Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 44

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==lamps
Check title to add to marked list
Eerste proef met dynamisch lichtrecept in tomaat geeft 8% meerproductie
Dieleman, Anja ; Weerheim, Kees - \ 2016
led lamps - colour - cultivation - light - tomatoes - plants - greenhouse horticulture - lamps
Het Nieuwe Belichten onder Diffuus glas
Dueck, T.A. ; Gelder, A. de; Janse, J. ; Kempkes, F.L.K. ; Baar, P.H. ; Valstar, W. - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1296) - 72
glastuinbouw - cultuurmethoden - diffuus glas - belichting - energiebesparing - lampen - plantenontwikkeling - vergelijkend onderzoek - lichtdoorlating - tomaten - greenhouse horticulture - cultural methods - diffused glass - illumination - energy saving - lamps - plant development - comparative research - light transmission - tomatoes
Het Nieuwe Belichten combineert Het Nieuwe Telen met een belichtingsstrategie om het gewas gericht te sturen en energie te besparen. Samen met een diffuus kasdek werden deze elementen samengebracht om energie te besparen en de productie te kunnen sturen. Tomaten van het ras Komeett werden belicht met twee belichtingssystemen, een afdeling met SON-T belichting, en twee afdelingen met een hybride belichtingssysteem (SON-T en LED-tussenbelichting), waarvan één met diffuus glas. Onder diffuus glas leek het gewas vaak energie over te hebben en meer assimilaten in de vruchten te brengen, waardoor het mogelijk lijkt om met een hogere plantbelasting onder diffuus glas te telen. In deze proef resulteerde de hybridebelichting in een productiestijging van 1.6% t.o.v. SON-T belichting terwijl diffuus glas leverde een productiestijging van 4.9% op. Diffuus glas heeft zijn voordelen nu weer bewezen in een belichte teelt, en ook tijdens de wintermaanden. Er is 83 tot 89 kg tomaten m-2 geproduceerd, met gebruikt van maar 30 kg m-2 CO2. Tijdens de wintermaanden waren er teveel bladrandjes geconstateerd, vooral bij Dir SON-T maar vooral door gebruik van het middel Luna Privilege, is Botrytis goed onder controle gebleven. Voor wat betreft de warmtevraag zijn de energiedoelstellingen gehaald te zijn (21 m3 gas tijdens de teelt), maar het schatten besparing op elektra werd bemoeilijkt door het ontbreken van een referentie. Omdat er eerder in het najaar is begonnen met belichten, zijn er ca. 600 branduren meer zijn gemaakt dan in een praktijkteelt. Next Generation Lighting combines Next Generation Cultivation with a lighting strategy, aimed to steer the crop and save energy. These elements were combined with a diffuse greenhouse for the cultivation of Komeett tomatoes, illuminated with two lighting systems, HPS as reference, and two greenhouses with a hybrid lighting system (SON-T and LED interlighting), one with diffuse glass. The crop often seemed to have extra energy under diffuse glass, bringing more assimilates to the fruits, so that it appears possible to maintain a higher fruit load under diffuse glass. In this trial hybrid lighting resulted in a production increase of 1.6 % compared to HPS lighting, compared to a 4.9% production increase for the same hybrid lighting under diffuse glass. The advantage of diffuse glass is partly due to its, but also because more light is brought into the crop. The crops produced 83 to 89 kg of tomatoes per m2, using only 30 kg CO2 per m2. Too many leaf edges were observed during the winter months, especially under HPS lighting but Botrytis remained well under control due to the use of Luna Privilege. As far as the heat component is concerned, the energy target appears to been well achieved (21 m3 gas during cultivation). The savings in electricity is a more difficult aspect because due to the early planting date, consequently realising 600 more assimilation lighting hours in autumn compared to a commercial crop planted in October.
De plant is koning
Dueck, Tom - \ 2013
crop management - cultural methods - conditioned cultivation - illumination - lamps - light regime - light emitting diodes - plant development - energy saving - environmental control - led lamps
Evaluatie stroboscooplampen en FishTrack bij gemaal Offerhaus : stroomafwaartse migratie
Kroes, M.J. ; Boer, M. de; Winter, H.V. - \ 2013
Utrecht : Tauw, BU Meten, Inspectie & Advies - 63
vismigratie - european eels - lampen - diergedrag - geleiding - mortaliteit - pompstations - polders - friesland - fish migration - lamps - animal behaviour - guidance - mortality - pumping stations
Het onderzoeksproject heeft de volgende vraagstellingen: - Hoe is de toepassingsefficiëntie van de beide systemen (FishTrack en stroboscoop lampen) ten behoeve van visweren en visgeleiding bij gemalen voor schieraal? - Wat zijn de daarbij behorende waterhuishoudkundige en visecologische uitgangspunten en randvoorwaarden? - Hoe is de technische toepasbaarheid bij bestaande (Nederlandse) grote én kleine gemalen en wat is de kostenefficiëntie per systeem in zowel een grootschalige als kleinschalige toepassing? Doel daarbij is het verbeteren van de passeerbaarheid van gemalen, zodat schade en sterfte onder passerende (trek)vissen, en dan voornamelijk van de met uitsterven bedreigde Aal, aanzienlijk verminderd wordt.
Lichtspectrum bij stuur- en groeilicht in Freesia: Indicatief praktijkonderzoek naar de effecten van stuurlicht met LED lampen en groeilicht met plasmalampen
Helm, F.P.M. van der; Dueck, T.A. ; Pronk, H. ; Penning, P. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1220) - 46
glastuinbouw - kasgewassen - plantenontwikkeling - belichting - freesia - iridaceae - lampen - lichtrelaties - groei - rood licht - greenhouse horticulture - greenhouse crops - plant development - illumination - lamps - light relations - growth - red light
Wageningen UR glastuinbouw heeft samen met Penning Freesia en Pronk Consultancy in 2012 onderzoek gedaan naar de teeltkundige toepassingsmogelijkheden van LED- en zwavelplasmalampen in de teelt van. Met LED onderzoeksmodules is dagverlenging gerealiseerd van 10 uur bij een laag lichtniveau van 4 μmol/m 2 /s. Met zwavelplasmalampen is groeilicht gegeven ter vervanging van SON-T lampen. Rood licht heeft een toename van het cumulatief geoogst gewicht gegeven van 7% in Albatros tot 20% in Red Beauty. Verrood licht had een positief effect op het takgewicht van de hoofdtak. In beide rassen was de lengte onder zwavelplasma lampen korter en in Red Beauty was de lengte onder stuurlicht van alle kleuren ook iets korter dan onder SON-T. Er is in deze proef geen extra stimulering van de groei waargenomen door belichten met 35 μmol/m 2 /s Ecoplasma zwavelplasmalampen ten opzichte van SON-T. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door financiering door het Productschap Tuinbouw en uitgevoerd onder begeleiding van de BCO en de landelijke commissie Freesia van LTO Groeiservice.
Stuurlicht bij anjer - Consultancy: Vergelijking van LED lampen en gloeilampen
Helm, F.P.M. van der - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1216) - 32
glastuinbouw - teelt onder bescherming - belichting - lampen - kunstlicht - proeven - energiegebruik - besluitvorming - anjers - dianthus caryophyllus - greenhouse horticulture - protected cultivation - illumination - lamps - artificial light - trials - energy consumption - decision making - carnations
Als gevolg van nieuwe wetgeving zullen gloeilampen vervangen moeten worden. De kwekers moeten nu kiezen tussen de alternatieven; LED lampen of spaarlampen. In een onderzoek in de praktijk in 2012 zijn op twee bedrijven proeven aangelegd. Op 1 bedrijf bij 2 rassen en op een ander bedrijf met 2 intensiteiten. Door gebruik van Led lampen kan energiebesparing kan bereikt worden. Het verschil is 150 W voor een gloeilamp ten opzichte van 18 W per LED lamp (Philips), terwijl er niet (veel) meer lampen nodig zijn.
Groeilicht met zonlichtlampen
Ieperen, W. van; Hogewoning, S. ; Meinen, E. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw / Wageningen UR, Leerstoelgroep Tuinbouwketens - 390
glastuinbouw - led lampen - plantenontwikkeling - zonnestraling - lampen - klimaatkamerproeven - greenhouse horticulture - led lamps - plant development - solar radiation - lamps - growth chamber experiments
Het is nog steeds de vraag of het huidige lichtspectrum van SON-T lampen optimaal is voor plantengroei in kassen. Deze vraag speelt ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe energiezuinige led assimilatielampen. Om hier voor de praktijk relevante uitspraken over te kunnen doen is onderzoek nodig in klimaatkamers die zijn voorzien van zonlichtbelichting. Deze bestonden tot voor kort echter nog niet. Daarom is in dit project een zonlichtspectrumlamp ontwikkeld en getest in de klimaatkamers van Wageningen Universiteit.
Lichtspectrum bij stuur- en groeilicht in Freesia: Effect van stuurlicht met LED- en groeilicht met plasmalampen
Helm, F.P.M. van der; Dueck, T.A. ; Pronk, H. ; Penning, P. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2012
glastuinbouw - proeven - freesia - plantenontwikkeling - belichting - lampen - lichtrelaties - groei - blauw licht - lichtgevende dioden - verrood licht - fotoperiode - led lampen - greenhouse horticulture - trials - plant development - illumination - lamps - light relations - growth - blue light - light emitting diodes - far red light - photoperiod - led lamps
Meten meerwaarde nieuwe lampen (LED - en plasmalampen ) voor teelt van Freesia met als doel : • Beperken overmatige lengtegroei in najaarsteelt • Bepalen i nvloed op uitgroei en kwaliteit van haken
Stekken zonder daglicht revolutie voor kwekerij
Pennings, J. ; Dalfsen, P. van - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)254. - ISSN 1571-5558 - p. 19 - 19.
overblijvende planten - cultuurmethoden - stekken - lichtregiem - kunstlicht - controle - kleur - lampen - lichtgevende dioden - led lampen - perennials - cultural methods - cuttings - light regime - artificial light - control - colour - lamps - light emitting diodes - led lamps
Het Brabantse Boereboom Stekcultures wordt ook wel het stekbedrijf van de toekomst genoemd. Tijdens de open dag van vrijdag 7 september jl. werd duidelijk waarom. Het bedrijf in Eindhoven produceert jaarlijks 4 miljoen stekken op bestelling, voornamelijk heesters en vaste planten. Dat gebeurt momenteel deels in een daglichtloze cel, uitgerust met een meerlagensysteem en voorzien van Philips LED belichting.
Energiebesparing varkens : biggen warm houden met minder energie
Animal Sciences Group (ASG), - \ 2012
Lelystad : Animal Sciences Group Wageningen UR, Business Unit Veehouderij
varkenshouderij - varkensstallen - biggen - energiebesparing - verwarming - lampen - warmtestraling - infraroodstraling - besturingen - regelaars - pig farming - pig housing - piglets - energy saving - heating - lamps - thermal radiation - infrared radiation - controls - controllers
Elektrische verwarming van biggennesten met biggenlampen kost veel energie. Nieuwe technieken maken het mogelijk om het energiegebruik flink te verminderen zonder dat dit ten koste gaat van het comfort van biggen.
Belichten naar behoefte van de plant (interview met o.a. Tom Dueck en Arie de Gelder)
Sleegers, J. ; Dueck, T.A. ; Gelder, A. de - \ 2012
Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)40. - ISSN 0042-2223 - p. 28 - 29.
glastuinbouw - belichting - energiebesparing - gerbera - teeltsystemen - nuttig gebruik - energiebehoefte - lampen - diffuus glas - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - illumination - energy saving - cropping systems - utilization - power requirement - lamps - diffused glass - agricultural research
Van het energiegebruik is assimilatie de grootste kostenpost. Door de belichting efficiënter in te zetten valt dus veel energie te besparen. In de gerberateelt is al een begin gemaakt met 'belichten naar behoefte'. In rozen wordt een dergelijke strategie al toegepast. Ook telers van andere gewassen kunnen hier hun voordeel mee doen.
Nachtelijk stuurlicht geeft freesia groeispurt (interview met o.a. Frank van der Helm)
Helm, F.P.M. van der - \ 2012
Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)29. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 34.
snijbloemen - freesia - belichting - lampen - plantenontwikkeling - proefprojecten - prestatieniveau - cut flowers - illumination - lamps - plant development - pilot projects - performance
Wat zouden nieuwe typen lampen voor de freesiateelt kunnen betekenen? In een onderzoek bij Penning Freesia werden led-lampen en zwavelplasmalampen op hun nut getest. Rood en verrood stuurlicht in de nacht geeft opmerkelijke resultaten.
Belichtingsonderzoek Freesia : led en plasma lampen in de najaarsteelt van Freesia
Helm, Frank van der - \ 2012
freesia - greenhouse horticulture - illumination - cultivars - light intensity - autumn - lamps - artificial light - light emitting diodes - led lamps
Modellering ruimtelijke lichtverdeling in gewassen: Opbouw en toepassing van een 3D model voor kas en gewas
Visser, P.H.B. de; Buck-Sorlin, G.H. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1104) - 60
kasgewassen - modellen - 3d analyse - lampen - licht - lichtverdeling - energiegebruik - belichting - simulatie - greenhouse crops - models - 3d analysis - lamps - light - light distribution - energy consumption - illumination - simulation
Een 3D model voor lichtverdeling in kasgewassen is ontwikkeld om de meest efficiënte plaatsing van lampen (SONT, LED) te berekenen om hiermee op groeilicht en energie te kunnen besparen. Het onderzoek, in het kader van het programma Kas als Energiebron en gefinancierd door Productschap Tuinbouw en Ministerie van ELI, behelsde de bouw en test van het model, dat rekening houdt met lampposities en -eigenschappen, bladstanden en rijstructuur. De lichtabsorptie en gewasfotosynthese voor een ingevoerd lichtplan wordt gesimuleerd. In het rapport zijn een reeks kansrijke belichtingsscenario’s doorgerekend voor een representatieve gewasstructuur voor tomaat en roos. Het resultaat bleek sterk afhankelijk van padbreedte en aantal bladeren, maar minder van bladvorm en bladhoek. De belichting wordt efficiënter bij gerichtere plantbelichting door aanpassing van de lampreflector, gebruik van tussenbelichting en schermreflectie. Het lichtverlies naar vloer en kasdek worden hiermee gereduceerd. Voor vragen uit de sector is het 3D model nu op verzoek inzetbaar.
Licht, belichting en kwaliteit
Dueck, Tom - \ 2011
greenhouse horticulture - protected cultivation - illumination - artificial light - lamps - natural light - shading - plant development
Stuurlicht bij anjer: Consultancy: Vergelijking van LED lampen, spaarlampen en gloeilampen
Helm, F.P.M. van der - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1089) - 24
glastuinbouw - sierteelt - anjers - dianthus caryophyllus - belichting - verrood licht - lampen - lichtgevende dioden - rentabiliteit - besluitvorming - proeven - led lampen - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - carnations - illumination - far red light - lamps - light emitting diodes - profitability - decision making - trials - led lamps
Referaat Anjers die belicht waren met Philips greenpower LED flowering lamp DRWRFR lampen (1,2 W/m2) gaven voor 1 mei een gelijke productie als anjers die waren belicht met Philips flower power gloeilampen (10 W/m2), ook al kwam onder LED lampen de productie wel 5 dagen later op gang. Dit is de meest opvallende waarneming in de proef die Louis van der Hoorn en Wageningen UR glastuinbouw samen hebben uitgevoerd. In de proef zijn LED lampen, spaarlampen, spaarlampen met verroodlampen vergeleken met gloeilampen voor de belichting van Anjers van het ras Goblin. Als spaarlampen gecombineerd werden met LED lampen werd eveneens een sterke vervroeging bereikt, maar de productie op 1 mei lag wel iets onder die van gloeilampen. Als uitsluitend met spaarlampen belicht werd was de productie tot 1 mei tot 30 takken lager. De anjers onder spaarlampen waren zwaarder en hadden meer stek. Onder LED lampen waren de takken ook zwaarder, maar bevatten niet meer stek. Er is een klein temperatuurverschil gemeten. Door de eenvoudige proefopstelling is niet uit te sluiten dat temperatuurverschillen invloed op de resultaten hebben gehad. Abstract Carnations under supplemental lighting with Philips greenpower LED flowering lamp DRWRFR lightbulbs (1,2 W/m2) and flower power light bulbs (10 W/m2) both produced an equally high number of branches before the 1st of May. Even though under LED light bulbs production started 5 days later. One of the striking observations of a trial done by carnation grower Louis van der Hoorn and Wageningen UR Greenhouse horticulture. In this trial flower power light bulbs are compared with Philips PL electronic warm white light, Philips DRW/Fr Led light bulbs and PL light combined with Philips FR LED light bulbs in carnations of the variety Goblin. The combination of PL light and FR LED light bulbs also advanced production, however production on the 1st of May was lower than under Flower power light bulbs. Only PL light advanced floral initiation least of all light bulb types. Branches however had higher average weight and showed more shoots. Plants treated with DRWRFR Led light also gained more weight, but without increase in number of shoots. A difference in temperature is observed. Due to the simple research design it cannot be excluded that temperature disturbed the results of this field trial.
‘Ook tomaten moeten slapen’ over energiezuinige kasverlichting (interview met o.a. Tom Dueck)
Dueck, Tom - \ 2010
vegetables - crop production - cultural methods - appropriate technology - artificial light - lamps - light emitting diodes - plant development - plant physiology - ecology - biological rhythms - nocturnal activity - lepidoptera - rearing - led lamps
Led-licht biedt mogelijkheden in broeierij
Neefjes, H. ; PPO Bomen-bollen, - \ 2010
Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)19. - ISSN 0042-2223 - p. 32 - 33.
forceren van planten - tulpen - lelies - meerlagenteelt - belichting - lampen - lichtgevende dioden - bloembollen - led lampen - forcing - tulips - lilies - multi-layer cultivation - illumination - lamps - light emitting diodes - ornamental bulbs - led lamps
Onderzoekers van PPO Lisse hebben de mogelijkheden van led-licht verkend bij met name lelie en tulp. Bij lelie bieden leds perspectief in de voortrek. Tulp kan er bijna de hele broeifase van profiteren. Veel licht is niet nodig, maar meerlagenteelt is een voorwaarde.
Leren van leds - de excursie (interview met o.a. Tom Dueck)
Boonekamp, G. ; Dueck, T.A. - \ 2010
Groenten en Fruit Magazine 2010 (2010)4. - ISSN 1879-7318 - p. 40 - 42.
kassen - groenteteelt - belichting - lampen - lichtgevende dioden - gewasproductie - proeven op proefstations - fotosynthese - glastuinbouw - led lampen - greenhouses - vegetable growing - illumination - lamps - light emitting diodes - crop production - station tests - photosynthesis - greenhouse horticulture - led lamps
Nog niet eerder werd er zoveel door PT en LNV gefinancierd onderzoek naar led-belichting gedaan op zoveel verschillende plaatsen. Drie onderzoekscentra organiseerden een rondgang langs hun proeven. Leds leverden nog nergens de productie van Son-T-lampen. Er valt teelttechnisch nog veel te leren voor de leds gaan doorbreken.
Plantweerstand omhoog door belichting met rood licht (interview met Jantineke Hofland)
Arkesteijn, M. ; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2010
Onder Glas 7 (2010)4. - p. 59 - 59.
kassen - teeltsystemen - plantenziektebestrijding - ziekteresistentie - plaagresistentie - belichting - lampen - optische eigenschappen - endofyten - weerstand - gewasbescherming - glastuinbouw - greenhouses - cropping systems - plant disease control - disease resistance - pest resistance - illumination - lamps - optical properties - endophytes - resistance - plant protection - greenhouse horticulture
Een nieuwe aanpak is nodig in de strijd tegen ziekten en plagen in de glastuinbouw. Verhoging van de plantweerstand is één van de mogelijkheden. Wageningen UR-onderzoekster Jantineke Hofland-Zijlstra bekijkt twee methoden om de plantweerstand te verhogen: via LED-belichting en via endofytische schimmels.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.