Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 24

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==leerervaringen
Check title to add to marked list
Virtueel trainen met RescueSim : Onderzoek naar ervaringen en leereffecten in het project Samen Voorbereid Veilig (SVV)
Houtkamp, J.M. - \ 2014
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2508) - 17
computer software - virtuele realiteit - spelsimulatie - leerspellen - leeractiviteiten - leerervaringen - effecten - virtual reality - gaming simulation - learning games - learning activities - learning experiences - effects
Van 2007 tot 2012 hebben onderzoekers van het GATE (GAme research for Training and Entertainment)-project van de Universiteit Utrecht verscheidene onderzoeksprojecten uitgevoerd met de trainingssoftware RescueSim, ontwikkeld door VSTEP BV en Risk Management Control. Centraal stond de vraag hoe een realistische ervaring in de virtuele omgeving, die de leerling optimaal betrekt bij het scenario, kan bijdragen aan het leereffect en de effectiviteit van een training. Dit rapport bevat het verslag van de resultaten van dit onderzoek en bespreekt de implicaties ervan in het licht van actuele inzichten over de effectiviteit van virtuele trainingen.
Stadslandbouw in het basisonderwijs
Veen, E.J. ; Jansma, J.E. - \ 2013
PPO - AGV en Nordwin college
stadslandbouw - agrarisch onderwijs - vaardigheidsonderwijs - leerervaringen - leeractiviteiten - lesmaterialen - basisonderwijs - urban agriculture - agricultural education - competency based education - learning experiences - learning activities - teaching materials - elementary education
Deze site is bedoelt als handleiding voor docenten in het Groen onderwijs en als leidraad voor studenten uit verschillende leerjaren en verschillende vakrichtingen uit het Groen onderwijs bij het uitvoeren van zeven verschillende workshops op een basisschool.
Op weg naar maximale leerwinst : project ‘Regioleren: methodieken en effecten’
Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. ; Wel, M. van der; Leereveld, G. ; Frijters, S. ; Born, T. van den - \ 2013
In: Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I / Biemans, H., Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789461737090 - p. 4 - 5.
regioleren - probleemgestuurd onderwijs - leerervaringen - leeractiviteiten - vaardigheidsonderwijs - samenwerking - regional atelier - problem-based learning - learning experiences - learning activities - competency based education - cooperation
In regioleerprojecten voeren studenten een opdracht uit in een regio die een opdrachtgever iets oplevert en waar studenten van kunnen leren. Maar wat kunnen ze leren en welke kenmerken van een regioleer-arrangement zijn cruciaal om die leereffecten te bereiken? Die vragen staan centraal in dit onderzoek.
Varianten, monitoring en effectmeting : project ‘Praktijkleren in vmbo groen’
Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. ; Wel, M. van der; Leereveld, G. ; Frijters, S. ; Born, T. van den - \ 2013
In: Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I / Biemans, H., Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789461737090 - p. 8 - 9.
agrarisch praktijkonderwijs - leerervaringen - leeractiviteiten - beroepsopleiding - beroepsvaardigheden - afstandsonderwijs - carrièreontwikkeling - monitoring - evaluatie - on-farm training - learning experiences - learning activities - vocational training - job skills - distance teaching - career development - evaluation
Het onderzoek naar praktijkleren in vmbo groen gaat over de varianten van deze vorm van leren binnen en buiten de school. De vraag is hoe dit wordt ingevuld, hoe het wordt beoordeeld, wat het oplevert en wat de rol van docenten is.
Op weg naar een evidence-based practice : project ‘De groene leeromgeving als katalysator voor leren’
Biemans, H.J.A. ; Gulikers, J.T.M. ; Oonk, C. ; Wel, M. van der; Leereveld, G. ; Frijters, S. ; Born, T. van den - \ 2013
In: Op weg naar leerwinst : WURKS- 1 onderzoeksprogramma 2011-2013 : competenties voor het groene kennissysteem – deel I / Biemans, H., Wageningen : Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies - ISBN 9789461737090 - p. 12 - 13.
informeel onderwijs - leeractiviteiten - leerervaringen - onderwijsmethoden - onderwijsvaardigheden - docenten - natuur- en milieueducatie - voortgezet onderwijs - non-formal education - learning activities - learning experiences - teaching methods - teaching skills - teachers - nature and environmental education - secondary education
Wat zijn de leeropbrengsten van buitenonderwijs voor leerlingen van twaalf tot achttien? En hoe kan je dit als docent faciliteren? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een literatuuronderzoek uitgevoerd en is een aantal praktijken bestudeerd.
Understanding learning in natural resource management : experiences with a contextualised responsive evaluation approach
Kouévi, T.A. - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Cees Leeuwis, co-promotor(en): Barbara van Mierlo; S.D. Vodouhê. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735164 - 209
evaluatie - methodologie - reacties - sociaal onderzoek - leerervaringen - natuurlijke hulpbronnen - hulpbronnenbeheer - ontwikkelingseconomie - economie van natuurlijke hulpbronnen - evaluation - methodology - responses - social research - learning experiences - natural resources - resource management - development economics - natural resource economics

This dissertation may be located in the wide debate on the effectiveness of policy interventions in developing countries, in the field of natural resource management (NRM). It is especially concerned with contributing to the understanding of the limited effectiveness of fishery management interventions in the municipality of Grand-Popo in Benin, where fishing people face fishery resource depletion and livelihood degradation. It looks at this topic from a learning perspective, and explores a way of stimulating learning and effectiveness with an action research approach. Building on Argyris and Schön (1976), the study contributes to discussions on learning in NRM by regarding learning as changes in action theories operationalized as the integration of specific micro-theories or micro-assumptions underlying stakeholders’ actions. Also novel is the experimentation with and evaluation of a responsive evaluation (RE) as an action research approach in the fishery context of Grand-Popo.
To account for the research process and findings, this dissertation is structured around six chapters. Chapter 1 is the general introduction which discusses the background information justifying the research choices, the research objectives and questions, and the methodology that was used to answer the research questions. It explores possible reasons for the limited effectiveness of interventions in natural resource management (NRM). The conclusion is that NRM interventions are affected negatively by various limitations in the sphere of perspectives and understanding. Limited understandings of NRM complexity, limitations in interactions for exchange among stakeholders, differences in management action theories and practices, multiplicity and lack of coordination of interventions explain among others the ineffectiveness of NRM interventions. Therefore the study proposed to explore whether the limited effectiveness of generations of interventions in Grand-Popo is indeed related to limited learning. As there appeared to be scope to enhance learning, the study continued with the design, experimentation with and evaluation of a RE process.
To deepen the understanding of the learning related to the problems faced by the fishing people and interventionists in the case study, the process of learning in generations of interventions was investigated and discussed in chapter 2. To redress fishery resources’ depletion and improve the fragile livelihoods of fishing people, successive interventions since the 1950s continued to propose solutions such as income generating activities’ diversification and the establishment of fishing rules. This chapter reveals that fishery interventions were repeatedly ineffective, because of limited learning which was interpreted as repetitive discrepancy between espoused and in-use action theories of the interventionists. Therefore, we suggested to facilitate learning interaction among the stakeholders towards more effectiveness of the fishery management interventions.
To develop a good action research approach to stimulate learning, in chapter 3, the study was extended to the unfolding of the action theories of the interventions’ beneficiaries, for the sake of comparing them with those of the interventionists. It shows ambiguity in the fishery problems solving action theories of the interventionists and the fishing people; power differences among the stakeholders; and, the absence of learning interactions among the stakeholders. RE was chosen, since this is an evaluation approach that addresses such conditions. However, this approach needed to be adapted to the study context. The main adaptations compared to ‘regular’ RE related to the operationalization of learning in terms of changes in action theories, the investigation of action theories in-use in addition to those espoused, and the inclusion of an analysis of the history and the intervention system to deal with routine and complexity of NRM, and to stimulate high level learning. These adaptations led to what is called the contextualised RE approach in this chapter.
In order to assess the relevance and performance of the proposed RE approach, we experimented with it in the fishery case study of Grand-Popo. Chapter 4 reports on how and the extent to which it contributed to learning by and among the interventionists and fishing people involved. This chapter reveals the occurrence of single-loop, double-loop, and social learning, but also a remaining gap between changes in espoused theories and theories in use. The single-loop learning concerned changes in action strategies like the extent of the fishing people’s demands, and the intervention resource raising strategy of the interventionists. The double-loop learning addressed the underlying reasons for action such as the redefinition of the roles played in intervention processes. The fishing people redefined their own roles as more active to show concern for solving their problems, to diversify their intervention partners, and to lobby for solutions. The interventionists suggested that they needed to empower the fishing people to lobby with politicians and financial partners in collaboration with interventionists about their problems. The social learning concerned emergent congruence in the action theories of the two stakeholder categories with regard to the need for mutual commitment to the effective solving of the fishery problems. The gaps between espoused and in-use action theories related to the complexity of NRM in this case and survival threats. We concluded that it may be difficult for RE to stimulate learning in NRM and provided some suggestions to improve its use.
Chapter 5 goes into depth about exploring the reasons for the limitations in the learning notwithstanding the RE process. It discusses which issues were sensitive for the interventionists and the fishing people, and how they presented them in different interaction settings of the adapted RE approach (interviews, meetings). It discusses which discursive strategies the stakeholders employed to put their issues on the agenda in the meetings with the other stakeholder groups. It shows that some sensitive issues that were mentioned during the interviews, were not discussed at all, while others were discussed with indirect discursive strategies. The sensitive issues were: expectations of the fishing people unfulfilled by the interventionists; prevalence of material interests of the interventionists and the fishing people over concerns of effective interventions; compliance of the interventionists with the electoral concerns of politicians; corruption practices of the interventionists; and physical and occult aggressiveness of the fishing people. The discursive strategies used by the interventionists and the fishing people were silence and indirect discursive strategies. This chapter suggests the necessity of paying attention to discursive strategies and sensitive issues that may hinder learning in natural resource management (NRM) facilitation settings.
Chapter 6 recalls the research questions, summarizes and discusses the major findings, and concludes the dissertation with lessons and implications for policy and practice in NRM and monitoring and evaluation (M&E). The reasons for the limitations in learning by the interventionists and the fishing people were explored on the basis of relevant literature. They related to the opportunities to learn offered by the environment, the motivation and the capacity to learn of the interventionists and the fishing people, and to the level of complexity of the NRM context. Based on the analyses of the reasons for the limitations in learning by the interventionists and the fishing people, this chapter suggests a two track approach. The first track relates to working towards a more conducive learning environment, and the second to further improving the design of RE. It suggests to create and institutionalize incentives and mechanisms to train and raise awareness about the importance of, and to support feedback generating, exchanging, capturing and learning by stakeholders. This chapter suggests also to create incentive structure for implementers of policies and projects that rewards effectiveness and sanctions a lack of performance. In the second track, flexible learning strategies are seen to help improving the performance of the design of further RE in NRM context. To these ends, inclusive monitoring and evaluation, audio-visual learning stimulation strategies, action oriented learning strategy, and the training of evaluators on strategies to get sensitive issues on discussion and learning agendas are suggested.
In all, the thesis demonstrates that limitations in learning are prevalent in Grand-Popo, and likely undermine the effectiveness of (series of) NRM interventions. It makes clear that we should not have naïve expectations about the potential of systematic approaches and methodologies to foster learning, and that creating more conducive conditions for learning should be a first priority.

Stadslandbouw in het basisonderwijs, ‘Groente op school'
Jansma, J.E. - \ 2012
[S.l.] : AOC Friesland
stadslandbouw - basisscholen - tuinen - leeractiviteiten - vaardigheden - vaardigheidsonderwijs - samenwerking - leerervaringen - urban agriculture - elementary schools - gardens - learning activities - skills - competency based education - cooperation - learning experiences
filmpje over een samenwerking tussen het AOC Friesland en een basisschool op het gebied van stadslandbouw.
Praktijkboek voor klimaatbestendig inrichten, Cases – Lessen – Instrumenten
Pater, F. ; Goosen, H. ; Jong, F. de; Zeggeren, B. de - \ 2011
Utrecht : Klimaat voor Ruimte / Kennis voor Klimaat - ISBN 9789088150388 - 172
klimaatverandering - regionale planning - leerervaringen - inventarisaties - climatic change - regional planning - learning experiences - inventories
Klimaatverandering stelt u als professional voor lastige vraagstukken. U wilt zorgen dat mensen in uw dorp, stad of regio aangenaam en veilig kunnen blijven werken, wonen en recreëren. Ook als de temperatuur oploopt, de zeespiegel stijgt en er teveel of juist te weinig neerslag valt. Het Ruimte voor Klimaat - Praktijkboek voor Klimaatbestendig Inrichten is met deze website opgezet om u daarbij te helpen
Praktijkboek ruimte voor klimaat (Online versie - website)
Pater, F. ; Goosen, H. ; Jong, F. de; Zeggeren, B. de - \ 2011
Utrecht : Klimaat voor Ruimte/Kennis voor Klimaat
klimaatverandering - regionale planning - leerervaringen - inventarisaties - climatic change - regional planning - learning experiences - inventories
Klimaatverandering stelt u als professional voor lastige vraagstukken. U wilt zorgen dat mensen in uw dorp, stad of regio aangenaam en veilig kunnen blijven werken, wonen en recreëren. Ook als de temperatuur oploopt, de zeespiegel stijgt en er teveel of juist te weinig neerslag valt. Het Ruimte voor Klimaat - Praktijkboek voor Klimaatbestendig Inrichten is met deze website opgezet om u daarbij te helpen
Instrumenten voor regioleren in ondernemerschapsonderwijs
Kortstee, H.J.M. - \ 2011
agrarisch onderwijs - leeractiviteiten - plaatselijke planning - leerervaringen - ondernemerschap - vaardigheden - samenwerking - probleemgestuurd onderwijs - regioleren - agricultural education - learning activities - local planning - learning experiences - entrepreneurship - skills - cooperation - problem-based learning - regional atelier
Arrangementen voor regioleren worden ervaren als potentieel krachtige leeromgevingen voor het ontwikkelen van ondernemerschapscompetenties en tevens worden er resultaten geboekt die waardevol voor de ondernemer/de regio zijn. Maar er zijn ook obstakels. Docenten, studenten en betrokken ondernemers moeten allemaal een rol aannemen die ze (nog) niet gewend zijn, waarvoor ze zich de competenties dus nog moeten eigen maken. Daarom richt dit project zich op het instrumenteren van regioleren.
Noordelijke Friese Wouden: leerervaringen
Ploeg, J.D. van der; Strijker, D. ; Hoofwijk, H. - \ 2010
[S.l. : s.n. - 22
plattelandsontwikkeling - landbouwontwikkeling - economische ontwikkeling - agrarische bedrijfsvoering - regionaal bestuur - leerervaringen - regionale economie - cultuurlandschap - landschapsbeheer - coöperatieve verenigingen - duurzame landbouw - friesland - friese wouden - rural development - agricultural development - economic development - farm management - regional government - learning experiences - regional economics - cultural landscape - landscape management - cooperative societies - sustainable agriculture
De vereniging Noordelijke Friese Wouden is een belangrijke intermediair tussen diverse overheden en NGO’s enerzijds, het gebied en haar bevolking anderzijds. De gebiedscoöperatie speelt een belangrijke rol in het beheer van natuur en landschap door agrariërs; de coöperatie is ook actief in de ontwikkeling van een meer duurzame landouw: het zogeheten milieuspoor speelt daarbij een belangrijke rol. Het uiteindelijke oogmerk van deze (en tal van andere) activiteiten is a) de geleidelijke ontwikkeling van nieuwe vormen van regionale zelfsturing teneinde mede daardoor b) de regionale economie te versterken en c) te verduurzamen. In dit essay worden de resultaten en leerervaringen die voortvloeien uit dit meerledige traject beschreven en geanalyseerd.
De boerderij als ontwikkelomgeving : kinderen uit speciaal basisonderwijs werken mee : werkt de boerderij voor de kinderen?
Schuler, Y.D. - \ 2010
Wageningen : Wageningen UR, Plant Research International (Rapport / Plant Research International 346) - 92
buitengewoon onderwijs - sociaal-emotionele ontwikkeling - landbouwbedrijven - leerervaringen - relaties tussen stad en platteland - boerderijeducatie - multifunctionele landbouw - special education - social emotional development - farms - learning experiences - rural urban relations - farm education - multifunctional agriculture
Het project 'De boerderij als ontwikkelomgeving' maakt onderdeel uit van het Transforum programma Green Care Amsterdam, dat van begin 2007 tot eind 2009 heeft gedraaid. Dit project beweegt zich binnen het krachtveld van nieuwe ontwikkelingen in de relaties tussen stad en platteland. In deze rapportage wordt een beschrijving gegeven van de ervaring die is opgedaan met 'het groenatelier', dat door twee scholen gericht op speciaal basisonderwijs in Zaanstad is uitgevoerd op een boerderij. De kinderen werken op de boerderij mee, vanuit de gedachte dat een concrete context uit het speciaal basisonderwijs op een andere manier stimuleert. De vraag is werkt de boerderij ook op deze manier voor kinderen?
'We hebben de antwoorden niet paraat'
Wals, A.E.J. - \ 2010
Kennis Online 7 (2010)spet. - p. 12 - 12.
onderwijsmethoden - kennisniveau - duurzaamheid (sustainability) - leertheorie - leren - praktijkonderwijs - leerervaringen - kennisoverdracht - examens - teaching methods - knowledge level - sustainability - learning theory - learning - practical education - learning experiences - knowledge transfer - examinations
Kennis overdragen heeft weinig zin. Je leert namelijk niet alleen met je hoofd, maar ook met je handen en je hart, waar het betekenis krijgt. ‘Wil je naar een duurzamer samenleving, dan moet iedereen zijn hokje uit en het idee van kennisoverdracht laten varen.’
De Sjalon : wat hebben we geleerd?
Wolf, P.L. de; Hoogland, C. - \ 2009
TransForum
akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - samenwerking - innovaties - bedrijfsvoering - optimalisatiemethoden - leerervaringen - systeeminnovatie - crop enterprises - cooperation - innovations - management - optimization methods - learning experiences - system innovation
De Sjalon is een grootlandbouwbedrijf, ontstaan uit de samenvoeging van drie akkerbouwbedrijven. Een verslag van de eerste ervaringen en met een aantal aanbevelingen voor toekomstige, vergelijkbare projecten.
Kennis en ervaring minimale grondbewerking : verslag van de "FAB-II bodem "bijenkomst 16 februari 2009
Bos, M. ; Zanen, M. ; Weide, R.Y. van der; Vlaswinkel, M.E.T. - \ 2009
Driebergen : Louis Bolk Instituut - 35
biodiversiteit - minimale grondbewerking - leerervaringen - functionele biodiversiteit - biodiversity - minimum tillage - learning experiences - functional biodiversity
Maandag 16 februari 2009 vond van 13:00 tot 17:00 de bijeenkomst “Kennis en ervaring minimale grondbewerking” plaats op de proefboerderij van PPO-agv te Westmaas. Na een plenair deel met bijdragen vanuit onderzoek, advies en teeltontwikkelingen werd in discussiegroepen de huidige stand in de praktijk besproken om kennislacunes bloot te leggen. Dit verslag geeft een overzicht van de resultaten en ingangspunten voor vervolgonderzoek en activiteiten
Lessons learned : evaluatie van logistieke bundelingsprojecten in de praktijk
Snels, J.C.M.A. ; Wassenaar, N. - \ 2008
Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group nr. 873) - 89
binnenlands transport - wegtransport - basisproducten - samenwerking - proefprojecten - leerervaringen - logistiek - netwerken - randstad - inland transport - road transport - commodities - cooperation - pilot projects - learning experiences - logistics - networks
GOVERA is een samenwerkingsverband waarin overheid en bedrijfsleven werken aan een gemeenschappelijke aanpak en oplossing van de goederenvervoer problematiek in de Randstad. GOVERA heeft haar netwerkvisie omgezet in praktijkgerichte (samenwerkings- en/of bundelings) pilots. Dit rapport evalueert o.a. deze pilots aan de hand van de theorie, de beschikbare rapportages en interviews met betrokkenen. Met als doelstelling dat er een analyse plaats moet vinden van de uitgevoerde bundelingsprojecten die in opdracht van GOVERA uitgevoerd en beschikbaar zijn, om te komen tot het achterhalen van de leerervaringen (lessons learned) en te komen tot ‘reflectie’ zowel kwalitatief als kwantitatief
De akoestiek van sociaal leren : handreikingen voor de inrichting van sociale leerprocessen die bijdragen aan een duurzame wereld
Hoeven, N. van der; Wals, A.E.J. ; Blanken, H. - \ 2007
Utrecht : Programmabureau Leren voor Duurzame Ontwikkeling (Reeks duurzame ontwikkelingen 4) - ISBN 9789088320040 - 41
onderwijs - leren - duurzaamheid (sustainability) - kennis - vaardigheden - dagelijkse vaardigheden - onderwijsprogramma's - leerervaringen - duurzame ontwikkeling - maatschappelijke vorming - education - learning - sustainability - knowledge - skills - daily living skills - education programmes - learning experiences - sustainable development - social education
Deze brochure verschaft inzicht in de betekenis en de rol van sociaal leren bij het realiseren van een samenleving die duurzamer is dan de huidige. In deze brochure gaat het om sociaal leren als een, voor zo ver mogelijk, expliciet georganiseerde activiteit en het creëren van een inspirerende en veilige omgeving waarin sociaal leren kansrijk is. Hoewel er ook informele vormen van sociaal leren bestaan, die meer spontaan ontstaan wanneer mensen elkaar ontmoeten, valt dit buiten het kader van deze brochure. De brochure biedt houvast bij het benutten van sociaal leren ingegeven door de prikkel van duurzame ontwikkeling
Netwerk: Sudiegroep Morgen : Van studieclub naar lerend netwerk met de ervaringenbank
Galama, P.J. - \ 2006
Lelystad : Animal Sciences Group - 4
melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsvergelijking in de landbouw - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - samenwerking - leerervaringen - internet - netwerken - kennisoverdracht - kennissystemen - dairy farming - farm management - farm comparisons - farm development - cooperation - learning experiences - networks - knowledge transfer - knowledge systems
De studieclub Morgen bestaat al meer dan 30 jaar en heeft veel visie ontwikkeld over ontwikkelingen in de melkveehouderij, vooral op grootschalige melkveebedrijven. Doordat nu ook de tweede generatie lid wordt veranderen de behoeftes van de leden. De jongere leden willen graag meer inzicht in de bedrijven die bezocht worden. Het idee werd geopperd om internet beter te benutten om via deze weg meer te weten te komen over elkaars bedrijven. Dit was de basisgedachte achter het ontwikkelen van twee tools, namelijk de bedrijfsvergelijkingstool ‘Dairy Queen’ en de ervaringenbank. Hoe het met het opzetten van de ervaringenbank is gegaan is te lezen in dit verslag
Bioveem-aanpak werkt : methode voor ontdekkend leren levert vernieuwingen op
Pinxterhuis, J.B. ; Proost, J. ; Iepema, G. - \ 2006
Ekoland 26 (2006)11. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
melkveehouderij - biologische landbouw - innovaties - leerervaringen - kennisoverdracht - dairy farming - organic farming - innovations - learning experiences - knowledge transfer
Waar liggen de uitdagingen voor ondernemers? Deze vraag stond centraal in de tweede fase van het project Bioveem. Melkveehouders, adviseurs en onderzoekers werkten samen aan innovaties
Plannen met natuur : Groene wet- en regelgeving en decentrale overheden
Vader, J. ; Snep, R.P.H. ; Broekmeyer, M.E.A. - \ 2004
Alterra
wetgeving - kennis - leerervaringen - oefening - natuurbeleid - gemeenten - Nederland - legislation - knowledge - learning experiences - practice - nature conservation policy - municipalities - Netherlands
Pamflet over groene wet- en regelgeving en decentrale overheden. De veranderende natuurwetgeving heeft grote gevolgen voor gemeenten en andere decentrale overheden. Daarbij komen vele vragen naar voren Al deze vragen zijn essentiële momenten waarop men dient te 'plannen met natuur. Het project Plannen met Natuur! is een mix van wetenschappelijk kennis, maatschappelijke processen en praktijkervaringen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.