Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 92

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==klimaatfactoren
Check title to add to marked list
Minder zweten met groenere straten : ‘Om de leefbaarheid in de stad nu en in de toekomst te waarborgen, groeit de noodzaak tot een oplossing’
Klemm, W. ; Bruinenberg, J. - \ 2014
Vitale Groene Stad 2014 (2014)2. - p. 42 - 43.
stadsomgeving - openbaar groen - houtachtige planten - klimaatfactoren - temperatuur - effecten - bomen voor meerdere doeleinden - gebruikswaarde - urban environment - public green areas - woody plants - climatic factors - temperature - effects - multipurpose trees - use value
Wij klagen veel over het weer. Als het regent, is het natuurlijk niet goed. Maar op een warme zomerdag is de stad al snel benauwd. Maar daar zijn oplossingen voor. Het antwoord op de drukkende stadse hitte kunnen we vinden in een effectievere toepassing van groen in de stedelijke ruimte. De aangename hittebestendige stad is groen, stelt Wiebke Klemm in dit ingezonden artikel.
Zomerschermen in tomatenteelt : zinvol of risico?
Gelder, A. de - \ 2014
Kas techniek 2014 (2014)1. - p. 50 - 52.
glastuinbouw - groenteteelt - solanum lycopersicum - tomaten - schermen - klimaatfactoren - plant-water relaties - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - vegetable growing - tomatoes - blinds - climatic factors - plant water relations - agricultural research
Bij roos, gerbera en paprika wordt op lichtrijke dagen een schaduwdoek gebruikt om verbranding van blad, bloemen of vruchten te voorkomen. Bij tomaat wordt deze teeltmaatregel in Nederland niet genomen. Terecht of kan een scherm in de zomer ook bij tomaat uitkomst bieden?
Bestrijding van trips in prei : effectiviteit van twee insecticiden, in verschillende doseringen en toepassingsintervallen, op tripsaantasting in prei
Huiting, H.F. ; Kruistum, G. van - \ 2013
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 18
preien - stengelgroenten - allium porrum - gewasbescherming - insecticiden - thrips tabaci - efficiëntie - proeven - klimaatfactoren - toelating van bestrijdingsmiddelen - veldproeven - vollegrondsgroenten - insectenplagen - leeks - stem vegetables - plant protection - insecticides - efficiency - trials - climatic factors - authorisation of pesticides - field tests - field vegetables - insect pests
Door innovatieve tripsbestrijding kan een effectievere beheersing van de schade en/of een aanzienlijke reductie van de insecticide-inzet. Tabakstrips (Thrips tabaci Lind.) is kan zich snel vermeerderen en prei onverkoopbaar maken bij zware aantasting. Er wordt steeds gezocht naar aanvullende nieuwe middelen met een betere en/of andere werking om resistentie-ontwikkeling voor te zijn. In twee veldproeven werden twee nieuwe middelen onderzocht. De aantasting werd beoordeeld en tripslarven geteld. De proef werd uitgevoerd met kleine planten om een hoge tripsdruk te krijgen. Toch was de uiteindelijke tripsdruk laag; alleen in de tweede planting klom de populatiedruk naar een acceptabele waarde. De referentie-behandeling met Tracer resulteert in het beste resultaat in de proef, maar gaf niet bij elke waarneming een betrouwbaar verschil ten opzichte van onbehandeld. Behandelingen met N2012TP gaven geen gewasbeschermingseffect. Toepassingen van PAI05001 resulteerden in een gering bestrijdingseffect. Toevoeging van 4 kg/ha lokfructose aan 0,23 kg/ha PAI05001 evenals 0,5 kg/ha PAI05001 gaven verschillen met onbehandeld, maar de effecten waren echter niet consequent statistisch betrouwbaar.
Beschrijving teeltcoach onkruid
Riemens, M.M. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 539) - 13
onkruiden - onkruidbestrijding - gewasbescherming - klimaatfactoren - klimaatverandering - akkerbouw - zaaitijd - maïs - weeds - weed control - plant protection - climatic factors - climatic change - arable farming - sowing date - maize
De teeltcoach onkruid is het resultaat van werkzaamheden uitgevoerd in het laatste projectjaar van het kennisbasis project “Reactie van plagen en onkruiden op klimaatverandering”, KB-12-004.03-002. Het doel van deze studie is het ontwikkelen van kennis over de effecten van klimaatsveranderingen op onkruiden en plagen in de Nederlandse landbouw. In deze rapportage wordt een beschrijving gegeven van de werking van de teeltcoach, de benodigde input en de output die geleverd kan worden. Momenteel is deze teeltcoach in de vorm van een excell tool opgezet en is achterliggende data beschikbaar voor 1 gewas (maïs), en een aantal onkruiden (oa hanepoot, vogelmuur, straatgras, perzikkruid, akkerdistel, akkermelkdistel, kweekgras en knopkruid).
'Actual' apex temperature differs from sensor temperature (Anja Dieleman & Leo Marcelis are supervisors of the project)
Rodenburg, J. ; Savvides, A. ; Dieleman, J.A. ; Marcelis, L.F.M. - \ 2013
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 2013 (2013)April. - ISSN 2215-0633 - p. 43 - 43.
glastuinbouw - teelt onder bescherming - groenteteelt - temperatuur - klimaatfactoren - lichtsterkte - vochtgehalte - greenhouse horticulture - protected cultivation - vegetable growing - temperature - climatic factors - light intensity - moisture content
The apex, as a growth point, is responsible for the development of vital plant organs. Logically, the temperature at this point is directly linked to the laying down of leaves and fruit. Research at Wageningen UR Greenhouse Horticulture shows that the temperature at the apex often differs from the measured air temperature. Also, these differences are significantly influenced by the climate factors light and moisture.
Hotspot Mainport Schiphol : midterm review report
Döpp, S. ; Brink, P. van den; Hartogensis, O.K. ; Jacobs, A. ; Homan, C. ; Sondij, J. - \ 2012
Utrecht : Knowledge for Climate Programme Office - 21
klimaatverandering - klimaatadaptatie - luchthavens - klimaatfactoren - windsnelheid - haarlemmermeer - climatic change - climate adaptation - airports - climatic factors - wind speed
The focus of Knowledge for Climate (KfC) research in Hotspot Schiphol Mainport is to optimize the contribution of meteorological services to a sustainable operation and reliable operation of Schiphol airport. Three research projects have been carried out in the first tranche of the Knowledge for Climate programme on climate change and local critical weather conditions at Mainport Schiphol. Two projects (IMPACT and WindVisions) will be continued in the second tranche of the programme, in the Knowledge for Climate consortium High-Quality Climate Projections (Theme 6). This report presents a summary of the main results of the first tranche projects, and an outlook on the expected end results of the second tranche research at the end of the programme in 2014.
Energiebesparing en teeltduurverkorting bij Spathiphyllum : fase 2
Noort, F.R. van; Holsteijn, A. ; Marwijk, D. van - \ 2012
Wageningen : DLV Plant / Wageningen UR - 57
glastuinbouw - kasproeven - potplanten - verlichting - diffuus glas - klimaatfactoren - energiebesparing - spathiphyllum - greenhouse horticulture - greenhouse experiments - pot plants - lighting - diffused glass - climatic factors - energy saving
Team Onderzoek van DLV Plant en WUR Glastuinbouw hebben in samenwerking met de landelijke commissie Spathiphyllum van LTO Groeiser vice een onderzoek uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de mogelijkheden om met 25 m3 gas Spathiphyllum te telen zonder kwaliteitsverlies en een teeltduurverkorting van 20% te behalen.
Bestrijding van trips in prei : effectiviteit van drie insecticiden, in twee toepassingsintervallen, op tripsaantasting in prei
Huiting, H.F. ; Rozen, K. van; Kruistum, G. van - \ 2012
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 24
preien - allium porrum - gewasbescherming - insecticiden - thrips tabaci - efficiëntie - proeven - klimaatfactoren - toelating van bestrijdingsmiddelen - leeks - plant protection - insecticides - efficiency - trials - climatic factors - authorisation of pesticides
De schade door tabakstrips (Thrips tabaci Lind.) in prei treedt vooral op in warme zomers: hoe droger en warmer het weer, hoe groter de kans dat tabakstrips schade veroorzaakt. De tabakstrips is een polyfaag en zeer mobiel insect, dat zich snel kan vermeerderen en kan door haar aantasting prei vrijwel onverkoopbaar maken. Er wordt dan ook gezocht naar aanvullende nieuwe middelen met een betere werking en/of een ander werkingsmechanisme om het risico op resistentie-ontwikkeling zoveel mogelijk te ondervangen. De werking van drie nieuwe middelen is onderzocht in twee veldproeven, met twee spuitintervallen, om zo het risico van sterk beïnvloedende weersomstandigheden te ondervangen. Als onderdeel van een Duits-Nederlandse samenwerking is zowel een Duitse als een Nederlandse referentie opgenomen.
'Echte' koptemperatuur verschilt van meetboxtemperatuur (promovendus Andreas Savvides en begeleiders)
Rodenburg, J. ; Savvides, A. ; Ieperen, W. van; Marcelis, L.F.M. ; Dieleman, J.A. - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)12. - p. 11 - 11.
teelt onder bescherming - glastuinbouw - groenteteelt - temperatuur - klimaatfactoren - lichtsterkte - vochtgehalte - groenten - protected cultivation - greenhouse horticulture - vegetable growing - temperature - climatic factors - light intensity - moisture content - vegetables
Als groeipunt is de apex verantwoordelijk voor de ontwikkeling van vitale plantorganen. Logischerwijs is de aanleg van bladeren en vruchten rechtstreeks gekoppeld aan de temperatuur van deze top. Onderzoek van Wageningen UR toont aan dat de temperatuur van de apex (top) niet altijd gelijk is aan de gemeten luchttemperatuur. En dat deze verschillen aanzienlijk worden beïnvloed door de klimaatfactoren licht en vochtdeficit
Internationale teeltverbetering zwarte bes : zwarte bessen ook voor verse consumptie geschikt gemaakt
Heijerman, G. - \ 2012
De Fruitteelt 102 (2012)25. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
zwarte bessen - ribes nigrum - rassen (planten) - nieuwe soorten - consumptie - klimaatfactoren - gewasopbrengst - wereldmarkten - black currants - varieties - new species - consumption - climatic factors - crop yield - world markets
Veredeling van zwarte bessen richt zich niet alleen op verbetering van de rassen voor verwerking, maar ook voor de verse consumptie. Dat werd duidelijk tijdens de derde internationale Zwarte bessen Conferentie die onlangs werd gehouden in Dundee (Schotland). Deelnemers kwamen vanuit de gehele keten: onderzoekers, telers, adviseurs en afzetpartijen.
Zomerkwaliteit van Lisianthus: De invloed van temperatuur, lichtsom, RV en daglengte tijdens de opkweek op de kwaliteit van Lisianthus in de zomer
Helm, F.P.M. van der; Steenbergen, P. ; Wekken, J.W. van der - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1149) - 50
eustoma grandiflorum - sierteelt - teeltsystemen - cultuurmethoden - temperatuur - zomer - gewaskwaliteit - lichtrelaties - klimaatfactoren - ornamental horticulture - cropping systems - cultural methods - temperature - summer - crop quality - light relations - climatic factors
Referaat De kwaliteit van lisiantus kan in de zomer te wensen overlaten. Na een warme periode blijkt de bloem te snel geïnitieerd te zijn, waardoor de plant te kort en te licht blijft. Het was onbekend welke omstandigheden in welke teeltfase dit veroorzaakt. In een door het Productschap Tuinbouw gefinancierd onderzoek heeft Wageningen UR Glastuinbouw de invloed van temperatuur, stralingssom, daglengte en vochtigheid onderzocht. De temperatuur bleek de bloei inductie het meest te beïnvloeden. Een temperatuur van 26 oC gedurende de laatste twee weken van de opkweek resulteerde in 15 gram lichtere en 10 cm kortere takken dan planten die 18 oC hadden gehad. Daglengte bleek ook een effect te hebben, maar veel kleiner en alleen bij hogere temperaturen. Stralingssom en een lage RV hebben de kwaliteit niet beïnvloed. Abstract In summer quality of lisianthus can be disappointing in periods of hot weather. After a period of hot weather the flower is initiated to rapidly and the plant does not gain enough length and weight. It was not clear which circumstances in what time of the crop cycle caused the decrease of quality. In this research the influence of temperature, Light integral, drought stress (RV) and day length in the young plant stage was tested. It appeared that temperature is the most influencing factor regarding the generative development of lisianthus. A temperature of 26°C during the final two weeks of the young plant stage resulted in 15 grams lower freshweight and 10 cm shorter length on average, compared to two weeks of 18°C. An effect of day length was also found, but smaller and only when temperature was high. Possibly two weeks is a too short period for photoperiodic effects. Light integral and drought did not seem to influence final quality of the product, although a small influence on growth period was found.
Trosontwikkeling bij tomaat
Groot, S.P.C. - \ 2011
Wageningen : Plant Research International, Wageningen University and Research centre - 22
solanum lycopersicum - tomaten - plantenontwikkeling - ontwikkelingsstadia - tijdstip van koppen - klimaatfactoren - kassen - meting - effecten - tomatoes - plant development - developmental stages - heading date - climatic factors - greenhouses - measurement - effects
In opdracht van het Productschap Tuinbouw hebben onderzoekers van Plant Research International (onderdeel van Wageningen UR) een methode ontwikkeld om de trosaanleg bij jonge tomatenplanten eenduidig te meten. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de plantenkwekers die behoefte hebben aan zo’n methode om de effecten van het kasklimaat op de trosvorming te kwantificeren. Bij de methode worden de planten van het toppen tot een paar weken daarna, onder de stereomicroscoop bekeken. Het aantal ontwikkelende bladeren en het stadium van de trosontwikkeling wordt genoteerd. Voor dat laatste zijn zes stadia van de bloemontwikkeling gedefinieerd. Met behulp van deze methode kunnen de plantenkwekers nauwkeurig bepalen wanneer in de groeipunt de omslag van vegetatieve naar generatieve groei plaats vindt. Juist in de dagen daarvoor zal de jonge plant gevoelig zijn voor omgevingsfactoren die de omslag beïnvloeden. Dit geeft de plantenkwekers de mogelijkheid om gericht experimenten uit te voeren om de plantontwikkeling zoveel als mogelijk te sturen in de richting van de wens van hun klanten, de tomatentelers. Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen dat inductie van de trosontwikkeling eerder plaats vindt dan in het algemeen gedacht en dat er duidelijke effecten zijn van het klimaat.
Klimaatverandering en sortiment
Hoffman, M.H.A. - \ 2011
Dendroflora 2011 (2011)48. - ISSN 0374-7247 - p. 4 - 33.
sierplanten - houtachtige planten als sierplanten - klimaatverandering - stadsomgeving - klimaatfactoren - rassen (planten) - soorten - winterhardheid - soortenkeuze - hoveniers - beplantingen - ornamental plants - ornamental woody plants - climatic change - urban environment - climatic factors - varieties - species - winter hardiness - choice of species - landscape gardeners - plantations
Ons klimaat is aan het veranderen; hierover bestaat geen twijfel. Nederland wordt warmer, de winters worden natter en er komen vaker periodes van extreme droogte, regenval of hitte voor. Dit heeft consequenties voor de plantengroei, zowel voor de natuurlijke vegetatie als voor onze cultuurplanten, zoals gebruikt in tuinen en plantsoenen.Een blik op de consequenties van de klimaatverandering voor ons sortiment boomkwekerijgewassen.
Eindrapportage Hotspot Oude Vaart - Reest
Schaap, B.F. ; Geertsema, W. ; Schotman, H. ; Visser, J.C. ; Vree, L.G. de - \ 2011
Den Haag : Nationaal Onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte (KvR) - ISBN 9789088150418 - 73
stroomgebieden - beekdalen - watersystemen - scenario-analyse - klimaatfactoren - klimaat - overijssel - drenthe - watersheds - brook valleys - water systems - scenario analysis - climatic factors - climate
De beekdalen in Drenthe zijn bij uitstek gebieden waar de effecten van de klimaatverandering merkbaar zullen zijn. Dat wordt veroorzaakt doordat beeksystemen kwetsbaar zijn voor klimatologische veranderingen. Daarnaast worden de in het gebied aanwezige functies landbouw en natuur in sterke mate beïnvloed door klimaatverandering. Hierbij spelen veranderingen in de waterhuishouding een belangrijke rol.
Crop volunteers and climate change; Effects of future climate change on the occurrence of maize, sugar beet and potato volunteers in the Netherlands
Wiel, C.C.M. van de; Brink, L. van den; Bus, C.B. ; Riemens, M.M. ; Lotz, L.A.P. ; Smulders, M.J.M. - \ 2011
Bilthoven : Cogem (Report / COGEM 2011-11) - 51
gewassen - klimaatverandering - onkruidbestrijding - maatregelen - experimenteel veldonderzoek - transgene planten - klimaatfactoren - cultuurplanten als onkruiden - akkerbouw - crops - climatic change - weed control - measures - field experimentation - transgenic plants - climatic factors - crop plants as weeds - arable farming
COGEM has commissioned a research project on the effect of the possible future climate change on the occurrence of volunteers. One of the aspects that is considered in the risk assessment of GM crops is whether this crop is able to survive and/or establish in the Netherlands. Climate change could possibly facilitate the survival of a conventional or GM crop. This research project was carried out to investigate whether the survival of maize, potato and sugar beet could change as a result of future climate change in order to allow a timely adjustment of COGEM’s advices if needed.
Zuid-Servië is uitermate geschikt voor fruitteelt : Servisch kleinfruitteelt heeft nog een lange weg te gaan
Eck, A. ; Wenneker, M. - \ 2011
De Fruitteelt 101 (2011)45. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
kleinfruit - servië - landbouwsituatie - landbouwontwikkeling - klimaatfactoren - teeltsystemen - arbeid (werk) - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - agrarische economie - small fruits - serbia - agricultural situation - agricultural development - climatic factors - cropping systems - labour - farm development - agricultural economics
Marcel Wenneker en Adri van Eck bezochten in juni 2011 het tiende internationale Rubus&Ribes symposium in Servië. Onderzoekers van over de gehele wereld presenteerden hun werk. Het symposium werd voorafgegaan door een bustour met bedrijfsbezoeken, vanaf Belgrado tot aan Zlatibor, gelegen in het zuidwesten nabij de grens met Bosnië en Montenegro. Voor beiden een goede gelegenheid om nader kennis te maken met de Servische kleinfruitteelt.
Cultivation of microalgae in a high irradiance area
Cuaresma, M. - \ 2011
University. Promotor(en): Rene Wijffels, co-promotor(en): Marcel Janssen. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085859543 - 197
algen - algenteelt - bestraling - chlorella sorokiniana - fotobioreactoren - klimaatfactoren - algae - algae culture - irradiation - photobioreactors - climatic factors


Microalgae are a promising source of high-value products (i.e. carotenoids, ω-3 fatty acids), as well as feedstocks for food, bulk chemicals and biofuels. Industrial production is, however, still limited because the technology needs further development. One of the main bottlenecks is the low efficiency of sunlight usage -the main substrate for growth- achieved under outdoor conditions.
Locations with high irradiances, and moderate temperatures, along the year are considered optimal for microalgae production. However, an excess of sunlight can also be negative and the cells can be damaged. Under these conditions, the resulting photosynthetic efficiency is low, leading to a low biomass productivity. In this sense, maximization of photosynthetic efficiency in areas with much sunlight is required for commercial purposes. In this Thesis, the effects of simulated winter and summer sunlight conditions on the production of microalgae are evaluated. It is proven that photosynthetic efficiency can be highly improved via the light dilution effect. The injurious effects of excessive light are minimized and/or avoided since a lower amount of light is received per cell when photobioreactors are placed vertically. The production of microalgae in locations with much sunlight should be thus considered.

A model-based greenhouse design method
Vanthoor, B.H.E. - \ 2011
University. Promotor(en): Eldert van Henten, co-promotor(en): Cecilia Stanghellini; Pieter de Visser. - [s.l.] : S.n. - ISBN 9789085859192 - 307
kassen - glastuinbouw - constructie - ontwerp - materialen - bouwtechnologie - modellen - klimaatfactoren - dynamisch modelleren - greenhouses - greenhouse horticulture - construction - design - materials - construction technology - models - climatic factors - dynamic modeling
Doel van dit proefschrift is het ontwikkelen van een methode die kasontwerpen genereert die geschikt zijn voor de locale klimaat en economische condities. Deze methode moet functioneren voor de verschillende condities die men wereldwijd tegen kan komen. De ontwerpmethode die ontwikkeld is maakt gebruik van computermodellen.
Waterbassins vaker leeg door klimaatverandering
Voogt, W. - \ 2011
Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)22. - ISSN 0042-2223 - p. 38 - 39.
glastuinbouw - drainagewater - hergebruik van water - klimaatfactoren - klimaatverandering - teeltsystemen - landbouwkundig onderzoek - milieubeheer - greenhouse horticulture - drainage water - water reuse - climatic factors - climatic change - cropping systems - agricultural research - environmental management
Uit een onderzoek naar gevolgen van de klimaatverandering op de watervraag in de glastuinbouw, blijkt dat de effecten hiervan zullen meevallen. Wel zullen droge jaren vaker voorkomen. Het beleid is er daarom op gericht de glastuinbouw zelfvoorzienend te laten zijn. Bijvoorbeeld door het hergebruik van drain(age)water.
Freesia groeimodel: Ontwikkeling van een groeimodel voor gebruik door telers
Labrie, C.W. ; Visser, P.H.B. de; Buwalda, F. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1075) - 35
freesia - groeimodellen - grensvlak - droge stof - groei - kwekers - klimaatfactoren - teelt onder bescherming - nederland - growth models - interface - dry matter - growth - growers - climatic factors - protected cultivation - netherlands
Abstract Wageningen UR Greenhouse Horticulture conducted in close cooperation with the Dutch freesia sector research on the effects of climate on dry matter production of Freesia plants. The relationships were established on the basis of photosynthesis, growth and climate data measured in greenhouses of Freesia growers. The relationships were incorporated in a dynamic growth model that correctly simulated the dry matter growth in a series of trials. A user-friendly interface was satisfactorily developed interactively with a number of Freesia growers. The model can be used by growers to find the most optimal combination of climate factors for Freesia growth at given plant age and greenhouse settings.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.