Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 44

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==kanker (plantenziektekundig)
Check title to add to marked list
Cultivation and diseases of Proteaceae: Leucadendron, Leucospermum and Protea
Crous, P.W. ; Denman, S. ; Taylor, J.E. ; Swart, L. ; Bezuidenhout, C.M. ; Hoffman, L. ; Palm, M.E. ; Groenewald, J.Z. - \ 2013
Utrecht, The Netherlands : CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre (CBS biodiversity series 13) - ISBN 9789070351953 - 360
proteaceae - leucadendron - leucospermum - protea - snijbloemen - teelt - plantenziekten - plantenziekteverwekkende schimmels - taxonomie - identificatie - determinatietabellen - gastheerreeks - plantenziekteverwekkende bacteriën - ziektebestrijding - fytosanitair beleid - verwelkingsziekten - wortelrot - kanker (plantenziektekundig) - cut flowers - cultivation - plant diseases - plant pathogenic fungi - taxonomy - identification - keys - host range - plant pathogenic bacteria - disease control - phytosanitary policies - wilts - root rots - cankers
Proteaceae represent a prominent family of flowering plants in the Southern Hemisphere. Because of their beauty, unique appearance, and relatively long shelf life, Proteaceae cut-flowers have become a highly desirable crop for the export market. The cultivation of Proteaceae is a thriving industry that provides employment in countries where these flowers are grown, often in areas that are otherwise unproductive agriculturally. Diseases cause a loss in yield, and also limit the export of these flowers due to strict phytosanitary regulations. In this publication the fungi that cause leaf, stem and root diseases on Leucadendron, Leucospermum and Protea are treated. Data are provided pertaining to the taxonomy, identification, host range, distribution, pathogenicity, molecular characteristics and control of these pathogens. Taxonomic descriptions and illustrations are provided and keys are included to distinguish species in genera where a number of species affect Proteaceae. Disease symptoms are described and colour photographs are included. Where known, factors that affect disease epidemiology are discussed. Disease management strategies are also presented that will assist growers and advisors in making appropriate choices for reducing disease in specific areas. Information is also provided relating to crop improvement, cultivation techniques, harvesting and export considerations. Further development and expansion of this industry depends on producing and obtaining disease-free germplasm from countries where these plants are indigenous. For that reason it is important to document the fungi that occur on Proteaceae, and to establish the distribution of these fungi. These data are essential for plant quarantine services for use in risk assessments.
Epidemiologie en bestrijding van bacteriekanker bij pruimenbomen
Wenneker, M. ; Bruine, J.A. de - \ 2013
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 24
prunus domestica - pruimen - plantenziekteverwekkende bacteriën - bacterieziekten - pseudomonas syringae pv. morsprunorum - pseudomonas syringae pv. syringae - kanker (plantenziektekundig) - onderstammen - epidemiologie - ziektebestrijding - gewasbescherming - nederland - plums - plant pathogenic bacteria - bacterial diseases - cankers - rootstocks - epidemiology - disease control - plant protection - netherlands
De introductie van de zwakke onderstam VVA-1 heeft een nieuwe impuls gegeven aan de (intensieve) pruimenteelt in Nederland. Helaas blijkt het probleem van bacteriekanker, veroorzaakt door Pseudomonas syringae bacterie-soorten, een rem te zijn op de verdere ontwikkeling van de pruimenteelt in Nederland. De volgende conclusies en aanbevelingen volgen uit dit onderzoek: • Kwekerij handelingen kunnen van belang zijn bij het ontstaan van bacteriekanker (bijvoorbeeld inknippen van de bomen, opschonen en rooien). Deze activiteiten zijn standaard bij het opkweken van pruimenbomen. • De grootste invloed lijkt de onderstam VVA-1 te hebben. Onder Nederlandse omstandigheden kan er een zware infectiedruk zijn. Blijkbaar te groot voor VVA-1. • In het (Nederlandse) rassen- en veredelingsonderzoek voor pruimen én kersen moet resistentie tegen bacteriekanker prioriteit hebben. • Onderstam-ras combinaties moeten specifiek getoetst worden op gevoeligheid voor Pseudomonas syringae infecties. • Opvolgen van algemene beheersmaatregelen in de boomgaard om infectie (of verdere verspreiding) te voorkomen is aan te bevelen.
Vruchtboomkanker in de vruchtboomkwekerij
Jong, P.F. de; Steeg, P.A.H. van der - \ 2012
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit nr. 2012-33) - 37
vruchtbomen - plantenziekteverwekkende schimmels - neonectria galligena - kanker (plantenziektekundig) - voorspellen - modellen - ziektebestrijding - beslissingsondersteunende systemen - fruit trees - plant pathogenic fungi - cankers - forecasting - models - disease control - decision support systems
Vruchtboomkanker ( Neo n ectria ditissima Bres., voorheen Nectria galligena ) is één van de belangrijkste schimmelziekten in de fruit teelt en in de vruchtboomkwekerij. Curatieve middelen tegen vruchtboomkanker zijn niet langer toegelaten. Een waarschuwingsmodel zou de inzet van de overblijvende, minder effectieve preventieve middelen kunnen optimaliseren om een voldoende bestrijding te bereiken. Van 2006 tot en met 2008 is daarom door PPO en Bodata in een voorgaand project een beslissingsondersteunend systeem voor de beheersing en bestrijding van vruchtboomkanker ontwikkeld.
Bladvalperiode is risicomoment voor vruchtboomkanker : Interview met Peter Frans de Jong
Doorn, D. van; Jong, P.F. de - \ 2012
Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 8 (2012)21. - ISSN 1871-0875 - p. 4 - 5.
fruitteelt - vruchtbomen - cultivars - kanker (plantenziektekundig) - bladval - bestrijdingsmethoden - wondinfecties - fungiciden - modellen - fruit growing - fruit trees - cankers - leaf fall - control methods - wound infections - fungicides - models
Bij fruitbomen bestaat tijdens de bladval een duidelijke relatie tussen de bladnatperiode en een aantal kankers. Door gebruikmaking van het waarschuwingsmodel Neonectria kan een even succesvolle bestrijding worden uitgevoerd als met een wekelijkse bespuiting met een fungicide.
Relatie bladnat en hoeveelheid aantasting vruchtboomkanker voor verschillende wonden (poster)
Jong, P.F. de; Steeg, P.A.H. van der; Anbergen, R.H.N. ; Boshuizen, A. - \ 2012
fruitteelt - vruchtbomen - kanker (plantenziektekundig) - bladval - modellen - bestrijdingsmethoden - wondinfecties - fruit growing - fruit trees - cankers - leaf fall - models - control methods - wound infections
Powerpointpresentatie over de relatie bladnat en hoeveelheid aantasting vruchtboomkanker voor verschillende wonden.
Nieuwe middelen tegen vruchtboomkanker : verslag veldproeven 2009-2011
Vlas, M.J. de; Jong, P.F. de; Steeg, P.A.H. van der - \ 2012
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport 2012-18) - 21
vruchtbomen - malus pumila - appels - plantenziekteverwekkende schimmels - neonectria - kanker (plantenziektekundig) - fungiciden - veldproeven - nederland - fruit trees - apples - plant pathogenic fungi - cankers - fungicides - field tests - netherlands
Vruchtboomkanker (Neonectria ditissima) veroorzaakt hoge kosten in de teelt van appel. Het middelenpakket voor de beheersing van vruchtboomkanker krimpt. Sinds 30 november 2010 is Topsin M, het best werkende bekende middel tegen vruchtboomkanker, niet meer toegelaten in Nederland. Het huidige middelenpakket bestaat uit captan (Merpan), kalkmelk (Neccal, Nexit, celkalk) en Folicur. Het doel van het onderzoek was het vinden van nieuwe, goedwerkende middelen die een reële kans op toelating hebben. Daarom is door WUR/PPO Fruit van 2009 tot en met 2011 de werking van een aantal nieuwe middelen getest en vergeleken met de effectiviteit van een aantal bestaande middelen, die al dan niet in combinatie zijn toegepast.
Minder spuiten met waarschuwingsmodel
Jong, P.F. de; Bruine, J.A. de; Boshuizen, A. - \ 2011
De Fruitteelt 101 (2011)49. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 7.
kanker (plantenziektekundig) - fruitteelt - vruchtbomen - plantenziektebestrijding - fungiciden - beslissingsondersteunende systemen - neonectria galligena - gewasbescherming - cankers - fruit growing - fruit trees - plant disease control - fungicides - decision support systems - plant protection
Vruchtboomkanker in appel neemt de laatste jaren toe. De oorzaken zijn de introductie van gevoelige rassen en de afname van het aantal effectieve middelen. Carbendazim, Topsin M en koper als fungicide zijn inmiddels verboden. Inzet van een waarschuwingssysteem kan het gebruik van overblijvende, minder effectieve, middelen optimaliseren.
Smartphone gaat strijd aan met vruchtboomkanker : waarschuwingsmodel bespaart op gewasbeschermingsmiddelen en arbeid
Jong, P.F. de; Bruine, J.A. de; Boshuizen, A. - \ 2011
De Fruitteelt 101 (2011)8. - ISSN 0016-2302 - p. 20 - 21.
alarmsystemen - informatiesystemen - gewasbescherming - informatica - fruitteelt - vruchtbomen - kanker (plantenziektekundig) - beperking - pesticiden - alarms - information systems - plant protection - informatics - fruit growing - fruit trees - cankers - restraint - pesticides
Smartphone verbindt fruitteler, onderzoeksinstelling en modelbouwer in strijd tegen vruchtboomkanker. PPO Boomkwekerij ontwikkelde in samenwerking met Bodata een waarschuwingsmodel tegen vruchtboomkanker zo optimaal mogelijk in te zetten. Het model helpt kwekers te besluiten wanneer ze het beste kunnen spuiten. PPO streefde naar een effectievere bestrijding met minder bespuitingen.
Detectietoets voorkomt vruchtboomkanker vroegtijdig in de keten, Thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.01-001.01
Jong, P.F. de; Dees, R.H.L. - \ 2011
S.n.
kanker (plantenziektekundig) - vruchtbomen - enten - detectie - testen - nectria - cankers - fruit trees - scions - detection - testing
Beschrijving van ontwikkeling van een detectietoets voor enthout om de mate van besmetting met vruchtboomkanker in te schatten
Waarschuwingsmodel vruchtboomkanker klaar voor praktijk
Jong, P.F. de; Boshuizen, A. ; Bruine, J.A. de - \ 2011
De Boomkwekerij 24 (2011)8. - ISSN 0923-2443 - p. 16 - 17.
boomkwekerijen - modellen - kanker (plantenziektekundig) - vruchtbomen - alarmsystemen - forest nurseries - models - cankers - fruit trees - alarms
In de afgelopen jaren heeft PPO een waarschuwingsmodel ontwikkeld voor vruchtboomkanker in de boomkwekerij met minder bespuitingen. Uit proeven is gebleken dat het model werkt. Het kan vruchtboomkwekers grote besparingen opleveren.
Het ontwikkelen van een detectietoets voor het aantonen van Nectria galligena in enthout
Jong, P.F. de; Dees, R.H.L. ; Vlas, M.J. de; Steeg, P.A.H. van der; Bruine, J.A. de - \ 2010
nectria - kanker (plantenziektekundig) - ziektepreventie - detectie - moleculaire detectie - enten - fruitteelt - cankers - disease prevention - detection - molecular detection - scions - fruit growing
Poster met onderzoeksinformatie. Doel van het onderzoek is het aantonen van Nectria galligena in twijgen, die nog geen symptomen laten zien.
Vruchtboomkanker in de fruitteelt en de toepassing van kalkmelk
Heijne, B. - \ 2010
Biokennis
fruitteelt - vruchtbomen - kanker (plantenziektekundig) - biologische landbouw - kalk - beregening - nectria - fruit growing - fruit trees - cankers - organic farming - lime - overhead irrigation
Vruchtboomkanker is naast schurft de meest schadelijke ziekte van appel en peer. Regelmatig beregenen met kalkmelk is een effectieve methode om vruchtboomkanker te beheersen. Fruittelers die de methode uitprobeerden zijn enthousiast. Ook in de gangbare fruitteelt schakelen steeds meer fruittelers over op het gebruik van kalkmelk.
Gezond entmateriaal nodig voor kankervrije vruchtbomen
Jong, P.F. de; Dees, R.H.L. ; Bruine, J.A. de - \ 2010
De Boomkwekerij 23 (2010)49. - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 13.
vruchtbomen - fruitteelt - enten - vermeerderingsmateriaal - vegetatieve vermeerdering - kanker (plantenziektekundig) - fruit trees - fruit growing - scions - propagation materials - vegetative propagation - cankers
Om kankervrije vruchtbomen te kunnen kweken, heb je entmateriaal nodig dat kankervrij is. PPO onderzoekt detectiemethoden voor het opsporen van kankersporen in enthout.
Detectietoets vruchtboomkanker toont nog niet zichtbare infectie aan : DNA-toets kan met een week resultaat geven
Jong, P.F. de; Dees, R.H.L. ; Bruine, J.A. de - \ 2010
De Fruitteelt 100 (2010)49. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
fruitteelt - vruchtbomen - kanker (plantenziektekundig) - detectie - methodologie - fruit growing - fruit trees - cankers - detection - methodology
Bij het bomen planten, moeten de geleverde vruchtbomen liefst geen vruchtboomkanker hebben. Om die reden wordt in de in de vruchtboomkwekerij alles gedaan om de bomen kankervrij te houden. Maar het begint al eerder; ook entmateriaal dat de vruchtboomkweker ontvangt, dient kankervrij te zijn. PPO onderzoekt daarom in hoeverre detectiemethoden voor vruchtboomkanker toepasbaar zijn in de praktijk.
Kalkmelk effectief en lucratief
Heijne, B. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2010
Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Noord 6 (2010)19. - ISSN 1871-0875 - p. 13 - 13.
fruitteelt - kalk - beregening - kosten - gewasbescherming - kanker (plantenziektekundig) - eu regelingen - berijdbaarheid (bodem) - toelating van bestrijdingsmiddelen - fruit growing - lime - overhead irrigation - costs - plant protection - cankers - eu regulations - trafficability - authorisation of pesticides
PPO heeft een rekenmodel voor de toepassing van kalkmelk tegen vruchtboomkanker gemaakt. De uitgaven liggen hoger dan bij gangbare middelen. Als alle kosten meegenomen worden, is een teler met kalkmelk goedkoper uit. Zelfs als eigen arbeid niet wordt meegerekend.
Kalkmelk effectief en economisch lucratief
Heijne, B. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2010
De Fruitteelt 100 (2010)44. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
kalk - gebluste kalk - oplossingen - gewasbescherming - kanker (plantenziektekundig) - vruchtbomen - fruitteelt - computational science - bedrijfseconomie - lime - slaked lime - solutions - plant protection - cankers - fruit trees - fruit growing - business economics
Het project Telen met Toekomst maakte een rekenmodel om de toepassing van kalkmelk tegen vruchtboomkanker bedrijfseconomisch door te rekenen. Bij het gebruik van kalkmelk zijn de uitgaven aan middel hoger dan bij gangbare middelen, maar als de fruitteler alle toerekenbare kosten meeneemt, is hij goedkoper uit. Zelfs als hij de eigen arbeid niet meerekent.
Middelen tegen vruchtboomkanker
Vlas, M.J. de - \ 2010
De Fruitteelt 100 (2010)36. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
fruitteelt - vruchtbomen - kanker (plantenziektekundig) - appels - ziektebestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - neonectria galligena - plagenbestrijding - fungiciden - fruit growing - fruit trees - cankers - apples - disease control - plant pathogenic fungi - plant protection - pest control - fungicides
Vruchtboomkanker is, met schurft, de meest schadelijke ziekte in de teelt van appel. Daarom zijn goedwerkende middelen tegen de ziekte nodig. Middelen met de werkbare stof carbendazim zijn vanaf 2007 niet meer toegelaten. De NFO realiseerde de laatste jaren een dringend vereiste toelating voor Topsin M. PPO testte en test binnenkort nieuwe middelen die binnen redelijke termijn toegelaten kunnen worden.
Nieuwe middelen tegen vruchtboomkanker : eerste resultaten seizoen 2009-2010; mei 2010
Vlas, M.J. de; Jong, P.F. de; Elk, P.J.H. van; Klaassen, J.W. - \ 2010
fruitteelt - vruchtbomen - kanker (plantenziektekundig) - plantenziekteverwekkende schimmels - pesticiden - gewasbescherming - ziektebestrijding - landbouwkundig onderzoek - bereikt resultaat - toelating van bestrijdingsmiddelen - fruit growing - fruit trees - cankers - plant pathogenic fungi - pesticides - plant protection - disease control - agricultural research - achievement - authorisation of pesticides
Posterpresentatie met de eerste resultaten van nieuwe middelen tegen vruchtboomkanker.
Vruchtboomkanker vroeg in de keten voorkomen
Jong, P.F. de; Dees, R.H.L. - \ 2009
kanker (plantenziektekundig) - fruitteelt - vruchtbomen - geïntegreerde bestrijding - neonectria galligena - dna - cankers - fruit growing - fruit trees - integrated control
Poster met onderzoeksinformatie naar het detecteren van besmetting met vruchtboomkanker bij entmateriaal
Occurence of Pseudomonas Syrengae pathovars in stone fruits in the Netherlands and availability of strains from different hosts of this pathogen
Janse, J.D. ; Beuningen, A.R. van; Wenneker, M. - \ 2008
In: COST 873 StoneFruitNutHealth STF Meeting on "Determination of the incidence of the different pathovars of Pseudomonas syringae in stone fruits" 27 - 28 March 2008, Skierniewice, Poland. - - p. 7 - 8.
fruitteelt - fruitgewassen - steenvruchten - pathogenen - pseudomonas syringae - plantenziekteverwekkende bacteriën - waardplanten - afwijkingen, planten - kanker (plantenziektekundig) - nederland - fruit growing - fruit crops - stone fruits - pathogens - plant pathogenic bacteria - host plants - plant disorders - cankers - netherlands
SFT Meeting in Skierniewice (Polen 27-28 maart 2009) over de fruitteelt in Nederland en de aanwezigheid van pseudomonas syringae in fruitgewassen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.