Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 9 / 9

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==pallets
Check title to add to marked list
Pallets persen van kokosnotenafval
Dam, Jan van; Keijsers, Edwin - \ 2016
coconuts - coconut products - coir - pallets - sustainability - biobased materials - biobased economy

Ondernemer Michiel Vos gaat transportpallets maken uit de bolsters van kokosnoten. Die kosten minder en zijn duurzamer verwacht hij, dan traditionele houten pallets. De kokosnootboeren profiteren mee.

Transportpallet van bananenboom
Kema, G. - \ 2013
Kennis Online 10 (2013)april. - p. 2 - 2.
materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - pallets - bananen - publiek-private samenwerking - Nederland - biobased materials - bananas - public-private cooperation - Netherlands
Voor de pallets om bananen te vervoeren is geen boskap meer nodig. Van bananenbomen zijn ook prima transportpallets te maken.
Ringrotbestrijding met behulp van ozon
Wolf, J.M. van der; Bergervoet, J.H.W. ; Kastelein, P. ; Zouwen, P.S. van der - \ 2009
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 642) - 8
clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus - dickeya chrysanthemi - controle - ozon - kratten - pallets - volksgezondheidsbevordering - besmetting - quarantaine organismen - bedrijfshygiëne - control - ozone - crates - sanitation - contamination - quarantine organisms - industrial hygiene
Door het kistenreinigingsbedrijf van Frans Renne wordt een nieuwe kistenreinigingsmachine ontwikkeld. De methode is gebaseerd op ontsmetting met Ozon van recirculerend spoelwater en van kisten. In dit rapport wordt verslag gedaan van laboratorium-onderzoek naar het effect van ozon op ringrotbacterieën en de noodzakelijke dosering en inwerktijd, en naar het effect van ozon in organisch belast (maar d.m.v. filtering gereinigd) spoelwater
Bewaren in een éénlaagssysteem : Analyse en verbetering van de luchtverdeling
Sapounas, A. ; Campen, J.B. ; Bot, G.P.A. ; Wildschut, J. - \ 2008
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 69
bloembollen - voorzieningen voor de opslag - pallets - luchtstroming - ventilatie - energiebesparing - methodologie - optimalisatiemethoden - ornamental bulbs - storage equipment - air flow - ventilation - energy saving - methodology - optimization methods
Dit project bestaat uit verschillende onderdelen: 1. Simuleren van de huidige situatie. 2. Onderzoek naar de invloed op de ventilatie door de volgende onderdelen: a. De hoogte van het kanaal onder de pallets. b. De openheid van de vloer. c. De diameter van de bollen. 3. Simuleren van het functioneren van het systeem bij toepassing van afgeronde uitblaasopeningen. 4. Het bepalen van het effect van de druppelvormige spoilers in het systeem. 5. Het bepalen van mogelijke verbeteringen aan het systeem met het doel energie te besparen, waarbij de “druppels” ook kunnen worden ingezet.
Ergonomische adviezen bij de ontwikkeling van uniform fust voor bloemenbollen = Ergonomic advices concerning standardized flower bulbs crates
Roelofs, P.F.M.M. ; Baltissen, A.H.M.C. ; Diepen, M. van; Looije, A.A.J. - \ 2007
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Wageningen UR, Animal Sciences Group 29) - 35
bloembollen - arbeid (werk) - ergonomie - arbeidsomstandigheden - optillen - pallets - fysieke belasting - ornamental bulbs - labour - ergonomics - working conditions - lifting - physical pressure
In 2006 a study is done to generate ergonomic advices with respect to the design of a standardized crate that is to be used in flower bulb cultivation and flower bulb trade. Reason for this study was an earlier AKK study, which concluded that standardisation of the crates will reduce costs (particularly for transport) and improve flower bulb quality. Therefore, companies in this sector try to implement standardized crates.The aim of the present study was to give ergonomic advices concerning the layout of these crates, resulting in reduction of the physical load during manual handling of them. Another goal was to satisfy the people who will have to work with the crates, by respecting their wishes and requirements as far as possible.In close cooperation with the manager of the AKK-study, labour-related questions which remained unanswered in that study are inventoried. Further, according to the method `ergonomic design, additional wishes of the people who will have will work with the standardised crates have been formulated. Finally is examined how the inventoried requirements and wishes can be fulfilled. For that purpose the questions were answered, based on literature reviews, measurements and expertise.Some of the most important results are that:Physical load is lower during the lifting of 40x60 cm crates than during the lifting of 50x75 cm crates with the same weight.The physical load during the lifting of low standing crates reduces when the crates (and therefore handles) are as high as possible, but this effect is very small. Since the height of the piles is limited by other factors, no effect of crate altitude on physical load is expected when crates have to be moved from or to a high level. Without the use of special tools the physical load is always too high when piles are higher than 1.70 m. But even in ideal conditions the lifting of 15 or 20 kg crates to an altitude of 1.70 m results in a Lifting Index of 1.1 or 1.4 respectively, what is higher than the health standard.For handles, a dimension of 125x40 mm is recommended. Sharp edges must be avoided and it must be impossible to put sharp objects, such as staples, through the handles.Closed handles prevent that bulbs fall through the handles. Physical load when crates are taken from or placed on a high pile can be reduced al little when these handles are not only at the top of the crates, but also halfway.No large effect of standardisation of the layout of the crates on mechanisation is expected, since nearly all tools do not pick up the crates but grip them. Standardisation of the format (40x60 cm) is important, however, and the sides must be exactly rectangular.For transport in conditioned sea containers (inner width 2.26 or 2.28 m.) 100x120 cm pallets are most suitable. However, physical load during manual piling up of crates on these pallets is higher than when 80x100 cm pallets are used. In both cases the health limits are largely exceeded during manual handling of the crates.If crates with different altitudes must become piled up on the same pallet, tuning of the altitude of the different crates is needed. Good examples are 18 and 24 cm or 16.5 and 22 cm. If it must be possible to read the information on the crates automatically, transponders (chips) are preferred over bar codes. It is recommended to apply a low-frequency system and to give all crates only a unique number. A central database can contain information concerning the contents of all crates.The recommendations in this report answer different questions and some of them can not be combined with some others. For this reason the `ideal crate will be a combination of compromises. Therefore it is recommended - in accordance with the original design of this study to carry out a pilot before choosing definitively for one basic design for the standardized crates. In this pilot all users should be involved, and it is preferred to let them test a number of copies of the aimed types of cask.
Energiebesparing op circulatie bij de bewaring van bloembollen door aanpassingen aan het bewaarsysteem: Effecten van een afgeronde uitblaasopening en een nieuw ontwerp palletkist
Gude, H. ; Wildschut, J. - \ 2006
Lisse : PPO Bloembollen (PPO rapport 330845) - 14
bloembollen - opslag met klimaatbeheersing - energiegebruik - energiebesparing - pallets - verandering - luchtstroming - ventilatoren - optimalisatiemethoden - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - controlled atmosphere stores - energy consumption - energy saving - change - air flow - ventilators - optimization methods - agricultural research
Bloembollen worden grotendeels in palletkisten bewaard, waar met behulp van een zgn. systeemwand 500 m3 lucht per m3 bollen per uur door de kisten wordt geblazen voor een optimale temperatuurverdeling en om plaatselijke ophoping van vocht en het schadelijke ethyleengas te voorkomen. Door grote drukverschillen (en:verliezen) in het systeem moet meer gecirculeerd worden dan nodig is. Reeds eerder is aangetoond dat met relatief simpele aanpassingen aan het bewaarsysteem een veel gelijkmatiger drukverdeling en minder drukverliezen konden worden gerealiseerd, waardoor minder energie nodig was. Voorbeelden van die aanpassingen zijn: afgeronde uitblaasopeningen i.p.v. hoekige, een schuine balk onderin de palletkisten, het aanbrengen van een extra luchtweerstand bovenop de stapeling, etc. In overleg met de Werkgroep Energie van het Milieuplatform Bollensector is besloten de energiebesparing die met de afgeronde uitblaasopening en de nieuwe kuubkist gerealiseerd kan worden, in een praktijksituatie te meten en aan kwekers en installateurs te demonstreren. De proeven zijn op Proefbedrijf de Noord (PPO) in samenwerking met Omnivent uitgevoerd. Dit onderzoek heeft aangetoond dat aanpassingen aan kuubkist en systeemwand in combinatie met frequentie:geregelde ventilatoren enorme energiebe sparingen opleveren. Het nieuwe ontwerp kuubkist met smallere latten en schuine balken in de bodem bespaart 35% op het energieverbruik in vergelijking met de gangbare kisten. Afronding van de uitblaasopening levert in combinatie met gangbare kisten een energiebesparing van 43% op. De combinatie afgeronde uitblaasopening en nieuw ontwerp kuubkist bespaart 50% energie ten opzichte van de gangbare systeemwand in combinatie met de gangbare kist.
Vermindering fysieke belasting tijdens fusthandling in de bloembollensector = Reducing physical load during crate handling in bulb cultivation
Roelofs, P.F.M.M. ; Diepen, M. van; Looije, A.A.J. ; Wildschut, J. - \ 2006
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 22) - 39
bloembollen - arbeid (werk) - arbeidsomstandigheden - ergonomie - optillen - gereedschappen - kratten - pallets - fysieke belasting - ornamental bulbs - labour - working conditions - ergonomics - lifting - tools - crates - physical pressure
Een inventarisatie is gemaakt van hulpmiddelen die de fysieke belasting als gevolg van fusthandling in de bloembollen- en bolbloementeelt kan verminderen. Op praktijkbedrijven zijn de invloed op de fysieke belasting en de inzetbaarheid op verschillende plaatsen in het productieproces beoordeeld. Ook zijn jaarkosten berekend en te verwachten arbeidsbesparingen bepaald
Ergonomische beoordeling exportkontainer 555
Hendrix, A.T.M. - \ 1991
Wageningen : DLO-Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (Nota / DLO Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 91-47) - 12
bedrijven - containers - distributie - ondernemingen - ergonomie - bloemen - bewerking - apparatuur voor laden en lossen - pallets - bederfelijke producten - beplanten - struiken - transport - transportvoertuigen - bomen - logistiek - businesses - distribution - enterprises - ergonomics - flowers - handling - handling machinery - perishable products - planting - shrubs - transporters - trees - logistics
Het verbruik van hout - in het bijzonder populierehout - in de emballage-industrie
Timmer, W. ; Veldhuyzen, C.J. - \ 1972
Den Haag : [s.n.] (Algemeen economisch onderzoek / LEI, afd. 1 no. 10) - 28
bosbouw - pallets - hout - verpakkingsmaterialen - bomen - nederland - forestry - wood - packaging materials - trees - netherlands
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.