Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 3 / 3

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==origanum vulgare
Check title to add to marked list
Carvacrolreiches Oregano-Öl als Futterzusatz: Interview met Hans van der Mheen
Grohs, Birgit ; Mheen, H.J.C.J. van der - \ 2011
Gemüse 47 (2011)1. - ISSN 0016-6286 - p. 35 - 36.
origanum vulgare - geneeskrachtige kruiden - voer - medicinaal voer - origanum - medicinale eigenschappen - nederland - herbal drugs - feeds - medicated feeds - medicinal properties - netherlands
In dit interview met Hans van der Mheen van het PPO-agv te Lelystad worden de mogelijkheden van het gebruik van etherische olie gewonnen uit oregano; origanum vulgare en origanum heracleoticum, geteeld in Nederland besproken. De olie kan gebruikt worden in voer voor pluimvee en varkens. Gezocht wordt naar de juiste variëteiten van de witbloeiende soorten, het oogsttijdstip met het hoogste oliegehalte en de temperatuur van destilleren.
Teeltonderzoek oregano
Mheen, H.J.C.J. van der - \ 2008
Kennisakker.nl 2008 (2008)28-02-2008.
origanum vulgare - origanum - etherische oliehoudende planten - olieleverende planten - herbiciden - stikstofmeststoffen - biomassa - bemesting - akkerbouw - essential oil plants - oil plants - herbicides - nitrogen fertilizers - biomass - fertilizer application - arable farming
Na een korte inleiding over het Oregano-project in Flevoland worden in deze samenvatting de resultaten van teeltonderzoek aan Oregano weergegeven. Het ging om de deugdelijkheidsbeproeving van vijf herbiciden, onderzoek naar de optimale stikstofbemesting, het volgen van de biomassa en het oliegehalte gedurende de gewasontwikkeling, de instandhouding (vegetatief) en vergelijking (generatief) van het in 2005 geselecteerde plantmateriaal en de oriëntatie op toepassingen van het restproduct.
Ropadiar als alternatief voor een antimicrobiele groeibevorderaar in voer voor gespeende biggen
Krimpen, M.M. van; Binnendijk, G.P. - \ 2001
Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 205) - 14
varkens - spenen - voedertoevoegingen - groeibevorderaars - antimicrobe-eigenschappen - etherische oliën - plantaardige oliën - origanum vulgare - pigs - weaning - feed additives - growth promoters - antimicrobial properties - essential oils - plant oils
Op verzoek van Ropapharm B.V. te Zaandam heeft het Praktijkonderzoek Veehouderij een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van Ropadiar e , een etherische olie van de oreganoplant, als alternatief voor AMGB. Oregano-olie heeft antibacteriële eigenschappen
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.