Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 5 / 5

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==kruidachtige planten als sierplanten
Check title to add to marked list
In natte jaren worden alle planten aangetast: Combinaties van middelen vertragen uitval in impatiens (interview met Jantineke Hofland-Zijlstra)
Arkesteijn, M. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de - \ 2011
Onder Glas 8 (2011)11. - p. 52 - 53.
impatiens walleriana - kruidachtige planten als sierplanten - peronospora farinosa - plantenziekten - gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - proeven - landbouwkundig onderzoek - groenten - potplanten - ornamental herbaceous plants - plant diseases - plant protection - integrated control - trials - agricultural research - vegetables - pot plants
De éénjarige zomerbloeier Impatiens walleriana is een belangrijk onderdeel in het perkgoedassortiment. De grote problemen met aantasting door valse meeldauw hebben de laatste jaren geresulteerd in een fikse omzetdaling. Er is daarom op korte termijn behoefte aan duurzame bestrijdingsmiddelen, die tenminste drie maanden effectief blijven. Dat laatste is ook de vraag van de begeleidingscommissie.
Proceedings of the tenth International Symposium on Flower bulbs and herbaceous perennials
Ende, J.E. van den; Krikke, A.T. ; Nijs, A.P.M. den - \ 2011
Leuven, Belgie : ISHS (Acta horticulturae no. 886) - ISBN 9789066056930 - 441
bloembollen - bollen - kruidachtige planten als sierplanten - ornamental bulbs - bulbs - ornamental herbaceous plants
Kruiden lokken en weren engerlingen ook in de praktijk, Thema: Innovaties duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.02-010
Tol, R.W.H.M. van; Wiegers, G.L. ; Kogel, W.J. de - \ 2011
boomkwekerijen - plantenkwekerijen - gewasbescherming - duurzaamheid (sustainability) - biologische bestrijding - kruidachtige planten als sierplanten - melolontha melolontha - forest nurseries - nurseries - plant protection - sustainability - biological control - ornamental herbaceous plants
Doelstelling is om te onderzoeken of aantrekkelijke planten met werkzame biologische bestrijders als synergist de engerlingen lokken en bestrijden en of afstotende kruiden op praktijkniveau effectief zijn bij het werenvan engerlingen uit het gewas en het verhinderen van eileg door de meikevers.
Bladaaltjes zorgen voor flinke schade in pioenroos
Helm, F.P.M. van der - \ 2009
De Boomkwekerij 22 (2009)31/32. - ISSN 0923-2443 - p. 17 - 17.
plantenkwekerijen - paeonia officinalis - kruidachtige planten als sierplanten - aphelenchoides fragariae - nematoda - verdroging - knoppen - oogstverliezen - nurseries - ornamental herbaceous plants - desiccation - buds - yield losses
Knopverdroging door bladaaltjes kan veel productieverlies veroorzaken. Lees hoe je een aantasting herkent en kan voorkomen
Daglengte behandelingen bij Celosia : verbetering oogstpercentage bij Celosia cristata door variabele KorteDag behandelingen
Telgen, H.J. van; Janse, J. ; Eijk, J. van der; Wiskerke, A. - \ 2005
Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Glastuinbouw - 21
celosia argentea var. cristata - kruidachtige planten als sierplanten - fotoperiode - relatie tussen groei en oogst - glastuinbouw - ornamental herbaceous plants - photoperiod - growth yield relationship - greenhouse horticulture
Om instrumenten in handen te krijgen voor een beter beheersbaar product en een hoger oogstpercentage in de zomerperiode is de reactie van Celosia cristata planten op de daglengte onderzocht. Bij Celosia cristata wordt bij sommige rassen in de zomermaanden namelijk de bloemknop vaak (te) laat aangelegd, waardoor onder de bloemknop veel bladeren worden gevormd. Tenzij tijdens de teelt zwaar geremd wordt, worden de stengels extra lang en kunnen ze elkaar daardoor snel gaan overgroeien en onderdrukken. Voor de proef is gekozen voor twee rassen die sterk verschillen in hun bladvorming: de ‘Bombay Fire’ die veel blad aanlegt en de ‘Bombay Pink’ die duidelijk minder aanleg heeft.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.