Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 90

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==meeldauw
Check title to add to marked list
Duurzaamheid als leidraad voor roos : vervolg onderzoek Perfecte Roos: energiezuinig geteeld
Gelder, Arie de; Warmenhoven, Mary ; Knaap, Edwin van der; Burg, Rick van der - \ 2016
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1412) - 50
rozen - teelt onder bescherming - kasgewassen - glastuinbouw - duurzame landbouw - energiebesparing - elektriciteit - assimilatie - kunstlicht - kunstmatige verlichting - verlichting - koelen - meeldauw - geïntegreerde bestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - roses - protected cultivation - greenhouse crops - greenhouse horticulture - sustainable agriculture - energy saving - electricity - assimilation - artificial light - artificial lighting - lighting - cooling - mildews - integrated control - integrated pest management
The project Sustainable rose cultivation aimed to achieve a sustainable and energy efficient rose cultivation by a controlled use of assimilation lighting, an optimum use of the cooling and an integrated control strategy for mildew. The production came to 320 stems.m-2 average weight 54 grams. The branch length and bud size varied through the season. There was no saving on electricity. There was a significant saving on heat. The improvement of the energy efficiency was totally determined by the reduction of the heat consumption. The light utilization efficiency was 2:44 g.mol-¹ and increased compared to the previous year. Cooling and forced ventilation had a positive effect on the stem elongation in the autumn. The installation with forced ventilation from above combined with the screen had a favourable effect on the climate, especially in the humidity control under a largely (95-98%) closed screen. The payback period of the investment in airconditioning is within 3 years.
Ontwikkeling systeemaanpak meeldauw
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Breeuwsma, S.J. ; Noordam, Marianne - \ 2016
- 1 p.
biologische bestrijding - tuinbouw - glastuinbouw - bestrijdingsmethoden - meeldauw - kasproeven - potplanten - tomaten - gerbera - rosaceae - ziekteresistentie - biological control - horticulture - greenhouse horticulture - control methods - mildews - greenhouse experiments - pot plants - tomatoes - disease resistance
Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een systeemaanpak voor de beheersing van meeldauw door de inzet van groene producten (laag-risico profiel) die een bijdrage leveren aan het versterken van natuurlijke afweerreacties. Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
Duurzame beheersing van echte meeldauw
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Breeuwsma, S.J. ; Noordam, Marianne - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1385) - 44 p.
plantenziekteverwekkende schimmels - erysiphales - podosphaera pannosa - oidium - meeldauw - glastuinbouw - kasgewassen - ziekteresistentie - verbeteraars - fungiciden - geïntegreerde bestrijding - nederland - plant pathogenic fungi - mildews - greenhouse horticulture - greenhouse crops - disease resistance - amendments - fungicides - integrated control - netherlands
In this study Wageningen UR Greenhouse Horticulture developed together with LTO Glaskracht Nederland and a group of growers, advisors and producers a sustainable control strategy for mildew. Several green products with a systemic or a contact mode of action were tested on their contribution to a resilient plant system. Three systemic green products were able to stimulate hormonal signalling pathways against biotrophic organisms and effective combinations were possible with biological green products. This research shows the first proof-ofprinciple that in a young plant system with smart combining of green products infection of mildew spores can be prevented. Follow-up research in multiple cropping systems with longer cultivation periods have to indicate what the impact is on the disease development over a longer period of time under more commercial growing conditions. For the development of (early) indicators of plant resilience, it is clear that multiple measuring methods are needed at the same time, during a certain cultivation phase, because the germination and infection is dependent of several climate and plant factors.
Een perfecte roos energiezuinig geteelt
Gelder, A. de; Warmenhoven, M.G. ; Knaap, E. van der; Baar, P.H. van; Grootscholten, M. ; Aelst, N. - \ 2015
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1369) - 96
rozen - teelt onder bescherming - glastuinbouw - gewaskwaliteit - energiebesparing - kooldioxide - verwarming - diffuus glas - koelen - led lampen - ventilatie - meeldauw - botrytis - vaasleven - economische analyse - bloementeelt - roses - protected cultivation - greenhouse horticulture - crop quality - energy saving - carbon dioxide - heating - diffused glass - cooling - led lamps - ventilation - mildews - vase life - economic analysis - floriculture
Within a greenhouse equipped with diffuse glass, cooling from above the crop, LED interlighting, active ventilation with tubes below the gutters and three screens an experiment was conducted to produce good quality roses in an energy effi cient way. After two years research the roses cv Red Naomi! fulfi lled the desired quality marks. This was achieved with less energy for heating compared to a defi ned virtual reference compartment. Combined with heat harvested during cooling there was no need for additional heating energy. The crop management was a key factor in the way to quality. For control of mildew and Botrytis it was necessary to keep the air humidity below 85 %. This is hard to achieve in an energy saving cropping system.
Praktijk past onderzoeksresultaten Green challenge meeldauw gretig toe : onderzoek meeldauwbeheersing wegens succes verbreed
Staalduinen, J. van; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
Onder Glas 12 (2015)4. - p. 36 - 37.
glastuinbouw - meeldauw - plantenziekten - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - infectie - controle - systemische werking - vermeerderingsmateriaal - potplanten - resistentieveredeling - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - mildews - plant diseases - cultural control - infection - control - systemic action - propagation materials - pot plants - resistance breeding - agricultural research
Onder de noemer Green Challenge Meeldauw startte vorig jaar een door het Productschap Tuinbouw en bedrijfsleven gefinancierd en door LTO Glaskracht Nederland begeleid masterplan, dat meer inzicht en oplossingen moet bieden bij het voorkomen en bestrijden van echte meeldauw. De aanvankelijke focus op siergewassen is inmiddels verbreed met vruchtgroenten. Onderzoekster Jantineke Hofland-Zijlstra van Wageningen UR Glastuinbouw doet verslag van de voorlopige resultaten.
Beheersing van meeldauw in de sierteelt
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Breeuwsma, S.J. ; Noordam, M. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2015
Wageningen UR
tuinbouw - glastuinbouw - gewasbescherming - plagenbestrijding - duurzaamheid (sustainability) - meeldauw - sierteelt - conferenties - gerbera - kalanchoe - stikstof - kasproeven - horticulture - greenhouse horticulture - plant protection - pest control - sustainability - mildews - ornamental horticulture - conferences - nitrogen - greenhouse experiments
Doelstellingen: Effect toetsen van systemisch werkende producten die de natuurlijke afweer versterken tegen meeldauw onder praktijkcondities. Effect toetsen van stikstof op meeldauw. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Echte meeldauw in aardbei
Evenhuis, A. ; Topper, C.G. ; Wilms, J.A.M. - \ 2014
aardbeien - vollegrondsteelt - gewasbescherming - meeldauw - sphaerotheca - schimmelbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - strawberries - outdoor cropping - plant protection - mildews - fungus control - cultural control
Echte meeldauw wordt veroorzaakt door Sphaerotheca macularis. De schimmel kent weinig andere waardplanten. Biologie van de schimmel, weersomstandigheden en aardbeiplant bepalen kans op infectie. Hierop zijn waarschuwingssytemen gebaseerd.
Sporulatie en beheersing echte meeldauw in aardbei : bouwstenen voor beslissing ondersteunend systeem (BOS) voor de beheersing van meeldauw in aardbei
Evenhuis, A. ; Topper, C.G. ; Wilms, J.A.M. - \ 2014
Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 47
aardbeien - fragaria ananassa - gewasbescherming - meeldauw - beslissingsondersteunende systemen - vruchtrot - teeltsystemen - alternatieve methoden - fungiciden - sporulatie - biologische processen - strawberries - plant protection - mildews - decision support systems - fruit rots - cropping systems - alternative methods - fungicides - sporulation - biological processes
Echte meeldauw in aardbei kan zowel het blad als de vrucht aantasten. In de praktijk wordt de schimmel bestreden door regelmatige inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Het is gewenst om die inzet te beperken tot het noodzakelijke. Dit is zowel economisch en milieutechnisch aantrekkelijk. In het algemeen kunnen waarschuwingssystemen helpen om het tijdstip van de inzet van gewasbeschermingsmiddelen te optimaliseren. Voor echte meeldauw zijn er een aantal beslissingsondersteunende systemen (BOS) op de markt (PlantPLus van Dacom Plant service en Aardbei bericht van Agrovision). In de teelt van aardbei wordt een advies gegeven voor vruchtrot en een advies voor meeldauw. Ervaring leert dat het advies voor meeldauw toch lastig is door wisselende weersomstandigheden en daar komt nog bij de aardbeien geteeld op stellingen, al of niet met regenkapje, te maken hebben met een ander microklimaat dan aardbeien geteeld in de vollegrond. Voor meeldauw geldt dan ook nog dat de biologie van deze schimmel minder goed bekend is dan die van Botrytis cinerea (vruchtrot). Het project is er op gericht om een de biologie van echte meeldauw in aardbei verder te ontrafelen. Deze kennis kan gebruikt worden om de bestrijdingsstrategie voor echte meeldauw in aardbei te ontwikkelen, gebaseerd op de biologie van de schimmel, de weersomstandigheden en de vitaliteit van het gewas. Veel gegevens over kieming, infectie en kolonisatie van aardbeiblad zijn beschreven in de literatuur.
WUR - Weerbaarheid 1
Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2014
TuinbouwTV
glastuinbouw - plantenziekteverwekkende schimmels - meeldauw - bestrijdingsmethoden - tests - schimmelsporen - meting - gastheer-pathogeen interacties - greenhouse horticulture - plant pathogenic fungi - mildews - control methods - fungal spores - measurement - host pathogen interactions
Filmpje over weerbaarheid van planten en hoe dit goed en snel getoetst kan worden. In dit filmpje ook aandacht voor een eenvoudig techniek om sporen te vangen in de lucht.
Semi-praktijktest met een oxidatief product tegen echte meeldauw in roos
Vries, R.S.M. de; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1255) - 30
rozen - rosaceae - meeldauw - behandeling - oxidatiemiddelen - glastuinbouw - sierteelt - gewasbescherming - nederland - roses - mildews - treatment - oxidants - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - plant protection - netherlands
Wageningen UR Glastuinbouw onderzocht de effectiviteit en veiligheid van een oxidatief product als gewasbehandeling tegen echte meeldauw op rozen.
Bestrijding ziekten en plagen met hetelucht in bos- en haagplantsoen
Sluis, B.J. van der - \ 2013
- 31
bos- en haagplantsoen - houtachtige planten - aphididae - meeldauw - bestrijdingsmethoden - heteluchtbehandeling - duurzaamheidscriteria - tests - efficiëntie - woody nursery stock - woody plants - mildews - control methods - hot air treatment - sustainability criteria - efficiency
Beukenbladluis in Fagus en meeldauw in Quercus zijn moeilijk te bestrijden aantastingen in Bos- en Haagplantsoen. Daarom moet er vaak worden gespoten. De sector zoekt naar een duurzame oplossing. Bestrijding met hetelucht zou dat kunnen zijn. Het doel van de veldproef was om de effectiviteit van deze methode in twee belangrijke teelten in bos- en haagplantsoen te testen.
Hetelucht bestrijding in Bos- en Haagplantsoen : Mogelijk alternatief voor chemische bestrijding in beuk en eik? Een verkenning
Sluis, B.J. van der - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 31
bos- en haagplantsoen - plagenbestrijding - aphididae - meeldauw - fagus - quercus - alternatieve methoden - heteluchtbehandeling - efficiëntie - literatuuroverzichten - landbouwkundig onderzoek - woody nursery stock - pest control - mildews - alternative methods - hot air treatment - efficiency - literature reviews - agricultural research
In de teelt van Bos- en Haagplantsoen is een aantal ziekten en plagen moeilijk te beheersen. Twee daarvan zijn beukenbladluis in Fagus (beuk) en meeldauw in Quercus (eik) die een intensieve chemische bestrijding noodzakelijk maken. Door de cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen is gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden van heteluchtbestrijding als alternatief voor chemische bestrijding. Daarnaast is een belangrijke aanvullende bijdrage geleverd door de werkgroep SIM (Scholing, Innovatie en MVO) van Treeport Zundert. Deze heteluchttechniek is afkomstig uit Chili. In Chili ontdekte men een goede nevenwerking tegen ziekten en plagen bij druif tijdens vorstbestrijding (Frostbuster). Dit is overgenomen door een mechanisatiebedrijf in België, dat mogelijkheden voor de toepassing in andere gewassen ziet. De methode is verder ontwikkeld onder de naam PCS (Physical Crop Stimulation). Momenteel wordt PCS op enkele bedrijven succesvol ingezet in de bessen- en kruidenteelt. In de bessenteelt wordt het vooral ingezet ter bestrijding van Botrytis en in de kruidenteelt tegen cicaden. Het literatuuronderzoek was vooral gericht op informatie over de effecten van kortstondige blootstelling en doseringen van hetelucht op organismen (planten, insecten, schimmels). Relevante literatuur is echter niet gevonden. De gevonden informatie was altijd gericht op een langdurigere hittebehandeling bij een lagere temperatuur of destructieve hittebehandeling.
Alternatief middel tegen echte meeldauw (m.m.v. Jantine Hofland-Zijlstra en Rozemarijn de Vries)
Arkesteijn, M. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de - \ 2013
Onder Glas 10 (2013)3. - p. 48 - 49.
glastuinbouw - snijbloemen - rozen - meeldauw - plantenziekten - schimmelziekten - gewasbescherming - toelating van bestrijdingsmiddelen - alternatieve methoden - greenhouse horticulture - cut flowers - roses - mildews - plant diseases - fungal diseases - plant protection - authorisation of pesticides - alternative methods
Bestrijding van echte meeldauw in roos is een lastig probleem. De druk op de middelen neemt toe vanwege resistentieontwikkeling, gewasschade en emissie. De grote hoeveelheid water, die nodig is om voor voldoende indringing in het gewas te zorgen, kost productie. Pijpzwavel heeft een remmende werking op biologische bestrijders. In de groep van oxidatieve middelen biedt een experimenteel middel een mogelijke aanvulling, mits het product een toelating krijgt.
Exploration of mlo-based resistance in vegetable crops
Zheng, Z. - \ 2012
Wageningen University. Promotor(en): Richard Visser; Yuling Bai. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461734167 - 178
gewassen - moleculaire veredeling - plantenveredeling - resistentieveredeling - meeldauw - solanum lycopersicum - capsicum - arabidopsis - tuinbouw - groenten - genen - crops - molecular breeding - plant breeding - resistance breeding - mildews - horticulture - vegetables - genes

The plant Mlo gene family encodes heptahelical transmembrane proteins. The barley Mlo gene was discovered first and its presence found to be required for powdery mildew pathogenesis. Later it was shown that this requirement is conserved among plants. The PhD thesis is focused on exploration of the mlo-based resistance in Solanaceous crops and on understanding its associated pathways by using Arabidopsis mutants. In total, 16 tomato Mlo homologs were identified by using the whole genome sequence of tomato. Full length cDNA sequences of the identified SlMlo homologues were obtained from different tissues of tomato. Phylogenetic analysis of Mlo members (including ones from other plant species) showed that four tomato SlMlo homologues are belonging to the mildew effective clade. Expression studies upon mildew infection had been performed to understand the role of these SlMlo homologues in the defence modulation and RNAi plants were generated to study the functions of the identified SlMlo homologues to powdery mildew fungus. In order to investigate whether loss of function in Mlo homologues induces resistance to powdery mildew in pepper, the infection process of Leveillula taurica was investigated. A new pepper Mlo gene namely CaMlo2 was isolated and functional analyzed via virus-induced gene silencing. Results demonstrated that knocking down the expression of CaMlo gene resulted in reduced susceptibility of pepper to L. taurica.Regarding to defence pathways required for mlo-based resistance, we used Arabidopsis mlo-mutants and found that the impairment of PEN-dependent defence pathways did not compromise mlo-based resistance. In contrast to previous studies, our results showed that resistance of Atmlo2 mutant required the correct functioning of SA signalling.

Meer effectieve middelen voor meeldauwbestrijding : proefresulaten van 2009, 2010 en 2011
Jong, P.F. de; Anbergen, R.H.N. ; Heijerman-Peppelman, G. ; Vlas, M.J. de; Balkhoven-Baart, J.M.T. - \ 2012
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / PPO 2012-24) - 47
malus pumila - appels - plantenziekteverwekkende schimmels - meeldauw - podosphaera leucotricha - gewasbescherming - fungiciden - nederland - apples - plant pathogenic fungi - mildews - plant protection - fungicides - netherlands
In de teelt van appel is er behoefte aan middelen die meeldauw goed kunnen bestrijden. In 2009, 2010 en 2011 werd bij proefras Junami op het proefbedrijf van PPO in Randwijk een proef uitgevoerd, waarbij zowel middelen als waarschuwingsmodellen voor de bestrijding van meeldauw werden getest.
PowMil-model helpt bij middelenkeuze voor meeldauwbestrijding : resultaten uit model- en middelenonderzoek van PPO Fruit
Jong, P.F. de; Bruine, J.A. de - \ 2012
De Fruitteelt 102 (2012)12. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
fruitteelt - plantenziekten - meeldauw - plantenziektebestrijding - appels - malus domestica - landbouwkundig onderzoek - pesticiden - fruit growing - plant diseases - mildews - plant disease control - apples - agricultural research - pesticides
In de appelteelt richt de aandacht zich bij schurft en meeldauw vooral op de schurft en voegen telers telers extra fungiciden toe om de meeldauw te bestrijden Deze aanpak is niet altijd effectief. In sommige gevallen ontstaat er onverwacht toch meeldauw. Twee vragen. Valt het optimale bestrijdingsmoment voor meeldauw altijd samen met dat van schurft? Of ligt het aan een verminderde werking van middelen? Bodata en PPO Fruit werkten in 2009-2011 aan de modellering van echte meeldauw in appel. Daarnaast voerde PPO Fruit een middelenvergelijking uit.
Voorkomen van uitval bij Impatiens walleriana onder veldcondities (groeiseizoen 2011)
Vries, R.S.M. de; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Fuente van Bentem, S. de la - \ 2012
impatiens walleriana - meeldauw - fungiciden - plantenziektebestrijding - sierteelt - tuinplanten - glastuinbouw - mildews - fungicides - plant disease control - ornamental horticulture - bedding plants - greenhouse horticulture
Poster met resultaten van onderzoek naar gewasbeschermingmiddelen tegen valse meeldauw in Impatiens walleriana.
Waarschuwingssysteem voor valse meeldauw in Nederlandse wijngaarden
Heijne, B. - \ 2011
Biokennis Innovatie Magazine (2011). - p. 14 - 15.
wijnbouw - beslissingsondersteunende systemen - gewasbescherming - meeldauw - plantenziekteverwekkende schimmels - biologische landbouw - viticulture - decision support systems - plant protection - mildews - plant pathogenic fungi - organic farming
Een waarschuwingssysteem voor valse meeldauw gaat biologische en gangbare wijngaardeniers helpen bij hun bedrijfsvoering. Valse meeldauw is een veel voorkomende plantenziekte die druivenplanten kan aantasten. Het nieuwe systeem is bedoeld om in een wijngaard aan te geven wanneer bespuitingen tegen deze schimmel werkelijk nodig zijn.
Biologisch biedt veel mogelijkheden (over onderzoek van M. Wenneker)
Gessel, G. ; Wenneker, M. - \ 2011
De Fruitteelt 101 (2011)49. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
resseliella theobaldi - biologische bestrijding - kleinfruit - biologische landbouw - insectenplagen - meeldauw - synanthedon tipuliformis - plagenbestrijding - plantenziektebestrijding - biological control - small fruits - organic farming - insect pests - mildews - pest control - plant disease control
Op semipraktijkschaal is het mogelijk de frambozenschorsgalmug te bestrijden met behulp van aaltjes. Dit was de belangrijkste conclusie uit de presentatie van onderzoeker Herman Helsen van PPO Fruit op de studiemiddag biologisch kleinfruit. DLV Plant en KICK in Randwijk hadden deze bijeenkomst, die 23 november 2011 werd gehouden, georganiseerd. Ook werd ingegaan op de bestrijding van meeldauw met kaliumbicarbonaat, de bestrijding van valse meeldauw met silicium en het gebruik van een verwarringtechniek tegen de bessenglasvlinder.
Molecular detection of Podosphaera mors-uvae, causal agent of powdery mildew of gooseberry (Ribes uva-crispa)
Pham, K.T.K. ; Vink, P. ; Wenneker, M. - \ 2011
meeldauw - podosphaera mors-uvae - kruisbessen - ribes uva-crispa - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziekten - moleculaire detectie - gewasbescherming - kleinfruit - fruitteelt - mildews - gooseberries - plant pathogenic fungi - plant diseases - molecular detection - plant protection - small fruits - fruit growing
Poster met onderzoeksinformatie.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.