Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 113

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==orchards
Check title to add to marked list
De voordelen van integreren : Jelmer Zandbergen onderzocht voor zijn MSc studie het houden van kippen in een boomgaard
Zandbergen, Jelmer - \ 2017
Ekoland (2017)3. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
fruitteelt - kippen - boomgaarden - biologische landbouw - pluimveehouderij - uitloop - diergedrag - fruit growing - fowls - orchards - organic farming - poultry farming - outdoor run - animal behaviour
Als onderdeel van een MSc studie Organic Agriculture aan de WUR heeft Jelmer Zandbergen een onderzoeksproject uitgevoerd op de Fruittuin van West. De Fruittuin van West is een bedrijf van 6 hectare in Amsterdam Nieuw-West, in 2014 opgezet door Wil Sturkenboom. Er worden meer dan 20 soorten fruit geteeld en er lopen kippen in de boomgaard.
Walnotenboomgaard als pensioenvoorziening : bomen verdienen een plek in de landbouw, ter inspiratie een permacultuurontwerp
Zandbergen, Jelmer - \ 2017
Ekoland (2017)3. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 15.
walnoten - boomgaarden - juglon - agroforestry - bomen voor meerdere doeleinden - ecosysteemdiensten - walnuts - orchards - juglone - multipurpose trees - ecosystem services
Na de tweede wereldoorlog werden akkers en weilanden groter. Veel bomen werden gerooid en 200.000 km aan hagen verdween. Met de bijbehorende ecosysteemdiensten, zoals koolstofbinding en een microklimaat waar gewassen en dieren van profiteren. Nu is er weer meer aandacht voor het terugbrengen van bomen en hagen in de landbouw, zeker als ze naast de ecosysteemdiensten ook voedsel en hout produceren
Driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen
Zande, J.C. van de; Wenneker, M. - \ 2015
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosystems (Rapport / Plant Research International 609) - 67 p.
fruitteelt - pesticiden - boomgaarden - boomgaardspuiten - spuiten - toxiciteit - drift - veldproeven - gemeenten - fruit growing - pesticides - orchards - orchard sprayers - spraying - toxicity - field tests - municipalities
Spray drift can be limited through the use of drift- reducing nozzles and spray techniques; and is obligatory when applying Plant Protection Products (PPP) alongside waterways in the Netherlands. The spray drift reducing measures implemented to protect the surface water also protect spray drift exposure of bystanders and residents in the neighbourhood of sprayed orchards.Spray drift is estimated at different distances from a sprayed orchard based on earlier performed spray drift field experiments. A differentiation is made to measured spray drift deposition at ground level and estimated airborne spray drift up to 50 m distance from the treated field. Airborne spray drift curves are based on measured airborne spray drift at 7,5 m distance from the last tree row. Airborne spray drift is further divided in exposure in the 0-3 m high air layer and the 3-6 m high air layer. Both for the dormant (before May 1st) and the full leaf situation (after May 1st) analyses have been performed based on spray drift data related to dermal and inhalation exposure of bystanders and residents of some often used plant protection products in the Netherlands. It is shown that spray drift reducing technology (DRT) is important in reducing the exposure risk of bystanders and residents too. Also the effects of filter crops, like wind breaks, hedgerows etc., grown on the edge of the field on exposure of bystanders and residents is shown.
Towards an Integrated Use of Biological Control by Cladosporium cladosporioides H39 in Apple Scab (Venturia inaequalis) Management
Köhl, J. ; Scheer, C. ; Holb, I.J. ; Masny, S. ; Molhoek, W.M.L. - \ 2015
Plant Disease 99 (2015)4. - ISSN 0191-2917 - p. 535 - 543.
potential biocontrol agents - leaf-litter - ascospore production - chaetomium-globosum - pathogen - resistance - antagonism - orchards - fungicides - infection
Apple scab, caused by Venturia inaequalis, is the most important disease in apple production, reducing yield and quality of fruit. Control of apple scab in commercial orchards currently depends on multiple applications of fungicides. The potential of the antagonistic isolate Cladosporium cladosporioides H39, originating from a sporulating colony of V. inaequalis, to control apple scab development was tested in eight trials during 2 years in orchards in Eperjeske (Hungary), Dabrowice (Poland), and Bavendorf (Germany) planted with different cultivars. Treatments were conducted as calendar sprays or after infection periods. Additional trials in an orchard in Randwijk (The Netherlands) focused on the effect of timing of antagonist application before or after infection periods. The overall results of the field trials consistently showed—for the first time—that stand-alone applications of the antagonist C. cladosporioides H39 can reduce apple scab in leaves and fruit. This was demonstrated in an organic growing system as well as in conventional orchards by spray schedules applied during the primary or the summer season. In both systems, the same control levels could be reached as with common fungicide schedules. Efficacies reached 42 to 98% on leaf scab incidence and 41 to 94% on fruit scab. The antagonist was also effective if applied one or even several days (equivalent to approximately 300 to 2,000 degree h) after infection events in several field trials and a trial conducted in Randwijk with single-spray applications at different intervals before or after infection events. Better understanding of the biology of the antagonist will help to further exploit its use in apple scab control
Nieuw: de zelfrijdende boomgaardspuit : ‘we lopen tien jaar voor op de rest van de wereld’ (interview met Marcel Wenneker)
Branderhorst, A. ; Wenneker, M. - \ 2014
WageningenWorld 2014 (2014)1. - ISSN 2210-7908 - p. 22 - 23.
zelfrijdende machines - spuitapparaten - fruitteelt - boomgaarden - trekkers - aanbouwwerktuigen - globale plaatsbepalingssystemen - automatische besturing - technische vooruitgang - self propelled machines - sprayers - fruit growing - orchards - tractors - mounted implements - global positioning systems - automatic steering - technical progress
Wageningse onderzoekers zijn er samen met het bedrijfsleven in geslaagd een zelfrijdende tractor met automatische spuitmachine te ontwikkelen voor boomgaarden. Dat geeft een fikse besparing op arbeidskosten én op gewasbestrijdingsmiddelen – die dan ook niet in het milieu terechtkomen.
Analyse van een Spotspray van een PWM-dop
Groot, T.T. ; Nieuwenhuizen, A.T. ; Zande, J.C. van de - \ 2012
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde - 33
precisielandbouw - spuitapparatuur - druppelgrootte - spuitdoppen - gesimuleerde drift van de spuitvloeistof - sensors - fruitgewassen - boomgaarden - spuitbomen - gewasbescherming - precision agriculture - spraying equipment - droplet size - fan nozzles - simulated spray drift - fruit crops - orchards - spray booms - plant protection
Sensor gestuurde spuitsystemen waarmee doormiddel van een sensor een kwantitatieve aantasting of hoeveelheid onkruid in het veld gemeten kan worden vragen om spuitsystemen met een variabele dosering. Eén methode om dat te realiseren is met een Pulse Width Modulation (PWM) techniek het debiet te variëren. Dit systeem bestaat uit een klep die met een hoge frequentie open en dicht wordt gezet. Het spuitbeeld varieert daarmee binnen de PWM-cyclustijd. Met deze debietinstellingen kunnen spotsprays worden uitgevoerd waarbij de dop meerdere PWM-cycli opengezet wordt om individuele planten een specifieke dosis te geven. In dit onderzoek wordt de druppelverdeling van een PWM-gemoduleerde dop als functie van de cyclustijd onderzocht voor een debiet van 20% en 50%. In onderdeel 1 wordt met een PDPA het druppelgrootte- en snelheid-spectrum op drie verschillende posities onder de dop gemeten. In onderdeel 2 wordt de druppelverdeling van spotsprays in kaart gebracht. De techniek wordt in het veld bij een snelheid tot 20 km/u toegepast, deze snelheden zijn niet te realiseren in het PDPA-lab. Om toch een indicatie van de spotspray bij deze snelheden te krijgen is met ventilatoren een ‘rijwind’ aangebracht. In onderdeel 3 is depositie van individuele spotsprays bepaald met een bewegende dop bij snelheden van 1 m/s (3.6 km/u), 2m/s (7.2 km/u) en 4m/s (14.4 km/u). De spotsprays worden met zwarte kleurstof (Nigrosine) en BSF uitgevoerd, uit de Nigrosine metingen kan bij benadering een druppelverdeling bepaald worden en uit de BSF-metingen een kwantitatieve depositie. PDPA-metingen kunnen niet aan deze individuele spotsprays gedaan worden omdat het meetvolume van de PDPA erg klein is (~ 1 mm3) moeten er honderden spotsprays geaccumuleerd worden om aan voldoende druppels te komen voor een betrouwbaar druppelgrootte- en snelheids-spectrum.
Wilde bestuivers in appel- en perenboomgaarden in de Betuwe in 2010 en 2011
Reemer, M. ; Kleijn, D. - \ 2012
Leiden : Stichting European Invertebrate Survey - 29
insecten - bestuivers (dieren) - honingbijen - bestuiving - boomgaarden - apidae - wilde bijenvolken - pyrus - malus - habitats - betuwe - insect-plant relaties - insects - pollinators - honey bees - pollination - orchards - wild honey bee colonies - insect plant relations
Onderzoek naar wilde bestuivende insecten in appel- en perenboomgaarden in de Betuwe tussen Zaltbommel en Echteld. De achterliggende onderzoeksvragen waren: 1. Welke bijen- en zweefvliegsoorten verzamelen stuifmeel op landbouwgewassen? 2. Op welke afstanden van hun (vermoedelijke) nestelplaatsen worden deze bijensoorten nog aangetroffen op landbouwgewassen? 3. Gebruiken deze soorten in dezelfde gebieden daarnaast andere pollenbronnen? Het huidige rapport doet verslag van een onderzoek om de eerste twee vragen te beantwoorden. De derde vraag komt in een latere fase aan de orde. De keuze om appel en peren te onderzoeken was ingegeven door het grote belang van deze fruitsoorten in de Nederlandse landbouw.
Een gezonder aanbod in kantine via een eigen boomgaard
Bruijn, F.J. de; Ravesloot, M.B.M. - \ 2012
Sport Knowhow XL
voeding en gezondheid - boomgaarden - fruitproducten - levensstijl - eetpatronen - voedingsgedrag - fruitteelt - nutrition and health - orchards - fruit products - lifestyle - eating patterns - feeding behaviour - fruit growing
Het eetgedrag en de levensstijl van burgers positief beïnvloeden hoeft geen hogere wiskunde te zijn. Wageningen Universiteit ontwikkelt in opdracht van het InnovatieNetwerk samen met Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) een maatschappelijk concept om dit te bewerkstelligen, middels kleine boomgaarden. Niets meer, niets minder. En dat concept, Fruit4Sport, is een gegarandeerd succes: "Als mensen uiteindelijk niet gezonder gaan eten, dan zorgt het project in ieder geval tot het upgraden van de groene leefomgeving rond sportterreinen," aldus Marc Ravesloot, onderzoeker bij PPO Fruit, onderdeel van Wageningen Universiteit & Research.
Kunnen we zwartvruchtrot verwijderen uit de boomgaard? (poster)
Jong, P.F. de; Köhl, J. - \ 2011
fruitteelt - boomgaarden - plantenziekteverwekkende schimmels - stemphylium vesicarium - infectiebestrijding - ziektepreventie - cultuurmethoden - landbouwkundig onderzoek - fruit growing - orchards - plant pathogenic fungi - infection control - disease prevention - cultural methods - agricultural research
Doel van dit onderzoek is het lokaliseren van infectiebronnen van zwartvrucht rot in de boomgaard. Daarnaast het zoeken naar teeltmaatregelen om bronnen te verminderen.
Doppenclassificatie fruitteelt : driftmetingen klassengroepen : veldmetingen 2008-2009
Stallinga, H. ; Zande, J.C. van de; Wenneker, M. ; Michielsen, J.G.P. ; Velde, P. van; Joosten, N. - \ 2011
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 365) - 66
boomgaarden - gewasbescherming - chemische bestrijding - spuitapparatuur - spuitstukken - classificatie - spuiten - drift - reductie - fruitteelt - spuitdoppen - orchards - plant protection - chemical control - spraying equipment - nozzles - classification - spraying - reduction - fruit growing - fan nozzles
Op basis van laboratorium metingen kunnen spuitdoppen geïdentificeerd worden waarvan de dop-drukcombinaties in te delen zijn in driftreductieklassen van 50, 75, 90 en 95%. In deze rapportage worden de resultaten van de veldmetingen beschreven die deze indeling onder veldomstandigheden aantonen. De metingen werden uitgevoerd bij PPO Fruit te Randwijk.
Doppenclassificatie fruitteelt : driftmetingen van driftreducerende spuitdoppen bij enkelzijdig bespuiten van de buitenste bomenrij in de volblad situatie : veldmetingen 2008-2009
Stallinga, H. ; Zande, J.C. van de; Wenneker, M. ; Michielsen, J.G.P. ; Velde, P. van; Joosten, N. - \ 2011
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 366) - 36
boomgaarden - gewasbescherming - chemische bestrijding - spuiten - rijenbespuiting - drift - emissie - reductie - spuitstukken - orchards - plant protection - chemical control - spraying - band spraying - emission - reduction - nozzles
Driftmetingen van driftreducerende spuitdoppen bij enkelzijdig bespuiten van de buitenste bomenrij in de volblad situatie : veldmetingen 2008-2009. De metingen werden uitgevoerd in een appelboomgaard in de volblad situatie en bij de vollucht instelling van de ventilator van de spuit.
Lokaliseren en terugdringen van zwartvruchtrot in de boomgaard, Thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.01-001.13
Jong, P.F. de; Köhl, J. - \ 2011
S.n.
boomkwekerijen - verkleuring door schimmels - vruchtrot - schimmelsporen - boomgaarden - gewasbescherming - forest nurseries - fungal stains - fruit rots - fungal spores - orchards - plant protection
Informatieposter over het lokaliseren en terugdringen van zwartvruchtrot in de boomgaard (Thema: doorontwikkelen duurzame gewasbescherming)
Development of a Crop Adapted Spray Application (CASA) sprayer for orchards
Zande, J.C. van de; Doruchowski, G. ; Balsari, P. ; Wenneker, M. - \ 2010
gewasbescherming - fruitgewassen - spuitvloeistoffen - milieueffect - precisielandbouw - spuitapparatuur - boomgaardspuiten - boomgaarden - drift - plant protection - fruit crops - sprays - environmental impact - precision agriculture - spraying equipment - orchard sprayers - orchards
In the EU-FP6 ISAFRUIT project a Crop Adapted Spray Application system (CASA) for precision crop protection was developed (Doruchowski et al., 2009). The system ensures efficient and safe spray application in orchards according to actual needs and with respect to the environment. The developed CASA system consist of three sub-systems: Crop Health Sensor (CHS) - identifying the health status of fruit crops to apply chemicals only when necessary; Crop Identification System (CIS) - identifying the tree canopy size and density to apply spray precisely at relevant doses; Environmentally Dependent Application Systems (EDAS) - identifying environmental circumstances and navigating the sprayer to adjust application parameters accordingly so that spray drift is minimised and direct water contamination is avoided.
Stimulering functionele agrobiodiversiteit in de fruitteelt
Heijne, B. - \ 2010
agrobiodiversiteit - biodiversiteit - functionele biodiversiteit - vrijwilligers - inventarisaties - boomgaarden - agro-biodiversity - biodiversity - functional biodiversity - volunteers - inventories - orchards
Poster met informatie over een stimuleringsproject voor functionele agrobiodiversiteit in het Kromme Rijngebied.
Relationship between the ability to penetrate complex webs of Tetranychus spider mites and the ability of thread-cutting behavior in phytoseiid predatory mites
Shimoda, T. ; Kishimoto, H. ; Takabayashi, J. ; Amano, H. ; Dicke, M. - \ 2010
Biological Control 53 (2010)3. - ISSN 1049-9644 - p. 273 - 279.
womersleyi schicha acari - kanzawai kishida acari - intraguild predation - amblyseius-womersleyi - natural enemies - prey preference - food - specialization - populations - orchards
Predatory mites, that are important natural enemies of Tetranychus spider mites, are less hindered by complex webs of the spider mites than are other predatory mites that are natural enemies of other pest herbivores. This can be partly explained by their chaetotaxy, a morphological protection against the webs. However, it has up to now been unclear whether the ability to penetrate complex webs is related to the ability of thread-cutting behavior to reduce the effects of the webs. The two predatory mites Neo-seiulus cucumeris and Typhlodromus vulgaris, that are natural enemies of other pest herbivores, were often entrapped by the sticky silken threads while moving within the complex web produced by the two-spotted spider mites Tetranychus urticae. Once captured, their movements and foraging activities were hindered until their escape from entrapment. In contrast, N. womersleyi and Phytoseiulus persimilis, that are important natural enemies of Tetranychus mites, were significantly less frequently entrapped by the web and for shorter periods. Furthermore, N. womersleyi and P. persimilis cut significantly more silken threads within the web than did N. cucumeris and T. vulgaris. The different behavioral activities exhibited by N. cucumeris and N. womersleyi could not be explained by their rearing conditions (i.e., past experience with complex webs). These results supported the hypothesis and might offer an ecological indicator for distinguishing potential important natural enemies of Tetranychus mites from less useful types. (c) 2010 Elsevier Inc. All rights reserved.
Ontwikkelingen schurftherkenning fruit
Zande, J.C. van de; Meuleman, J. ; Wenneker, M. - \ 2010
Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 15 - 15.
fruitteelt - fruitgewassen - scabiës - boomgaarden - gewasbescherming - pesticiden - sporing - spuiten - meeldauw - spuitdoppen - fruit growing - fruit crops - scabies - orchards - plant protection - pesticides - tracking - spraying - mildews - fan nozzles
In het EU-FP6 ISAFruit-project wordt een Crop Adapted Spray Application-systeem voor precisiegewasbescherming in de fruitteelt ontwikkeld. Het systeem garandeert een veilige toediening van gewasbeschermingsmiddelen in boomgaarden afgestemd op de grootte van de boom en de geldende weersomstandigheden. Het systeem wordt beschreven
Schone sloot naast de boomgaard : regio Vijfheerenland-Alblasserwaard; eindrapportage over de periode 2006 t/m 2008
Maas, M.P. van der; Heijerman-Peppelman, G. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Helsen, H.H.M. ; Kanne, H.J. - \ 2009
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapport PPO 2009-55) - 27
fruitteelt - boomgaarden - pesticiden - waterkwaliteit - sloten - verontreinigingsbeheersing - emissie - vijfheerenlanden - alblasserwaard - fruit growing - orchards - pesticides - water quality - ditches - pollution control - emission
Evaluatie van bestrijdingsmiddelengebruik in de fruitteelt en de milieubelasting voor het oppervlaktewater. Een emissiebeperkende maatregel, namelijk drie meter teeltvrije zone tussen fruitbomen en sloot. In de jaren 2006 t/m 2008 is deze methode toegepast op drie fruitteeltbedrijven in het oosten van Zuid-Holland
Groeiproblemen jonge perenbomen : een oud probleem opnieuw bekeken
Maas, F.M. - \ 2009
Randwijk : Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (PPO Rapport 2009-40) - 29
peren - groeistoornissen - rassen (planten) - afwijkingen, planten - onderstam-ent relatie - teeltsystemen - boomkwekerijen - boomgaarden - bemesting - pears - growth disorders - varieties - plant disorders - rootstock scion relationships - cropping systems - forest nurseries - orchards - fertilizer application
Resultaten van onderzoek van PPO naar aanleiding van toenemende signalen uit de praktijk over perenbomen die slecht groeiden in de jaren na het planten. Pear decline of perenaftakelingsziekte, wordt beschouwd als een van de mogelijke oorzaken voor de groeiproblemen van de perenbomen.
Vergelijkende driftmetingen tussen een axiaalspuit en een dwarsstroomspuit in de fruitteelt
Wenneker, M. ; Zande, J.C. van de; Stallinga, H. ; Michielsen, J.G.P. - \ 2008
Zetten : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit nr. 2008-07) - 67
spuitapparatuur - spuitapparaten - drift - fruitteelt - emissie - spuitstukken - boomgaarden - spraying equipment - sprayers - fruit growing - emission - nozzles - orchards
De reductie van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen speelt een belangrijke rol in het beleid. De drift bij de bespuitingen in de fruitteelt is hoog en driftbeperkende maatregelen zijn noodzakelijk. Dit wordt aangegeven in de verschillende convenanten (Meerjarenplan Gewasbescherming, Nota duurzame Landbouw), in het Lozingenbesluit Open Teelten en Veehouderij (LOVT) zijn bredere teeltvrije zones ingesteld voor bespuitingen met standaard spuittechnieken in de fruitteelt. Driftonderzoek voor de fruitteelt werd in Nederland altijd uitgevoerd met een dwarsstroomspuit als referentie. Driftreducerende maatrgelen worden uitgedrukt ten opzicht van deze referentie dwarsstroomspuit. Een dwarsstroomspuit wordt door ongeveer 70% van de Nederlandse fruittelers gebruikt. De vraag is of de drift bij bespuitingen met een axiaalspuit vergelijkbbaar is met die van een dwarsstroomspuit. In dit onderzoek wordt hier verslag van gedaan.
Kaolin particle films suppress many apple pests, disrupt natural enemies and promote woolly apple aphid
Markó, V. ; Blommers, L.H.M. ; Bogya, S. ; Helsen, H.H.M. - \ 2008
Journal of Applied Entomology 132 (2008)1. - ISSN 0931-2048 - p. 26 - 35.
dysaphis-plantaginea - autumn kaolin - management - orchards - arthropod - homoptera - behavior - insecticides - lepidoptera - tortricidae
Multiple applications of hydrophobic kaolin particle film in apple orchards suppressed numbers of blossom weevil (Anthonomus pomorum), brown leaf weevil (Phyllobius oblongus), attelabid weevil (Caenorhinus pauxillus), leafhoppers (Empoasca vitis and Zygina flammigera) and green apple aphid (Aphis pomi) colonies. The kaolin treatments reduced the apple sawfly (Hoplocampa testudinea) fruit infestation on cultivar J. Grieve, and the fruit damage caused by oyster scale (Quadraspidiotus ostreaeformis), mussel scale (Lepidosaphes ulmi), early caterpillars, leaf rolling moths (Tortricidae), fruitlet-mining tortrix moth (Pammene rhediella) and codling moth (Cydia pomonella). There was no effect on the number of colonies of rosy leaf curling aphid (Dysaphis devecta), nor on the fruit damage caused by common earwig (Forficula auricularia) and apple sawfly on cv. G. Delicious. The level of infestation of rosy apple aphid (Dysaphis plantaginea), leaf miner moths (Phyllonorycter blancardella, Lyonetia clerkella), and agromyzid flies (Phytomyza heringiana) increased in the kaolin-treated plots. Kaolin treatments promoted woolly apple aphid (Eriosoma lanigerum) infestation, which became severe, while it reduced the abundance of polyphagous predators like F. auricularia, predaceous Heteroptera and Coleoptera, the red velvet mite (Allothrombium fuliginosum), spiders (Araneae) and the abundance of common black ant (Lasius niger). The treatments also reduced parasitism of the apple sawfly by the ichneumonid Lathrolestes ensator. Many weeks after ending the kaolin treatments, the number of predaceous Coleoptera and especially the number of spiders remained low in the kaolin-treated plots.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.