Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 25

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==merkers
Check title to add to marked list
Inzicht en Zichtbaar Weerbaar: meetmethoden nodig voor teelt-zeker weerbaar telen
Wurff, A.W.G. van der; Streminska, M.A. ; Boer, F.A. de; Cuesta Arenas, Y. ; Janse, J. - \ 2015
Wageningen UR
cropping systems - horticulture - plant protection - hydroponics - greenhouse horticulture - conferences - chrysanthemum - soilless culture - substrates - measurement - interactions - markers - plant development - climate - cultivars - tuinbouw - glastuinbouw - teeltsystemen - cultuur zonder grond - substraten - meting - interacties - merkers - plantenontwikkeling - klimaat
Aandacht wordt geschonken aan: voedingswater, micro-leven, rasverschillen, en oud stekmateriaal. Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
Vroege detectie van dracht bij koeien door Proteomics Biomerkers in melk = Early pregnancy detection using proteomics biomarkers in milk
Pas, M.F.W. te; Kruijt, L. ; Wit, A.A.C. de; Hulsegge, B. ; Riel, J.W. van; Heeres-van der Tol, J.J. ; Sulkers, H. ; Woelders, H. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research nr. 747) - 10
melkkoeien - zwangerschap - eiwitexpressieanalyse - merkers - melkproductie - melkveehouderij - rundveehouderij - productiebeperkingen - optimalisatie - voortplantingsefficiëntie - dairy cows - pregnancy - proteomics - markers - milk production - dairy farming - cattle husbandry - production restrictions - optimization - reproductive efficiency
The aim of this study is to develop an accurate, fast, cheap, and reliable test to detect pregnancy before day 35 on the basis of markers in milk. The ultimate goal is to have a method that can be implemented in a practical setting.
Biomerkers voor de selectie van robuuste tomatenonderstammen
Scholten, O.E. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2013
merkers - plantenveredeling - biologische plantenveredeling - onderstammen - tomaten - glasgroenten - selectiemethoden - markers - plant breeding - organic plant breeding - rootstocks - tomatoes - greenhouse vegetables - selection methods
Brochure met onderzoeksinformatie. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een snelle en effectieve methode die veredelaars in staat stelt onderstammen te selecteren die ook bij wisselende teeltcondities een goede groeikracht en opbrengst garanderen. Dergelijke robuuste onderstammen moeten het mogelijk maken om het nutriëntgebruik van zowel de gangbare als biologische tomatenteelt efficiënter te maken.
Nutrition of grazing cattle in the Mid Rift Valley of Ethiopia: use of an improved n-alkane method to estimate nutrient intake
Derseh, M.B. - \ 2013
Wageningen University. Promotor(en): Wouter Hendriks, co-promotor(en): Wilbert Pellikaan; A. Tolera. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461734686 - 160
rundvee - begrazing - weiden - merkers - voedingsstoffenopname (mens en dier) - voedselsamenstelling - voedingswaarde - verteerbaarheid - ruwvoer (roughage) - diervoeding - ethiopië - cattle - grazing - pastures - markers - nutrient intake - food composition - nutritive value - digestibility - roughage - animal nutrition - ethiopia

Nutrient intake is an important factor that determines the performance of production animals. In free ranging animals, direct measurement of nutrient intake is difficult to conduct, and it is frequently estimated indirectly by the aid of markers. The aim of this thesis was to investigate the potential of using cuticular n-alkanes and their carbon isotope enrichments (δ13C) as markers to study the nutritional ecology of grazing animals under tropical conditions. In addition, this improved method was used to determine the seasonal patterns of nutrient intake and diet composition of grazing cattle in the Mid Rift Valley grasslands of Ethiopia. The first focus of the thesis was to quantify the interspecies variability in the n-alkane profile and δ13C values of alkanes among commonly available pasture species in the Mid Rift Valley of Ethiopia. The analysis showed that the variability is sufficiently large to allow n-alkane and their δ13C values to be used as diet composition markers, with a combined use of the two increasing the discriminatory power. Faecal recovery of dosed and natural alkanes in cattle consuming low-quality tropical roughages was investigated in an indoor balance study. The recovery of synthetic alkanes dosed in the form of molasses boluses was considerably higher than adjacent natural odd-chain alkanes, and correction appears necessary when intake is estimated with the double n-alkane method. The next focus of the thesis was to generate information on the nutritive value of pasture species and nutritional status of grazing cattle in the region. Large variability was observed in the nutritive value and methane production potential of pasture species as evaluated in vitro, with scope for selection of genotypes with high nutritive value and low methane production potential for a sustainable pastureland management. The nutritional status of grazing cattle measured using a combination of n-alkanes, their δ13C values and visual observations showed that diet composition and nutrient intake of the animals is highly dependent on rainfall patterns, with a cyclic positive (wet period) and negative (dry period) energy and nutrient balance observed over the grazing seasons. Energy intake was more limiting than crude protein for body weight gain in most of the grazing seasons. While mature and non-producing animals appeared to tolerate nutritional restriction in the dry period and regain lost body condition in the following wet periods, young animals before the age of puberty may need supplementary feeding. Furthermore, concentrate supplementation of finishing animals needs to coincide with the onset of the wet season to take advantage of compensatory growth. In conclusion, the n-alkanes method coupled with isotope enrichment in n-alkanes and visual observations as used in the present study can provide realistic nutritional data for free-ranging cattle which correlates well with changes in body conditions.

Toetsen op agressief snot in bloembollen
Doorn, J. van; Martin, W.S. ; Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. ; Dees, R.H.L. - \ 2011
bloembollen - plantenziekten - erwinia - pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - dna - merkers - verspreiding - onderzoek - ornamental bulbs - plant diseases - markers - dispersal - research
Presentatie over toetsen op agressief snot in bloembollen. Het doel is het snel en gevoelig kunnen toetsen van bolmateriaal, vooral op Dickeya (kwaliteitsverbetering) en het vinden van isolaat_specifieke DNA merkers voor verspreidingsonderzoek (waar komt agressief snot nu vandaan)
Zoeken naar genen voor melkvetsamenstelling : milk genomics-onderzoek vindt twee genen die een grote rol spelen in de genetische verschillen in melkvetsamenstelling
Schennink, A. ; Visker, M.H.P.W. ; Arendonk, J.A.M. van - \ 2009
Veeteelt 26 (2009)7. - ISSN 0168-7565 - p. 10 - 12.
melkveehouderij - melkkoeien - melkvet - samenstelling - melksamenstelling - heritability - dierveredeling - merkers - dairy farming - dairy cows - milk fat - composition - milk composition - animal breeding - markers
Verschillen in de samenstelling van het melkvet zijn voor een groot deel erfelijk bepaald. Twee genen spelen een grote rol in deze verschillen. Merkerinformatie kan in de toekomst gebruikt worden om te selecteren op een verbeterde samenstelling van het melkvet
Hoornloze koeien in aantocht
Windig, J.J. - \ 2009
V-focus 2003 (2009)6. - ISSN 1574-1575 - p. 26 - 27.
melkveehouderij - melkkoeien - zwartbont - hoornloosheid - dierveredeling - merkers - selectief fokken - dairy farming - dairy cows - holstein-friesian - polled condition - animal breeding - markers - selective breeding
Hoornloosheid komt bij enkele koeienrassen voor. Om het in de huidige melkkoe in te fokken, zou een fokprogramma hulp kunnen bieden. De veehouderij vindt gebruik van zo'n programma prima, de gemiddelde burger is daar wat terughoudender in en ook meer verdeeld.
Broeigegevens t.b.v. onderzoek naar merkers rooirijpheid
Dam, M.F.N. van - \ 2008
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 12
merkers - tulpen - forceren van planten - bloembollen - landbouwkundig onderzoek - markers - tulips - forcing - ornamental bulbs - agricultural research
In het rooiseizoen van 2007 werden door 6 bedrijven, monsters gerooid van 2 cultivars op 4 verschillende tijdstippen.Er werd gerooid uit het partijdeel van plantmaat 9 (opgeplant herfst 2006). Deze monsters werden gebruikt voor merkeranalyse (door Genetwister) en voor afbroei (door PPO). Per bedrijf werd in de tweede week van juni bepaald wat de te verwachten rooidatum was. Daarna werd bemonsterd op 4 tijdstippen, namelijk: - 14 dagen voor de verwachte rooidatum: T-14 - 7 dagen voor de verwachte rooidatum: T-7 - Op de verwachte rooidatum: T0 - 7 dagen na de verwachte rooidatum: T+7 De monsters waren steeds 2 x 50 bollen groot. Deze werden op de dag van rooien verzameld op een centraal adres en de volgende morgen opgehaald en naar PPO in Lisse gebracht. Daar werden de bollen geschoond en gesorteerd. Van de maat die het meest voorkwam in het monsterdeel werden 10 bollen genomen. Hiervan werden per bol 5 ponsjes van 6-7 mm doorsnede uit de buitenste rok ingevroren. Deze ponsjes werden door Genetwister gebruikt om merkeranalyses uit te voeren en zo het optimale rooimoment vast te stellen. De overige bollen werden behandeld voor afbroei, waarbij de monsters niet alleen per rooidatum maat maar ook per maat apart werden afgebroeid. Door deze werkwijze kwam het nog wel eens voor, dat er van sommigen rooidatum-bolmaat combinatie weinig of geen bollen waren om af te broeien. Dit had invloed op de beoordeelbaarheid van de monsters. De beoordeling van de broeikwaliteit bestond uit een vergelijking op het gewicht, de lengte en het gewicht per centimeter. Hierbij werd in principe steeds bollen met dezelfde maat met elkaar vergeleken. Per bedrijf- cultivar combinatie werd als eindoordeel bepaald welke rooidatum de beste kwaliteit bloemen gaf. De resultaten zijn overgedragen aan Genetwister. Hier werd het eindoordeel van de afbroei vergeleken met de resultaten van de merkeranalyse.
Genetic diversity and population structure of locally adapted South African chicken lines: Implications for conservation.
Marle-Koster, E. van; Hefer, C.A. ; Nel, L.H. ; Groenen, M.A.M. - \ 2008
South African Journal of Animal Science = Suid-Afrikaanse Tydskrif Vir Veekun 38 (2008)4. - ISSN 0375-1589 - p. 271 - 281.
kippen - inheems vee - rassen (dieren) - differentiatie - genetische variatie - genetische diversiteit - microsatellieten - merkers - bevolkingsstructuur - conservering - zuid-afrika - fowls - native livestock - breeds - differentiation - genetic variation - genetic diversity - microsatellites - markers - population structure - conservation - south africa - domestic-animal diversity - microsatellite markers - linkage map - naked neck - polymorphisms - biodiversity - genome
In this study microsatellite markers were applied to investigate the genetic diversity and population structure of the six local chicken lines kept in the “Fowls for Africa” program, for better clarification of parameters for breed differentiation and genetic conservation of this valuable resource. The lines included the Black Australorp, Potchefstroom Koekoek, New Hampshire, Ovambo, Lebova- Venda and a Naked Neck line. Unbiased estimates for heterozygosity ranged from 50% in the Potchefstroom Koekoek to as high as 65% in the Naked Neck chickens. FIS values varied from as low as 0.16 for the Black Australorp line to as high as 0.35 for the Ovambo chickens. The FST values indicated moderate to high genetic differentiation between the Naked Neck and New Hampshire (0.11); Ovambo and Naked Neck lines (0.12), and Naked Neck and Lebowa- Venda (0.14). A total of 13% of the total genetic variation observed was between the chicken lines and 87% within the lines, supporting moderate genetic differentiation. Population structure was assessed using STRUCTURE where the Black Australorp was genetically best defined. Although six clusters for the different populations could be distinguished, the other lines were not as clearly defined, with individual birds tending to share more than one cluster. Results support a broad classification of these lines and further investigation of unique alleles is recommended for conservation of the lines within the program.
Selecteren op DNA-niveau: genomic selection zorgt voor revolutie in fokkerij
Calus, M.P.L. ; Bastiaansen, J.W.M. ; Meuwissen, T.H.E. ; Veerkamp, R.F. - \ 2008
Veeteelt 25 (2008)18. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 15.
melkveehouderij - dierveredeling - selectief fokken - genomen - dna - merkers - dairy farming - animal breeding - selective breeding - genomes - markers
10 jaar geleden waren het nog futuristische ideeën, nu is genomic selection in de fokkerijwereld het gesprek van de dag. Maar wat houdt het precies in? ASG-onderzoekers schetsen de achtergrond van de nieuwe techniek
Genome-wide scan for short and medium chain milk fatty acids
Stoop, W.M. ; Schennink, A. ; Visker, M.H.P.W. ; Mullaart, E. ; Arendonk, J.A.M. van; Bovenhuis, H. - \ 2008
melkvee - zwartbont - melkvet - vetzuren met een lange keten - loci voor kwantitatief kenmerk - merkers - genotyping - genexpressieanalyse - dairy cattle - holstein-friesian - milk fat - long chain fatty acids - quantitative trait loci - markers - genomics
Aim of this research was to identify Quantitative Trait Loci (QTL) for long chain milk fatty acids. Therefore 1905 Dutch Holstein Friesian heifers were phenotyped. One of the conclusions was that the identification of QTL for long chain fatty acids, and in particular for C18:1trans fatty acids, strongly supports the hypothesis of a genetic component for these fatty acids
Persistentie van KVP-virus in gevaccineerde dieren: een risico? = Persistence of classical swine fever virus in vaccinated animals: a risk?
Loeffen, W.L.A. - \ 2008
Tijdschrift voor Diergeneeskunde 133 (2008)11. - ISSN 0040-7453 - p. 482 - 484.
landbouwbeleid - classical swine fever virus - varkenspest - varkenshouderij - ziektedistributie - verplichte vaccinatie - merkergenen - merkers - klassieke varkenspest - maatregelen - dierziektepreventie - agricultural policy - swine fever - pig farming - disease distribution - mandatory vaccination - marker genes - markers - classical swine fever - measures - animal disease prevention
Het is dit jaar geleden dat in Nederland het geval van klassieke varkenspest werd gedetecteerd. Het was het laatste geval in een epidemie die ruim een jaar had geduurd. Op dat moment waren we 429 besmette bedrijven verder, waren 12 miljoen varkens vernietigd en was de schade opgelopen tot meer dan 2 miljard euro. Om nog maar te zwijgen over de emotionele en psychotische schade bij vele betrokkenen. Sindsdien zit de angst voor een nieuwe uitbraak er goed in en zijn er veel maatregelen genomen om een herhaling te voorkomen. Een van die maatregelen is het aanpassen van het beleidsdraaiboek en het daarin opnemen van de optie om tijdens een volgende uitbraak eventueel te gaan vaccineren met een markergen. Het CV1 heeft veel onderzoek gedaan naar effectiviteit en veiligheid van een vaccinatiestrategie met markervaccins. Onder andere werd onderzocht wat de kans is dat gevaccineerde dieren na infectie een chronische infectie ontwikkelen en vervolgens langdurig infectieus zijn
Protocolontwikkeling voor de productie van merker-vrije transgene lelies /
Krens, F.A. - \ 2007
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 441) - 22
siergewassen - lelies - bloembollen - merkers - transgene planten - protocollen - ornamental crops - lilies - ornamental bulbs - markers - transgenic plants - protocols
Een nieuwe manier om lelies te transformeren wordt ontwikkeld in dit project. Uit eerdere projecten weten we dat het mogelijk is resistentie tegen virussen in lelies te brengen. Maar de gevonden methode is niet efficiënt en de vorm waarin de genen in de plant werden gebracht mag in de praktijk niet meer gebruikt worden. In dit project wordt een methode ontwikkeld om efficiënt met behulp van bacteriën genen in lelies te brengen en er wordt een genvorm ontwikkeld die wel in de praktijk gebruikt zou kunnen worden. Het project levert alleen een methode op, er worden geen transgene planten gemaakt. Veredelaars en onderzoekers zullen de methode kunnen gebruiken bij hun werk.
Diversiteit en evolutie van resistentiegenen in knoldragende Solanum-soorten
Wang, M. - \ 2007
Gewasbescherming 38 (2007)5. - ISSN 0166-6495 - p. 276 - 277.
genetische diversiteit - evolutie - aardappelen - solanum - soorten - rassen (planten) - phytophthora infestans - plantenziekteverwekkende schimmels - merkers - gewasbescherming - genetic diversity - evolution - potatoes - species - varieties - plant pathogenic fungi - markers - plant protection
Dit proefschrift beschrijft het gebruik van 'nucleotide binding site (NBS) profiling'om de systematiek van het geslacht Solanum te bestuderen en om merkers voor resistentiegenen te identificeren, die door veredelingsbedrijven kunnen worden toegepast. Ook worden in detail de diversiteit en evolutie van twee al bekende Phytophthora-resistentiegenen (Rpi-blb1 en Rpi-blb2) bestudeerd in een groot aantal Solanum-soorten
The Genetics of Pork Quality
Wijk, H.J. van - \ 2006
Wageningen University. Promotor(en): Martien Groenen, co-promotor(en): Henk Bovenhuis. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9085045045 - 176
varkens - varkensvlees - vleeskwaliteit - karkassamenstelling - genetica - genetische parameters - loci voor kwantitatief kenmerk - genoomanalyse - genkartering - merkers - pigs - pigmeat - meat quality - carcass composition - genetics - genetic parameters - quantitative trait loci - genome analysis - gene mapping - markers
Service contract for markers for nitrofurazone and on semicarbazide analysis
Mulder, P.P.J. ; Berendsen, B.J.A. ; Zuidema, T. ; Rhijn, J.A. van - \ 2006
Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 2006.005) - 48
vervalsing - nitrofuranen - merkers - metabolieten - adulteration - nitrofurans - markers - metabolites
Literature review of available techniques to characterize marine and estuarine food webs; with emphasis for application in the model OMEGA
Lange, H.J. de; Brink, N.W. van den - \ 2006
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1372) - 55
voedselwebben - ecologie - marien milieu - estuaria - karakterisering - modellen - merkers - food webs - ecology - marine environment - estuaries - characterization - models - markers
Food webs can be characterized by use of markers. These are increasingly used in food web studies since they are the only tool that can be used to infer relations through multiple trophic levels. Such a marker is a characteristic of an organism that can be objectively measured and evaluated as an indicator of normal biologic processes. These include fatty acids, stable isotopes, and molecular markers such as immunological markers and DNA markers. This report presents the results of a literature survey on these marker techniques, their use in describing marine and estuarine food webs, and an evaluation of their usefulness for the model OMEGA. Stable isotope analysis is advised as the best method to characterize food webs by means of trophic position and carbon source. Fatty acids can be used to differentiate within trophic groups, especially within the group of primary producers.
Passage of 13C-labelled feed components through the digestive tract of dairy cows
Pellikaan, W.F. - \ 2004
Wageningen University. Promotor(en): Seerp Tamminga, co-promotor(en): Jan Dijkstra; H. Boer. - [S.I.] : S.n. - ISBN 9085040752 - 188
melkkoeien - melkvee - voer - spijsverteringskanaal - isotopenlabelling - merkers - grassen - graskuilvoer - voederwaardering - voedingsfysiologie - dairy cows - dairy cattle - feeds - digestive tract - isotope labeling - markers - grasses - grass silage - feed evaluation - nutrition physiology
Elektronisch oormerk basis voor toekomstig I&R
Ipema, A.H. ; Hogewerf, P.H. ; Smits, A.C. ; Walle, K. van der - \ 2003
Veehouderij Techniek 6 (2003)2. - ISSN 1387-3105 - p. 30 - 33.
identificatie - registratie - merkers - microprocessors - oormerken - gebruikswaarde - onderzoek - landbouwministeries - identification - registration - markers - ear tags - use value - research - ministries of agriculture
Nieuwe generatie oormerkers biedt oplossing om bij ziekte-uitbraken dieren en bedrijfscontacten op te sporen
Chlorophyll in tomato seeds: marker for seed performance?
Suhartanto, M.R. - \ 2002
Wageningen University. Promotor(en): L.H.W. van der Plas; Henk Hilhorst; H. Jalink. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058086679 - 149
solanum lycopersicum - tomaten - zaadontwikkeling - zaadnarijping - zaadkwaliteit - chlorofyl - merkers - fluorescentie - zaden - tomatoes - seeds - seed development - seed maturation - seed quality - chlorophyll - markers - fluorescence
<p>Using Xe-PAM, laser induced fluorometry and high performance liquid chromatography we found that chlorophyll was present in young tomato (cv. Moneymaker) seeds and was degraded during maturation. Fluorescence microscopy and imaging showed that the majority of chlorophyll is located in the seed coat but low levels of chlorophyll were also detected in the embryo, mainly in the radicle tip. Seed chlorophyll fluorescence appeared to be a sensitive indicator of physiological maturity of tomato seeds. The chlorophyll in young tomato seeds is physiologically active and functional. Quantum yield, Rubisco activity and photosynthetic oxygen evolution were observable <u>in vitro</u> until 40 days after flowering. The role of hormones (abscisic acid and gibberellins) and phytochrome was discussed in relation to the occurrence of chlorophyll in tomato seeds. Seeds with low chlorophyll content during early growth may have low quality but the presence of chlorophyll during maturation is highly undesirable since it is associated with lower quality, particularly seed longevity.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.