Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 52

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==light relations
Check title to add to marked list
Daglengtegevoeligheid stoelt op opbouw van eiwit in de cel : Inzicht groeit sterk door genetisch onderzoek
Ieperen, W. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)11. - p. 22 - 23.
glastuinbouw - cultuurmethoden - fotoperiode - lichtrelaties - genetische factoren - bloei-inductie - daglicht - plantkunde - snijbloemen - greenhouse horticulture - cultural methods - photoperiod - light relations - genetic factors - flower induction - daylight - botany - cut flowers
Veel planten zijn van nature daglengtegevoelig. Ze gaan pas bloeien als de dag kort of juist lang genoeg is. Daarvoor hebben ze een klok nodig om de tijd te kunnen meten en een sensor om te kunnen zien of het licht is. De laatste jaren groeit het inzicht in de genetische aansturing sterk. Dat maakt de zaak ingewikkelder, maar geeft tevens aanknopingspunten voor mogelijke teeltmaatregelen in de toekomst.
Lichtsterkte en -kleur van invloed op watertransportsysteem : verschil in waterpotentiaal bepaalt de opname
Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)1. - p. 13 - 15.
glastuinbouw - biochemisch transport - voedingsstoffenopname (planten) - watergeleidingsvermogen van de wortel - plant-water relaties - waterpotentiaal - gepolariseerd licht - lichtrelaties - greenhouse horticulture - biochemical transport - nutrient uptake - root hydraulic conductivity - plant water relations - water potential - polarized light - light relations
Goed watertransport in de plant is belangrijk voor een soepele opname van voedingselementen en koeling van het gewas. Recent zijn de inzichten in dit transport belangrijk verbeterd. Zo blijken lichtintensiteit en lichtkleur invloed te hebben op de geleidbaarheid van het watersysteem en daarmee op de snelheid waarmee de plant waterstress kan pareren.
'Hoger lichtniveau mogelijk met geringe extra meststoffen' (interview met Tom Dueck en Filip van Noort)
Hoogstraten, K. van; Dueck, T.A. ; Noort, F.R. van - \ 2014
Onder Glas 11 (2014)2. - p. 16 - 17.
glastuinbouw - phalaenopsis - cultivars - belichting - lichtrelaties - bemesting - plantenontwikkeling - groeifactoren - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - illumination - light relations - fertilizer application - plant development - growth factors - agricultural research
Hoe kunnen we de teelt versnellen en een weerbare plant behouden? Hoeveel extra bemesting is nodig bij een hoger lichtniveau? In opdracht van de landelijke commissie Potorchidee van (toen nog) LTO Groeiservice startte in maart 2013 een onderzoek om hierop antwoorden te vinden. De conclusie? Planten kunnen een hoger lichtniveau prima aan. Er is niet eens veel extra voeding voor nodig.
Waarom diffuus licht werkt en wat we niet weten
Li, T. ; Dueck, T.A. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)12. - p. 36 - 37.
glastuinbouw - diffuus glas - fotosynthese - lichtrelaties - lichtsterkte - fotoremming - temperatuur - meting - groenten - potplanten - snijbloemen - greenhouse horticulture - diffused glass - photosynthesis - light relations - light intensity - photoinhibition - temperature - measurement - vegetables - pot plants - cut flowers
Diffuus maken van licht zorgt voor meer opbrengst. Dat is al in diverse onderzoeken bewezen en diffuse glassoorten en coatings rukken op in de tuinbouw. Het begrip ijlt na. Er zijn duidelijke plantkundige redenen aan te wijzen waarom de productie hoger ligt, maar er zitten ook gaten in de inzichten.
Plantenfysioloog Anja Dieleman: 'Fotosynthese in beeld brengen voor betere klimaatregeling'
Arkesteijn, M. ; Dieleman, J.A. - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)12. - p. 11 - 11.
glastuinbouw - gewasproductie - klimaatregeling - kastechniek - monitoring - fotosynthese - lichtrelaties - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - crop production - air conditioning - greenhouse technology - photosynthesis - light relations - agricultural research
In de afgelopen jaren is het energiegebruik in de glastuinbouw steeds verder teruggebracht door het gebruik van (meerdere) schermen, verlagen van de buistemperaturen, gecontroleerde ontvochtiging en efficiënter belichten. Deze factoren hebben een effect op het gewas, ook al is dat niet direct zichtbaar. Door de gewasfotosynthese gedurende de dag te volgen, is het wél mogelijk om te zien hoe het gewas reageert op veranderingen in het kasklimaat, en daarop te regelen.
Wheat 2012 outdoor
Brufau Segues, Eduard ; Vos, J. ; Evers, J.B. ; Anten, Niels - \ 2013
wheat - plant development - light relations - far red light - grasses cereals - Triticum aestivum L. - Hordeum vulgare L. - models
This dataset contains the underlying data for the MSc thesis: Effects of population density on tillering in wheat and barley. Tillering is the formation of lateral shoots from the base of the stem which is produced specially in grasses and cereals. It is an important property in crops (cereals and grasses) of the Poaceae family. It enables these crops to cope with intraspecific competition by optimizing the formation of ear-bearing shoots in relation to the resources available. The present study investigates the effects of plant population density on the tillering of wheat and barley species. More specifically it studies the kinetics of tiller appearance, the probability of tiller occurrence and the cessation of tiller appearance in relation to the light conditions inside the canopy (in terms of photosynthetically active radiation (PAR) intercepted and red : far-red ratio). Furthermore, tiller appearance is related to morphological characteristics of the plant. The experiment was conducted in Wageningen (The Netherlands) in July and August 2012. Spring wheat plants (Triticum aestivum L., cv. ‘Aurum’) and barley plants (Hordeum vulgare L., cv. ‘Quench’) were grown in containers of 70 x 90 cm. For both plant species, seeds were grown at three population densities: 100, 262 and 508 plants m-2. Leaf length, light intercepted by the canopy and relative red : far-red was monitored during the two months of experiment. At the end of the experiment, morphological characteristics of the monitored plants was measured. The conclusion of the present study was that competition for light had an effect on the production and senescence of tillers per plant. An increase in population density caused a reduction of light intensity and of light quality (lower red : far-red ratio) inside of the canopy that turned into a reduction of the number of tillers per plant. Different tiller dynamics were observed between wheat and barley (genetic variation): barley seemed to have a better sense of intraspecific competition. Furthermore, a correlation between final internode length of the plants and production of primary tillers was observed
Ultra-energiezuinige kassystemen met Supertransparante Micro-V Gestructureerde materialen: Rapportage in het kader van het EOS-LT programma van Agentschap NL (Openbare versie)
Gieling, T.H. ; Ruijven, J.P.M. van; Swinkels, G.L.A.M. ; Holterman, H.J. ; Mohammadkhani, V. ; Ruijs, M.N.A. ; Rijn, C.J.M. van; Baggerman, J. ; Rath, J.K. ; Jong, M. de; Schropp, R.E.I. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw 1277) - 100
teelt onder bescherming - glastuinbouw - materialen - innovaties - lichtrelaties - optische eigenschappen - milieufactoren - schermen - kastechniek - protected cultivation - greenhouse horticulture - materials - innovations - light relations - optical properties - environmental factors - blinds - greenhouse technology
Doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is het gebruiken van micro- en nanostructuren uit de PV-industrie om te komen tot een diffuus kasdekmateriaal met een hoge hemisferische transmissie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis die in het verleden is opgedaan in het ontwikkelen van het zigzag kasdekmateriaal. Met de ontwikkelde kennis kan energiebesparing gerealiseerd worden door het toepassen van de structuren op dubbel glas, waardoor materiaal gemaakt kan worden met een hoge hemisferische transmissie, diffuse eigenschappen en een hoge isolatiewaarde. Randvoorwaarde hierin is dat het ontwikkelde kasdekmateriaal toepasbaar is in een glastuinbouwmilieu. Dit betekent dat het materiaal niet mag verouderen, condensatie de transmissie niet mag verminderen en extra vervuiling niet mag optreden. Hierbij wordt de Nederlandse situatie als uitgangspunt genomen, maar interessante structuren voor andere klimaten zullen niet worden uitgesloten.
Many colours influence the shape and development of the plant : steering plants via light colour moves closer
Ieperen, W. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2013
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 2 (2013)2. - ISSN 2215-0633 - p. 26 - 27.
glastuinbouw - groenten - tomaten - potplanten - belichting - lichtrelaties - lichtgevende dioden - blauw licht - rood licht - plantenontwikkeling - fotosynthese - led lampen - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - pot plants - illumination - light relations - light emitting diodes - blue light - red light - plant development - photosynthesis - led lamps
The use of LED’s in horticulture is still progressing. And the increasing number of control possibilities is staggering. But the speed at which our knowledge is being transferred into new developments could be faster, certainly when it comes to the influence of light colour. Here is the current situation.
Veel kleuren hebben invloed op vorm en ontwikkeling van de plant : sturen met lichtkleuren komt dichterbij
Ieperen, W. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)6/7. - p. 20 - 21.
glastuinbouw - groenten - tomaten - potplanten - petunia - belichting - lichtrelaties - lichtgevende dioden - blauw licht - rood licht - plantenontwikkeling - fotosynthese - led lampen - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes - pot plants - illumination - light relations - light emitting diodes - blue light - red light - plant development - photosynthesis - led lamps
De opmars van LED’s in de tuinbouw vordert gestaag. Daarmee neemt het aantal sturingsmogelijkheden duizelingwekkend toe. De snelheid waarmee de kennis daarover tot ontwikkeling komt, zou wat hoger kunnen; zeker als het gaat om de invloed van de lichtkleur. De huidige stand van inzichten op een rij.
Nieuw lichtmodel berekent vooraf jaarrond lichtopbrengst nieuwe kastypen (interview met Gert-Jan Swinkels)
Arkesteijn, M. ; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)6/7. - p. 46 - 47.
glastuinbouw - kastechniek - lichtrelaties - belichting - optische eigenschappen - wetenschappelijk onderzoek - meting - kassen - schermen - greenhouse horticulture - greenhouse technology - light relations - illumination - optical properties - scientific research - measurement - greenhouses - blinds
Licht meten in de kas is lastig. Waar meet je licht in de kas, onder welke weersomstandigheden of in virtuele kassen op de ontwerptafel? Met het door onderzoeker Swinkels ontwikkelde lichtmodel, gebaseerd op ray-tracing, is het mogelijk om de jaarrond lichtopbrengst van een bestaande of nieuwe kas te berekenen. In combinatie met een betrouwbare meting van diffuus kasdekmateriaal betekent dit weer een stapje verder naar het ontwerpen van de ideale kas.
Efficiëntie van de fotosynthese kan met een factor tien omhoog : plant gaat slordig om met zonne-energie
Klein Lankhorst, R.M. ; Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)4. - p. 44 - 45.
zonne-energie - glastuinbouw - teelt onder bescherming - plantenontwikkeling - fotosynthese - lichtrelaties - optimalisatie - landbouwkundig onderzoek - biobased economy - solar energy - greenhouse horticulture - protected cultivation - plant development - photosynthesis - light relations - optimization - agricultural research
Een plant gaat bijzonder slordig om met zonne-energie. Hij vertaalt slechts 0,5% van de opgevangen energie in biomassa. Voor de plant zelf is dat genoeg, voor ons niet. Als je de fotosynthese-efficiëntie weet te verbeteren, kan de (voedsel) productie enorm omhoog. Daar wordt nu hard aan gewerkt binnen het project BioSolar Cells.
Lichtspectrum bij stuur- en groeilicht in Freesia: Indicatief praktijkonderzoek naar de effecten van stuurlicht met LED lampen en groeilicht met plasmalampen
Helm, F.P.M. van der; Dueck, T.A. ; Pronk, H. ; Penning, P. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1220) - 46
glastuinbouw - kasgewassen - plantenontwikkeling - belichting - freesia - iridaceae - lampen - lichtrelaties - groei - rood licht - greenhouse horticulture - greenhouse crops - plant development - illumination - lamps - light relations - growth - red light
Wageningen UR glastuinbouw heeft samen met Penning Freesia en Pronk Consultancy in 2012 onderzoek gedaan naar de teeltkundige toepassingsmogelijkheden van LED- en zwavelplasmalampen in de teelt van. Met LED onderzoeksmodules is dagverlenging gerealiseerd van 10 uur bij een laag lichtniveau van 4 μmol/m 2 /s. Met zwavelplasmalampen is groeilicht gegeven ter vervanging van SON-T lampen. Rood licht heeft een toename van het cumulatief geoogst gewicht gegeven van 7% in Albatros tot 20% in Red Beauty. Verrood licht had een positief effect op het takgewicht van de hoofdtak. In beide rassen was de lengte onder zwavelplasma lampen korter en in Red Beauty was de lengte onder stuurlicht van alle kleuren ook iets korter dan onder SON-T. Er is in deze proef geen extra stimulering van de groei waargenomen door belichten met 35 μmol/m 2 /s Ecoplasma zwavelplasmalampen ten opzichte van SON-T. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door financiering door het Productschap Tuinbouw en uitgevoerd onder begeleiding van de BCO en de landelijke commissie Freesia van LTO Groeiservice.
'Grootste uitdaging ligt in het balanceren met plantbelasting' (interview met Tom Dueck)
Bouwman-van Velden, P. ; Dueck, T.A. - \ 2012
Onder Glas 9 (2012)11. - p. 38 - 39.
vruchtgroenten - solanum lycopersicum - teelt onder bescherming - teeltsystemen - glastuinbouw - diffuus glas - belichting - kunstlicht - landbouwkundig onderzoek - projecten - lichtrelaties - groenten - fruit vegetables - protected cultivation - cropping systems - greenhouse horticulture - diffused glass - illumination - artificial light - agricultural research - projects - light relations - vegetables
Zal een diffuus kasdek ook voor de vroege belichte teelt een positieve uitwerking hebben op productie en evenwichtige plantbelasting? Die vraag staat komend jaar centraal in het onderzoek dat eind augustus bij tomaat van start is gegaan. Tom Dueck is weer even nieuwsgierig als altijd. De begeleidingsgroep van telers volgt het klimaat op de voet.
Lichtspectrum bij stuur- en groeilicht in Freesia: Effect van stuurlicht met LED- en groeilicht met plasmalampen
Helm, F.P.M. van der; Dueck, T.A. ; Pronk, H. ; Penning, P. ; Kromwijk, J.A.M. - \ 2012
glastuinbouw - proeven - freesia - plantenontwikkeling - belichting - lampen - lichtrelaties - groei - blauw licht - lichtgevende dioden - verrood licht - fotoperiode - led lampen - greenhouse horticulture - trials - plant development - illumination - lamps - light relations - growth - blue light - light emitting diodes - far red light - photoperiod - led lamps
Meten meerwaarde nieuwe lampen (LED - en plasmalampen ) voor teelt van Freesia met als doel : • Beperken overmatige lengtegroei in najaarsteelt • Bepalen i nvloed op uitgroei en kwaliteit van haken
Verkenning mogelijkheden 3D-haze metingen
Ruijven, J.P.M. van; Mohammadkhani, V. ; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (rapporten GTB 1194) - 34
glastuinbouw - teelt onder bescherming - lichtrelaties - lichtverdeling - gewasproductie - plantenontwikkeling - methodologie - greenhouse horticulture - protected cultivation - light relations - light distribution - crop production - plant development - methodology
Diffuus kasdekmateriaal verhoogt de productie van diverse gewassen in vergelijking tot helder glas, zoals eerder in plantproeven is aangetoond door Wageningen UR Glastuinbouw. Tot nu toe worden diffuse kasdekmaterialen gekarakteriseerd door de zogenoemde haze-waarde, welke echter geen informatie geeft over het lichtspreidingspatroon. In dit project is een nieuwe methode ontwikkeld om de lichtspreiding onder diffuus kasdekmateriaal te karakteriseren. Resultaat van deze methode is een waarde voor de F-scatter (voorwaartse lichtspreiding). De F-scatter geeft meer informatie over mogelijke hogere gewasproductie bij gelijke hemisferische transmissie. Verder onderzoek moet aantonen wat het effect van een hogere lichtspreiding en dus een hogere F-scatter is op plantproductie.
Wageningen researchers create ideal virtual tomato plant (interview with Pieter de Visser and Leo Marcelis)
Arkesteijn, M. ; Visser, P.H.B. de; Marcelis, L.F.M. - \ 2012
In Greenhouses : the international magazine for greenhouse growers 2012 (2012)1. - ISSN 2215-0633 - p. 36 - 37.
glastuinbouw - groenten - solanum lycopersicum - vruchtgroenten - teeltsystemen - fotosynthese - lichtrelaties - virtuele planten - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - vegetables - fruit vegetables - cropping systems - photosynthesis - light relations - virtual plants - agricultural research
What does the ideal tomato plant look like? What is the ideal planting distance? At what plant height is light most effective? These questions are difficult to answer in trials and/or they are expensive. Greek researcher, Vaia Sarlikioti, developed a virtual tomato plant during her doctorate study at Wageningen and then made it work.
Zomerkwaliteit van Lisianthus: De invloed van temperatuur, lichtsom, RV en daglengte tijdens de opkweek op de kwaliteit van Lisianthus in de zomer
Helm, F.P.M. van der; Steenbergen, P. ; Wekken, J.W. van der - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1149) - 50
eustoma grandiflorum - sierteelt - teeltsystemen - cultuurmethoden - temperatuur - zomer - gewaskwaliteit - lichtrelaties - klimaatfactoren - ornamental horticulture - cropping systems - cultural methods - temperature - summer - crop quality - light relations - climatic factors
Referaat De kwaliteit van lisiantus kan in de zomer te wensen overlaten. Na een warme periode blijkt de bloem te snel geïnitieerd te zijn, waardoor de plant te kort en te licht blijft. Het was onbekend welke omstandigheden in welke teeltfase dit veroorzaakt. In een door het Productschap Tuinbouw gefinancierd onderzoek heeft Wageningen UR Glastuinbouw de invloed van temperatuur, stralingssom, daglengte en vochtigheid onderzocht. De temperatuur bleek de bloei inductie het meest te beïnvloeden. Een temperatuur van 26 oC gedurende de laatste twee weken van de opkweek resulteerde in 15 gram lichtere en 10 cm kortere takken dan planten die 18 oC hadden gehad. Daglengte bleek ook een effect te hebben, maar veel kleiner en alleen bij hogere temperaturen. Stralingssom en een lage RV hebben de kwaliteit niet beïnvloed. Abstract In summer quality of lisianthus can be disappointing in periods of hot weather. After a period of hot weather the flower is initiated to rapidly and the plant does not gain enough length and weight. It was not clear which circumstances in what time of the crop cycle caused the decrease of quality. In this research the influence of temperature, Light integral, drought stress (RV) and day length in the young plant stage was tested. It appeared that temperature is the most influencing factor regarding the generative development of lisianthus. A temperature of 26°C during the final two weeks of the young plant stage resulted in 15 grams lower freshweight and 10 cm shorter length on average, compared to two weeks of 18°C. An effect of day length was also found, but smaller and only when temperature was high. Possibly two weeks is a too short period for photoperiodic effects. Light integral and drought did not seem to influence final quality of the product, although a small influence on growth period was found.
Teeltsturing moet voorbloei in bouvardia kunnen verminderen
Slootweg, G. - \ 2012
Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)3. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
bouvardia - cultuurmethoden - bloeidatum - vroegheid - landbouwkundig onderzoek - fotoperiode - lichtrelaties - glastuinbouw - cultural methods - flowering date - earliness - agricultural research - photoperiod - light relations - greenhouse horticulture
Teeltsturing moet voorbloei in bouvardia kunnen verminderen. Voorbloei in bouvardia veroorzaakt veel extra werk. Wageningen UR Glastuinbouw vermoedt dat de oplossing ligt in teeltmaatregelen. Te denken valt aan belichting of aanpassing van de EC.
Wageningse onderzoekers bouwen ideale virtuele tomatenplant: Meer open tomatengewas kan tot 11% meer fotosynthese opleveren (interview met Pieter de Visser en Leo Marcelis)
Arkesteijn, M. ; Visser, P.H.B. de; Marcelis, L.F.M. - \ 2011
Onder Glas 8 (2011)12. - p. 20 - 21.
groenteteelt - tomaten - teeltsystemen - optimalisatiemethoden - fotosynthese - lichtrelaties - virtuele planten - landbouwkundig onderzoek - glastuinbouw - groenten - vegetable growing - tomatoes - cropping systems - optimization methods - photosynthesis - light relations - virtual plants - agricultural research - greenhouse horticulture - vegetables
Hoe ziet de ideale tomatenplant er uit? Wat is de ideale plantafstand? Op welke hoogte in de plant is het licht het meest effectief? Vragen die lastig met proeven beantwoord kunnen worden en/of duur zijn. De Griekse onderzoekster Vaia Sarlikioti ontwierp een virtuele tomatenplant tijdens haar promotieonderzoek bij Wageningen UR Glastuinbouw en ging daarmee aan de slag.
Zonnige toekomst potorchideeën?!!!
Noort, Filip van - \ 2011
cropping systems - pot plants - greenhouses - light relations - crop quality - air conditioning - energy saving - trials - plant development
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.