseizoen regelmatig herhaalde analyse van het drainwater uit die goot. Na een eerste verkenning van de mogelijkheden in 2012, is dit experiment is op grotere schaal herhaald in 2013. In deze notitie worden de resultaten van beide onderdelen beschreven, gevolgd door enkele daaruit te trekken conclusies en een overzicht van de gevonden relevante literatuur. Technische gegevens betreffende het onderzoek naar natuurlijke besmetting in het plantgoed, de moleculaire analyse van de watermonsters in 2012 en 2013, en het onderzoek naar de verspreiding van de schimmel in geïnoculeerde planten zijn opgenomen in een viertal bijlagen.
Water en teeltsystemen : zorg voor goed water
Werd, Rik de - \ 2013
horticulture - cultural methods - water quality - water availability - emission - water treatment - risk factors - irrigation water
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.