Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 3 / 3

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==ongelijkjarige opstanden
Check title to add to marked list
Groei van ongelijkjarige mengingen van grove den en berk op arme zandgronden; resultaten van metingen in 22 opstanden op de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug
Wijdeven, S.M.J. ; Oosterbaan, A. ; Berg, C. v.d.; Jole, M. van - \ 2000
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 14) - 33
pinus sylvestris - betula - bosecologie - gemengde bossen - verjonging - nederland - gemengde opstanden - ongelijkjarige opstanden - veluwe - overijssel - salland - forest ecology - mixed forests - regeneration - netherlands - mixed stands - uneven-aged stands
Het voorkomen en de groei van berk in ongelijkjarige mengingen van grove den en berk is bepaald op basis van opstandgemiddelden. Er is geen duidelijk verband tussen het voorkomen en de groei van berk en de schermdichtheid van grove den. Actuele groeigegevens zijn noodzakelijk voor een nadere detaillering. Berk kan onder een breed scala van condities voorkomen; sturen van berk is dan ook moeilijk. De onderzochte mengingen vertonen een hogere productiviteit dan monoculturen. Door de vele mogelijke interacties in gemengde bossen is het gebruik van modellen in het onderzoek noodzakelijk. Gerichte studies naar de actuele groei in relatie tot omgevingsfactoren zijn hiervoor onontbeerlijk.
Omvorming naar een meer natuurlijk bos in het Spanderswoud : evaluatie van tien jaar omvormingsbeheer en start van monitoring van de bosontwikkeling
Siebel, H.N. - \ 1992
Wageningen : Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (RIN-rapport 92/8) - 118 p.
bosbouw - houtteelt conversie - bosbedrijfsvoering - conservering - bossen - natuurreservaten - natuurbescherming - nederland - ongelijkjarige opstanden - noord-holland - het gooi - forestry - silvicultural conversion - forest management - conservation - forests - nature reserves - nature conservation - netherlands - uneven-aged stands
Van kaalkap naar selectieve kap. Een nieuwe strategie voor het beheer van bos in Nederland?
Klein, J.P.G. de - \ 1991
Nederlands Bosbouwtijdschrift 63 (1991). - ISSN 0028-2057 - p. 126 - 132.
kaalslag - bosbedrijfsvoering - bosbouw - Nederland - selectiesysteem - selectiekap - shelterwoodsysteem - houtteelt conversie - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - duurzaamheid (sustainability) - theorie - opbrengsten - gelijkjarige opstanden - ongelijkjarige opstanden - clear felling - forest management - forestry - Netherlands - selection system - selective felling - shelterwood system - silvicultural conversion - stand development - stand structure - sustainability - theory - yields - even-aged stands - uneven-aged stands
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.