Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 9 / 9

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==macrocheles
Check title to add to marked list
Wat is het effect van bodemroofmijten op tabakstrips?, Thema: Functionele biodiversiteit BO-12.03-004-003
Belder, E. den; Elderson, J. - \ 2011
S.n.
glastuinbouw - teelt onder bescherming - kassen - roofmijten - macrocheles - plaagbestrijding met predatoren - mulchen - gewasbescherming - allium porrum - greenhouse horticulture - protected cultivation - greenhouses - predatory mites - predator augmentation - mulching - plant protection
De bodemroofmijt Macrocheles robustulus (grote rover, overleeft grondbewerking) is een belangrijke predator van kastripsen. Doel van dit onderzoek: vaststellen tripsmortaliteit na loslaten bodemroofmijten of mulchen met stro of bodemroofmijten + mulchen onder gecontroleerde omstandigheden in microcosmos opstelling.
Bovengrondse-ondergrondse biodiversiteit: het effect van bodemroofmijten op tabakstrips : verslag trips-roofmijt experiment in 2009
Belder, E. den; Elderson, J. - \ 2010
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 663) - 18
phaseolus vulgaris - insectenplagen - thrips tabaci - roofmijten - macrocheles - mulchen - bodembescherming - interacties - landbouwkundig onderzoek - methodologie - gewasbescherming - preien - boven- en ondergrondse interacties - insect pests - predatory mites - mulching - soil conservation - interactions - agricultural research - methodology - plant protection - leeks - aboveground belowground interactions
Het doel van dit onderdeel bovengrondse-ondergrondse biodiversiteitsproject is vast te stellen óf en in welke mate er interactie plaats vindt tussen ondergrondse roofmijtenpopulaties en mulchen met stro en de bovengrondse plaag tabakstrips.
Nieuwe roofmijt uit onderzoek beschikbaar voor telers (onderzoekscolumn)
Wageningen UR Glastuinbouw, - \ 2010
Onder Glas 7 (2010)10. - p. 55 - 55.
teelt onder bescherming - gewasbescherming - roofmijten - organismen ingezet bij biologische bestrijding - landbouwkundig onderzoek - macrocheles - nuttig gebruik - glastuinbouw - sierteelt - protected cultivation - plant protection - predatory mites - biological control agents - agricultural research - utilization - greenhouse horticulture - ornamental horticulture
Nieuwe natuurlijke vijanden zijn van groot belang voor de ontwikkeling van biologische bestrijding in de glastuinbouw. Uit ons onderzoek blijkt dat de bodemroofmijt Macrocheles robustulus perspectief biedt voor de bestrijding van trips en varenrouwmuggen. Voor producent Kopper Biological Systems was dit onderzoek aanleiding om een massakweek van deze predator te ontwikkelen, waardoor hij beschikbaar komt voor telers.
Geïntegreerde bestrijding van koolvlieg in radijs met nieuwe bodemroofmijt
Holstein, R. van; Wensveen, W. van; Groot, E.B. de; Messelink, G.J. - \ 2009
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 230) - 18
raphanus sativus - radijsjes - geïntegreerde bestrijding - roofmijten - delia radicum - macrocheles - hypoaspis - glastuinbouw - radishes - integrated control - predatory mites - greenhouse horticulture
Projectnummer 3242039800 PT Projectnummer 13192
Bovengrondse-ondergrondse biodiversiteit: het effect van bodemroofmijten op tabakstrips : verslag trips-roofmijt experiment 2008
Belder, E. den; Elderson, J. - \ 2009
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 617) - 18
phaseolus vulgaris - preien - uien - koolsoorten - vollegrondsgroenten - insectenplagen - thrips tabaci - bodembiologie - roofmijten - macrocheles - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - experimentele ecosystemen - biologische bestrijding - boven- en ondergrondse interacties - leeks - onions - cabbages - field vegetables - insect pests - soil biology - predatory mites - augmentation - experimental ecosystems - biological control - aboveground belowground interactions
Tabakstrips vormt een ernstige plaag in groentegewassen waaronder prei, ui en kool en is lastig beheersbaar. Het doel van dit project is een methode te ontwikkelen waarin het effect van bodemroofmijten op tabakstrips kunnen meten. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwe bodemroofmijt Macrocheles robustulus (Berlese). In een gesloten systeem is gekeken in welke mate volwassen tripsen terug te vinden zijn nadat tabakstrips larven en volwassen bodemroofmijten op respectievelijk de plant en de bodem zijn losgelaten
Geïntegreerde bestrijding van trips in Freesia
Staaij, M. van der; Groot, E.B. de - \ 2009
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 273) - 14
freesia - iridaceae - thrips - geïntegreerde bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - macrocheles - hypoaspis - integrated control - biological control agents
Trips is een van de plagen in freesia die moeilijk te bestrijden is. Het pakket chemische gewasbeschermingsmiddelen is smal en door intensief gebruik is het risico van resistentieontwikkeling groot. Uitbreiding van de bestrijdingsmogelijkheden van trips door de inzet van natuurlijke vijanden is een oplossing. Resultaten van onderzoek op praktijkbedrijven (kasproeven) en onderzoek op plantniveau om vast te stellen welke roofwantsen en roofmijten zich vestigden in het gewas
Biologische bestrijding van koolvlieg voorlopig nog geen succes
Messelink, G.J. ; Holstein, R. van - \ 2008
Gewasnieuws Radijs 11 (2008)4. - p. 1 - 2.
delia radicum - biologische bestrijding - plagenbestrijding - biologische landbouw - radijsjes - gewasbescherming - groenteteelt - roofmijten - macrocheles - hypoaspis - glastuinbouw - biological control - pest control - organic farming - radishes - plant protection - vegetable growing - predatory mites - greenhouse horticulture
Implementatie tripsbestrijding vanuit de bodem
Messelink, G.J. ; Holstein, R. van - \ 2007
gewasbescherming - biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - roofmijten - macrocheles - bodemtypen - frankliniella occidentalis - sierteelt - plant protection - biological control - biological control agents - predatory mites - soil types - ornamental horticulture
Californische trips, Frankliniella occidentalis geeft veel schade in de sierteelt. Recent is aangetoond dat de bodemroofmijt Macrocheles robustulus veel potentie biedt als bestrijder van tripsstadia in de bodem. Daarom is onderzoek gedaan naar introductiemethoden en de mate waarin deze roofmijt in staat is zich te vestigen in verschillende bodemtypes
Ontwikkelingen in de biologische bestrijding
Messelink, Gerben - \ 2007
organic farming - biological control - predatory mites - amblyseius swirskii - euseius - amblyseius andersoni - neoseiulus californicus - neoseiulus barkeri - macrocheles - interactions - food webs
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.