Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 10 / 10

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==otiorhynchus
Check title to add to marked list
Beheersing van taxuskevers, de (on)mogelijkheden
Elberse, I.A.M. - \ 2011
otiorhynchus - otiorhynchus sulcatus - taxus - plant pests - plant protection - control methods - public green areas - forest nurseries
Strijd tegen taxuskever gaat verder
Elberse, I.A.M. ; Meij, J. van der; Tol, R.W.H.M. van - \ 2011
De Boomkwekerij 24 (2011)20. - ISSN 0923-2443 - p. 11 - 11.
taxus - otiorhynchus - otiorhynchus sulcatus - curculionidae - insectenplagen - plagenbestrijding - proeven op proefstations - biologische bestrijding - alternatieve methoden - insect pests - pest control - station tests - biological control - alternative methods
Oorspronkelijk komt ze uit Zwitserland en al jaren vormt ze een probleem in de boomkwekerij : de taxuskever. Momenteel is er één gewasbeschermingsmiddel waarmee boomkwekers de kever te lijf kunnen gaan. Een wankele basis. Daarom gaan PPO Boomkwekerij, DLV Plant en PRI door met hun onderzoek naar de beheersing van dit plaaginsect.
Overlast uitheemse snuitkevers in Nederlandse tuinen neemt toe
Hellingman, S. ; Mulder, S. - \ 2010
Nature Today 2010 (2010)19-09-2010.
curculionidae - otiorhynchus - otiorhynchus sulcatus - insectenplagen - tuinen bij het huis - tuinen - tuinplanten - quarantaine - importbeperkingen - plagenbestrijding - openbaar groen - insect pests - domestic gardens - gardens - bedding plants - quarantine - import controls - pest control - public green areas
Verschillende uitheemse snuitkeversoorten en de inheemse gewone taxuskever veroorzaken veel overlast in tuinen en openbaar groen. Het probleem begon in de Randstad, maar verspreidt zich nu over de rest van het land. De insecten vreten de wortels en bladeren van verschillende plantensoorten aan. Volgens entomologe Silvia Hellingman komen de uitheemse soorten via het transport van Europees plantmateriaal ons land binnen.
Onderzoek bestrijding snuitkevers vordert gestaag
Tol, R.W.H.M. van - \ 2009
De Boomkwekerij 7 (2009)13 februari 2009. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 11.
boomkwekerijen - otiorhynchus - insectenlokstoffen - lokstoffen - insecticiden - insectenbestrijding - forest nurseries - insect attractants - attractants - insecticides - insect control
Steeds vaker wordt melding gemaakt van aan taxuskever verwante snuitkevers die zich in Nederland vestigen. Hierdoor kan een breder sortiment planten worden aangetast en kost de waarneming en bestrijding de kwekers minder tijd. Daarbij komt dat er weinig beschikbare bestrijdingsmiddelen zijn. PRI werkt daarom sinds 2002 aan de ontwikkeling van een lokstof om de kevers waar te nemen en te bestrijden
Otiorhychus meridionalis, een nieuwe invasieve snuitkeversoort voor de fauna van Nederland (Coleoptera: Curculionidae)
Heijerman, Th. ; Hellingman, S. - \ 2009
Entomologische Berichten 69 (2009)3. - ISSN 0013-8827 - p. 95 - 100.
coleoptera - curculionidae - otiorhynchus - invasies - ecologie - verspreiding - insectenplagen - schade - invasions - ecology - dispersal - insect pests - damage
Wederom kan een nieuwe invasieve plaagsoort voor Nederland worden gemeld. Weer betreft het een soort uit het snuitkevergenus Otiorhynchus, namelijk O. meridionalis. Dit is de zesde soort van dit in economisch opzicht belangrijke genus die Nederland heeft bereikt. In deze bijdrage worden de nieuwe vondsten gepresenteerd en wordt kort aangegeven hoe deze soort herkend kan worden en wat de verspreiding en voedselvoorkeur zijn van deze soort
Lokken en bestrijden van de taxuskever : Eindrapportage
Elberse, I.A.M. ; Tol, R.W.H.M. van - \ 2009
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 21
gewasbescherming - boomkwekerijen - euonymus - otiorhynchus - plagenbestrijding - insectenbestrijding - pesticiden - lokstoffen - vallen - plant protection - forest nurseries - pest control - insect control - pesticides - attractants - traps
Bestrijding van taxuskever is een groot knelpunt in de boomkwekerij. Eerder onderzoek heeft een lokval voor taxuskever opgeleverd. Dit vervolgproject bestond uit verdere beproeving van de lokval, tezamen met de lokstof. Aan de PT-financiering was medefinanciering van een fabrikant als voorwaarde gesteld.
Nieuwe snuitkever in Maastrichtse binnentuin
Mulder, S. - \ 2009
Nature Today 2009 (2009)19-6-2009.
otiorhynchus - curculionidae - nieuwe soorten - verspreiding - insectenplagen - nederland - new species - dispersal - insect pests - netherlands
Bericht uitgegeven door De Natuurkalender op vrijdag 19 juni 2009 Nederland is weer een nieuw invasief plaaginsect rijker: de snuitkever Otiorhynchus meridionalis. Deze uit het Middellandse Zeegebied afkomstige kever is de zesde snuitkeversoort uit het geslacht Otiorhynchus die de afgelopen tien jaar in Nederland ontdekt is
Otiorhynchus armadillo, invasieve snuitkever, gevestigd in Nederland (Coleoptera: Cuculionidae)
Heijerman, Th. ; Hellingman, S. - \ 2008
Nederlandse Faunistische Mededelingen 29 (2008). - ISSN 0169-2453 - p. 37 - 48.
coleoptera - curculionidae - otiorhynchus - nieuwe soorten - verspreiding - nederland - ecologie - identificatie - new species - dispersal - netherlands - ecology - identification
In 2003 werd de snuitkever Otiorhynchus apenninus voor het eerst voor Nederland gemeld. In die bijdrage werd aan het slot de opmerking gemaakt dat het wachten nu is op de volgende Otiorhynchus soort, namelijk O. armadillo. Het heeft een paar jaar geduurd, maar nu is het dan zover. Ook deze soort heeft zich in Nederland gevestigd en lijkt zo succesvol, dat aangenomen mag worden dat dit ook een blijvertje is. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de bekende vangsten tot nog toe en enige informatie over herkenning, voorkomen en ecologie
Bisexual populations of Otiorhynchus rugifrons (Coleoptera : Curculionidae)
Heijerman, Th. ; Hodge, P.J. - \ 2005
Entomologische Berichten 65 (2005)3. - ISSN 0013-8827 - p. 66 - 69.
otiorhynchus - coleoptera - curculionidae - biseksualiteit - biologische indicatoren (populatie-ecologie) - verspreiding - populatie-ecologie - populatiebiologie - bisexuality - biological tags - dispersal - population ecology - population biology
Vooral binnen het snuitkevergenus Otiorhynchus komen veel soorten voor die zich parthenogenetisch voortplanten. Sommige van deze soorten hebben in een beperkt deel van het areaal toch mannetjes. Voorbeelden hiervan zijn O, raucus, O. nodosus, O. rugosostriatus, O. scaber, O. veterator, O. sulcatus, O.fullo en O. ligustici. Het is gebleken dat exemplaren van bisexuele soorten 11 chromosomen bezitten, terwijl parthenogenetische soorten polyploïd zijn. De meeste parthenogenetische soorten zijn triloïd, maar er zijn ook soorten met zowel diploïde als tetraploïde xemplaren. Otiorhynchus rugifrons staat in de literatuur bekend als een triploïde soort. Volgens de literatuur zouden er ook mannetjes bestaan, maar waar deze voorkomen is onbekend. In deze bijdrage wordt het voorkomen van bisexuele populaties van O. rugifrons in Frankrijk (Bretagne) en Groot-Brittanië (Engeland en Wales) vermeld. Een korte beschrijving van het mannetje wordt gegeven en afbeeldingen van zowel het manlijke als het vrouwelijke genitaal worden gepresenteerd. Daarnaast wordt de verspreiding in Europa en de ecologie van de soort besproken
Over het voorkomen van de snuitkever Otiorhynchus dieckmanni in Nederland (Coleoptera: Curculionidae)
Heijerman, T. ; Raemakers, F. - \ 2001
Nederlandse Faunistische Mededelingen 15 (2001). - ISSN 0169-2453 - p. 1 - 6.
otiorhynchus - biogeografie - spreiding - geografische verdeling - nederland - biogeography - spread - geographical distribution - netherlands
In 1994 Otiorhynchus dieckmanni was collected for the first time in the Netherlands. Since then the species was recorded from several other localities far apart from each other. These data strongly suggest that O. dieckmanni is now well established in the Netherlands
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.