Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==jachtspringen
Check title to add to marked list
Sport horses : breeding specialist from a single breeding programme?
Rovere, G.A. - \ 2016
University; Aarhus University. Promotor(en): Johan van Arendonk, co-promotor(en): P. Madsen; Bart Ducro; E. Norberg. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576353 - 151 p.
horses - racehorses - studbooks - show jumping - sport performance - pedigree - genetic correlation - horse breeding - breeding programmes - paarden - renpaarden - paardenstamboeken - jachtspringen - sportprestatie - stamboom - genetische correlatie - paardenfokkerij - veredelingsprogramma's

Summary

The general goal of this thesis was to provide information useful for the breeding programme of the Royal Dutch Warmblood Studbook (KWPN) in relation with the ongoing specialisation of the population. Data provided by KWPN consisted of records from studbook-first inspection, competition performance on dressage and show-jumping, and pedigree information. Firstly, the effect of specialisation was studied on the connectedness between the subpopulations of dressage and show-jumping horses, using the pedigree information. Results indicated that relatedness between horses in the two subpopulations has been reduced to a low level, while relatedness within both subpopulations has been increasing consistently. A reduction in the number of influential ancestors in both subpopulations was observed. Secondly, it was analysed whether the specialisation for either dressage or show jumping has affected genetic parameters of traits recorded in the two subpopulations. Traits recorded at studbook-entry inspection were defined as a dressage trait or a show-jumping trait according to the type of horse that received the inspection. Bivariate analyses were performed to estimate the genetic correlation between the two traits. Results indicated that the specialisation process has resulted in a difference in mean trait values between dressage and show-jumping horses. However, differences in heritabilities for traits defined as dressage or show-jumping did not differ significantly, and the genetic correlations between them were not different from one considering their posterior standard deviation. Thirdly, the model to analyse performance in competition of dressage and show-jumping was studied. Results showed that performance in competition for dressage and show-jumping is a heritable trait (h2 ~ 0.11-0.13), and that it is important to account for the effect of rider in the genetic analysis. Fourthly, it was estimated the genetic correlation between the performance of horses in dressage and show-jumping competition, and the genetic correlations between traits measured early in life and performance in competition in each of the disciplines. Results showed that the genetic correlation between performance of horses in dressage and show-jumping was slightly unfavourable (-0.12). The genetic correlation between dressage and show-jumping tended to become more unfavourable over time, but this trend was not reflected in changes in the correlations between competition traits and traits recorded in the studbook-entry inspection. From this study it can be concluded that no extra benefit is to be expected from definition of a combined breeding goal. However, entirely separated breeding programmes for both disciplines are therefore not advisable. Constructing separate selection indexes would allow for optimal weighting of information sources such as studbook-entry inspection traits in accordance to the breeding goal of each sports discipline.

Relevance of test information in horse breeding
Ducro, B.J. - \ 2011
University. Promotor(en): Johan van Arendonk, co-promotor(en): Henk Bovenhuis. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085858553 - 170
paarden - paardenfokkerij - paardrijden - jachtspringen - sportprestatie - heritability - genetische diversiteit - fries (paardenras) - paardenrassen - sporten met dieren - horses - horse breeding - horse riding - show jumping - sport performance - genetic diversity - frisian (horse breed) - horse breeds - animal sports

The aims of this study were 1) to determine the role of test results of young

horses in selection for sport performance, 2) to assess the genetic diversity

of a closed horse breed and 3) the consequences of inbreeding for male

reproduction. The study was performed using existing databases containing

records collected on young horses during inspections, which were linked to

databases containing records on sport performance. Multivariate animal

models were applied in estimation of genetic parameters. Heritability

estimates of movement and free-jumping traits collected at Studbook Entry

and at First Stallion Inspection were moderate to high. Free-jumping traits

collected at both inspections showed high to very high positive genetic

correlations to show-jumping in competition. Movement traits collected at

both inspections showed favourably genetic correlations to dressage in

competition.

Subsequently, the effect of limb and foot conformation, in particular the

trait uneven feet, as assessed at Studbook Entry Inspection on performance

and length of sport career have been analysed. Limb and foot conformation

had only weak to moderate genetic correlation to sport performance. Some

foot conformation traits could be identified as risk factors for early

retirement from sports; e.g. occurrence of uneven feet shortened the

competitive life at elite level of jumping.

The development of genetic diversity in a closed breed have been studied

using the pedigree structure of the Friesian horse breed. Considerable loss

of genetic diversity have taken place during the history of the studbook,

corresponding to an average inbreeding rate of 1.3% per generation. Loss of

genetic diversity was mainly due to drift from small effective population size

during several generations. In a subsequent analysis the relation of

inbreeding with semen quality of young Friesian stallions was investigated. It

was concluded that low semen quality in Friesian stallions could not be

attributed to inbreeding. Heritability estimates for semen quality traits were

moderate to high and had substantial variation. Selection can be used to

improve semen quality.

Finally, opportunities for improvement of the breeding program have been

discussed. Selection potentials are calculated to gain insight in the relative

importance of each of the young horse tests to the breeding program.

Additional opportunities to increase selection response have been

discussed.

Jumpex, van talent tot topper
Visser, E.K. ; Rijksen, C. - \ 2004
onbekend : Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) (Praktijkboek / Animal Sciences Group 41) - 56
paarden - jachtspringen - jonge dieren - selectie - africhten van dieren - persoonlijkheid - spieren - kinematica - prestatieniveau - sporten met dieren - horses - show jumping - young animals - selection - training of animals - personality - muscles - kinematics - performance - animal sports
In de warmbloed paardenfokkerij vindt in toenemende mate selectie plaats in twee hoofd fokrichtingen: één gericht op het fokken van een goed dressuurpaard en één gericht op het fokken van een paard met uitstekende springkwaliteiten. De opfok van de jonge paarden vraagt veel tijd en geld. Het resultaat van deze investering blijft echter lang onzeker. Pas als de paarden gaan presteren blijkt of de verwachtingswaarde wordt waargemaakt. In het JUMPEX project hebben we gekeken naar mogelijkheden om al tijdens de opfokperiode een betere inschatting te kunnen maken van de latere prestaties van springpaarden. Het project is uitgevoerd door de divisies Praktijkonderzoek en Dier & Omgeving van de Animal Sciences Group en de Hoofdafdeling Gezondheidszorg Paard van de Faculteit der Diergeneeskunde. Het project is gefinancierd door het Productschap Vee en Vlees (op advies van de Sectorraad Paarden) en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. In dit handboek staan de resultaten van het onderzoek. Heeft training op jonge leeftijd zin en of kan al op jonge leeftijd op kenmerken geselecteerd worden? Op basis van resultaten van het JUMPEX onderzoek geeft het handboek praktische adviezen over trainings- en selectiemogelijkheden van springpaarden. Goede instrumenten voor de sector om de kwaliteit van het Nederlandse springpaard verder te verbeteren.
␖Horsonality : a study on the personality of the horse
Visser, E.K. - \ 2002
Universiteit Utrecht. - Wageningen : Ponsen en Looijen - ISBN 9789064641787 - 151
paarden - persoonlijkheid - kenmerken - temperament - leervermogen - hartfrequentie - jachtspringen - diergedrag - horses - personality - traits - learning ability - heart rate - show jumping - animal behaviour
Onderzoek naar de persoonlijkheidsstructuur van paarden. Er waren twee doelen: 1: kijken of persoonlijkheidseigeschappen van jonge paarden gekwantificeerd en 2: of deze persoonlijkheidseigenschappen de springeigenschappen van een paard op 3-jarige leeftijd kunnen voorspellen
Kunststof breekboom
Schamhardt, H.C. ; Knaap, J.H. - \ 1999
Lelystad : Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (Rapport / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden 181) - 22
paarden - sporten met dieren - jachtspringen - bomen voor meerdere doeleinden - kunststoffen - kunststofbuizen - breeksterkte - horses - animal sports - show jumping - multipurpose trees - plastics - plastic pipes - breaking strength
De Nederlandse Hippische Sportbond heeft in maart 1998 een commissie ingesteld met als taak het ontwikkelen, testen en implementeren van alternatieve materialen of constructies voor hindernisbouw in de militarysport.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.