Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 51

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==lichtgevende dioden
Check title to add to marked list
Many colours influence the shape and development of the plant : steering plants via light colour moves closer
Ieperen, W. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2013
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 2 (2013)2. - ISSN 2215-0633 - p. 26 - 27.
glastuinbouw - groenten - tomaten - potplanten - belichting - lichtrelaties - lichtgevende dioden - blauw licht - rood licht - plantenontwikkeling - fotosynthese - led lampen - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - pot plants - illumination - light relations - light emitting diodes - blue light - red light - plant development - photosynthesis - led lamps
The use of LED’s in horticulture is still progressing. And the increasing number of control possibilities is staggering. But the speed at which our knowledge is being transferred into new developments could be faster, certainly when it comes to the influence of light colour. Here is the current situation.
Meerlagenteelt onder led
Even, S. ; Smits-van tuijl, D. ; Dalfsen, P. van - \ 2013
Boom in business 4 (2013)5. - ISSN 2211-9884 - p. 45 - 49.
houtachtige planten - vermeerderingsmateriaal - teeltsystemen - lichtgevende dioden - meerlagenteelt - belichting - proeven - bereikt resultaat - led lampen - woody plants - propagation materials - cropping systems - light emitting diodes - multi-layer cultivation - illumination - trials - achievement - led lamps
De resultaten van de praktijkproef waarbij de meerlagenteelt van boomkwekerijgewassen onder ledverlichting is onderzocht, zijn veelbelovend. De proeven laten een meerwaarde zien voor de beworteling van stek in een geconditioneerde klimaatcel die uitsluitend belicht wordt door ledverlichting.
Veel kleuren hebben invloed op vorm en ontwikkeling van de plant : sturen met lichtkleuren komt dichterbij
Ieperen, W. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)6/7. - p. 20 - 21.
glastuinbouw - groenten - tomaten - potplanten - petunia - belichting - lichtrelaties - lichtgevende dioden - blauw licht - rood licht - plantenontwikkeling - fotosynthese - led lampen - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - pot plants - illumination - light relations - light emitting diodes - blue light - red light - plant development - photosynthesis - led lamps
De opmars van LED’s in de tuinbouw vordert gestaag. Daarmee neemt het aantal sturingsmogelijkheden duizelingwekkend toe. De snelheid waarmee de kennis daarover tot ontwikkeling komt, zou wat hoger kunnen; zeker als het gaat om de invloed van de lichtkleur. De huidige stand van inzichten op een rij.
Meerlagenteelt van stek vooral in de winter voordelig
Dalfsen, P. van; Even, S. - \ 2013
De Boomkwekerij 26 (2013)20. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
teeltsystemen - sierplanten - vermeerderingsmateriaal - meerlagenteelt - belichting - kunstmatige verlichting - lichtgevende dioden - innovaties - proeven - winter - led lampen - cropping systems - ornamental plants - propagation materials - multi-layer cultivation - illumination - artificial lighting - light emitting diodes - innovations - trials - led lamps
Een meerlagensysteem biedt bij de teelt van stek vooral in de winter grote voordelen. De wortelvorming komt sneller op gang waardoor meer rondes per jaar kunnen worden gemaakt. Dat blijkt uit proeven bij Boereboom stekcultures in Eindhoven. Het onderzoek zet een belangrijke stap naar het stekbedrijf van de toekomst
Onderzoek naar effect van LED-licht en diffuus glas in tomaat (met bijdragen van Tom Dueck en Jan Janse)
Dueck, T.A. ; Janse, J. - \ 2013
YouTube
glastuinbouw - teelt onder bescherming - diffuus glas - plantenontwikkeling - lichtgevende dioden - energiebesparing - belichting - groenteteelt - tomaten - proeven - led lampen - greenhouse horticulture - protected cultivation - diffused glass - plant development - light emitting diodes - energy saving - illumination - vegetable growing - tomatoes - trials - led lamps
In de film vertellen Dueck en Janse over de bevindingen in de periode augustus 2012 tot maart 2013. Vooral het resultaat onder diffuus glas verrast de onderzoekers. In tegenstelling tot de verwachting blijkt dat ook in de wintermaanden voordeel is te halen met diffuus glas ten opzichte van helder glas. Het gewas onder de hydridebelichting staat er goed bij, met name het blad is sterker. Het is de verwachting dat er een besparing op het elektriciteitsverbruik kan worden gerealiseerd.
'Rooie led' verhoogt de afweer (licht en het effect op meeldauw)
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Stevens, L.H. ; Dam, E. ten; Vries, R.S.M. de - \ 2013
Boom in business 4 (2013)1. - ISSN 2211-9884 - p. 32 - 35.
houtachtige planten - cultuurmethoden - energiebesparing - belichting - lichtgevende dioden - gewasbescherming - plantenontwikkeling - ultraviolette straling - rood licht - schimmelziekten - led lampen - woody plants - cultural methods - energy saving - illumination - light emitting diodes - plant protection - plant development - ultraviolet radiation - red light - fungal diseases - led lamps
De auteurs Jantineke Hofland (WageningenvUR Glastuinbouw) & Luc Stevens (PRI) hebben dit artikel geschreven m.m.v. Els ten Dam en Rozemarijn de Vries.
Lichtspectrum bij stuur- en groeilicht in Freesia: Effect van stuurlicht met LED- en groeilicht met plasmalampen
Helm, F.P.M. van der; Dueck, T.A. ; Pronk, H. ; Penning, P. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2012
glastuinbouw - proeven - freesia - plantenontwikkeling - belichting - lampen - lichtrelaties - groei - blauw licht - lichtgevende dioden - verrood licht - fotoperiode - led lampen - greenhouse horticulture - trials - plant development - illumination - lamps - light relations - growth - blue light - light emitting diodes - far red light - photoperiod - led lamps
Meten meerwaarde nieuwe lampen (LED - en plasmalampen ) voor teelt van Freesia met als doel : • Beperken overmatige lengtegroei in najaarsteelt • Bepalen i nvloed op uitgroei en kwaliteit van haken
Book of Abstracts 7th International Symposium on Light in Horticultural Systems ISHS Lightsym2012
Hemming, S. ; Heuvelink, E. - \ 2012
Leuven : ISHS - 214
kunstlicht - kunstmatige verlichting - lichtgevende dioden - aanvullend licht - glastuinbouw - led lampen - artificial light - artificial lighting - light emitting diodes - supplementary light - greenhouse horticulture - led lamps
Stekken zonder daglicht revolutie voor kwekerij
Pennings, J. ; Dalfsen, P. van - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)254. - ISSN 1571-5558 - p. 19 - 19.
overblijvende planten - cultuurmethoden - stekken - lichtregiem - kunstlicht - controle - kleur - lampen - lichtgevende dioden - led lampen - perennials - cultural methods - cuttings - light regime - artificial light - control - colour - lamps - light emitting diodes - led lamps
Het Brabantse Boereboom Stekcultures wordt ook wel het stekbedrijf van de toekomst genoemd. Tijdens de open dag van vrijdag 7 september jl. werd duidelijk waarom. Het bedrijf in Eindhoven produceert jaarlijks 4 miljoen stekken op bestelling, voornamelijk heesters en vaste planten. Dat gebeurt momenteel deels in een daglichtloze cel, uitgerust met een meerlagensysteem en voorzien van Philips LED belichting.
'Telers leren snel door zelf een proef te sturen' (interview met o.a. Tom Dueck)
Bouwman-van Velden, P. ; Dueck, T.A. - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)10. - p. 75 - 75.
glastuinbouw - groenten - teeltsystemen - belichting - lichtgevende dioden - energiebesparing - kwekers - behoeften - proeven - led lampen - greenhouse horticulture - vegetables - cropping systems - illumination - light emitting diodes - energy saving - growers - requirements - trials - led lamps
‘Tuinders aan de knoppen’, was de inzet bij het onderzoek met Het Nieuwe LED en SON-T Belichten in tomaten. Ondanks minder natuurlijke instraling besloten zij de strategie om 30% op energie te besparen strak te volgen. En dat terwijl in de praktijk de lampen aan gingen. Dat leverde stof op tot nadenken.
Chrysant groeit efficiënter onder led-licht (zie kader "Verrood licht: meer lengte en sneller" m.b.t. proef met verrood licht WUR Glastuinbouw)
Neefjes, H. ; Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2012
Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)27. - ISSN 0042-2223 - p. 35 - 35.
chrysanthemum - bloementeelt - glastuinbouw - belichting - lichtgevende dioden - plantenontwikkeling - gebruiksefficiëntie - led lampen - floriculture - greenhouse horticulture - illumination - light emitting diodes - plant development - use efficiency - led lamps
Op diverse locaties is de afgelopen maanden de toegevoegde waarde van led-licht beproefd in snijchrysant. Over economische resultaten wordt nog niet gerept, maar dat komt vooral door de nog relatief hoge instapkosten van led-licht. Groei-effecten bieden perspectief. Een overzicht.
Led's do it in the dark : Boerboom Stekcultures bewortelt boomkwekerijstek daglichtloos
Jacobs, R. ; Dalfsen, P. van - \ 2012
Boom in business 3 (2012)2. - ISSN 2211-9884 - p. 10 - 11.
plantenkwekerijen - vasteplantenkwekerijen - geconditioneerde teelt - kunstlicht - lichtgevende dioden - vermeerderingsmateriaal - plantmateriaal - proeven - nurseries - perennial nurseries - conditioned cultivation - artificial light - light emitting diodes - propagation materials - planting stock - trials
Boereboom Stekcultures in Eindhoven bewortelt met led onder daglichtlozen omstandigheden stekmateriaal en weefselkweek van boomkwekerijgewassen. Een primeur de boomkwekerijwereld. Naast Philips en Cultus is ook PPO projectdeelnemer. De rol van PPO in het onderzoeksproject ligt op het vlak van wetenschappelijke ondersteuning en begeleiding van het praktijknetwerk, uitgevoerd door Pieter van Dalfsen.
Voortrekken lelie onder LED belichting
Kok, B.J. - \ 2012
lilium - bloembollen - forceren van planten - belichting - glastuinbouw - lichtgevende dioden - led lampen - ornamental bulbs - forcing - illumination - greenhouse horticulture - light emitting diodes - led lamps
Landbouwkundig onderzoek naar de economishce haalbaarheid van het voortrekken van lelies onder LED.
Energieplan Greenportkas II: Verkenning van de besparingsmogelijkheden van het kasconcept
Kempkes, F.L.K. ; Verkerke, W. ; Poot, E.H. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1141) - 32
kastechniek - energiebesparing - lichtgevende dioden - kunstmatige verlichting - gecoat glas - ontvochtiging - binnenklimaat - tomaten - teelt onder bescherming - nederland - greenhouse technology - energy saving - light emitting diodes - artificial lighting - coated glass - dehumidification - indoor climate - tomatoes - protected cultivation - netherlands
Op basis van de meest actuele stand van zaken in het onderzoek aan energiezuinige tomatenteelt in kassen en de plannen van de ondernemer, is een concept kassysteem Greenportkas II opgesteld. Het Greenportkas II concept is vergeleken met verschillende energiebesparingsprojecten bij tomaat. Onderling vergelijk van deze projecten is bijzonder lastig omdat de uitgangspunten soms zeer sterk verschillen. In dit rapport is geprobeerd de uitgangspunten en resultaten van deze projecten, waaronder ook Greenportkas I, onderling wel vergelijkbaar te maken, door alles terug te rekenen tot inzet van primaire energie.
Fotosynthese-efficiency bij verschillende golflengten
Snel, J.F.H. ; Meinen, E. ; Bruins, M.A. ; Ieperen, W. van; Hogewoning, S.W. ; Marcelis, L.F.M. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1151) - 57
fotosynthese - efficiëntie - lichtgevende dioden - glastuinbouw - simulatiemodellen - rood licht - optimalisatiemethoden - rozen - teelt onder bescherming - nederland - tomaten - komkommers - led lampen - photosynthesis - efficiency - light emitting diodes - greenhouse horticulture - simulation models - red light - optimization methods - roses - protected cultivation - netherlands - tomatoes - cucumbers - led lamps
Wageningen UR heeft lichtonderschepping en fotosynthese bij verschillende lichtkleuren onderzocht bij tomaat, komkommer en roos. Protocollen en apparatuur werden ontwikkeld voor meting van bladfotosynthese en lichtonderschepping in het laboratorium en in de kas. Met een gewassimulatiemodel werd de bladfotosynthese vertaald naar gewasfotosynthese. Bij de vruchtgroenten was het spectrum van de fotosynthese gelijk aan het gangbare fotosynthese spectrum (plantgevoeligheidscurve). Rood licht is het meest efficiënt voor bladfotosynthese. Rood LED licht (ca. 645nm) was in groene bladeren maximaal 13% efficiënter dan SON-T licht. Bij de rode bladeren van de roos cultivar Prestige was het rode LED licht zelfs tot 35% efficiënter. Deze waarden gelden alleen voor de momentane bladfotosynthese bij een belichting met 100 μmol.m-2.s-1 (PAR). De resultaten geven wel aan dat rood LED licht tot meer fotosynthese kan leiden, het meest bij roos cultivars met rode bladeren.
Stuurlicht bij anjer: Consultancy: Vergelijking van LED lampen, spaarlampen en gloeilampen
Helm, F.P.M. van der - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1089) - 24
glastuinbouw - sierteelt - anjers - dianthus caryophyllus - belichting - verrood licht - lampen - lichtgevende dioden - rentabiliteit - besluitvorming - proeven - led lampen - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - carnations - illumination - far red light - lamps - light emitting diodes - profitability - decision making - trials - led lamps
Referaat Anjers die belicht waren met Philips greenpower LED flowering lamp DRWRFR lampen (1,2 W/m2) gaven voor 1 mei een gelijke productie als anjers die waren belicht met Philips flower power gloeilampen (10 W/m2), ook al kwam onder LED lampen de productie wel 5 dagen later op gang. Dit is de meest opvallende waarneming in de proef die Louis van der Hoorn en Wageningen UR glastuinbouw samen hebben uitgevoerd. In de proef zijn LED lampen, spaarlampen, spaarlampen met verroodlampen vergeleken met gloeilampen voor de belichting van Anjers van het ras Goblin. Als spaarlampen gecombineerd werden met LED lampen werd eveneens een sterke vervroeging bereikt, maar de productie op 1 mei lag wel iets onder die van gloeilampen. Als uitsluitend met spaarlampen belicht werd was de productie tot 1 mei tot 30 takken lager. De anjers onder spaarlampen waren zwaarder en hadden meer stek. Onder LED lampen waren de takken ook zwaarder, maar bevatten niet meer stek. Er is een klein temperatuurverschil gemeten. Door de eenvoudige proefopstelling is niet uit te sluiten dat temperatuurverschillen invloed op de resultaten hebben gehad. Abstract Carnations under supplemental lighting with Philips greenpower LED flowering lamp DRWRFR lightbulbs (1,2 W/m2) and flower power light bulbs (10 W/m2) both produced an equally high number of branches before the 1st of May. Even though under LED light bulbs production started 5 days later. One of the striking observations of a trial done by carnation grower Louis van der Hoorn and Wageningen UR Greenhouse horticulture. In this trial flower power light bulbs are compared with Philips PL electronic warm white light, Philips DRW/Fr Led light bulbs and PL light combined with Philips FR LED light bulbs in carnations of the variety Goblin. The combination of PL light and FR LED light bulbs also advanced production, however production on the 1st of May was lower than under Flower power light bulbs. Only PL light advanced floral initiation least of all light bulb types. Branches however had higher average weight and showed more shoots. Plants treated with DRWRFR Led light also gained more weight, but without increase in number of shoots. A difference in temperature is observed. Due to the simple research design it cannot be excluded that temperature disturbed the results of this field trial.
LED light requirements ... for greenhouses and growth rooms
Nederhoff, E.M. - \ 2011
Practical Hydroponics & Greenhouses 119 (2011). - ISSN 1321-8727 - p. 32 - 35.
glastuinbouw - lichtgevende dioden - kastechniek - cultuurmethoden - groeikamers - nederland - greenhouse horticulture - light emitting diodes - greenhouse technology - cultural methods - growth chambers - netherlands
LEDs have potential for use as grow lights in greenhouses to supplement low natural light levels, and also for use in growth rooms and 'plant factories' as the main light source. The light spectrum is critical. Unfortunately, it seems that there is not a simple recipe freely available for growing 'any' crop successfully long-term with LED light only.
On the photosynthetic responses of crops to intracanopy lighting with light emitting diodes
Trouwborst, G. - \ 2011
Wageningen University. Promotor(en): Olaf van Kooten, co-promotor(en): Wim van Ieperen; Jeremy Harbinson. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085858621 - 154
kasgewassen - fotosynthese - fotosynthese van het kroondak - kunstmatige verlichting - lichtgevende dioden - lichtpenetratie - glastuinbouw - lichtverdeling - greenhouse crops - photosynthesis - canopy photosynthesis - artificial lighting - light emitting diodes - light penetration - greenhouse horticulture - light distribution

Key words: Cucumis sativus, intracanopy lighting, light-emitting diodes (LEDs), light distribution, light interception, light quality, photosynthesis, photosynthetic acclimation

Assimilation lighting is a production factor of increasing importance in Dutch greenhouse horticulture. Assimilation lighting increases production levels, improves product quality and opens possibilities for year round production. As a drawback, this use of assimilation lighting increases energy inputs and CO2-emission.
Intracanopy lighting (with LEDs) is a technique to enhance the light use efficiency by changing the position of (a part of ) the lamps from above to within the canopy of greenhouse grown crops. Intracanopy lighting (IL) firstly reduces reflection and transmission losses of the supplemental lighting on crop level. These losses are high in traditional top-lighting systems, hence IL yields a higher light absorption on crop level. Secondly, IL creates a more homogenous vertical light distribution which can result in higher light use efficiencies. The aim of present study was to obtain insights in photosynthetic acclimation in response to irradiance level and spectrum in the framework of the applicability of LEDs as light source for intracanopy lighting in indeterminate growing vegetable crops. Intracanopy lighting may vary in (1) position within the crop, in (2) irradiance level and in (3) spectrum.
Leaves deeper in the canopy are older. If leaf age negatively affects the photosynthetic capacity (Amax), then potential positions of IL-lamps reduce. By growing tomato plants horizontally so that irradiance was similar for all leaves from 0-70 days old, it is concluded that during the normal life-span of tomato leaves in cultivation, irradiance and not ageing is the most important factor affecting Amax.
In winter, natural irradiances are low so that new developing leaves acclimate to low irradiances. Later on in their life time these leaves could be exposed to higher irradiances owing to IL. The question arose if cucumber leaves which develop under low irradiance can acclimate to a moderate irradiance. Acclimation of photosynthesis occurred within 7 days but photosynthesis at moderate irradiance and Amax did not reach to that of leaves developed under moderate irradiance. This reveals the importance of photosynthetic acclimation during the leaf developmental phase for crop productivity in scenarios with realistic, moderate fluctuations in irradiance that leaves can be exposed to.
By growing plants under seven different combinations of red and blue light, blue light is shown to have both a qualitative and a quantitative effect on leaf development. Only leaves developed under red light (0% blue) displayed a dysfunctional photosynthetic operation (“red light syndrome”), which was largely alleviated by only 7% blue. Quantitatively, leaf responses to an increasing blue light percentage resembled responses associated with an increase in irradiance.
Leaves developed under red light exposed to a mixture of red and blue (RB) completely recovered within 4 days after exposure to RB-light but remained limited in other leaf parameters, showing limitations in plasticity due to constraints arising from the prior leaf development. Leaves developed under RB also revealed the “red light syndrome” within 7 days of red illumination.
Lastly, the effects of intracanopy lighting with LEDs on the production and development of a cucumber crop was investigated in winter. In the IL-treatment, LEDs supplied 38% of the supplemental irradiance within the canopy; the remaining 62% was supplied as top lighting by High-Pressure Sodium (HPS) lamps. The control was 100% top lighting (HPS lamps). Intracanopy lighting resulted in a greater Amax for leaves at deeper canopy layers but did not increase total biomass or fruit production. This was partly due to a reduced light interception caused by extreme leaf curling, which counteracted the expected higher light absorption by the crop, and partly to a lower dry matter partitioning to the fruits, and thus a greater dry matter partitioning to the leaves compared to the control. The effect of these factors on fruit yield was quantified using a explanatory crop model. Model calculations revealed a large negative effect on the fruit yield due to the greater partitioning to the leaves, whereas the negative effect of leaf curling was small. The effect of a greater Amax at deeper canopy layers was slightly positive. The last however might have indirectly caused the greater partitioning to the leaves as the greater Amax was associated with a preserved leaf mass per area.

Tom Dueck over LED-proef: " Dit zou de proef kunnen zijn waar alles bij elkaar komt" (interview met Tom Dueck)
Bouwman-van Velden, P. ; Dueck, T.A. - \ 2011
Onder Glas 8 (2011)1. - p. 55 - 55.
glastuinbouw - teelt onder bescherming - tomaten - belichting - lichtgevende dioden - proeven - energiebesparing - plantenontwikkeling - gewaskwaliteit - groenten - led lampen - greenhouse horticulture - protected cultivation - tomatoes - illumination - light emitting diodes - trials - energy saving - plant development - crop quality - vegetables - led lamps
Een combinatie van Het Nieuwe Telen en belichten is op z’n minst een opvallende nieuwe denkrichting die potentie in zich heeft. Nog niet eerder werd geprobeerd in een belichte teelt energie te besparen. Omgekeerd kan belichting zorgen voor de broodnodige vervroeging van de productie.
Lichtmeetprotocol : lichtmetingen in onderzoekskassen meet LED en SON-T belichting
Dueck, T.A. ; Pot, S. - \ 2010
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw/Plant Dynamics and Wageningen Universiteit (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw nr. 302) - 14
lichtgevende dioden - glastuinbouw - assimilatie - belichting - protocollen - meting - led lampen - light emitting diodes - greenhouse horticulture - assimilation - illumination - protocols - measurement - led lamps
Gedurende de laatste jaren is er in lichtonderzoek projecten een nieuw fenomeen ontstaan, t.w. de introductie van LEDs als assimilatie belichting in de glastuinbouw. Naar aanleiding daarvan heeft LNV en Productschap Tuinbouw in het kader van Kas als Energiebron opdracht gegeven aan WUR Glastuinbouw om een protocol te schrijven voor het meten van licht in SON-T en LED belichtingsystemen in onderzoekskassen. WUR Glastuinbouw heeft dit meetprotocol opgesteld in samenwerking met Plant Dynamics en WU Tuinbouwproductieketens. Dit protocol is vervolgens besproken en vastgesteld in een platform met Philips, Lemnis Lighting, Hortilux, KEMA en TNO.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.