Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 37

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==nutrient film techniques
Check title to add to marked list
XXVIII International Horticultural Congress on Science and Horticulture for People (IHC2010): International Symposium on Greenhouse 2010 and Soilless Cultivation
Castilla, N. ; Kooten, O. van; Sase, S. ; Meneses, J.F. ; Schnitzler, W.H. ; Os, E. van - \ 2012
Leuven Belgium : ISHS (Acta horticulturae 927) - ISBN 9789066057241 - 1024
glastuinbouw - cultuur zonder grond - kassen - kastechniek - voedingsfilmsysteem - hydrocultuur - greenhouse horticulture - soilless culture - greenhouses - greenhouse technology - nutrient film techniques - hydroponics
Soilless culture symposium (special interest for the presentations of Chris Blok and Wim Voogt)
Nichols, M. ; Blok, C. ; Voogt, W. - \ 2012
Practical Hydroponics & Greenhouses 2012 (2012)122. - ISSN 1321-8727 - p. 16 - 21.
cultuur zonder grond - groeimedia - compostering - glastuinbouw - voedingsfilmsysteem - spanje - soilless culture - growing media - composting - greenhouse horticulture - nutrient film techniques - spain
The International Symposium on Growing Media and Soilless Cultivation brought together stakeholders from around the world to address the scientific and technological advances in growing media, analytical methods and composting for horticultural uses, focusing on the sustainability of the involved processes, resources, products and management practices.
Mesofiele hitteresistente bodemschimmels
Bollen, G.J. ; Pol-Luiten, B. van der; Volker, D. - \ 2000
Gewasbescherming 31 (2000)3. - ISSN 0166-6495 - p. 82 - 83.
bodemschimmels - gewasbescherming - microbiologie - plantenziekteverwekkende schimmels - verticillium dahliae - indicatorplanten - plantenplagen - plantenziekten - epidemiologie - distributie - potplanten - hydrocultuur - voedingsfilmsysteem - pythium - biologische bestrijding - resistentie tegen pesticiden - conferenties - bodemmicrobiologie - soil fungi - plant protection - microbiology - plant pathogenic fungi - indicator plants - plant pests - plant diseases - epidemiology - distribution - pot plants - hydroponics - nutrient film techniques - biological control - pesticide resistance - conferences - soil microbiology
Samenvattingen van lezingen over: een biotoets voor Verticillium dahliae; verspreiding van Phytophthora in eb-vloed systemen bij potplanten; effect van 2,4 diacetylphloroglucinol op de levenscyclus van Pythium; mesofiele hitteresistente bodemschimmels; detectie van agressiviteit in pathosystemen van Rhizoctonia solani
Nitraatgehalte en kropgewicht van sla afhankelijk van voeding en enkele andere factoren : teelt op voedingsfilm
Kreij, C. de; Post, W.H.K. ; Klein - Buitendijk, H. - \ 1997
Naaldwijk : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Naaldwijk (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 94) - 64
lactuca sativa - slasoorten - hydrocultuur - voedingsfilmsysteem - voedingsstoffen - kunstmeststoffen - mest - nitraten - voedingswaarde - voedsel - voedingsmiddelen - voedselsamenstelling - kwaliteit - eigenschappen - groei - gewassen - rassen (planten) - cultivars - rassen (taxonomisch) - rapporten - lettuces - hydroponics - nutrient film techniques - nutrients - fertilizers - manures - nitrates - nutritive value - food - foods - food composition - quality - properties - growth - crops - varieties - races - reports
Gedurende de winters 1991 - 1995 werden 20 proeven met sla gedaan. Doel van de proeven was het zoeken naar de optimale samenstelling van de voedingsoplossing voor sla geteeld in voedingsfilm (Nutrient Film Technique), met een laag N03- gehalte in het gewas een hoog kropgewicht en geen rand.
Bestrijding van Phytophthora cryptogea en natrotbacterien tijdens de trek van witlof op water
Jansen, A.C.M. ; Kruistum, G. van - \ 1994
In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de Regionale Onderzoekcentra en het PAGV. Vollegrondsgroenteteelt Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70b-81B) - p. 6 - 14.
cichorei - cichorium intybus - erwinia - hydrocultuur - voedingsfilmsysteem - phytophthora - plantenziekten - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenziekteverwekkende schimmels - chicory - hydroponics - nutrient film techniques - plant diseases - plant pathogenic bacteria - plant pathogenic fungi
Growth and nutrient uptake by lettuce grown on NFT
Heinen, M. - \ 1994
Haren : DLO Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (Rapport / AB-DLO 1) - 74
kunstmeststoffen - hydrocultuur - lactuca sativa - slasoorten - mest - voedingsfilmsysteem - voedingsstoffen - fertilizers - hydroponics - lettuces - manures - nutrient film techniques - nutrients
The dynamic behaviour of salinity changes in a closed NFT growing.
Gieling, Th.H. ; Bontsema, J. ; Lukasse, L.J.S. - \ 1994
Acta Horticulturae 361 (1994). - ISSN 0567-7572 - p. 218 - 225.
hydrocultuur - verbetering - voedingsfilmsysteem - verzilting - natrium - bodem - glastuinbouw - hydroponics - improvement - nutrient film techniques - salinization - sodium - soil - greenhouse horticulture
In the Netherlands a law will enforce the use of closed growing systems in greenhouses. A project is initiated at IMAG-DLO to introduce ion-selective measurement and controlled injection of singular liquid nutrients in closed growing systems. As part of this project step and impulse response tests are carried out to study the dynamic behaviour of salinity changes in an NFT growing channel. The paper describes a time delay algorithm for the trickle irrigation system and an aggregated dead zone model for the growing channels in closed NFT growing systems. It suggests a Smith Predictor as a controller for a nutrient dispenser system. Ion-selective measurement on a practical scale will only be available for a few nutrient ions. Controlled injection of singular liquid fertilizers will need information on plant uptake of ions which cannot be measured in relation to ions which can be measured
Effecten van zuurstofgebrek en NaCl overmaat in substraatloze teeltsystemen bij chrysant
Baas, R. ; Weel, P. van; Berg, D. v.d. - \ 1991
Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij nr. 123) - 20
snijbloemen - hydrocultuur - verbetering - voedingsfilmsysteem - zuurstof - verzilting - natrium - bodem - water - chrysanthemum - cut flowers - hydroponics - improvement - nutrient film techniques - oxygen - salinization - sodium - soil
Het forceerregime tijdens de trek van witlof op water = Forcing temperatures during hydroponic of witloof chicory
Kruistum, G. van - \ 1990
In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 126 - 135.
cichorei - cichorium intybus - forceren van planten - warmte - hydrocultuur - voedingsfilmsysteem - temperatuur - chicory - forcing - heat - hydroponics - nutrient film techniques - temperature
The use of ion - selective electrodes in NFT systems
Heinen, M. - \ 1990
Haren (Gr.) : IB (Nota / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 222) - 29
teelt - cultuurmethoden - elektrodes - hydrocultuur - vloeibare kunstmeststoffen - voedingsfilmsysteem - cultivation - cultural methods - electrodes - hydroponics - liquid fertilizers - nutrient film techniques
Regeling van het nutrientenaanbod aan planten in kunstmatige substraten
Heinen, M. ; Jager, A. de; Niers, H. - \ 1990
Haren (Gr.) : IB (Nota / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 221)
hydrocultuur - lactuca sativa - slasoorten - vloeibare kunstmeststoffen - voedingsfilmsysteem - hydroponics - lettuces - liquid fertilizers - nutrient film techniques
Onderzoek Klaver infiltratiemat wit 2000
Anonymous, - \ 1989
Wageningen : IMAG (Bulletin / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 1101) - 4
cultuurmethoden - bosbouw - hydrocultuur - voedingsfilmsysteem - sierplanten - prestatieniveau - plantmateriaal - kwaliteit - cultural methods - forestry - hydroponics - nutrient film techniques - ornamental plants - performance - planting stock - quality
Onderzoek Klaver infiltratiemat bont 320
Anonymous, - \ 1989
Wageningen : IMAG (Bulletin / Instituut voor Mechansiatie, Arbeid en Gebouwen no. 1102) - 4
cultuurmethoden - bosbouw - hydrocultuur - voedingsfilmsysteem - sierplanten - prestatieniveau - plantmateriaal - kwaliteit - cultural methods - forestry - hydroponics - nutrient film techniques - ornamental plants - performance - planting stock - quality
Onderzoek Nowodi infiltratiemat bont TG 400
Anonymous, - \ 1989
Wageningen : IMAG (Bulletin / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 1103) - 4
cultuurmethoden - bosbouw - hydrocultuur - voedingsfilmsysteem - sierplanten - prestatieniveau - plantmateriaal - kwaliteit - cultural methods - forestry - hydroponics - nutrient film techniques - ornamental plants - performance - planting stock - quality
Effects of aluminium and mineral nutrition on growth and chemical composition of hydroponically grown seedlings of five different forest tree species.
Keltjens, W.G. ; Loenen, E. van - \ 1989
Plant and Soil 119 (1989). - ISSN 0032-079X - p. 39 - 50.
aluminium - bosbouw - hydrocultuur - voedingsfilmsysteem - voedingsstoffen - plantenvoeding - zaadkieming - groei van zaailingen - forestry - hydroponics - nutrient film techniques - nutrients - plant nutrition - seed germination - seedling growth
Voedingsoplossingen voor de teelt van rozen in kunstmatige substraten, 2e dr.
Kreij, C. de; Sonneveld - van Buchem, H. - \ 1988
Naaldwijk : PTOG (Voedingsoplossingen glastuinbouw 5) - 40
hydrocultuur - vloeibare kunstmeststoffen - voedingsfilmsysteem - sierplanten - rosa - hydroponics - liquid fertilizers - nutrient film techniques - ornamental plants
Vergelijking van drie substraten en twee cultivars bij Anthurium andreanum
Straver, N. - \ 1988
Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij (Rapport / Proefstation voor de Bloemisterij no. 67) - 15
hydrocultuur - vloeibare kunstmeststoffen - voedingsfilmsysteem - sierplanten - anthurium - hydroponics - liquid fertilizers - nutrient film techniques - ornamental plants
Nutrientenbehoefte van tomaat in verschillende groeistadia : literatuurstudie
Goor, B.J. van - \ 1988
Haren (Gr.) : I.B. (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 12-87) - 20
gewassen, groeifasen - groeistadia - hydrocultuur - solanum lycopersicum - voedingsfilmsysteem - voedingsstoffen - plantenvoeding - tomaten - crop growth stage - growth stages - hydroponics - nutrient film techniques - nutrients - plant nutrition - tomatoes
Nutrientenbehoefte van paprika in verschillende groeistadia : literatuurstudie
Goor, B.J. van - \ 1988
Haren (Gr.) : I.B. (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 14-87) - 20
capsicum annuum - gewassen, groeifasen - groeistadia - hydrocultuur - voedingsfilmsysteem - voedingsstoffen - plantenvoeding - paprika - crop growth stage - growth stages - hydroponics - nutrient film techniques - nutrients - plant nutrition - sweet peppers
Nutrientenbehoefte van sla in verschillende groeistadia : literatuurstudie
Goor, B.J. van - \ 1987
Haren (Gr.) : IB (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 10-87)
gewassen, groeifasen - groeistadia - hydrocultuur - lactuca sativa - slasoorten - voedingsfilmsysteem - voedingsstoffen - plantenvoeding - crop growth stage - growth stages - hydroponics - lettuces - nutrient film techniques - nutrients - plant nutrition
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.