Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 7 / 7

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==light traps
Check title to add to marked list
Carbon dioxide baited trap catches do not correlate with human landing collections of Anopheles aquasalis in Suriname
Hiwat-van Laar, H. ; Andriessen, R. ; Rijk, M. de; Koenraadt, C.J.M. ; Takken, W. - \ 2011
Memorias Do Instituto Oswaldo Cruz 106 (2011)3. - ISSN 0074-0276 - p. 360 - 364.
light traps - malaria vectors - mosquitos - culicidae - diptera - tanzania - 1-octen-3-ol - gambiae - attractiveness - surveillance
Three types of carbon dioxide-baited traps, i.e., the Centers for Disease Control Miniature Light Trap without light, the BioGents (BG) Sentinel Mosquito Trap (BG-Sentinel) and the Mosquito Magnet® Liberty Plus were compared with human landing collections in their efficiency in collecting Anopheles (Nyssorhynchus) aquasalis mosquitoes. Of 13,549 total mosquitoes collected, 1,019 (7.52%) were An. aquasalis. Large numbers of Culex spp were also collected, in particular with the (BG-Sentinel). The majority of An. aquasalis (83.8%) were collected by the human landing collection (HLC). None of the trap catches correlated with HLC in the number of An. aquasalis captured over time. The high efficiency of the HLC method indicates that this malaria vector was anthropophilic at this site, especially as carbon dioxide was insufficiently attractive as stand-alone bait. Traps using carbon dioxide in combination with human odorants may provide better results.
Mogelijk hogere productie bij betere beheersing gewasstructuur : 3D-model maakt uitproberen mogelijk
Vos, J. ; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2011
Onder Glas 8 (2011)4. - p. 38 - 39.
glastuinbouw - sierteelt - rozen - experimenten - lichtvallen - lichtverdeling - simulatiemodellen - 3d visualisatie - snijbloemen - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - roses - experiments - light traps - light distribution - simulation models - 3d visualization - cut flowers
Als een rozenteler de structuur van zijn gewas beter kan sturen, haalt hij wellicht meer productie van hogere kwaliteit. Een samenwerkingsverband van onderzoekers werkt aan een 3D-model, zodat je op de computer kunt uitproberen welk effect een bepaalde ingreep heeft. Cruciaal daarbij is een beter inzicht in de knopuitloop. Daar zijn veel van de deelonderzoeken op gericht.
The use of light traps in monitoring abundance of glass eel
Graaf, M. de; Heul, J.W. van der; Willigen, J.A. van; Leijzer, T.B. - \ 2010
IJmuiden : IMARES (Report / Wageningen IMARES C167/10) - 16
palingen - monitoring - methodologie - lichtvallen - evaluatie - eels - methodology - light traps - evaluation
Door de sterke afname van de glasaalintrek verkeert de jaarlijkse bemonstering in de problemen. De kosten van het huidige arbeidsintensieve kruisnetprogramma zijn hoog en de sterke afname van de glasaalvangsten brengen de statistische betrouwbaarheid in gevaar. De ontwikkeling van een nieuwe, betrouwbare en betaalbare methode om de jaarlijkse glasaalmonitoring uit te voeren is belangrijk voor het beheer van de in zorgwekkende toestand verkerende aalstand. In 2010 is er aanvullend onderzoek gedaan naar de mogelijkheid lichtvallen in te zetten als methodiek voor het monitoren van absolute dichtheden glasaal. Het onderzoek in 2010 heeft duidelijk aangetoond dat het twijfelachtig is of lichtvallen een goed alternatief zijn voor de huidige kruisnetbemonstering
Nulmeting steekmuggen en knutten in de Bovenlanden : monitoring 2009
Verdonschot, P.F.M. ; Verdonschot, R.C.M. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2000) - 56
culicidae - moerassen - lichtvallen - larven - monitoring - landinrichting - nederland - utrecht - natuurbeheer - marshes - light traps - larvae - land development - netherlands - nature management
In het herinrichtijngsgebied de Bovenlanden is een nulmeting uitgevoerd naar het voorkomen van steekmuggen. De aangetroffen soorten steekmuggen betroffen: moerassteekmuggen, huissteekmuggen en malariamuggen. In het moerasstruweel werd een hoge dichtheid van larven van de huissteekmug aangetroffen. In de discussie is ingegaan op de kans op het eventueel voorkomen van overlast na de herinrichting
Model geeft 10% betere lichtbenutting en 20% energiebesparing (interview met Pieter de Visser)
Arkesteijn, M. ; Visser, P.H.B. de - \ 2008
Onder Glas 5 (2008)9. - p. 20 - 21.
kassen - teelt onder bescherming - rosaceae - rozen - belichting - lichtvallen - simulatiemodellen - experimenten - glastuinbouw - lichtverdeling - 3d visualisatie - snijbloemen - greenhouses - protected cultivation - roses - illumination - light traps - simulation models - experiments - greenhouse horticulture - light distribution - 3d visualization - cut flowers
WUR-onderzoekers Pieter de Visser en Gerhard Buck-Sorlin ontwikkelen een 3D model waarbij de plantgroei, lichtval en lichtkleur kunnen worden nagebootst. Doel van het project is te komen tot een efficiëntere lichtverdeling over het gewas om zo energie te besparen. Het project zit in de tweede fase: het simuleren van lichtval en lichtkleur. Het model geeft ook inzicht in onder andere de ontwikkeling van plantenziekten en het werken met aan automatische oogstrobot
Insektenbestrijding d.m.v. UV-licht
Anonymous, - \ 1981
Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4488)
toepassingen - bibliografieën - infraroodstraling - lichtvallen - gewasbescherming - radionucliden - ultraviolette straling - applications - bibliographies - infrared radiation - light traps - plant protection - radionuclides - ultraviolet radiation
Some problems connected with the use of light traps
Jong, D.J. de - \ 1967
Wageningen : [s.n.] (Mededeling / Instituut voor plantenziektenkundig onderzoek no. 440) - 8
gewasbescherming - lichtvallen - insecten - entomologie - microbiologie - geneeskunde - plant protection - light traps - insects - entomology - microbiology - medicine
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.