Staff Publications

Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
  • About

    'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

    'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

    Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

    Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

    We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 40

  • help
  • print

    Print search results

  • export

    Export search results

  • alert
    We will mail you new results for this query: keywords==organisatieontwikkeling
Check title to add to marked list
Kennisagenda biomimicry 2015-2018
Vogelzang, T.A. ; Vader, J. ; Michels, R. - \ 2016
Den Haag : Wageningen Economic Research - 23 p.
biobased economy - ontwerp - innovaties - biomimicry - duurzame ontwikkeling - productontwikkeling - biotechnologie - kennismanagement - gebiedsontwikkeling - organisatieontwikkeling - design - innovations - sustainable development - product development - biotechnology - knowledge management - area development - organizational development
Biomimicry , de ontwerpfilosofie die de natuur als inspiratiebron ziet voor innovaties, kan grote ecologische en economische voordelen opleveren voor onze samenleving wanneer het bre ed wordt ingezet ten behoeve van maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. Het biedt ook veel toepassingsmogelijkheden voor een groot aantal sectoren , zoals bouw, industrie en landbouw . Om aan een kennisinfrastructuur voor biomimicry te kunn en werken, is het van belang om te weten welke kennis diverse partijen in ons land in huis hebben, welke ze willen delen en welke kennislacunes er zijn. Deze kennisagenda is met dat doel opgesteld. De kennisagenda agendeert een aantal vraagstukken voor de komende periode waaraan betrokken stakeholders in onderlinge samenwerking gericht kunnen werken om de toepassing van biomimicry in ons land de komende jaren op een hog er plan te brengen. Deze kennisagenda geeft daarmee richting aan biomimicry -innovaties die de komende jaren (wellicht) met voorrang opgepakt worden.
Endline report – Indonesia, Aliansi Sumut Bersatu MFS II country evaluations
Kusters, C.S.L. ; Wieriks, M. ; Dwi Andari, B. ; Suprobo, N. ; Priyahita, W. ; Sihombing, R.R. ; Rokhmatulloh, S.W. ; Rosita, I. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-042) - 96
organizations - organizational development - empowerment - development projects - indonesia - south east asia - asia - organisaties - organisatieontwikkeling - ontwikkelingsprojecten - indonesië - zuidoost-azië - azië
This report presents the findings of the endline of the evaluation of the organisational capacity component of the MFS II country evaluations. The focus of this report is Indonesia, ASB. The format is based on the requirements by the synthesis team and NWO/WOTRO. The endline was carried out in 2014. The baseline was carried out in 2012.
Endline report – Indonesia, ECPAT MFS II country evaluations
Kusters, C.S.L. ; Wieriks, M. ; Dwi Andari, B. ; Suprobo, N. ; Priyahita, W. ; Sihombing, R.R. ; Rokhmatulloh, S.W. ; Rosita, I. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-041) - 96
capacity - capacity building - organizational development - organizations - indonesia - south east asia - asia - capaciteit - capaciteitsopbouw - organisatieontwikkeling - organisaties - indonesië - zuidoost-azië - azië
This report presents the findings of the endline of the evaluation of the organisational capacity component of the MFS II country evaluations. The focus of this report is Indonesia, ECPAT. The format is based on the requirements by the synthesis team and NWO/WOTRO. The endline was carried out in 2014. The baseline was carried out in 2012.
Endline report – Indonesia, Good Shepherd Sisters MFS II country evaluations
Kusters, C.S.L. ; Wieriks, M. ; Dwi Andari, B. ; Suprobo, N. ; Priyahita, W. ; Sihombing, R.R. ; Rokhmatulloh, S.W. ; Rosita, I. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-036) - 80
capacity - capacity building - organizational development - organizations - development projects - indonesia - south east asia - asia - capaciteit - capaciteitsopbouw - organisatieontwikkeling - organisaties - ontwikkelingsprojecten - indonesië - zuidoost-azië - azië
This report presents the findings of the endline of the evaluation of the organisational capacity component of the MFS II country evaluations. The focus of this report is Indonesia, GSS. The format is based on the requirements by the synthesis team and NWO/WOTRO. The endline was carried out in 2014. The baseline was carried out in 2012.
Endline report – Indonesia, Institut Dayakologi MFS II country evaluations
Kusters, C.S.L. ; Wieriks, M. ; Dwi Andari, B. ; Suprobo, N. ; Priyahita, W. ; Sihombing, R.R. ; Rokhmatulloh, S.W. ; Rosita, I. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-043) - 88
capacity - capacity building - organizational development - organizations - development projects - indonesia - south east asia - asia - capaciteit - capaciteitsopbouw - organisatieontwikkeling - organisaties - ontwikkelingsprojecten - indonesië - zuidoost-azië - azië
This report presents the findings of the endline of the evaluation of the organisational capacity component of the MFS II country evaluations. The focus of this report is Indonesia, Institut Dayakologi. The format is based on the requirements by the synthesis team and NWO/WOTRO. The endline was carried out in 2014. The baseline was carried out in 2012.
Endline report – Indonesia, Rifka Annisa MFS II country evaluations
Kusters, C.S.L. ; Wieriks, M. ; Dwi Andari, B. ; Suprobo, N. ; Priyahita, W. ; Sihombing, R.R. ; Rokhmatulloh, S.W. ; Rosita, I. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-046) - 80
capacity - capacity building - organizational development - organizations - development projects - indonesia - south east asia - asia - capaciteit - capaciteitsopbouw - organisatieontwikkeling - organisaties - ontwikkelingsprojecten - indonesië - zuidoost-azië - azië
This report presents the findings of the endline of the evaluation of the organisational capacity component of the MFS II country evaluations. The focus of this report is Indonesia, Rifka Annisa. The format is based on the requirements by the synthesis team and NWO/WOTRO. The endline was carried out in 2014. The baseline was carried out in 2012.
Endline report – Indonesia, Wetlands International Indonesia MFS II country evaluations
Kusters, C.S.L. ; Wieriks, M. ; Dwi Andari, B. ; Suprobo, N. ; Priyahita, W. ; Sihombing, R.R. ; Rokhmatulloh, S.W. ; Rosita, I. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-047) - 92
capacity - capacity building - organizational development - development projects - organizations - indonesia - south east asia - asia - capaciteit - capaciteitsopbouw - organisatieontwikkeling - ontwikkelingsprojecten - organisaties - indonesië - zuidoost-azië - azië
This report presents the findings of the endline of the evaluation of the organisational capacity component of the MFS II country evaluations. The focus of this report is Indonesia, WII. The format is based on the requirements by the synthesis team and NWO/WOTRO. The endline was carried out in 2014. The baseline was carried out in 2012.
Endline report – Indonesia, Yayasan Kelola MFS II country evaluations
Kusters, C.S.L. ; Wieriks, M. ; Dwi Andari, B. ; Suprobo, N. ; Priyahita, W. ; Sihombing, R.R. ; Rokhmatulloh, S.W. ; Rosita, I. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-049) - 82
capacity - capacity building - organizational development - organizations - development projects - indonesia - south east asia - asia - capaciteit - capaciteitsopbouw - organisatieontwikkeling - organisaties - ontwikkelingsprojecten - indonesië - zuidoost-azië - azië
This report presents the findings of the endline of the evaluation of the organisational capacity component of the MFS II country evaluations. The focus of this report is Indonesia, Yayasan Kelola. The format is based on the requirements by the synthesis team and NWO/WOTRO. The endline was carried out in 2014. The baseline was carried out in 2012.
Endline report – Indonesia, YPI MFS II country evaluations
Kusters, C.S.L. ; Wieriks, M. ; Dwi Andari, B. ; Suprobo, N. ; Priyahita, W. ; Sihombing, R.R. ; Rokhmatulloh, S.W. ; Rosita, I. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-050) - 100
capacity - capacity building - organizational development - organizations - development projects - indonesia - south east asia - asia - capaciteit - capaciteitsopbouw - organisatieontwikkeling - organisaties - ontwikkelingsprojecten - indonesië - zuidoost-azië - azië
This report presents the findings of the endline of the evaluation of the organisational capacity component of the MFS II country evaluations. The focus of this report is Indonesia, YPI. The format is based on the requirements by the synthesis team and NWO/WOTRO. The endline was carried out in 2014. The baseline was carried out in 2012.
Endline report – Indonesia, YRBI MFS II country evaluations
Kusters, C.S.L. ; Wieriks, M. ; Dwi Andari, B. ; Suprobo, N. ; Priyahita, W. ; Sihombing, R.R. ; Rokhmatulloh, S.W. ; Rosita, I. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-051) - 104
capacity - capacity building - organizational development - organizations - development projects - indonesia - south east asia - asia - capaciteit - capaciteitsopbouw - organisatieontwikkeling - organisaties - ontwikkelingsprojecten - indonesië - zuidoost-azië - azië
This report presents the findings of the endline of the evaluation of the organisational capacity component of the MFS II country evaluations. The focus of this report is Indonesia, YRBI. The format is based on the requirements by the synthesis team and NWO/WOTRO. The endline was carried out in 2014. The baseline was carried out in 2012.
Endline report – Liberia, BSC MFS II country evaluations
Gotomo, S. ; Peters, B. ; Kusters, C.S.L. ; Peabody, S. ; Washington Gopeya, M. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-011) - 118
capacity - capacity building - organizational development - organizations - liberia - west africa - africa - capaciteit - capaciteitsopbouw - organisatieontwikkeling - organisaties - west-afrika - afrika
This report presents the findings of the endline of the evaluation of the organisational capacity component of the MFS II country evaluations. The focus of this report is Liberia, BSC. The format is based on the requirements by the synthesis team and NWO/WOTRO. The endline was carried out in 2014. The baseline was carried out in 2012.
Endline report – Liberia, DEN-L MFS II country evaluations
Gotomo, S. ; Peters, B. ; Kusters, C.S.L. ; Peabody, S. ; Washington Gopeya, M. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-006) - 92
capacity - capacity building - organizational development - organizations - development projects - liberia - west africa - africa - capaciteit - capaciteitsopbouw - organisatieontwikkeling - organisaties - ontwikkelingsprojecten - west-afrika - afrika
This report presents the findings of the endline of the evaluation of the organisational capacity component of the MFS II country evaluations. The focus of this report is Liberia, DEN-L. The format is based on the requirements by the synthesis team and NWO/WOTRO. The endline was carried out in 2014. The baseline was carried out in 2012.
Endline report – Liberia, NAWOCOL MFS II country evaluations
Gotomo, S. ; Peters, B. ; Kusters, C.S.L. ; Peabody, S. ; Washington Gopeya, M. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-007) - 88
capacity - capacity building - organizational development - organizations - development projects - liberia - west africa - africa - capaciteit - capaciteitsopbouw - organisatieontwikkeling - organisaties - ontwikkelingsprojecten - west-afrika - afrika
This report presents the findings of the endline of the evaluation of the organisational capacity component of the MFS II country evaluations. The focus of this report is Liberia, NAWOCOL. The format is based on the requirements by the synthesis team and NWO/WOTRO. The endline was carried out in 2014. The baseline was carried out in 2012.
Endline report – Liberia, RHRAP MFS II country evaluations
Gotomo, S. ; Peters, B. ; Kusters, C.S.L. ; Peabody, S. ; Washington Gopeya, M. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-010) - 110
capacity - capacity building - organizational development - organizations - development projects - liberia - west africa - africa - capaciteit - capaciteitsopbouw - organisatieontwikkeling - organisaties - ontwikkelingsprojecten - west-afrika - afrika
This report presents the findings of the endline of the evaluation of the organisational capacity component of the MFS II country evaluations. The focus of this report is Liberia, RHRAP. The format is based on the requirements by the synthesis team and NWO/WOTRO. The endline was carried out in 2014. The baseline was carried out in 2012.
Endline report – India, BVHA MFS II country evaluations
Kusters, C.S.L. ; Prasad Mohapatra, B. ; Sethi, S. ; Buizer, N.N. ; Das, A. ; Wilson Bhatra, R. ; Sen, P. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-012) - 128
capacity - capacity building - organizational development - organizations - development projects - india - south asia - asia - capaciteit - capaciteitsopbouw - organisatieontwikkeling - organisaties - ontwikkelingsprojecten - zuid-azië - azië
This report presents the findings of the endline of the evaluation of the organisational capacity component of the MFS II country evaluations. The focus of this report is India, FFID. The format is based on the requirements by the synthesis team and NWO/WOTRO. The endline was carried out in 2014. The baseline was carried out in 2012.
Endline report – India, COUNT MFS II country evaluations
Kusters, C.S.L. ; Prasad Mohapatra, B. ; Sethi, S. ; Buizer, N.N. ; Das, A. ; Wilson Bhatra, R. ; Sen, P. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-003) - 112
capacity - capacity building - organizational development - organizations - development projects - india - south asia - asia - capaciteit - capaciteitsopbouw - organisatieontwikkeling - organisaties - ontwikkelingsprojecten - zuid-azië - azië
This report presents the findings of the endline of the evaluation of the organisational capacity component of the MFS II country evaluations. The focus of this report is India , COUNT. The format is based on the requirements by the synthesis team and NWO/WOTRO. The endline was carried out in 2014. The baseline was carried out in 2012.
Endline report – India, FFID MFS II country evaluations
Kusters, C.S.L. ; Prasad Mohapatra, B. ; Sethi, S. ; Buizer, N.N. ; Das, A. ; Wilson Bhatra, R. ; Sen, P. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-002) - 106
capacity - capacity building - organizational development - organizations - development projects - india - south asia - asia - capaciteit - capaciteitsopbouw - organisatieontwikkeling - organisaties - ontwikkelingsprojecten - zuid-azië - azië
This report presents the findings of the endline of the evaluation of the organisational capacity component of the MFS II country evaluations. The focus of this report is India, FFID. The format is based on the requirements by the synthesis team and NWO/WOTRO. The endline was carried out in 2014. The baseline was carried out in 2012.
Endline report – India, Jana Vikas MFS II country evaluations
Kusters, C.S.L. ; Prasad Mohapatra, B. ; Sethi, S. ; Buizer, N.N. ; Das, A. ; Wilson Bhatra, R. ; Sen, P. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-016) - 106
capacity - capacity building - organizational development - organizations - development projects - india - south asia - asia - capaciteit - capaciteitsopbouw - organisatieontwikkeling - organisaties - ontwikkelingsprojecten - zuid-azië - azië
This report presents the findings of the endline of the evaluation of the organisational capacity component of the MFS II country evaluations. The focus of this report is India, Jana Vikas. The format is based on the requirements by the synthesis team and NWO/WOTRO. The endline was carried out in 2014. The baseline was carried out in 2012.
Endline report – India, NEDSSS MFS II country evaluations
Kusters, C.S.L. ; Prasad Mohapatra, B. ; Sethi, S. ; Buizer, N.N. ; Das, A. ; Wilson Bhatra, R. ; Sen, P. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-020) - 94
capacity - capacity building - organizational development - organizations - development projects - india - south asia - asia - capaciteit - capaciteitsopbouw - organisatieontwikkeling - organisaties - ontwikkelingsprojecten - zuid-azië - azië
This report presents the findings of the endline of the evaluation of the organisational capacity component of the MFS II country evaluations. The focus of this report is India, NEDSSS. The format is based on the requirements by the synthesis team and NWO/WOTRO. The endline was carried out in 2014. The baseline was carried out in May 2013.
Endline report – India, RGVN MFS II country evaluations
Kusters, C.S.L. ; Prasad Mohapatra, B. ; Sethi, S. ; Buizer, N.N. ; Das, A. ; Wilson Bhatra, R. ; Sen, P. - \ 2015
Wageningen : Centre for Development Innovation, Wageningen UR (Report / Wageningen UR, Centre for Development Innovation CDI-15-021) - 94
capacity - capacity building - organizational development - organizations - development projects - india - south asia - asia - capaciteit - capaciteitsopbouw - organisatieontwikkeling - organisaties - ontwikkelingsprojecten - zuid-azië - azië
This report presents the findings of the endline of the evaluation of the organisational capacity component of the MFS II country evaluations. The focus of this report is India, RGVN. The format is based on the requirements by the synthesis team and NWO/WOTRO. The endline was carried out in 2014. The baseline workshop was carried out in 2012 (interview with director in 2013).
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.