Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 4 / 4

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==kluiten
Check title to add to marked list
Kluiten regenwormen aanpakken met gips
Rozen, K. van; Ester, A. - \ 2005
Kennisakker.nl 2005 (2005)15 feb.
aardappelen - rooien - verliezen bij het oogsten - tarra - kluiten - bodemstructuur - zware kleigronden - aardwormen - landbouwkundig onderzoek - flevoland - akkerbouw - potatoes - grubbing - harvesting losses - tare - clods - soil structure - clay soils - earthworms - agricultural research - arable farming
Oogsten van aardappelen zonder grondtarra; in de Flevopolder gloort weer hoop aan de horizon. De laatste jaren werd de klei in aardappelruggen met hoge aantallen regenwormen versmeerd, waardoor moeilijk afbreekbare kluiten ontstonden. Een probleem waarvan de omvang ieder jaar weer afhangt van de hoeveelheid neerslag die tijdens het teeltseizoen op het aardappelveld valt. Gips biedt weerstand tegen deze vorm van kluitvorming, zo blijkt uit veldonderzoek van PPO-agv in Lelystad.
Kluiten regenwormen aanpakken met gips
Rozen, K. van; Ester, A. - \ 2005
Boerderij/Akkerbouw 90 (2005)4. - ISSN 0169-0116 - p. 12 - 13.
aardappelen - rooien - verliezen bij het oogsten - tarra - kluiten - bodemstructuur - zware kleigronden - aardwormen - landbouwkundig onderzoek - flevoland - potatoes - grubbing - harvesting losses - tare - clods - soil structure - clay soils - earthworms - agricultural research
Veel meer tarra in aardappelen, soms zelfs gedwongen stoppen met rooien, regenwormen blijken de boosdoeners. Waar veel wormen zijn, komen kluiten. Gips helpt, aldus PPO-agv
Meer calcium, kleinere kluit
Rozen, K. van; Ester, A. ; Mierlo, T. van - \ 2004
Boerderij/Akkerbouw 89 (2004)3. - ISSN 0169-0116 - p. 16 - 17.
solanum tuberosum - aardappelen - rooien - oogsten - bodemstructuur - kluiten - versmeren - klei - aardwormen - grondverbeteraars - bodemverbeteraars - bekalking - gips - bodemchemie - kunstmeststoffen - ammoniumsulfaat - bemesting - flevoland - potatoes - grubbing - harvesting - soil structure - clods - puddling - clay - earthworms - soil amendments - soil conditioners - liming - gypsum - soil chemistry - fertilizers - ammonium sulfate - fertilizer application
In de Flevopolder komen grote aantallen regenwormen voor, wat bij het aardappelrooien kan leiden tot grote kluiten en versmering. In emmerproeven met grond uit de Flevopolder werd onderzocht in hoeverre toediening van kalk- en zuurwerkende meststoffen deze structuurproblemen kan helpen voorkomen. Vooral gips en zwavelzure ammoniak blijken minder grote kluiten te geven
Enige oriënterende proeven met Broadleaf P4 worteldip/Phormizakken toegepast bij coniferen en heesters in de aanlegfase : is worteldip al dan niet met toepassing van Phormizakken een alternatief voor het traditionele kluiten?
Schuring, W. ; Leijden, J. van; Haenen, S. - \ 2002
Boskoop : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bomen - 16
pinopsida - struiken - teelt - kluiten - bescherming - houtachtige planten als sierplanten - duurzaamheid (sustainability) - shrubs - cultivation - clods - protection - ornamental woody plants - sustainability
Veel boomkwekerijproducten worden ingegaasd met een acryl-gaaslap. Weliswaar bestaan er ook jute gaaslappen, maar in de praktijk wenst de klant van de boomkwekers in 95% van de gevallen een acryl-gaaslap. Deze lappen zijn een bron van milieuverontreiniging, doordat ze niet afbreken in de grond. Tevens gaat er met het kluiten een aanzienlijke hoeveelheid grond het land af, waaronder organische stof. Dit moet weer aangevuld worden. Uit onderzoek in binnen- en buitenland is bekend dat Broadleaf P4 granulaat en worteldip positief uit kunnen werken op een gewas. Het doel van de in 2000 uitgevoerde proeven was dan ook te onderzoeken of Broadleaf P4 worteldip een goede vervanger zou kunnen zijn voor de traditionele kluit. Ook plastic Phormizakken werden in de proeven meegenomen. De proeven werden te Boskoop en Horst uitgevoerd. In Horst alleen met Thuja occidentalis ‘Brabant’. Te Boskoop werd gewerkt met Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’ en een conifeer: Thuja occidentalis ‘Smaragd’ (voorjaar) resp. Th. occ. ‘Brabant’ (najaar). Boskoop betreft veengrond; Horst is zandgrond. De proeven werden in voor- en najaar ingeplant. Worteldip werd direct na oprooien middels dippen aangebracht. Vervolgens bleven de planten 4 tot 14 dagen liggen onder dekzeil. Dit is niet gebruikelijk in de praktijk tot nu toe. De proef te Boskoop in het voorjaar werd uitgevoerd met hele, halve, geen kluit en gedipt in worteldip. De najaarsproef te Boskoop en beide proeven te Horst werden uitgevoerd met kluit/ kluit + Phormizak/ kluit + worteldip/ etc. Uit de resultaten blijkt dat worteldip en/of Phormizak geen goede vervanger is voor de traditionele kluit. De behandelingen kluit en kluit + Phormizak behaalden altijd de beste resultaten. Worteldip doet wel iets: logisch want uit de literatuur was al duidelijk geworden dat Broadleaf P4 wel degelijk een werking heeft. De reden waarom worteldip niet 100% werkte kan de volgende zijn: de planten hadden alle een dicht vertakte goede wortelpruik. De gel van worteldip kon niet doordringen tot in de kern van de wortelpruik. Kortom: alleen de buitenste wortels waren beschermd tegen uitdrogen. Samenvattend waren de conclusies uit dit onderzoek: Uit de in dit rapport gemelde proeven lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat planten die met kluit of met kluit + zak worden verhandeld betere aanslagkansen hebben dan coniferen en sierheesters die zonder kluit worden verhandeld. Broadleaf worteldip al dan niet in combinatie met Phormizak heeft wel enig effect: planten die op een dergelijke manier worden behandeld direct na oprooien doen het beter dan planten met kale wortel zonder enige vorm van bescherming. Hoe korter planten worden bewaard, des te beter is dit voor kans van slagen van de aanplant. Verschillen tussen kluit, kluit + zak en de rest lijken bij in het najaar uitplanten groter te zijn dan bij het in voorjaar uitplanten. Bij het in najaar uitplanten kan er na de winter sterfte optreden bij de planten die zonder kluit zijn uitgeplant.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.