Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 37

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==lokstoffen
Check title to add to marked list
Testen van stoffen met een mogelijk afwerende werking op trips
Pijnakker, J. ; Leman, A. - \ 2014
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1325) - 22
frankliniella occidentalis - plantenplagen - waardplanten - etherische oliën - insectenplagen - lokstoffen - vangmethoden - proeven - plant pests - host plants - essential oils - insect pests - attractants - trapping - trials
Secundaire plantenstoffen, zoals essentiële oliën, hebben het vermogen om te interfereren met het selectieproces van een geschikte waardplant door een plaaginsect. In het eerste gedeelte van dit verslag worden de resultaten beschreven van laboratorium- en kasproeven waarin een aantal mogelijk afwerende plantenstoffen zijn getest tegen Californische trips (Frankliniella occidentalis). In het tweede gedeelte van dit verslag is aandacht besteed aan de extrinsieke en intrinsieke factoren die de werking van de commercieel verkrijgbare lokstof Lurem-TR op Californische trips kunnen beïnvloeden
Odour-based strategies for surveillance and behavioural disruption of host-seeking malaria and other mosquitoes
Mweresa, C.K. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Willem Takken; Marcel Dicke; W.R. Mukabana; Joop van Loon. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739247 - 277
anopheles gambiae - anopheles funestus - anopheles - culicidae - semiochemicals - insectenlokstoffen - lokstoffen - synthetische materialen - geurstoffen - malaria - gedrag bij zoeken van een gastheer - insect attractants - attractants - synthetic materials - odours - host-seeking behaviour
Taxuskevers lokken en bestrijden, een nieuwe richting in het onderzoek - Onderzoekers van PRI en PPO werken samen aan een oplossing voor de langere termijn
Elberse, I.A.M. ; Tol, R.W.H.M. van - \ 2013
Boom in business 4 (2013)7. - ISSN 2211-9884 - p. 40 - 43.
houtachtige planten als sierplanten - plantenplagen - coleoptera - lokstoffen - vangmethoden - biologische bestrijding - laboratoriumproeven - landbouwkundig onderzoek - ornamental woody plants - plant pests - attractants - trapping - biological control - laboratory tests - agricultural research
Wegens het beperktee middelenpakket blijft de taxuskever een gevreesde plaag voor veel boomkwekers.Onderzoek naar nieuwe insecticiden heeft weinig nieuwe middelen opgeleverd. PRI en PPO gooien het nu over een andere boeg en werken aan beheersing van de plaag met een val, een lokstof, schimmels en een oud natuurlijk middel uit Amerika.
Monitoring taxuskever met val en lokstof
Tol, R.W.H.M. van; Elberse, I.A.M. ; Bruck, D. - \ 2012
Wageningen : Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Biointeractions & Plant Health - 18
houtachtige planten als sierplanten - plantenplagen - coleoptera - lokstoffen - vangmethoden - biologische bestrijding - landbouwkundig onderzoek - boomkwekerijen - taxus - ornamental woody plants - plant pests - attractants - trapping - biological control - agricultural research - forest nurseries
De taxuskever blijft een groot knelpunt voor boomkwekers omdat er vrijwel geen middelen meer beschikbaar zijn. Het onderzoek naar traditionele insecticiden levert vooralsnog weinig nieuwe middelen op. Een oud middel van natuurlijke herkomst in een nieuw jasje gestoken, een lokstof en een nieuwe val gaan hier hopelijk verandering in brengen
Monitoring taxuskever met val en lokstof
Tol, R.W.H.M. van - \ 2012
houtachtige planten als sierplanten - taxus - plantenplagen - coleoptera - lokstoffen - vangmethoden - landbouwkundig onderzoek - tests - ornamental woody plants - plant pests - attractants - trapping - agricultural research
Beheersing van de taxuskever wordt steeds lastiger omdat er steeds minder middelen beschikbaar zijn. Voor deze plaag ontbreekt tevens een goed waarnemingshulpmiddel om de plaag eerder op te sporen. Dit zou een gerichtere aanpak met minder middel mogelijk maken. Een effectieve lokstof zou in combinatie met biologische of chemische middelen (Lokken & Infecteren/Doden) ook als bestrijding kunnen functioneren. In dit onderzoek wordt een lokstof en een nieuw type val voor de taxuskever getest. Parallel werd dit in de Verenigde Staten ook getest en tevens werd daar een nieuw natuurlijk middel getest op werking tegen de kevers.
Nieuwe lokstof en oud middel ingezet in strijd tegen taxuskever
Tol, R.W.H.M. van; Bruck, D. ; Elberse, I.A.M. ; Meij, J. van der - \ 2012
De Boomkwekerij 25 (2012)49/50. - ISSN 0923-2443 - p. 28 - 30.
boomkwekerijen - plantenplagen - coleoptera - bestrijdingsmethoden - vangmethoden - lokstoffen - pesticiden - biologische bestrijding - landbouwkundig onderzoek - forest nurseries - plant pests - control methods - trapping - attractants - pesticides - biological control - agricultural research
De taxuskever blijft een groot knelpunt voor boomkwekers, omdat er vrijwel geen gewasbeschermingsmiddelen meer beschikbaar zijn. Het onderzoek naar traditionele insecticiden levert vooralsnog weinig nieuwe middelen op. Een natuurlijk, oud middel in een nieuw jasje, een lokstof en een nieuwe val gaan hier hopelijk verandering in brengen.
The role of skin microbiota in the attractiveness of humans to the malaria mosquito Anopheles gambiae Giles
Verhulst, N.O. - \ 2010
Wageningen University. Promotor(en): Willem Takken; Marcel Dicke. - S.l. : s.n. - ISBN 9789085858300 - 236
anopheles gambiae - mens - geurstoffen - bacteriën - lokstoffen - gedrag bij zoeken van een gastheer - vluchtige verbindingen - in vitro - in vivo experimenten - man - odours - bacteria - attractants - host-seeking behaviour - volatile compounds - in vivo experimentation
Malaria is one of the most serious infectious diseases in the world. The African mosquito Anopheles gambiae sensu stricto (henceforth termed An. gambiae) is highly competent for malaria parasites and preferably feeds on humans inside houses, which make it one of the most effective vectors of the disease. Human body odours are presumably the most important cues that enable An. gambiae to find its host. Knowledge on the odours that mediate the host-seeking behaviour of malaria vectors is expected to contribute to novel intervention methods for disease control.
The skin microbiota plays an important role in the production of human body odours and the human microbial and chemical signature displays a qualitative and quantitative correlation. Several studies have indicated a possible role of skin bacteria in the production of volatiles attractive to mosquitoes. The principle goal of this thesis was to understand the role of the human skin microbiota in mosquito-host interactions and to identify which compounds produced by these micro-organisms are involved in the attraction of An. gambiae to humans.
Skin bacteria isolated from human feet and grown in vitro on agar plates attracted An. gambiae and this attraction was affected by incubation time and dilution of the skin microbiota. Semi-field experiments showed similar results and field experiments in Kenya suggested that skin bacterial volatiles also attract other disease vectors. Volatiles produced by five bacterial species common on the human skin showed that volatile blends produced by some species, including Staphylococcus epidermidis, were more attractive than blends produced by other species. Volatiles produced by Pseudomonas aeruginosa did not affect the behaviour of An. gambiae.
Analysis of the volatiles produced by human skin microbiota grown in vitro led to the identification of 16 compounds, the majority of which had an effect on An. gambiae behaviour. 3-Methyl-1-butanol enhanced the attractiveness of a synthetic blend by a factor of three, and could be used to increase mosquito trap catches for monitoring or vector control purposes. 2-Phenylethanol decreased mosquito catches of a synthetic blend and may act as a spatial repellent.
In order to examine the interaction between the microbiota on the skin and human attractiveness to mosquitoes, skin emanation and skin microbiota samples were taken from 48 individuals. The skin emanations from the individuals varied significantly in attractiveness to An. gambiae and several compounds originating from the skin were associated with individuals that were highly attractive or less attractive to mosquitoes. Individuals with a higher abundance of bacteria on their skin were more attractive to An. gambiae, whereas individuals with a higher diversity of skin microbiota were less attractive. Staphylococcus spp. were associated with individuals that were highly attractive and Pseudomonas spp. with individuals that were less attractive to mosquitoes. Human Leukocyte Antigens (HLA) genes are considered to influence the human body odour profile and HLA profile analysis of the 48 human individuals indicated that these genes may also affect the attractiveness of humans to mosquitoes.
The studies described in this thesis show that volatiles produced by the human skin microbiota play an important role in the host-seeking behaviour of An. gambiae and the abundance and composition of the skin microbiota determine an individual’s attractiveness to mosquitoes. Optimised blends of the compounds identified can be used in push-pull strategies for the manipulation of mosquitoes, thereby reducing the number of malaria mosquitoes, the human-biting frequency, and the intensity of Plasmodium transmission. Research on the role of skin microbiota in the host-seeking behaviour and host preference of biting insects may lead to a better understanding of vector-host interactions and contribute to the fight against vector-borne diseases.

Onderzoek bestrijding snuitkevers vordert gestaag
Tol, R.W.H.M. van - \ 2009
De Boomkwekerij 7 (2009)13 februari 2009. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 11.
boomkwekerijen - otiorhynchus - insectenlokstoffen - lokstoffen - insecticiden - insectenbestrijding - forest nurseries - insect attractants - attractants - insecticides - insect control
Steeds vaker wordt melding gemaakt van aan taxuskever verwante snuitkevers die zich in Nederland vestigen. Hierdoor kan een breder sortiment planten worden aangetast en kost de waarneming en bestrijding de kwekers minder tijd. Daarbij komt dat er weinig beschikbare bestrijdingsmiddelen zijn. PRI werkt daarom sinds 2002 aan de ontwikkeling van een lokstof om de kevers waar te nemen en te bestrijden
Lokken en bestrijden van de taxuskever : Eindrapportage
Elberse, I.A.M. ; Tol, R.W.H.M. van - \ 2009
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 21
gewasbescherming - boomkwekerijen - euonymus - otiorhynchus - plagenbestrijding - insectenbestrijding - pesticiden - lokstoffen - vallen - plant protection - forest nurseries - pest control - insect control - pesticides - attractants - traps
Bestrijding van taxuskever is een groot knelpunt in de boomkwekerij. Eerder onderzoek heeft een lokval voor taxuskever opgeleverd. Dit vervolgproject bestond uit verdere beproeving van de lokval, tezamen met de lokstof. Aan de PT-financiering was medefinanciering van een fabrikant als voorwaarde gesteld.
Tripslokstoffen als hulpmiddel voor tripsbeheersing
Tol, R.W.H.M. van; Bruin, A. de; Wiegers, G.L. ; Kogel, W.J. de - \ 2009
plagenbestrijding - thrips - vangmethoden - insectenlokstoffen - lokstoffen - glastuinbouw - vollegrondsteelt - pest control - trapping - insect attractants - attractants - greenhouse horticulture - outdoor cropping
Poster met resultaten uit onderzoek naar het ontwikkelen van een lokstofdispenser voor verbeterde tripswaarneming met vangplaten.
Toepasbaarheid in Nederland van afweer- en lokmiddelen voor wilde zwijnen (Sus scrofa scrofa L.).)
Groot Bruinderink, G.W.T.A. - \ 2008
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1739) - 25
sus scrofa - wilde varkens - lokstoffen - wetgeving - kosten - nederland - duitsland - wildbeheer - wild pigs - attractants - legislation - costs - netherlands - germany - wildlife management
Het Faunafonds wil graag meer inzicht in de beschikbaarheid, kosten, toelaatbaarheid en ervaringen in Duitsland van afweer- en lokmiddelen voor wilde zwijnen, omdat in Nederland de overlast door wilde zwijnen in de afgelopen decennia is toegenomen en omdat traditionele afweermiddelen, zoals wildrasters, soms onvoldoende blijken te zijn. Dit rapport, vervaardigd in opdracht van het Faunafonds, presenteert gegevens over de beschikbaarheid, kosten en ervaringen met de meest algemene afweer- (10) en lokmiddelen (9) die in Duitsland op de markt zijn. Het blijkt dat beweringen over effectiviteit van afweermiddelen niet stoelen op wetenschappelijk onderzoek. Ofschoon daarmee de basis ontbreekt voor toepassing in Nederland, wordt voorgesteld een uitzondering te maken voor het middel ADAC-Hagopur Duftzaun. Dit wordt in Duitsland op een dergelijk grote schaal toegepast en met zoveel positieve resultaatmeldingen, dat het een experiment in Nederland rechtvaardigt. Daartoe moet echter eerst de samenstelling bekend zijn om er zeker van te zijn dat een dergelijk experiment niet in strijd is met de Flora- en faunawet en de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. Ieder middel dat gebruikt wordt om gewassen te beschermen tegen wilde dieren dient te worden voorgelegd aan de Commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen (CTGB) met de vraag of toepassing in Nederland is toegestaan. Er wordt geen proef met een lokmiddel voorgesteld
Feromonen met plantengeuren lokken mannetjes van de roze appelluis
Helsen, H.H.M. ; Tol, R.W.H.M. van; Griepink, F.C. ; Simonse, J.J. - \ 2008
dysaphis plantaginea - feromonen - geurstoffen - vangmethoden - lokstoffen - bestrijdingsmethoden - appels - fruitteelt - pheromones - odours - trapping - attractants - control methods - apples - fruit growing
Kan er een specifieke lokstof worden ontwikkeld om in het najaar de invliegende mannetjes te signaleren of weg te vangen zonder teveel storende bijvangsten van andere luissoorten?
Nieuwe tripslokstoffen ondersteunen telers bij plaagbeheersing
Tol, R.W.H.M. van; Kogel, W.J. de; Teulon, D. - \ 2007
Proeftuinnieuws 12 (2007). - ISSN 0777-9844 - p. 27 - 28.
gewasbescherming - plagenbestrijding - lokstoffen - biologische technieken - capsicum - solanum macrocarpon - rosa - gerbera - philodendron - potplanten - allium porrum - brassica oleracea var. capitata - preien - glastuinbouw - vollegrondsgroenten - plant protection - pest control - attractants - biological techniques - pot plants - leeks - greenhouse horticulture - field vegetables
Geurstoffen die zowel Californische trips als tabakstrips lokken zijn het afgelopen jaar met succes in de praktijk getest. In alle geteste gewassen (paprika, aubergine, roos, Gerbera en Philodendron in kassen en sluitkool en prei in vollegrondsteelten) is het product effectief. Het product wordt in juni beschikbaar voor telers. De geurstof vangt, afhankelijk van het tijdstip in het seizoen, twee tot twintig keer meer van beide tripssoorten op vangplaten dan op controleplaten zonder lokstof. Een opmerkelijk resultaat is dat tabakstrips en Californische trips beide aangetroffen worden in de kas en dat tabakstrips later in de zomer zelfs de dominerende soort is. De nieuwe, gepatenteerde lokstof onderscheidt zich van de recent geïntroduceerde feromoonlokstof voor Californische trips doordat ze effectief is voor mannetjes en vrouwtjes van beide tripssoorten die in kassen voorkomen en een sterkere vangstverbetering toont
Lokstof als welkome hulp bij plaagbeheersing onder glas
Neefjes, H. ; Tol, R.W.H.M. van; Teulon, D. ; Kogel, W.J. de - \ 2007
Vakblad voor de Bloemisterij 20 (2007) (2007). - ISSN 0042-2223 - p. 42 - 43.
lokstoffen - insectenlokstoffen - insectenvallen - plagenbestrijding - kassen - snijbloemen - sierplanten - glastuinbouw - attractants - insect attractants - insect traps - pest control - greenhouses - cut flowers - ornamental plants - greenhouse horticulture
Het gebruik van lokstoffen in de sierteelt neemt toe. Specifieke stoffen lokken insecten naar vangplaten of in vallen en dat kan scouten verbeteren. Soms kan zo'n lokstof in een andere toepassing van waarde zijn bij de bestrijding van insecten
Nieuwe lokstof tegen trips sterkt telers
Tol, R.W.H.M. van; Kogel, W.J. de - \ 2007
Groenten en Fruit. Algemeen 2007 (2007)20. - ISSN 0925-9694 - p. 8 - 9.
lokstoffen - thrips - plagenbestrijding - gewasbescherming - plantenplagen - precisielandbouw - attractants - pest control - plant protection - plant pests - precision agriculture
Afgelopen jaar zijn in de praktijk met succes geurstoffen getest die Californische trips én tabakstrips lokken. Dat leidde tot een nieuwe lokstof die de vangst van beide soorten trips sterk verbetert. Het product werkt zowel in vollegronds- gewassen als in gewassen onder glas en komt in juni beschikbaar voor telers. Trips is een plaag die veel gewassen aantast. Daarbij ontstaat directe zuigschade en schade als gevolg van virusoverdracht. Voor een succesvolle beheersing van deze plaag is goed en vroegtijdig waarnemen een belangrijk hulpmiddel. ¿Onderzoekers uit Nieuw-Zeeland (dr. David Teulon van Crop and Food Research) en Nederland (Plant Research International) hebben diverse jaren gespeurd naar stoffen die trips aantrekkelijk vinden. Dit leidde tot de ontwikkeling van een aangepaste plantenstof die voor mannetjes en vrouwtjes van verschillende soorten trips aantrekkelijk is
Tripslokstoffen als hulpmiddel voor tripsbeheersing
Tol, R.W.H.M. van; Bruin, A. de; Wiegers, G.L. ; Kogel, W.J. de - \ 2007
thysanoptera - plagenbestrijding - lokstoffen - technieken - verbetering - observatie - glastuinbouw - vollegrondsteelt - pest control - attractants - techniques - improvement - observation - greenhouse horticulture - outdoor cropping
Trips is een moeilijk beheersbare plaag in zowel kassen als in de vollegrond. Gewasschade bestaat uit vraatschade en virusoverdracht. Lokstoffen kunnen op verschillende manieren bijdragen aan de beheersing van het probleem door een verbeterde waarnemingstechniek en verbetering van bestrijding. Beide mogelijkheden worden in het project onderzocht
Zoet met een vleugje bitter; de geur van wilde orchideeën
Hoorn, M.W. van den - \ 2006
Natura 103 (2006)4. - ISSN 0028-0631 - p. 100 - 102.
orchidaceae - insecten - lokstoffen - bestuiving - insect-plant relaties - insects - attractants - pollination - insect plant relations
Planten kunnen insecten op tal van manieren lokken. Sommige orchideeën bedienen zich van een complex geurenboeket dat zoet begint, maar voor een insect bitter eindigt
Jacht op Duponchelia geopend met komst feromoon
Deventer, P. van; Griepink, F.C. - \ 2006
Vakblad voor de Bloemisterij 61 (2006)15. - ISSN 0042-2223 - p. 40 - 41.
gewasbescherming - insectenbestrijding - insectenlokstoffen - feromonen - sexferomonen - feromoonvallen - lokstoffen - lepidoptera - precisielandbouw - plant protection - insect control - insect attractants - pheromones - sex pheromones - pheromone traps - attractants - precision agriculture
Van de moelijk te bestrijden mot Duponchelia fovealis is het gelukt het seksferomoon na te maken. Dat maakt onder meer vroegtijdige signelering mogelijk. De lokstof geeft ook andere mogelijkheden, zoals het in verwarring brengen van mannetjesvlinders. Ook veelbelovend is de lok- en doodtechniek
Sensory and behavioural responses of the malaria mosquito Anopheles gambiae to human odours
Qiu, Y.T. - \ 2005
Wageningen University. Promotor(en): Joop van Lenteren, co-promotor(en): Joop van Loon; Willem Takken. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9085042925 - 210
anopheles gambiae - culicidae - diergedrag - geurstoffen - reuk - mens - malaria - lokstoffen - gedrag bij zoeken van een gastheer - animal behaviour - odours - smell - man - attractants - host-seeking behaviour
Verdedigingsmechanismen van planten in een tritroof systeem
Boom, C.E.M. van den - \ 2003
Gewasbescherming 34 (2003)6. - ISSN 0166-6495 - p. 194 - 196.
fabaceae - solanaceae - tetranychus urticae - phytoseiulus persimilis - tetranychidae - roofmijten - verdediging - aantasting - vluchtige verbindingen - jasmonzuur - plantensamenstelling - lokstoffen - fractionering - predatory mites - defence - infestation - volatile compounds - jasmonic acid - plant composition - attractants - fractionation
The spider mite Tetranychus urticae Koch is a serious pest in field crops, glasshouse vegetables and fruit crops. It is a generalist herbivore with several hundreds of host plant species. Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot is one of its natural enemies. Investigations of the tritrophic system of plant, T. urticae and P. persimilis will contribute to a better knowledge about the direct and indirect defence defensive strategies of plant species. Host plant acceptance by the spider mite T. urticae, as a measure of the plant’s direct defence, was investigated for eleven plant species. The degree to which the spider mites accepted a plant was expected to depend on differences in nutritive and toxic constituents among plant species. At the level of plant species, a large variation in the degree of acceptance by T. urticae was found. Except for ginkgo (Ginkgo biloba) most plants were accepted or well accepted by the spider mites. At the level of plant family, four plant species from the Fabaceae were compared to four plant species from the Solanaceae. It was shown that all species from the Fabaceae were accepted by the spider mites for feeding, while plant species from the Solanaceae varied in spider mite acceptance from well accepted (tobacco: Nicotiana tabacum) to poorly accepted (sweet pepper: Capsicum annuum)
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.