Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 60

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==light emitting diodes
Check title to add to marked list
Many colours influence the shape and development of the plant : steering plants via light colour moves closer
Ieperen, W. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2013
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 2 (2013)2. - ISSN 2215-0633 - p. 26 - 27.
glastuinbouw - groenten - tomaten - potplanten - belichting - lichtrelaties - lichtgevende dioden - blauw licht - rood licht - plantenontwikkeling - fotosynthese - led lampen - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - pot plants - illumination - light relations - light emitting diodes - blue light - red light - plant development - photosynthesis - led lamps
The use of LED’s in horticulture is still progressing. And the increasing number of control possibilities is staggering. But the speed at which our knowledge is being transferred into new developments could be faster, certainly when it comes to the influence of light colour. Here is the current situation.
Meerlagenteelt onder led
Even, S. ; Smits-van tuijl, D. ; Dalfsen, P. van - \ 2013
Boom in business 4 (2013)5. - ISSN 2211-9884 - p. 45 - 49.
houtachtige planten - vermeerderingsmateriaal - teeltsystemen - lichtgevende dioden - meerlagenteelt - belichting - proeven - bereikt resultaat - led lampen - woody plants - propagation materials - cropping systems - light emitting diodes - multi-layer cultivation - illumination - trials - achievement - led lamps
De resultaten van de praktijkproef waarbij de meerlagenteelt van boomkwekerijgewassen onder ledverlichting is onderzocht, zijn veelbelovend. De proeven laten een meerwaarde zien voor de beworteling van stek in een geconditioneerde klimaatcel die uitsluitend belicht wordt door ledverlichting.
Veel kleuren hebben invloed op vorm en ontwikkeling van de plant : sturen met lichtkleuren komt dichterbij
Ieperen, W. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)6/7. - p. 20 - 21.
glastuinbouw - groenten - tomaten - potplanten - petunia - belichting - lichtrelaties - lichtgevende dioden - blauw licht - rood licht - plantenontwikkeling - fotosynthese - led lampen - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - pot plants - illumination - light relations - light emitting diodes - blue light - red light - plant development - photosynthesis - led lamps
De opmars van LED’s in de tuinbouw vordert gestaag. Daarmee neemt het aantal sturingsmogelijkheden duizelingwekkend toe. De snelheid waarmee de kennis daarover tot ontwikkeling komt, zou wat hoger kunnen; zeker als het gaat om de invloed van de lichtkleur. De huidige stand van inzichten op een rij.
Meerlagenteelt van stek vooral in de winter voordelig
Dalfsen, P. van; Even, S. - \ 2013
De Boomkwekerij 26 (2013)20. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
teeltsystemen - sierplanten - vermeerderingsmateriaal - meerlagenteelt - belichting - kunstmatige verlichting - lichtgevende dioden - innovaties - proeven - winter - led lampen - cropping systems - ornamental plants - propagation materials - multi-layer cultivation - illumination - artificial lighting - light emitting diodes - innovations - trials - led lamps
Een meerlagensysteem biedt bij de teelt van stek vooral in de winter grote voordelen. De wortelvorming komt sneller op gang waardoor meer rondes per jaar kunnen worden gemaakt. Dat blijkt uit proeven bij Boereboom stekcultures in Eindhoven. Het onderzoek zet een belangrijke stap naar het stekbedrijf van de toekomst
De plant is koning
Dueck, Tom - \ 2013
crop management - cultural methods - conditioned cultivation - illumination - lamps - light regime - light emitting diodes - plant development - energy saving - environmental control - led lamps
Onderzoek naar effect van LED-licht en diffuus glas in tomaat (met bijdragen van Tom Dueck en Jan Janse)
Dueck, T.A. ; Janse, J. - \ 2013
YouTube
glastuinbouw - teelt onder bescherming - diffuus glas - plantenontwikkeling - lichtgevende dioden - energiebesparing - belichting - groenteteelt - tomaten - proeven - led lampen - greenhouse horticulture - protected cultivation - diffused glass - plant development - light emitting diodes - energy saving - illumination - vegetable growing - tomatoes - trials - led lamps
In de film vertellen Dueck en Janse over de bevindingen in de periode augustus 2012 tot maart 2013. Vooral het resultaat onder diffuus glas verrast de onderzoekers. In tegenstelling tot de verwachting blijkt dat ook in de wintermaanden voordeel is te halen met diffuus glas ten opzichte van helder glas. Het gewas onder de hydridebelichting staat er goed bij, met name het blad is sterker. Het is de verwachting dat er een besparing op het elektriciteitsverbruik kan worden gerealiseerd.
'Rooie led' verhoogt de afweer (licht en het effect op meeldauw)
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Stevens, L.H. ; Dam, E. ten; Vries, R.S.M. de - \ 2013
Boom in business 4 (2013)1. - ISSN 2211-9884 - p. 32 - 35.
houtachtige planten - cultuurmethoden - energiebesparing - belichting - lichtgevende dioden - gewasbescherming - plantenontwikkeling - ultraviolette straling - rood licht - schimmelziekten - led lampen - woody plants - cultural methods - energy saving - illumination - light emitting diodes - plant protection - plant development - ultraviolet radiation - red light - fungal diseases - led lamps
De auteurs Jantineke Hofland (WageningenvUR Glastuinbouw) & Luc Stevens (PRI) hebben dit artikel geschreven m.m.v. Els ten Dam en Rozemarijn de Vries.
Het Nieuwe Belichten bij Tomaat
Dueck, Tom - \ 2013
greenhouse horticulture - protected cultivation - diffused glass - plant development - light emitting diodes - energy saving - illumination - tomatoes - fruit vegetables - led lamps
Stekken onder LED zonder daglicht
Dalfsen, Pieter van - \ 2012
ornamental woody plants - protected cultivation - illumination - light emitting diodes - trials - propagation materials - far red light - rooting - led lamps
Lichtspectrum bij stuur- en groeilicht in Freesia: Effect van stuurlicht met LED- en groeilicht met plasmalampen
Helm, F.P.M. van der; Dueck, T.A. ; Pronk, H. ; Penning, P. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2012
glastuinbouw - proeven - freesia - plantenontwikkeling - belichting - lampen - lichtrelaties - groei - blauw licht - lichtgevende dioden - verrood licht - fotoperiode - led lampen - greenhouse horticulture - trials - plant development - illumination - lamps - light relations - growth - blue light - light emitting diodes - far red light - photoperiod - led lamps
Meten meerwaarde nieuwe lampen (LED - en plasmalampen ) voor teelt van Freesia met als doel : • Beperken overmatige lengtegroei in najaarsteelt • Bepalen i nvloed op uitgroei en kwaliteit van haken
Book of Abstracts 7th International Symposium on Light in Horticultural Systems ISHS Lightsym2012
Hemming, S. ; Heuvelink, E. - \ 2012
Leuven : ISHS - 214
kunstlicht - kunstmatige verlichting - lichtgevende dioden - aanvullend licht - glastuinbouw - led lampen - artificial light - artificial lighting - light emitting diodes - supplementary light - greenhouse horticulture - led lamps
Stekken zonder daglicht revolutie voor kwekerij
Pennings, J. ; Dalfsen, P. van - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)254. - ISSN 1571-5558 - p. 19 - 19.
overblijvende planten - cultuurmethoden - stekken - lichtregiem - kunstlicht - controle - kleur - lampen - lichtgevende dioden - led lampen - perennials - cultural methods - cuttings - light regime - artificial light - control - colour - lamps - light emitting diodes - led lamps
Het Brabantse Boereboom Stekcultures wordt ook wel het stekbedrijf van de toekomst genoemd. Tijdens de open dag van vrijdag 7 september jl. werd duidelijk waarom. Het bedrijf in Eindhoven produceert jaarlijks 4 miljoen stekken op bestelling, voornamelijk heesters en vaste planten. Dat gebeurt momenteel deels in een daglichtloze cel, uitgerust met een meerlagensysteem en voorzien van Philips LED belichting.
Acta Horticulturae (Journal)
Hemming, Silke - \ 2012
Acta Horticulturae (2012).
artificial light - artificial lighting - supplementary light - light emitting diodes - greenhouse horticulture - led lamps
'Telers leren snel door zelf een proef te sturen' (interview met o.a. Tom Dueck)
Bouwman-van Velden, P. ; Dueck, T.A. - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)10. - p. 75 - 75.
glastuinbouw - groenten - teeltsystemen - belichting - lichtgevende dioden - energiebesparing - kwekers - behoeften - proeven - led lampen - greenhouse horticulture - vegetables - cropping systems - illumination - light emitting diodes - energy saving - growers - requirements - trials - led lamps
‘Tuinders aan de knoppen’, was de inzet bij het onderzoek met Het Nieuwe LED en SON-T Belichten in tomaten. Ondanks minder natuurlijke instraling besloten zij de strategie om 30% op energie te besparen strak te volgen. En dat terwijl in de praktijk de lampen aan gingen. Dat leverde stof op tot nadenken.
Chrysant groeit efficiënter onder led-licht (zie kader "Verrood licht: meer lengte en sneller" m.b.t. proef met verrood licht WUR Glastuinbouw)
Neefjes, H. ; Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2012
Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)27. - ISSN 0042-2223 - p. 35 - 35.
chrysanthemum - bloementeelt - glastuinbouw - belichting - lichtgevende dioden - plantenontwikkeling - gebruiksefficiëntie - led lampen - floriculture - greenhouse horticulture - illumination - light emitting diodes - plant development - use efficiency - led lamps
Op diverse locaties is de afgelopen maanden de toegevoegde waarde van led-licht beproefd in snijchrysant. Over economische resultaten wordt nog niet gerept, maar dat komt vooral door de nog relatief hoge instapkosten van led-licht. Groei-effecten bieden perspectief. Een overzicht.
Belichtingsonderzoek Freesia : led en plasma lampen in de najaarsteelt van Freesia
Helm, Frank van der - \ 2012
freesia - greenhouse horticulture - illumination - cultivars - light intensity - autumn - lamps - artificial light - light emitting diodes - led lamps
Led's do it in the dark : Boerboom Stekcultures bewortelt boomkwekerijstek daglichtloos
Jacobs, R. ; Dalfsen, P. van - \ 2012
Boom in business 3 (2012)2. - ISSN 2211-9884 - p. 10 - 11.
plantenkwekerijen - vasteplantenkwekerijen - geconditioneerde teelt - kunstlicht - lichtgevende dioden - vermeerderingsmateriaal - plantmateriaal - proeven - nurseries - perennial nurseries - conditioned cultivation - artificial light - light emitting diodes - propagation materials - planting stock - trials
Boereboom Stekcultures in Eindhoven bewortelt met led onder daglichtlozen omstandigheden stekmateriaal en weefselkweek van boomkwekerijgewassen. Een primeur de boomkwekerijwereld. Naast Philips en Cultus is ook PPO projectdeelnemer. De rol van PPO in het onderzoeksproject ligt op het vlak van wetenschappelijke ondersteuning en begeleiding van het praktijknetwerk, uitgevoerd door Pieter van Dalfsen.
Voortrekken lelie onder LED belichting
Kok, B.J. - \ 2012
lilium - bloembollen - forceren van planten - belichting - glastuinbouw - lichtgevende dioden - led lampen - ornamental bulbs - forcing - illumination - greenhouse horticulture - light emitting diodes - led lamps
Landbouwkundig onderzoek naar de economishce haalbaarheid van het voortrekken van lelies onder LED.
Energieplan Greenportkas II: Verkenning van de besparingsmogelijkheden van het kasconcept
Kempkes, F.L.K. ; Verkerke, W. ; Poot, E.H. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1141) - 32
kastechniek - energiebesparing - lichtgevende dioden - kunstmatige verlichting - gecoat glas - ontvochtiging - binnenklimaat - tomaten - teelt onder bescherming - nederland - greenhouse technology - energy saving - light emitting diodes - artificial lighting - coated glass - dehumidification - indoor climate - tomatoes - protected cultivation - netherlands
Op basis van de meest actuele stand van zaken in het onderzoek aan energiezuinige tomatenteelt in kassen en de plannen van de ondernemer, is een concept kassysteem Greenportkas II opgesteld. Het Greenportkas II concept is vergeleken met verschillende energiebesparingsprojecten bij tomaat. Onderling vergelijk van deze projecten is bijzonder lastig omdat de uitgangspunten soms zeer sterk verschillen. In dit rapport is geprobeerd de uitgangspunten en resultaten van deze projecten, waaronder ook Greenportkas I, onderling wel vergelijkbaar te maken, door alles terug te rekenen tot inzet van primaire energie.
Fotosynthese-efficiency bij verschillende golflengten
Snel, J.F.H. ; Meinen, E. ; Bruins, M.A. ; Ieperen, W. van; Hogewoning, S.W. ; Marcelis, L.F.M. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1151) - 57
fotosynthese - efficiëntie - lichtgevende dioden - glastuinbouw - simulatiemodellen - rood licht - optimalisatiemethoden - rozen - teelt onder bescherming - nederland - tomaten - komkommers - led lampen - photosynthesis - efficiency - light emitting diodes - greenhouse horticulture - simulation models - red light - optimization methods - roses - protected cultivation - netherlands - tomatoes - cucumbers - led lamps
Wageningen UR heeft lichtonderschepping en fotosynthese bij verschillende lichtkleuren onderzocht bij tomaat, komkommer en roos. Protocollen en apparatuur werden ontwikkeld voor meting van bladfotosynthese en lichtonderschepping in het laboratorium en in de kas. Met een gewassimulatiemodel werd de bladfotosynthese vertaald naar gewasfotosynthese. Bij de vruchtgroenten was het spectrum van de fotosynthese gelijk aan het gangbare fotosynthese spectrum (plantgevoeligheidscurve). Rood licht is het meest efficiënt voor bladfotosynthese. Rood LED licht (ca. 645nm) was in groene bladeren maximaal 13% efficiënter dan SON-T licht. Bij de rode bladeren van de roos cultivar Prestige was het rode LED licht zelfs tot 35% efficiënter. Deze waarden gelden alleen voor de momentane bladfotosynthese bij een belichting met 100 μmol.m-2.s-1 (PAR). De resultaten geven wel aan dat rood LED licht tot meer fotosynthese kan leiden, het meest bij roos cultivars met rode bladeren.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.