Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 19 / 19

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==karton
Check title to add to marked list
Van tomatenstengel naar tomatenverpakking
Zwinkels, F. ; Keijsers, E.R.P. ; Adriaanse, M. ; Vlist, K. van der; Koot, A. ; Mur, L. - \ 2013
Studio Huigen
tomaten - plantenresten - agrarische afvalstoffen - plantenvezels - karton - verpakkingsmaterialen - voedselverpakking - agro-industriële ketens - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - tomatoes - plant residues - agricultural wastes - plant fibres - paperboard - packaging materials - food packaging - agro-industrial chains - biobased materials
De eerste productietest om van tomatenstengels tomatenverpakking te maken. Een gezamenlijk initiatief van BioBase Westland, Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK), Wageningen Universiteit (WUR) en Kenniscentrum Plantenstoffen (KCP).
Research news : EU-project 'Sustainpack'
Snijder, M.H.B. ; Sinke, R.J. - \ 2010
verpakkingsmaterialen - europese unie - karton - natuurlijke vezels - biobased economy - bioplastics - biopolymeren - publiek-private samenwerking - Nederland - packaging materials - european union - paperboard - natural fibres - biopolymers - public-private cooperation - Netherlands
Poster met informatie over het EU-project 'Sustainpack', waarin onderzoek gedaan wordt naar het gebruik van natuurlijke vezels voor de productie van verpakkingsmateriaal.
Research news : Competence Centre Paper and Board
Yilmaz, G. - \ 2008
papier - karton - samenwerking - onderzoek - biobased economy - paper - paperboard - cooperation - research
Within Wageningen UR , the research programme Paper and Board co-operates with the Dutch Competence Centre Paper and Board in order to improve the development and exchange of knowledge within the Dutch Paper and Board industry.
Research news : pulping and bleaching activities
Keijsers, E.R.P. - \ 2008
pulpbereiding - papier - bleking - vezels - karton - wetenschappelijk onderzoek - pulping - paper - bleaching - fibres - paperboard - scientific research
Agrotechnology & Food Sciences Group is an organisation for fundamental and applied scientific research. The research department Fibre and Paper Technology is actively involved in pulping and bleaching research with a wide range of raw materials, including wood, non- wood and recycled fibres.
Facilities and services : testing facilities, Paper and Board Research at Wageningen UR
Kamp, R.G.M. op den - \ 2008
vezels - pulp - papier - karton - testen - technieken - biobased economy - fibres - pulps - paper - paperboard - testing - techniques
Fibres, pulp, paper and board are analysed for different purposes by standard or specially developed methods.
Research news : Paper and Board Research
Yilmaz, G. - \ 2008
papier - karton - onderzoek - vezels - ruwe grondstoffen - kwaliteit - afvalhergebruik - biobased economy - energiebesparing - proceskunde - paper - paperboard - research - fibres - raw materials - quality - waste utilization - energy saving - process engineering
Wageningen UR Paper and Board conducts fundamental and applied research to develop new sustainable processes and products in the paper and board area. Our expertise enables us to contribute towards improved process efficiency by more effective use of fibre raw materials, introduction of new chemicals, control of stock preparation and product quality and by reduction of energy and waste formation.
Baanbrekende verpakkingsconcepten van karton
Reuvers, M. ; Wienk, I. - \ 2005
Pakblad 27 (2005)3. - ISSN 1389-7381 - p. 10 - 10.
verpakkingen - recycling - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - verpakkingsmaterialen - karton - papier - polymeren - wrappings - sustainability - innovations - packaging materials - paperboard - paper - polymers
Binnen 35 onderzoekspartners in 13 EU-lidstaten loopt het grootste onderzoek naar duurzame verpakkingen van hernieuwbare grondstoffen (Sustainpack) ooit. Het gaat hierbij voornamelijk om verpakkingen van papier, karton en biopolymeren uit hout- en plantenvezels. Uitleg over de deelprojecten met commentaar van Ingrid Wienk van A&F, projectleider van het deelproject Communicatieve verpakkingen
Comeback kartonnen verpakkingen
Wienk, I. - \ 2005
Voedingsmiddelentechnologie 38 (2005)9. - ISSN 0042-7934 - p. 17 - 18.
verpakkingen - verpakkingsmaterialen - karton - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - identificatie - kwaliteit - technieken - nanotechnologie - wrappings - packaging materials - paperboard - sustainability - innovations - identification - quality - techniques - nanotechnology
Kartonnen verpakkingen verbeteren met nanotechnologie is het doel van Sustainpack. In dit Europese project werken 35 organisaties aan verbeteringen van materiaaleigenschappen en ingebouwde diagnostiek. Intensieve contacten met de markt moeten leiden tot snelle implementatie van de nieuwe technologie.
Optimalisatie stijfheid van papier en karton
Sinke, R.J. - \ 2004
Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations
papier - karton - kwaliteit - verbetering - stijven - meettechnieken - biobased economy - paper - paperboard - quality - improvement - sizing - measurement techniques
Poster met informatie over het project ‘Optimalisatie Stijfheid’. In het project worden verschillende deelonderzoeken uitgevoerd, in kleinere groepen. De resultaten zijn gericht op korte-termijn implementatie bij de bedrijven.
Europees project karton verpakkingen : gaat nanokarton plastic vervangen?
Koert, W. ; Wienk, I.M. - \ 2004
Elsevier Voedingsmiddelen Industrie 5 (2004)7. - ISSN 1570-6907 - p. 50 - 53.
voedselindustrie - verpakkingsmaterialen - karton - voedselveiligheid - milieubeheersing - food industry - packaging materials - paperboard - food safety - environmental control
Als verpakkingmateriaal lijkt plastic niet meer weg te denken. Toch zijn wetenschappers een alternatief aan het ontwikkelen: nanokarton. Dit nieuwe materiaal moet over zo'n vier jaar op de markt komen. Het is sterker en stijver dan het huidige karton en bestand tegen vocht. Bovendien is nanokarton volledig recyclebaar
Witlof, aardbeien en golfkarton op de pijnbank : transportsimulatorexperimenten onder in de keten realistische omstandigheden
Weert, K. van; Donkelaar, J. ten; Boogaard, G. van den - \ 2001
Voedingsmiddelentechnologie 34 (2001)8. - ISSN 0042-7934 - p. 50 - 51.
verpakkingsmaterialen - materialen - karton - papier - verse producten - fruit - groenten - vervoerskwaliteit - mechanische schade - verbetering - simulatie - packaging materials - materials - paperboard - paper - fresh products - vegetables - transporting quality - mechanical damage - improvement - simulation
Het voorkomen van transportschade aan producten en verpakkingen door verbetering van verpakkingen en verpakkingsmaterialen
The development of a corrugated board container for seed potatoes
Sman, R.G.M. van der - \ 1997
Aardappelwereld (1997)8. - ISSN 0169-653X - p. 30 - 33.
Solanum tuberosum - aardappelen - verpakken - ruwe grondstoffen - vezels - karton - bordpapier - pulp- en papierwarenindustrie - potatoes - packing - raw materials - fibres - paperboard - cardboard - pulp and paper industry
Fibres in the European Union; Availability and prices of fibrous raw material for packaging in the EU-1 2
Meeusen-Van Onna, M.G.J. ; Boers, G.J. - \ 1996
Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Agricultural Economics Research Institute (LEI-DLO) 553) - ISBN 9789052423326 - 61
bordpapier - kosten - landen van de Europese Unie - vezelgewassen - vezelplaten - vezels - bosbouw - hardboard - karton - prijsvorming - prijzen - pulp- en papierwarenindustrie - ruwe grondstoffen - cardboard - costs - European Union Countries - fibre plants - fibreboards - fibres - forestry - paperboard - price formation - prices - pulp and paper industry - raw materials
Non-farm employment in rural Kenya : micro-mechanisms influencing food and nutrition of farming households
Mwadime, R.K.N. - \ 1996
Agricultural University. Promotor(en): J.C. Hoorweg; J.G.A.J. Hautvast. - S.l. : Mwadime - ISBN 9789054856177 - 141
arbeidsmarkt - werkgelegenheid - huishoudelijke consumptie - huishouduitgaven - uitgaven voor consumptie - budgetten - inkomen - kindervoeding - zuigelingenvoeding - huishoudens - consumptie - papier - bordpapier - karton - financieel beheer - labour market - employment - household consumption - household expenditure - consumer expenditure - budgets - income - child nutrition - infant nutrition - households - consumption - paper - cardboard - paperboard - financial management
The study reported here describes the links between non-farm employment and child nutritional status in rural coastal Kenya using a model adapted from an operational model commonly used in nutrition planning. Four studies were conducted in 1994 and 1995 in a community in Kwale district. Three of these studies were nonfarm employment and subsistence food production, household income and food accessibility, and maternal employment and child care and house health environment. The findings of these three studies were used in the design of the fourth study which assessed the whole model.<p>Households which combined both NFE and agricultural sources of income had higher total incomes than those which depended on only one source. The relation between non-farm employment and nutritional status was weak. There was a positive relation between household income and the level of household food expenditure, which, in turn, was positively associated with long-term nutritional status of children. Higher energy intake was associated with food diversity and increased with income level. The sources of differences in food diversity within income groups were not sought. Household income and time spent in the non-farm activities per woman had no direct linear effects on the components of child care. However, income did affect housing quality, while time affected household sanitation/hygiene. Maternal employment had no effect on the components of child care and household-living conditions when controlling for the age of the youngest child, mother's education and household income. This is attributed to the fact that the mother had a lot of "spare time". Hence, this analysis suggests that non-farm employment can open an opportunity to provide for enhanced child's long-term nutritional status through the effect of total income on nutrient intake and through purchased goods that improve housing quality. Women's time in non-farm employment, although affecting house sanitation/hygiene, does not have to compromise the nutritional status of children. It is concluded that the framework used by households to allocate their resources of time and income is different from the framework used for programming and policy development. The role of non-economic factors in the difference between two frameworks is suggested as a focus for future research.
Vezelhennep als papiergrondstof : teeltonderzoek 1990 - 1993 = Fibre hemp as a raw material for paper : agronomic research 1990 - 1993
Werf, H.M.G. van der; Geel, W.C.A. van - \ 1994
Lelystad : PAGV (Verslag / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 177) - 62
Cannabis sativa - bordpapier - hennep - industrie - papier - karton - pulp- en papierwarenindustrie - textielvezels - cardboard - hemp - industry - paper - paperboard - pulp and paper industry - textile fibres
Testing of board : creases: Laboratory production of test creases
Anonymous, - \ 1992
Beuth
bordpapier - karton - plooiingen - ruggen - laboratoriummethoden - kwaliteitscontroles - kwaliteitsnormen - buigsterkte - standaardisering - cardboard - paperboard - corrugations - ridges - laboratory methods - quality controls - quality standards - bending strength - standardization
Milieu-effecten van papierslibtoediening op landbouwpercelen in de gemeente Apeldoorn
Pankow, J. ; Toorn, A. van de; Hoeks, J. - \ 1987
Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1797) - 26
bordpapier - gezondheid - zware metalen - industrie - papier - karton - pulp- en papierwarenindustrie - rioolwater - bodem - bodemverontreiniging - nederland - gelderland - veluwe - cardboard - health - heavy metals - industry - paper - paperboard - pulp and paper industry - sewage - soil - soil pollution - netherlands
Warmtegeleidingsvermogen van golfkartonnen verpakkingsmaterialen
Beek, G. van; Lamers, J. - \ 1978
Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2027) - 5
bordpapier - fruitteelt - warmteoverdracht - karton - plantaardige producten - thermodynamica - behandeling - vaste stoffen - cardboard - fruit growing - heat transfer - paperboard - plant products - thermodynamics - treatment - solids
Het gebruik van papier(afval) als voeder voor herkauwers
Anonymous, - \ 1975
Wageningen : [s.n.] (Literatuurlijst / Centrum voor landbouwpublikaties en documentatie no. 3853)
bibliografieën - bijproducten - bordpapier - rundvee - geiten - industrieel afval - industrie - papier - karton - pulp- en papierwarenindustrie - schapen - bibliographies - byproducts - cardboard - cattle - goats - industrial wastes - industry - paper - paperboard - pulp and paper industry - sheep
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.