Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 3 / 3

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==konijnenziekten
Check title to add to marked list
Voorkomen en verspreiding van Rabbit Haemorrhagic Disease en Myxomatose in Nederlandse konijnenpopulaties
Drees, J.M. ; Dekker, J.J.A. ; Lavazza, A. ; Cappucci, L. - \ 2007
Arnhem : Zoogdiervereniging VZZ (Rapport / Zoogdiervereniging VZZ nr. 2007.17)
konijnen - konijnenziekten - zoogdieren - knaagdieren - myxomatose - rabbit hemorrhagic disease virus - rabbits - rabbit diseases - mammals - rodents - myxomatosis
De sterke achteruitgang van het konijn in Nederland sinds 1990 is waarschijnlijk vooral een gevolg van (meer)jaarlijks terugkerende epidemieën van Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD, in het Nederlands VHS genoemd) een dodelijke konijnenziekte, waaraan het dier heel plots sterft. Doordat het merendeel ondergronds doodgaat en er geen zieke dieren rondlopen, is het eerste optreden van RHD vaak onopgemerkt, maar de achteruitgang in de aantallen is overduidelijk. Dit onderzoek betreft het vóórkomen en de verspreiding van de rabbit haemorrhagic disease en myxomatose in Nederland.
Virusziekten bij konijnen en hazen. Extract van een congresverslag
Breukelen, L. van; Jong, C.B. de; Drees, M. ; Dekker, J.J.A. - \ 2005
Zoogdier 16 (2005)1. - ISSN 0925-1006 - p. 14 - 16.
konijnenziekten - virusziekten - rabbit diseases - viral diseases
Een vrij nieuwe virusziekte onder konijnen wordt veroorzaakt door calici virussen, met als belangrijkste ziekte het Viraal Haemorrhagisch Syndroom (VHS). Er is nog weinig bekend over deze virusziekten. Op een congres in Portugal werd in dit verband gesproken over herintroductie
Studiemiddagen vermeerdering en broederij, pelsdierenhouderij, vleeskuikenhouderij en konijnenhouderij
Anonymous, - \ 1995
Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 36) - 54
dierhouderij - pelsdieren - nerts - vleeskuikens - bezettingsdichtheid - broedmachines - salmonella - konijnen - dierenwelzijn - diergezondheid - konijnenziekten - pluimveehokken - vleeskuikenouderdieren - broedeieren - animal husbandry - furbearing animals - mink - broilers - stocking density - brooders - rabbits - animal welfare - animal health - rabbit diseases - poultry housing - broiler breeders - hatching eggs
Teksten inleidingen studiemiddagen gehouden in 1995.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.