Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 457

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==participation
Check title to add to marked list
Groene dagbesteding in de stad: een levendige plek voor mensen met dementie : Factsheet
Buist, Y. ; Bruin, S. de; Vaandrager, L. ; Hassink, J. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 17 p.
health - well-being - nature - agriculture - participation
Aan de slag met groene dagbesteding in de stad voor mensen met dementie
Hassink, J. ; Vaandrager, L. ; Bruin, S. de; Buist, Y. - \ 2018
Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
participation - health - well-being - care - greening - nature
Recreational sea fishing in Europe in a global context-Participation rates, fishing effort, expenditure, and implications for monitoring and assessment
Hyder, Kieran ; Weltersbach, Marc Simon ; Armstrong, Mike ; Ferter, Keno ; Townhill, Bryony ; Ahvonen, Anssi ; Arlinghaus, Robert ; Baikov, Andrei ; Bellanger, Manuel ; Birzaks, Janis ; Borch, Trude ; Cambie, Giulia ; Graaf, Martin De; Diogo, Hugo M.C. ; Dziemian, Łukasz ; Gordoa, Ana ; Grzebielec, Ryszard ; Hartill, Bruce ; Kagervall, Anders ; Kapiris, Kostas ; Karlsson, Martin ; Kleiven, Alf Ring ; Lejk, Adam M. ; Levrel, Harold ; Lovell, Sabrina ; Lyle, Jeremy ; Moilanen, Pentti ; Monkman, Graham ; Morales-Nin, Beatriz ; Mugerza, Estanis ; Martinez, Roi ; O'Reilly, Paul ; Olesen, Hans Jakob ; Papadopoulos, Anastasios ; Pita, Pablo ; Radford, Zachary ; Radtke, Krzysztof ; Roche, William ; Rocklin, Delphine ; Ruiz, Jon ; Scougal, Callum ; Silvestri, Roberto ; Skov, Christian ; Steinback, Scott ; Sundelöf, Andreas ; Svagzdys, Arvydas ; Turnbull, David ; Hammen, Tessa Van Der; Voorhees, David Van; Winsen, Frankwin Van; Verleye, Thomas ; Veiga, Pedro ; Vølstad, Jon-Helge ; Zarauz, Lucia ; Zolubas, Tomas ; Strehlow, Harry V. - \ 2018
Fish and Fisheries 19 (2018)2. - ISSN 1467-2960 - p. 225 - 243.
European marine recreational fisheries - fisheries assessment and management - fishing effort and expenditure - participation - surveys and monitoring of marine recreational fisheries
Marine recreational fishing (MRF) is a high-participation activity with large economic value and social benefits globally, and it impacts on some fish stocks. Although reporting MRF catches is a European Union legislative requirement, estimates are only available for some countries. Here, data on numbers of fishers, participation rates, days fished, expenditures, and catches of two widely targeted species were synthesized to provide European estimates of MRF and placed in the global context. Uncertainty assessment was not possible due to incomplete knowledge of error distributions; instead, a semi-quantitative bias assessment was made. There were an estimated 8.7 million European recreational sea fishers corresponding to a participation rate of 1.6%. An estimated 77.6 million days were fished, and expenditure was €5.9 billion annually. There were higher participation, numbers of fishers, days fished and expenditure in the Atlantic than the Mediterranean, but the Mediterranean estimates were generally less robust. Comparisons with other regions showed that European MRF participation rates and expenditure were in the mid-range, with higher participation in Oceania and the United States, higher expenditure in the United States, and lower participation and expenditure in South America and Africa. For both northern European sea bass (Dicentrarchus labrax, Moronidae) and western Baltic cod (Gadus morhua, Gadidae) stocks, MRF represented 27% of the total removals. This study highlights the importance of MRF and the need for bespoke, regular and statistically sound data collection to underpin European fisheries management. Solutions are proposed for future MRF data collection in Europe and other regions to support sustainable fisheries management.
Social learning for adaptive delta management : Tidal River Management in the Bangladesh Delta
Mutahara, Muhmuda ; Warner, Jeroen F. ; Wals, Arjen E.J. ; Shah Alam Khan, M. ; Wester, Flip - \ 2018
International Journal of Water Resources Development 34 (2018)6. - ISSN 0790-0627 - p. 923 - 943.
adaptive delta management - Bangladesh - participation - social learning - Tidal River Management

The article analyzes Tidal River Management in Bangladesh from a social learning perspective. Four cases were investigated using participatory assessment. Knowledge acquisition through transformations in the Tidal River Management process was explored as an intended learning outcome. The study finds that social learning occurred more prominently at the individual stakeholder level and less at the collective level. For Tidal River Management to be responsive and sustainable, especially in times of increased uncertainty and climate vulnerability, more attention needs to be paid to coordination and facilitation of multi-level learning that includes all stakeholders.

Groene initiatieven in de stad : handelingsperspectief provincies voor het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid bij groen in de stad
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Soma, K. ; Blaeij, A.T. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2017-012) - ISBN 9789463438032 - 47
participatie - groene gevels - groene daken - planten - gezondheid - luchtkwaliteit - communicatie - klimaat - regenwateropvang - participation - green walls - green roofs - plants - health - air quality - communication - climate - water harvesting
Metropolitan Solutions: Helende tuinen
Jansma, J.E. - \ 2017
WUR
tuinen - gezondheid - planten - herstellen - welzijn - participatie - gardens - health - plants - reconditioning - well-being - participation
Voldoende bewegen en gezond eten helpt bij het herstel van ziektes of verbetert de kwaliteit van leven bij chronische ziektes. Helaas lukt het lang niet iedereen om dit toe te passen. Daarom zijn Wageningen University & Research (Division of Human Nutrition, Wageningen Plant Research, Rural Sociology) en AMS institute binnen Flevo Campus het pilotproject Helende tuinen gestart om te onderzoeken of we mensen een manier kunnen bieden die wel makkelijk is om in te passen in je leven. We laten ze samen tuinieren. Jan Eelco Jansma, onderzoeker stad-landrelaties bij Wageningen University & Research, vertelt erover in deze video.
Pionieren : De impact van innovatieve maatschappelijke initiatieven op een natuur-inclusieve samenleving
Salverda, I.E. ; Dam, R.I. van; Pleijte, M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Pionieren ) - 64 p.
natuur - samenleving - participatie - stedelijke gebieden - sport - lopen - burgers - fondsgelden - weidevogels - bodem - nederland - nature - society - participation - urban areas - walking - citizens - funding - grassland birds - soil - netherlands
Pionieren : Jaarmagazine over het DEMOCRATISCH samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden
Salverda, I.E. ; Kruit, J. ; Kuijper, Florien ; Koffijberg, M. ; Neefjes, M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Pionieren ) - 39 p.
natuur - openbaar groen - stedelijke gebieden - burgers - participatie - innovaties - vergroening - democratie - nederland - nature - public green areas - urban areas - citizens - participation - innovations - greening - democracy - netherlands
Factsheet Groene re-integratiepraktijken voor mensen met psychische problemen
Hassink, J. ; Vaandrager, L. ; Jansen, Joke - \ 2017
Wageningen University & Research - 7 p.
burgers - participatie - sociaal welzijn - gezondheid - herstellen - beplantingen - natuur - beweging - citizens - participation - social welfare - health - reconditioning - plantations - nature - movement
Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en de Participatiewet. De invoering van de Participatiewet leidt tot de toestroom van een nieuwe doelgroep waaronder veel mensen met psychische problemen die behoefte hebben aan langdurige ondersteuning.
De decentralisaties vormen een grote uitdaging voor gemeenten. Niet alleen komen er nieuwe taken op gemeenten af, maar er wordt ook flink bezuinigd. Gemeenten moeten dus meer doen met minder geld. Maar er zijn ook kansen.
Voor het eerst krijgt één partij, de gemeente, zeggenschap over praktisch het hele sociale domein. De decentralisaties maken dwarsverbanden tussen de Wmo/Awbz, de jeugdzorg en het domein van werk en inkomen mogelijk. Werkplekken waar mensen vanuit de participatiewet, WMO en jeugdzorg terecht kunnen hebben daarom de aandacht van gemeenten.
Deze factsheet gaat over de mogelijkheden die het groen biedt voor re-integratie van mensen met psychische problemen. Interessante voorbeelden van re-integratie initiatieven zijn stadslandbouwbedrijven, landschapsonderhoud,
zorgboerderijen, groenonderhoud en groene wijkinitiatieven.
De factsheet is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews en groepsgesprekken met initiatiefnemers, mensen met psychische problemen die werken in het groen (deelnemers) en betrokken beleidsmedewerkers van verschillende groene re-integratie initiatieven. In deze factsheet komen de volgende thema’s aan bod:
• Welke vormen van groene re-integratie bestaan er in Nederland?
• Wat is de mogelijke theoretische onderbouwing en wat zijn de werkzame elementen van groene re-integratie?
• Wat zijn de randvoorwaarden van groene re-integratie? En wat is er nodig om deze vorm van re-integratie verder in
te bedden en op te schalen?
Dutch Divergence? : Women’s work, structural change, and household living standards in the Netherlands, 1830-1914
Boter, Corinne - \ 2017
University. Promotor(en): Ewout Frankema, co-promotor(en): Elise van Nederveen Meerkerk. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431835 - 254
women - work - household budgets - living standards - gender - cultural history - case studies - netherlands - labour market - macroeconomics - microeconomics - western europe - work sharing - participation - vrouwen - werk - huishoudbudgetten - levensstandaarden - geslacht (gender) - cultuurgeschiedenis - gevalsanalyse - nederland - arbeidsmarkt - macro-economie - micro-economie - west-europa - verdeling van werk - participatie

Women’s work has never been a linear process of extending participation. Instead, female labour force participation (FLFP) has extended and curtailed throughout time. This dissertation studies a period of contraction: the nineteenth-century Netherlands. This country makes an important case study to explore the factors influencing the trajectory of women’s work. First, FLFP rates as recorded in occupational censuses were low compared with surrounding countries. Second, Dutch industrialization took off relatively late and until well into the twentieth century a significant part of the labour force worked in agriculture, in contrast to neighbouring countries such as Britain and Belgium.

This dissertation contributes to answering the following question: Why were Dutch female labour force participation rates lower than in surrounding countries during the period 1830-1914? I consider the following explanatory factors: social norms, the opportunity costs of women’s labour, and structural change. My conclusions about the relative weight of each factor are as follows. First, social norms regarding women’s role within the household following from the growing desire for domesticity have affected the trajectory of women’s labour. I show that married women withdrew from the registered labour force and instead, performed work that could be combined with domestic chores and that remained invisible in most statistical sources. However, these social norms were likewise strong in other western European countries, such as Britain, where FLFP was higher. Furthermore, Dutch FLFP was already low around 1850 when the transition to the male breadwinner society in western Europe started. Thus, it is no conclusive explanation for the aberrant Dutch trend in FLFP.

Second, men’s real industrial wages started to rise after 1880 and became increasingly able to take care of a family of four. However, this was not true for men’s agricultural wages. Women’s wages in both sectors hardly increased at all during the nineteenth century in both sectors. I therefore conclude that industrial households were already able to realize a breadwinner-homemaker type of labour division from the 1880s, whereas agricultural households still relied for an important part on other sources of income besides the husband’s wage labour by 1910. Thus, men’s wages profoundly influenced household labour division. However, in Britain, men’s real wages were even higher, but so were FLFP rates in the censuses. Thus, if the extent of men’s real wages was indeed the most important explanatory factor, we would have expected even lower participation rates in Britain than in the Netherlands.

Third, the impact of economic structure and the changing demand for labour on FLFP has been a pivotal factor of influence. I show that the structure of the local economy had a statistically significant effect on the chance that a bride stated an occupation in her marriage record. Furthermore, in agriculture women increasingly performed work in a private business which was usually not registered in the censuses. Moreover, technological change in the textile industry and the transition to the factory system negatively impacted women’s position in the labour market because married women could no longer combine domestic chores with wage labour. Finally, many parts of the production process that had traditionally been women’s work were taken over by men when mechanization progressed.

Considering all my research results, I conclude that the structure of the Dutch economy is the most important explanation for the exceptionally low Dutch FLFP rates during the long nineteenth century.

Groen en herstellen : de meerwaarde van groen voor het welbevinden in de herstelomgeving samengevat
Spijker, J.H. - \ 2017
- 6 p.
welzijn - gezondheid - gezondheidsindicatoren - tuinen - warmtestress - klimaat - temperatuur - luchtkwaliteit - stress - sociaal welzijn - participatie - beplantingen - herstellen - well-being - health - health indicators - gardens - heat stress - climate - temperature - air quality - social welfare - participation - plantations - reconditioning
Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten de instelling en heeft een positief effect op het herstellend vermogen en de gemoedstoestand van patiënten, en het algehele welbevinden van patiënten, medewerkers en bezoekers. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot herstellen en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.
Ervaringen met burgerparticipatie bij Staatsbosbeheer : leren van twee casestudy's
Buijs, Arjen ; Donders, Josine ; Dam, Rosalie van - \ 2017
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2783) - 47
natuurbescherming - natuurbeleid - participatie - sociale participatie - burgers - nature conservation - nature conservation policy - participation - social participation - citizens
Groenten uit de stad
Valk, Arnold van der - \ 2016
urban agriculture - urban areas - health - social welfare - participation - volunteers

Stadslandbouw geeft niet alleen een krachtige impuls aan de leefbaarheid van de wijk, maar kan ook een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid. Hoe komen buurtprojecten voor stadslandbouw tot stand en wanneer zijn ze succesvol? AGORA ging hierover in gesprek met onderzoekers Beatriz Pineda Revilla (Universiteit van Amsterdam) en Arnold van der Valk (Wageningen Universiteit.

Pionieren : jaarmagazine over het samenspel van groene burgerinitiatieven en overheden
Duinhoven, Geert van; Salverda, Irini ; Kruit, Jeroen ; Kuijper, Florien ; Janmaat, Rob - \ 2016
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 48
participatie - milieu - participation - environment
Ideaaltypen en analysekader van groene burgerinitiatieven : bijlage bij het rapport ‘De betekenis van groene burgerinitiatieven: analyse van kenmerken en effecten van 264 initiatieven in Nederland’
Mattijssen, T.J.M. - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 85) - 64
burgers - participatie - natuur - landschap - governance - citizens - participation - nature - landscape
This technical report is an appendix to the report The significance of green citizens’ initiatives: analysis of thecharacteristics and effects of 264 initiatives in the Netherlands (Mattijssen et al., 2016). It starts with severalremarks concerning the method described in the main report. These are followed by an explanation of theconceptual framework used in the main report, with additional arguments for and descriptions of the criteriaused to analyse green citizens’ initiatives. It also contains supplementary information on the ideal typespresented in the main report and a discussion of two ideal types, ‘social entrepreneurship’ and ‘financialsupport’, both of which were not included in the main report because of the limited scale and relevance ofthese initiatives. Finally, the report concludes with a stepwise description of all the ideal types based on thedimensions of the conceptual framework.
De Groene Agenda, topsectoronderzoek
Spijker, J.H. ; Hiemstra, J.A. - \ 2016
Stadswerk 2016 (2016)7. - ISSN 0927-7641 - p. 56 - 57.
klimaat - luchtkwaliteit - bedrijven - waterbergend vermogen - gezondheid - welzijn - openbaar groen - beplantingen - kantoren - stedelijke gebieden - toegepast onderzoek - innovaties - arbeid (werk) - stress - warmtestress - sociaal welzijn - participatie - regenwateropvang - climate - air quality - businesses - water holding capacity - health - well-being - public green areas - plantations - offices - urban areas - applied research - innovations - labour - heat stress - social welfare - participation - water harvesting
Steeds meer mensen wonen in de stad. Dit is niet altijd een gezonde leefomgeving. Veel mensen ervaren stress, het ontbreekt aan sociale samenhang, de lucht is vervuild en het veranderende klimaat leidt tot toenemende hittestress en wateroverlast. Slim gebruik van groen is deel van de oplossing voor al deze uitdagingen.
Boundary spaces, objects and activities in mixed-actor knowledge production: making fishery management plans in collaboration
Stange, K. ; Leeuwen, J. van; Tatenhove, J.P.M. van - \ 2016
Maritime Studies 15 (2016)1. - ISSN 1872-7859 - 19 p.
knowledge production - knowledge exchange - boundaries - boundary objects - participation - stakeholders - fishery management - fisheries - advisory councils - cooperative research
This paper investigates knowledge production in collaborations where the actors have different knowledge and interests. Building on boundary object theory, a conceptual framework is developed to analyse knowledge exchange in two stakeholder-led collaborations to make fishery management plans. The framework introduces boundary spaces to conceptualise the dynamic interaction between objects and activities. Within boundary spaces, actors can share, transfer and translate their knowledge, and common understanding can emerge. The collaborations analysed aimed to produce management plans for the Nephrops (Nephrops norvegicus) fishery in the North Sea and the boarfish (Capros aper) fishery in the Northeast Atlantic. Several boundary spaces were identified in each collaboration. During the production phase, the emerging management plans took on multiple representations as boundary objects that facilitated knowledge exchange. Activities were essential, as these created entry points for different actors to become part of the boundary spaces where they could contribute to knowledge production. Fishing industry representatives in the North Sea Advisory Council and the Pelagic Advisory Council played key roles in initiating and coordinating activities. The case studies demonstrate that Advisory Councils take on pro-active roles in initiatives that aim to expand the knowledge base for European fisheries management. Direct engagement was instrumental to create ownership of the problem addressed in the various collaborative settings that emerged during the management plan initiatives.
Women’s participation in tourism in Zanzibar : an enactment perspective
Maliva, Nelly Samson - \ 2016
University. Promotor(en): Rene van der Duim, co-promotor(en): Karin Peters. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579231 - 206
tourism - zanzibar - participation - women - emancipation of women - labour - income - entrepreneurship - women workers - family life - society - tourist industry - swahili - standards - social values - gender relations - toerisme - participatie - vrouwen - vrouwenemancipatie - arbeid (werk) - inkomen - ondernemerschap - vrouwelijke werknemers - gezinsleven - samenleving - toeristenindustrie - normen - sociale waarden - man-vrouwrelaties

To shed more light on the position of women in tourism, in this thesis I examined the ways women in Zanzibar have incorporated working in tourism in their daily lives by comparing those who work in tourism as entrepreneurs with employees, working in hotels and restaurants. Conceptually my thesis is framed within Weick’s theory of enactment, with special focus on the concept of sensemaking. I used this particular framework to understand how women either reinforce or resist gendered identities by constantly ‘enacting’ their environments. My research showed that the position of women in Zanzibar is highly influenced by religion, marital status and level of education. However, since women make sense of the environment in different ways, perceive different opportunities and constraints, and on the basis of these make different choices, I recommended that programmes customised according to the differences among women should be developed. Second, I argued that these tailor-made programmes should focus on four interventions: education and training, working conditions, self-organisation and microcredit.

De betekenis van groene zelf-governance : analyse van verschillende vormen van dynamiek in de praktijk
Dam, R.I. van; Mattijssen, T.J.M. ; Vader, J. ; Buijs, A.E. ; Donders, J.L.M. - \ 2016
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 73) - 95
natuurbescherming - landschapsbeheer - sociale participatie - participatie - natuurbeleid - nature conservation - landscape management - social participation - participation - nature conservation policy
This study examines practices in which groups of local people (citizens’ initiatives) take the lead in natureconservation and landscape management projects. In three cases studies the significance of green selfgovernancewas examined by studying knock-on effects: the relations with related practices and therelations between practices and structures at the regime level, such as institutional working practices andpolicies. The bonds and dynamics in these relations – between green self-governance practices, betweengreen self-governance practices and related practices, and between green self-governance practices and theregime level – were found to be considerable. The actual level of influence is hard to determine because thedynamics play out within a changing context. An important lesson for the interaction between citizens andgovernment is that both can learn by working together
In Pursuit of a Participatory Society: The Role of the participatory agent
Pineda Revilla, Beatriz ; Valk, A.J.J. van der - \ 2016
Urban Agriculture Magazine 31 (2016). - ISSN 1571-6244 - p. 41 - 42.
urban areas - gardens - participation - stedelijke gebieden - tuinen - participatie
In the last decade, Dutch cities have witnessed a rise in the number of citizen-led initiatives-initiatives which have increasingly attracted the interest of science, the public and policy makers. This article focuses on the role of the "participatory agent", a civil servant whose main task is to bridge citizen and local government interests in a community garden in Amsterdam East.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.