Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 72

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==organic plant breeding
Check title to add to marked list
Werken aan diversiteit in tarwe en groenten : voor meer variatie op het veld, in het winkelschap en op het bord
Nuijten, Edwin ; Lammerts van Bueren, Edith - \ 2016
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut 2016-030 LbP) - 20
kwekers - biologische landbouw - rassen (planten) - tarwe - zaden - plantenveredeling - groenten - genetische diversiteit - diversiteit - biologische plantenveredeling - growers - organic farming - varieties - wheat - seeds - plant breeding - vegetables - genetic diversity - diversity - organic plant breeding
Van 2014 tot 2016 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een breder assortiment in gewassen voor de teler (op het veld) en voor de consument (op het bord). Aanleiding voor het onderzoek is dat het aantal rassen dat aangepast is aan biologische teeltomstandigheden (rassen die dus zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen kunnen) beperkt is en blijft. Veel veredelingsbedrijven kunnen vanwege de ontwikkelingskosten geen aparte rassen ontwikkelen voor een kleine markt. Meestal worden rassen uit het bestaande (gangbare) assortiment geselecteerd voor biologische vermeerdering. Bovendien zijn biologische telers en handelaren meegegaan in de huidige eisen voor hoge opbrengst en uniforme eindproducten. Het aanbieden van zaadvaste rassen in plaats van bijvoorbeeld hybride rassen is daarmee commercieel niet meteen vanzelfsprekend. Divers en Dichtbij Van 2014 tot 2016 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een breder assortiment in gewassen voor de teler (op het veld) en voor de consument (op het bord). Dit onderzoek is samen met Estafette Odin BV en de biologische dynamische telers GAOS in Swifterbant, De Groenen Hof in Esbeek en de Maatschap Dames en Heren Vos in Kraggenburg uitgevoerd. Het doel van dit project Divers en Dichtbij was de diversiteit op het veld en op het bord te vergroten. Daarmee bedoelen we niet alleen meer verschillende rassen, maar vooral andere type rassen of populaties die zelf meer genetische variatie bezitten. Dat kan door te kiezen voor zaadvaste rassen bij groentegewassen en populaties bij granen. Tot nu toe is populatieveredeling alleen toegepast bij granen en nog niet of nauwelijks bij groentegewassen (zie voor definities Box 1 op pagina 7). Dit betekent ook een keuze voor andere manieren van veredelen en selecteren. Aanleiding voor het onderzoek is dat het aantal rassen dat aangepast is aan biologische teeltomstandigheden (rassen die dus zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen kunnen) beperkt is en blijft. Veel veredelingsbedrijven kunnen vanwege de ontwikkelingskosten geen aparte rassen ontwikkelen voor een kleine markt. Meestal worden rassen uit het bestaande (gangbare) assortiment geselecteerd voor biologische vermeerdering. Bovendien zijn biologische telers en handelaren meegegaan in de huidige eisen voor hoge opbrengst en uniforme eindproducten. Het aanbieden van zaadvaste rassen in plaats van bijvoorbeeld hybride rassen is daarmee commercieel niet meteen vanzelfsprekend. En toch heeft ons brede speurwerk in dit project wel degelijk een aantal interessante zaadvaste rassen opgeleverd! Want gelukkig zijn er in Europa en Amerika diverse biologische veredelaars actief in het veredelen van zaadvaste rassen en populaties. De informatie in deze brochure is bedoeld voor telers en andere ketenpartijen om meer te leren over de mogelijkheden van zaadvaste rassen bij groenten en populaties bij tarwe.
Groene Veredeling : nieuwe rassen voor verduurzaming van gangbare en biologische teelt : projectenoverzicht 2015 - 2019
Scholten, O.E. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2015
- 2 p.
plantenveredeling - biologische plantenveredeling - biologische landbouw - resistentieveredeling - rassen (planten) - akkerbouw - tuinbouw - plant breeding - organic plant breeding - organic farming - resistance breeding - varieties - arable farming - horticulture

Biologische telers hebben grote behoefte aan meer robuuste rassen. Dat kunnen rassen zijn met een brede weerstand tegen ziekten en plagen, rassen die met minder bemesting toch voldoende opbrengst geven, en rassen die zijn aangepast aan veranderende klimaatomstandigheden. De ontwikkeling van dergelijke robuuste rassen is voor de hele agrarische sector van belang. Robuuste rassen dragen namelijk bij aan verdere verduurzaming van zowel gangbare als biologische teelt. In het onderzoeksprogramma Groene Veredeling dragen Wageningen UR, het Louis Bolk Instituut en andere kennisinstellingen sinds 2010 bij aan de ontwikkeling van deze robuuste rassen. Drie gewassen staan centraal: aardappel, prei, en spinazie. Daarnaast is ook onderzoek gedaan in tomaat, lupine, kool, tarwe, ui en paprika. Eind 2014 is de eerste fase van het programma afgerond, en is een nieuwe ronde van projecten van start gegaan voor 2015-2019. Het onderzoek in aardappel (phytophthoraresistentie) en prei (tripsresistentie) loopt door, en nieuwe projecten in spinazie, appel en paprika zijn opgestart. Deze folder biedt een overzicht van de belangrijkste onderzoekslijnen.
Veredelaars moeten meer 'ondergronds' gaan : Edith Lammers van Bueren geïnterviewd door twee collega's van het LBI
Lammerts van Bueren, Edith - \ 2015
organic farming - breeding programmes - breeding methods - varieties - university research - plant breeding - organic plant breeding

Edith Lammerts van Bueren is onderzoekster veredeling op het Louis Bolk Instituut en daarnaast al tien jaar buitengewoon hoogleraar Biologische Plantenveredeling aan Wageningen University. Ze vervult een brugfunctie tussen de biologische sector en de Wageningse wetenschappelijke wereld. Ze wordt veel gevraagd in publieke debatten over gentechnologie versus biologische veredeling. Onlangs is haar hoogleraarschap voor een derde termijn goedgekeurd. Tijd om de resultaten van de eerste tien jaar en de plannen voor de toekomst te belichten.

Resistente biologische aardappelrassen in de etalage
Sikkema, A. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2015
Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)14. - ISSN 1389-7756 - p. 10 - 10.
aardappelen - rassen (planten) - biologische landbouw - akkerbouw - phytophthora - resistentieveredeling - resistentie van variëteiten - plaagresistentie - biologische plantenveredeling - gewasbescherming - potatoes - varieties - organic farming - arable farming - resistance breeding - varietal resistance - pest resistance - organic plant breeding - plant protection
Er zijn zes nieuwe biologische aardappelrassen gepresenteerd die resistent zijn tegen phytophthora.
Green breeding : new models for plant breeding: Key elements for collaboration within the food chain
Scholten, O.E. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2014
Wageningen UR
plantenveredeling - biologische plantenveredeling - biologische landbouw - voedselketens - biologische zaden - plant breeding - organic plant breeding - organic farming - food chains - organic seeds
As the financial threshold for cost-effective breeding continues to be raised, increasingly more crops are becoming ‘too small’ for breeding. For example, an arable crop such as oats is nowadays considered unprofitable by some commercial breeding companies. For many grain legumes, breeding programmes were cut back years ago. And among vegetables, breeding programmes for minor crops such as black salsify and parsnip are gradually being abandoned. The long-term consequence is that production of these crops will become increasingly difficult, because the available varieties will not be adapted to future changes in the cultivation system (new methods, new diseases, etc). The question is how to develop alternative crop breeding models for small markets. The research programme Green Breeding (2010-2019) focusses on breeding of varieties that can cope with less nutrients and water and on resistance breeding to avoid pest and diseases. The research is on potato, leek, spinach and tomato. Next to those projects also some pilot studies are conducted on e.g. chain-approach in breeding and lupine breeding.
Physiology and genetics of root growth, resource capture and resource use efficiency in lettuce (Lactuca sativa L.)
Kerbiriou, P.J. - \ 2014
University. Promotor(en): Edith Lammerts van Bueren; Paul Struik, co-promotor(en): Tjeerd-Jan Stomph. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570863 - 179
lactuca sativa - slasoorten - cultivars - groei - wortels - scheuten - plantenontwikkeling - nutriëntengebruiksefficiëntie - voedingsfysiologie - watergebruiksrendement - genetische variatie - droogteresistentie - tolerantie van variëteiten - genotype-milieu interactie - biologische plantenveredeling - lettuces - growth - roots - shoots - plant development - nutrient use efficiency - nutrition physiology - water use efficiency - genetic variation - drought resistance - varietal tolerance - genotype environment interaction - organic plant breeding
Participatory potato breeding model involving organic farmers and commercial breeding companies in the Netherladns
Lammerts Van Bueren, E. ; Engelen, C.J.M. ; Hutten, R.C.B. - \ 2014
In: Proceedings of the 7th Organic Seed Growers Conference. - - p. 69 - 73.
biologische plantenveredeling - aardappelen - cultivars - phytophthora infestans - biologische landbouw - akkerbouw - organic plant breeding - potatoes - organic farming - arable farming
Organic farmers urgently need cultivars resistant to Phytophthora infestans. Such cultivars also need to be adapted to other traits important for organic farming systems. One goal in the first five years of this ten-year, public-private partnership was to establish a program within the Dutch potato breeding system that includes farmer breeders working in close collaboration with six commercial breeding companies and two research institutes. To meet the goals we have involved 14 organic farmer breeders through setting up a yearly breeding course. A pre-breeding program is now running to introgress late blight resistance from wild relatives into cultivated material, and to make crossings with advances genitors to distribute seeds to farmer and commercial breeders for selection. In this paper a short overview is given of the results of 2009-2013.
Breeding and regulatory opportunities and constraints for developing broccoli cultivars adapted to organic agriculture
Renaud, E.N.C. - \ 2014
University. Promotor(en): Edith Lammerts van Bueren; J.R. Myers, co-promotor(en): J.L.S. Jiggins; J.A. Juvik. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570306 - 245
brassica oleracea var. italica - broccoli - biologische zaden - plantenveredeling - biologische plantenveredeling - zaadvoorschriften - biologische landbouw - organic seeds - plant breeding - organic plant breeding - seed regulations - organic farming

This thesis is about the regulatory and technical challenges to the organic seed and breeding sector. This study specifically explored the mutual influence of the regulatory environment for organic seed sector development in the United States (US), Europe Union (EU) and Mexico, and the extent to which cultivars performed differently under organic conditions compared to conventional conditions, measured by selected horticultural and phytochemical traits. Organic farming practices often differ substantially from conventional practices and in the diversity of their crop rotations and market outlets. Currently, organic farmers depend largely on cultivars bred for conventional farming systems. We investigated the requirements of organic growers for seed that allowed optimization of their production system, and fulfilled consumer expectations for high nutritional value. In addition, we discuss the implications for seed production and crop improvement. Broccoli is one of the most important horticultural crops in the world’s fastest growing organic product market, the US. The field research was based on stakeholder interviews, participant observation, documentary analyses, laboratory analyses and paired field trials (organic/conventional) conducted in two contrasting regions in the US, Northeast US (Maine) and Pacific Northwest (Oregon), over two seasons (spring, fall) and two years for a total of 16 trials with 23 cultivars. The main findings of the regulatory component were: (1) New organizations, procedural arrangements and activities have emerged in the US, EU and Mexico to support organic seed regulatory development, with both positive and negative results; (2) Official guidance on the interpretation of the regulation in the US has not been sufficiently decisive to prevent divergent interpretation and practice, and in consequence the needs of a rapidly growing economic sector are not being met; and (3) Growth of the organic seed sector is hindered by regulatory imbalances and trade incompatibilities within and between global markets. For the field studies the main findings were: (1) In the partitioning of variance, location and season had the largest effect on broccoli head weight. For glucoraphanin and lutein, genotype was the major source of total variation; for glucobrassicin, region and the interaction of location and season; and for neoglucobrassicin, both genotype and its interactions with season were important. For δ- and γ- tocopherols, season played the largest role in the total variation followed by location and genotype; for total carotenoids, genotype was the largest source of variation and its interactions with location and season. For both horticultural and phytochemical concentrations, Management main effect and G × M interactions were often small but G × M × E (location and season) were large; (2) Cultivars with both greater head weight and stability under conventional conditions generally had high head weight and stability under organic growing conditions, although there were exceptions in cultivar rank between management systems. Cultivars highest in tocopherols and carotenoids were open pollinated or early maturing F1hybrids. Distinct locations and seasons were identified where phytochemical performance was higher for each compound; (3) Larger genotypic variances and somewhat increased error variances were observed in organic compared to conventional management systems led to repeatabilities for several horticultural and phytochemical traits that were similar or even higher in organic compared to conventional conditions; (4) The ratio of correlated response (predicting performance under organic conditions when evaluated in conventional conditions) to direct response (predicted performance in organic when evaluated under organic conditions) for all traits was close to but less than 1.0 with the exception of bead uniformity. This would imply that in most cases, direct selection in an organic environment could result in a more rapid genetic gain than indirect selection in a conventional environment; (5) Correlations among phytochemical traits demonstrated that glucoraphanin was negatively correlated with the carotenoids and the carotenoids were highly correlated with one another; and (6) There was little or no association between phytochemical concentration and date of cultivar release, suggesting that modern breeding has not negatively influenced the level of tested compounds and there were no significant differences among cultivars from different seed companies. Based on the findings strategies for breeding and seed models are discussed.

Green breeding : bioimpuls programme 2009-2013: perspectives on Phytophthora-resistant potato varieties
Scholten, O.E. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2013
Wageningen UR etc.
biologische plantenveredeling - plantenveredeling - resistentieveredeling - aardappelen - phytophthora infestans - genetisch bepaalde resistentie - onderzoeksprojecten - biologische landbouw - akkerbouw - organic plant breeding - plant breeding - resistance breeding - potatoes - genetic resistance - research projects - organic farming - arable farming
The heavy outbreaks of Phytophthora in 2007, and again in 2012, reconfirmed the need for resistant potato varieties for the organic sector. Until recently no such varieties were available. In 2009 the Bioimpulsprogramme was launched to give more priority to breeding organic, Phytophthora-resistant varieties. In this 10-year programme, wild potato species are crossed with cultivated potato to develop new resistant varieties. Although this classical breeding strategy is a long road, the advantage is that you can select for multiple traits along the way. This brochure presents the results of the first four years of the programme.
Biomerkers voor de selectie van robuuste tomatenonderstammen
Scholten, O.E. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2013
merkers - plantenveredeling - biologische plantenveredeling - onderstammen - tomaten - glasgroenten - selectiemethoden - markers - plant breeding - organic plant breeding - rootstocks - tomatoes - greenhouse vegetables - selection methods
Brochure met onderzoeksinformatie. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een snelle en effectieve methode die veredelaars in staat stelt onderstammen te selecteren die ook bij wisselende teeltcondities een goede groeikracht en opbrengst garanderen. Dergelijke robuuste onderstammen moeten het mogelijk maken om het nutriëntgebruik van zowel de gangbare als biologische tomatenteelt efficiënter te maken.
Groene Veredeling ; Veredelingsonderzoek tripsresistentie in prei
Scholten, O.E. ; Henken, B. ; Burger, K. ; Vosman, B. - \ 2013
resistentieveredeling - thrips - plaagresistentie - preien - vollegrondsgroenten - plantenveredeling - biologische plantenveredeling - genetisch bepaalde resistentie - resistance breeding - pest resistance - leeks - field vegetables - plant breeding - organic plant breeding - genetic resistance
Brochure met onderzoeksinformatie. Het Groene Veredelings-onderzoek naar tripsresistentie in prei levert een bijdrage aan de ontwikkeling van prei met een hoger niveau van tripsresistentie; voor zowel de biologische als de gangbare sector.
Rondleiding op proefveld DuRPh en BioImpuls 2012 Rondleiding op proefveld DuRPh en BioImpuls 2012
Wermers, L. ; Lotz, B. ; Hutten, R.C.B. - \ 2013
YouTube
aardappelen - resistentieveredeling - phytophthora infestans - proefvelden - moleculaire veredeling - genetische modificatie - biologische plantenveredeling - plantenveredeling - potatoes - resistance breeding - experimental plots - molecular breeding - genetic engineering - organic plant breeding - plant breeding
Rondleiding over het Phytophthora proefveld van Wageningen UR. Er staan aardappelen die resistent zijn gemaakt met genetische modificatie uit het project DuRPh. Maar er staan ook aardappelen uit het biologische veredelingsprogramma BioImpuls.
Groene veredeling : lupineveredeling voor kalkrijke bodems: onderzoek naar perspectiefvolle lijnen
Scholten, O.E. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2013
lupinus - lupinen - plantenveredeling - biologische plantenveredeling - kalkrijke gronden - eiwitleverende planten - voedergewassen - akkerbouw - lupins - plant breeding - organic plant breeding - calcareous soils - protein plants - fodder crops - arable farming
Brochure met onderzoeksinformatie. Het doel van dit project is een evaluatie van lijnen van witte lupine op hun geschiktheid voor teelt op kalkrijke kleigrond om te beoordelen of er perspectief is voor verdere veredeling voor zowel gangbare als biologische teelt.
Lupineveredeling voor kalkrijke bodems : onderzoek naar perspectiefvolle lijnen
Nuijten, E. ; Prins, U. - \ 2013
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut 2013-012 LbP) - 33 p.
lupinus - biologische plantenveredeling - kalkrijke gronden - rotaties - voedergewassen - voeding - plantenveredeling - nederland - eiwitleverende planten - akkerbouw - organic plant breeding - calcareous soils - rotations - fodder crops - nutrition - plant breeding - netherlands - protein plants - arable farming
Lupine (Lupinus spp) trekt belangstelling van zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer, maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand-)grond geteeld worden, terwijl de grootste arealen akkerbouw in Nederland op kalkrijke kleigronden liggen. Er is dus behoefte aan kalktolerante rassen. In 2010 en 2011 zijn eerste verkenningen uitgevoerd met lijnen van witte lupine. In 2012 was het doel een bredere evaluatie van lijnen van witte lupine op hun geschiktheid voor teelt op kalkrijke kleigrond om te beoordelen of er perspectief is voor verdere veredeling voor zowel gangbare als biologische teelt. Op basis van de geselecteerde lijnen kunnen vervolgens rassen ontwikkeld worden. Met de veldproeven kan ook meer duidelijkheid verkregen worden over de mechanismen achter kalkgevoeligheid.
BIOIMPULS 2009-2013: Perspectieven op phytophthora resistente aardappelrassen
Lammerts Van Bueren, E. ; Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Tiemens-Hulscher, M. ; Dullaert, H. ; Hutten, R.C.B. ; Engelen, C. ; Alles, R. ; Boer, E. den - \ 2012
Wageningen UR
biologische plantenveredeling - plantenveredeling - aardappelen - biologische landbouw - resistentieveredeling - phytophthora infestans - akkerbouw - organic plant breeding - plant breeding - potatoes - organic farming - resistance breeding - arable farming
Na 2007 was ook 2012 een zwaar ‘phytophthora seizoen’. Dat maakt voor de biologische sector de noodzaak van resistente aardappelrassen overduidelijk. Tot voor kort waren die er niet. Om meer prioriteit aan phytophthora veredeling te geven is vier jaar geleden het Bioimpuls veredelingsprogramma als 10-jarig project opgestart. Traditionele veredeling om nieuwe resistenties uit wilde soorten over te brengen mag dan wel een lange weg zijn, maar heeft het voordeel dat onderweg op meerdere eigenschappen geselecteerd kan worden. In deze brochure een overzicht van de stand van zaken na vier jaar.
Nieuwe wegen voor veredeling: Sleutelelementen voor samenwerking in de keten
Lammerts Van Bueren, E. ; Nuijten, E. ; Janmaat, L. ; Scholten, O.E. - \ 2012
Wageningen UR
plantenveredeling - biologische plantenveredeling - financieren - samenwerking - veredelingsprogramma's - plant breeding - organic plant breeding - financing - cooperation - breeding programmes
Steeds meer gewassen worden te ‘klein’ voor veredeling omdat de financiële drempel voor rendabele veredeling steeds hoger komt te liggen. De vraag is hoe alternatieve modellen te ontwikkelen voor de veredeling van gewassen voor kleine markten.
Bioimpuls gaat lange weg, met zijpaden : perspectieven op phytophthora resistente aardappelrassen
Lammerts Van Bueren, E. ; Hutten, R.C.B. - \ 2012
Ekoland 32 (2012)11. - ISSN 0926-9142 - p. 10 - 11.
biologische plantenveredeling - plantenveredeling - resistentieveredeling - aardappelen - phytophthora infestans - biologische landbouw - veredelingsmethoden - akkerbouw - organic plant breeding - plant breeding - resistance breeding - potatoes - organic farming - breeding methods - arable farming
Het is een zwaar phytophthora seizoen geweest. Nu zijn telers weer helemaal gespitst op resistente rassen. Daarbij richten de ogen zich op het Bioimpuls veredelingsprogramma. Traditionele veredeling uit wilde rassen is een lange weg, maar levert wel meer op. En niet vergeten: smaak en uiterlijk tellen net zo goed. Tijd voor een update
Effect van selectie onder biologische en gangbare omstandigheden bij ui
Nuijten, H.A.C.P. ; Tiemens-Hulscher, M. ; Lammerts Van Bueren, E. - \ 2012
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2012-040 LbP) - 39
allium cepa - uien - biologische landbouw - akkerbouw - rassen (planten) - selectie - plantenveredeling - biologische plantenveredeling - onions - organic farming - arable farming - varieties - selection - plant breeding - organic plant breeding
Een belangrijke vraag voor de biologische landbouw is hoe veredeling kan bijdragen aan betere rassen voor biologische teeltomstandigheden. De rassen die biologische telers gebruiken komen voort uit gangbare veredelingsprogramma’s. Deze rassen zijn niet altijd even goed aangepast aan biologische productiemethoden. Uit eerder onderzoek bleek dat er grote verschillen in zaadkwaliteit waren van de gangbare en biologische selecties, waardoor moeilijk te zeggen is in hoeverre verschillen in wortelgroei het gevolg zijn van zaadkwaliteit dan wel selectie.
Selectiestrategie voor de ontwikkeling van stikstofefficiënte biologische aardappelrassen : onderzoeksrapport 2008 t/m 2011
Tiemens-Hulscher, M. ; Lammerts Van Bueren, E. ; Struik, P.C. - \ 2012
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Rapport / Louis Bolk Instituut nr. 2012-025 LbP) - 131
solanum tuberosum - aardappelen - plantenveredeling - biologische plantenveredeling - stikstof - voedingsstoffenopname (planten) - selectiecriteria - veldproeven - rassen (planten) - akkerbouw - gewasopbrengst - potatoes - plant breeding - organic plant breeding - nitrogen - nutrient uptake - selection criteria - field tests - varieties - arable farming - crop yield
Zowel in de biologische als in de gangbare aardappelteelt is er behoefte aan rassen die met minder stikstof toe kunnen. Stikstofefficiëntie is een complexe eigenschap waar verschillende gewaseigenschappen aan bijdragen. In dit project werd onderzocht of er gewaseigenschappen zijn die gerelateerd zijn aan stikstofefficiëntie en waarop een veredelaar effectief kan selecteren. Stikstofefficiëntie werd daarbij gedefinieerd als het vermogen van een ras om bij een lage stikstofbeschikbaarheid, 100 -150 kg/ha, in een periode van half april tot ongeveer de derde week van juli, 90 – 95 dagen, een rendabele opbrengst te geven.
Crop traits relevant for selecting potato genotypes adapted to low nitrogen availability
Tiemens-Hulscher, M. ; Lammerts Van Bueren, E. ; Struik, P.C. - \ 2012
akkerbouw - aardappelen - solanum tuberosum - biologische landbouw - biologische plantenveredeling - rassenproeven - stikstofmeststoffen - dosering - gewasopbrengst - arable farming - potatoes - organic farming - organic plant breeding - variety trials - nitrogen fertilizers - dosage - crop yield
We monitored the canopy cover development over time of 6 to 18 potato varieties for organic agriculture at 3 nitrogen levels at 3 research sites for 4 years and analyzed the effect of nitrogen and variety on curve fit parameters from a curve fit model describing the canopy cover development over time. We correlated these curve fit parameters for canopy development with dry matter production and assessed their suitability as selection criteria to breed for potato varieties adapted to low nitrogen availability.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.