Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 13 / 13

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==natuurlijke vezels
Check title to add to marked list
Biocomposieten 2012 : natuurlijke vezels en bioharsen in technische toepassingen
Oever, M.J.A. van den; Molenveld, K. ; Bos, H.L. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - ISBN 9789081911702 - 45
composieten - materialen uit biologische grondstoffen - harsen - vezels - biobased economy - natuurlijke vezels - composite materials - biobased materials - resins - fibres - natural fibres
Deze publicatie geeft een overzicht van de mogelijkheden van biocomposieten. Het rapport besteedt aandacht aan zowel bioharsen als aan biologische (natuurlijke) vezels. Met het begrip ‘bio’ wordt bedoeld dat een aanzienlijk deel van het materiaal gebaseerd is op een biobased grondstof. Het aandeel ‘bio’ kan komen van de vezel of de hars of van beide. Dit boekje behandelt al die verschillende combinaties.
Natuurlijke vezelversterkte composieten
Oever, M.J.A. van den - \ 2010
natuurlijke vezels - polymeren - stijven - sterkte - biobased economy - composieten - natural fibres - polymers - sizing - strength - composite materials
De specifieke eigenschappen van natuurlijke vezels maakt ze geschikt voor toepassing in vezelversterkte polymeren (composieten) met een hoge sterkte-stijfheid en een lage dichtheid. Momenteel bestaan er op commerciële schaal vier combinaties van verwerkingsmethoden en toepassingen van natuurlijke vezelcomposieten.
Research news : EU-project 'Sustainpack'
Snijder, M.H.B. ; Sinke, R.J. - \ 2010
verpakkingsmaterialen - europese unie - karton - natuurlijke vezels - biobased economy - bioplastics - biopolymeren - publiek-private samenwerking - Nederland - packaging materials - european union - paperboard - natural fibres - biopolymers - public-private cooperation - Netherlands
Poster met informatie over het EU-project 'Sustainpack', waarin onderzoek gedaan wordt naar het gebruik van natuurlijke vezels voor de productie van verpakkingsmateriaal.
Research news : plastics reinforced by agrofibres
Snijder, M.H.B. - \ 2010
natuurlijke vezels - kunststoffen - productiekosten - octrooien - technieken - biobased economy - natural fibres - plastics - production costs - patents - techniques
Poster met informatie over de toepassing van natuurlijke vezels voor de versteviging van plastics.
Plastics reinforced by agrofibres : fact sheet
Snijder, M.H.B. - \ 2010
natuurlijke vezels - kunststoffen - eigenschappen - biobased economy - natural fibres - plastics - properties
Poster met korte informatie over plastics die versterkt zijn met agrovezels.
Spuitgietbare natuurlijke vezel-plastic composieten
Oever, M.J.A. van den; Harmsen, P.F.H. - \ 2009
natuurlijke vezels - biobased economy - bioplastics - composieten - biopolymeren - natural fibres - composite materials - biopolymers
Info sheet over spuitgietbare composieten. Plastics kunnen sterker en stijver gemaakt worden door er natuurlijke vezels in te mengen. Deze samengestelde materialen worden composieten genoemd. Er bestaan verschillende combinaties van verwerkingsmethodes en toepassingen van composieten. Spuitgieten is een methode waarmee efficiënt grote series producten met een complexe vorm gemaakt kunnen worden.
Research news : new enzyme technologies for fibre modification
Valk, H.C.P.M. van der - \ 2008
enzymen - natuurlijke vezels - verwerking - wetenschappelijk onderzoek - biobased economy - enzymes - natural fibres - processing - scientific research
Poster met informatie over het onderzoek dat de Agrotechnology & Food Sciences Group (AFSG) van Wageningen UR uitvoert naar de modificatie van plantenvezels. AFSG richt zich op de ontwikkeling van nieuwe markten en nieuwe toepassingen van (hernieuwbare) biologische grondstoffen, gecombineerd met fundamenteel en en toegepast onderzoek.
Annual fibre crop systems : EU ENFA project (SSPE-CT-2005-006581)
Lips, S.J.J. ; Dam, J.E.G. van; Elbersen, H.W. - \ 2008
Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group
fibre plants - agro-industrial chains - natural fibres - flax - hemp - kenaf - european union - biobased materials - biobased economy - environmental impact - vezelgewassen - agro-industriële ketens - natuurlijke vezels - vlas - hennep - europese unie - materialen uit biologische grondstoffen - milieueffect
This report is the final report of WP26 on the annual fibre crops systems as studied in the EU ENFA project (SSPE-CT-2005-006581). The ENFA project aims to develop a dynamic agricultural and forest sector model for the integrated economic and environmental assessment of non-food alternatives in European agriculture and forestry. This report includes a description of fibre crop production chains of long and short fibres, as well as a market description of fibre crop products, with emphasis on flax, hemp and kenaf. Also environmental aspects of these chains and the regulations concerning fibre crops are addressed.
Product development from renewable resources : agro-food chain entering construction market
Dam, J.E.G. van - \ 2005
Sustainable Building 1 (2005)1. - ISSN 1568-2919 - p. 22 - 25.
bouwmaterialen - natuurlijke vezels - productontwikkeling - vervangbare hulpbronnen - duurzaamheid (sustainability) - vezelgewassen - biobased economy - building materials - natural fibres - product development - renewable resources - sustainability - fibre plants
For a long time, building with materials of organic origin apart from wood, was not seen as suitable for mainstream construction. However, recent developments in research and technology have provided scientific insight into performance and led to the development of professional products for the construction industry. Production facilities are being built and new products introduced onto the market. However, there are many more options available which should be investigated, as discussed by Jan van Dam.
The environmental impact of fibre crops in industrial applications
Dam, J.E.G. van; Bos, H.L. - \ 2004
Rome : FAO - 33
vezelgewassen - natuurlijke vezels - industriële toepassingen - milieueffectrapportage - gezondheidsgevaren - vervangbare hulpbronnen - duurzaamheid (sustainability) - vlas - literatuuroverzichten - levenscyclusanalyse - composieten - biobased economy - fibre plants - natural fibres - industrial applications - environmental impact reporting - health hazards - renewable resources - sustainability - flax - literature reviews - life cycle assessment - composite materials
A short literature survey is presented on health and environmental issues in relation to the production and use of fibre crops. Next a short introduction to Life Cycle Analysis (LCA) is given and the various commonly applied methods for quantifying ecological impacts are discussed in short. The available literature on LCA of fibre crops is reviewed and placed in the perspective of the role of renewable resources in sustainable developments and (emerging) market applications for fibre crops. The potential sources of environmental gain during service and end-of-life of cellulosic fibre filled materials compared with other materials is addressed. As an example an analysis of the environmental impact of the production of theoretically optimal flax versus glass reinforced construction beams is presented in an annex.
Toepassing natuurlijke geotextielen in beekdalen onderzocht
Gosselink, R. ; Dam, J. van; Klompenburg, J. van - \ 2000
Het Waterschap 18 (2000)19. - ISSN 1380-4251 - p. 928 - 931.
geotextiel - natuurlijke vezels - plantenvezels - jute - vlas - kokos - biodegradatie - oeverbescherming van rivieren - erosiebestrijding - bodembescherming - acetylering - verduurzaamde producten - duurzaamheid (durability) - duurzaamheid testen - testen - tests - levensduur - technische levensduur - oevers - natuur - natuurtechniek - twente - biobased economy - geotextiles - natural fibres - plant fibres - flax - copra - biodegradation - riverbank protection - erosion control - soil conservation - acetylation - cured products - durability - endurance testing - testing - lifespan - service life - shores - nature - ecological engineering
Biologisch afbreekbare (natuurlijke) geotextielen gemaakt uit plantaardige vezelgrondstoffen zijn interessant voor het tegengaan van erosie bij de inrichting van natuurvriendelijke oevers en bieden voordelen boven synthetische geotextielen (vegetatieontwikkeling, verwijderingskosten, milieu). Het waterschap Regge en Dinkel onderzocht in een praktijktest een aantal door het ATO ontwikkelde nieuwe geotextielmaterialen (uit vlas, jute en kokos) met een langere functionele levensduur op hun geschiktheid voor ecologische oeverbescherming in een beekdal bij Ootmarsum
Vlasrootproeven met en zonder ontlogen en spoelen
Wijnacker, R.P. - \ 1973
Wageningen : [s.n.] (Mededelingen / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwprodukten no. 420) - 5
vlas - linnen - Linum usitatissimum - natuurlijke vezels - plantaardige producten - productie - textielvezels - textielindustrie - behandeling - flax - linen - natural fibres - plant products - production - textile fibres - textile industry - treatment
Kleven van vlas
Sparenberg, H. - \ 1969
Wageningen : [s.n.] (Mededelingen / Instituut voor bewaring en verwerking van landbouwproducten no. 332) - 12
teelt - cultuurmethoden - vlas - linnen - Linum usitatissimum - natuurlijke vezels - productie - textielvezels - textielindustrie - cultivation - cultural methods - flax - linen - natural fibres - production - textile fibres - textile industry
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.