Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 11 / 11

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==pectobacterium carotovorum
Check title to add to marked list
Plasmawater, een veelbelovend ontsmettings- en gewasbeschermingsmiddel
Quaedvlieg, William ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Lemmers, M.E.C. ; Ruijven, J.P.M. van; Kolk, J.P. van der; Slootweg, G. ; Stijger, I. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw - 1 p.
tuinbouw - gewasbescherming - pectobacterium carotovorum - botrytis cinerea - fusarium - tomatenmozaïekvirus - gerbera - biociden - landbouwkundig onderzoek - fytotoxiciteit - corrosie - ontsmettingsmiddelen - glastuinbouw - horticulture - plant protection - tomato mosaic virus - biocides - agricultural research - phytotoxicity - corrosion - disinfectants - greenhouse horticulture
Voor dit onderzoek is gekeken of plasmawater onder laboratorium- en semi-praktijk condities verschillende soorten micro-organismen (bacteriën, schimmels en virussen) kan afdoden op het gewas. Tevens is gelet op de veiligheid voor het gewas (fyto-tox) en kas (corrosie). Poster van het PlantgezondheidEvent 2016.
Nu effectief thuis toetsen op Dickeya!
Doorn, J. van - \ 2012
plantenziekteverwekkende bacteriën - dickeya chrysanthemi - pectobacterium carotovorum - detectie - testen - bloembollen - plant pathogenic bacteria - detection - testing - ornamental bulbs
Poster met onderzoeksinformatie over de ontwikkeling van een thuistoets voor dickeya.
Vervolgonderzoek slijmstelen bij Zantedeschia
Leeuwen, P.J. van; Martin, W.S. ; Doorn, J. van - \ 2011
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 39
zantedeschia - pectobacterium carotovorum - plantenziekten - cultuurmethoden - tests - veilingen - export - nederland - plant diseases - cultural methods - auctions - exports - netherlands
Een van de grootste problemen bij de export van de snijbloem Zantedeschia is, dat de stelen soms gaan verslijmen. Dit wordt veroorzaakt door bacteriën. Dit verkort niet alleen het vaasleven van de Zantedeschia stelen, maar tast ook de sierwaarde van de hele bos met andere soorten bloemen aan. Het optreden van slijmstelen kan de groei van het product Zantedeschia op deze manier belemmeren. In 2007 en 2008 is onderzoek uitgevoerd binnen het project “slijmstelen bij Zantedeschia” (PT12804). Hieruit bleek, dat het onduidelijk is waar de slijmstelen veroorzakende bacteriën (Pseudomonas, Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Pcc, voorheen Erwinia)) de plant binnenkomen. Deze informatie is van belang om zo effectief mogelijk preventieve maatregelen tegen deze bacteriën te kunnen treffen. Tevens bleek aan het einde van dit onderzoek, dat een praktische toets op slijmstelen veroorzakende bacteriën wenselijk is voor de bloemenveiling FloraHolland.
Erwinia: rot voor de bollenteler
Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van; Dees, R.H.L. ; Martin, W.S. - \ 2009
Gewasbescherming 40 (2009)4. - ISSN 0166-6495 - p. 200 - 204.
bloembollen - sierplanten - dickeya chrysanthemi bv. chrysanthemi - pectobacterium carotovorum - plantenziekteverwekkende bacteriën - gewasbescherming - hyacinthus - muscari - dahlia - iris - ketenmanagement - ornamental bulbs - ornamental plants - plant pathogenic bacteria - plant protection - supply chain management
De afgelopen acht jaar ondervonden bloembolgewassen zoals hyacint, Muscari, dahlia en iris in toenemende mate problemen met zachtrot : agressief snot zoals de gedupeerde telers deze bacterieziekte noemden. Agressief rot heeft geleid tot grote teeltkundige problemen en economische schade. De bacterieaantasting wordt veroorzaakt door Erwinia chrysanthemi, Erwinia carotovora subspecies carotovora, de veroorzaker van het zogenaamde "oude witsnot" tast ook bolgewassen aan, maar geeft meestal veel minder problemen. Vanaf 2004 tot eind 2007 is onderzoek aan Erwinia verricht binnen het PT-project 'Beheersing van Erwinia in bloembollen', besmettingsroutes, invloed van gewasrotatie en de productieketen op incidentie, overleving en beheersing van met name Erwinia chrysanthemi
Ontwikkeling van toetsen op Erwinia
Dees, R.H.L. ; Martin, W.S. ; Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van; Doorn, J. van - \ 2009
bloembollen - bollen - plantenziekten - pectobacterium carotovorum - dickeya chrysanthemi - testen - landbouwkundig onderzoek - hyacinthus - muscari - iris - dahlia - zantedeschia - ornamental bulbs - bulbs - plant diseases - testing - agricultural research
Powerpoint presentatie over agressief rot en witsnot dat een groot probleem is in o.a. hyacint, Muscari, iris, Dahlia en Zantedeschia. Om in partijen bollen op Erwinia te testen zijn laboratoriumtoetsen (ELISA, PCR) nodig. Om op het bedrijf zelf partijen te beoordelen wordt gewerkt aan zg. stresstoetsen om eventuele Erwinia snel zichtbaar te maken
2004: minder Erwinia in hyacint, maar aandacht blijft nodig
Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. ; Doorn, J. van; Leeuwen, P.J. van - \ 2005
BloembollenVisie 2005 (2005)54. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 25.
bloembollen - hyacinten - gewasbescherming - ziektepreventie - plantenziekteverwekkende bacteriën - pectobacterium carotovorum - onderzoek - ornamental bulbs - hyacinths - plant protection - disease prevention - plant pathogenic bacteria - research
PPO Bloembollen houdt de vinger aan de pols bij de teelt van hyacint. Een overzicht van de onderzoeks- en praktijkervaringen bij hyacint in 2004
Naar een Erwinia vrije pootgoedteelt: een literatuurstudie
Wolf, J.M. van der - \ 2004
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 82) - 32
pectobacterium carotovorum - dickeya chrysanthemi - solanum tuberosum - pootaardappelen - nederland - aardappelen - seed potatoes - netherlands - potatoes
Goed drogen bij hogere temperatuur voorkomt uitval : onderzoek Zantedeschia
Leeuwen, P.J. van; Trompert, J.P.T. - \ 2003
BloembollenVisie 2003 (2003)7. - ISSN 1571-5558 - p. 18 - 19.
bloembollen - zantedeschia - plantenziekteverwekkende bacteriën - pectobacterium carotovorum - opslag - temperatuur - cultuurmethoden - ornamental bulbs - plant pathogenic bacteria - storage - temperature - cultural methods
Onderzoek naar de oorzaak van Erwinia en verstening bij Zantedeschia-knollen tijdens en na de bewaring. PPO sector Bloembollen ging na wat de beste droog- en bewaarmethode is om deze problemen te voorkomen
Veredeling brengt inzicht in Erwinia-resistentie
Snijder, R. ; Paasen, M.Q.P. van; Tuyl, J.M. van - \ 2000
Bloembollencultuur 111 (2000)5. - ISSN 0165-6406 - p. 29 - 29.
bloembollen - zantedeschia - plantenziekteverwekkende bacteriën - pectobacterium carotovorum - plantenveredeling - ziekteresistentie - plaagresistentie - rassenproeven - rassen (taxonomisch) - cultivars - rassen (planten) - ornamental bulbs - plant pathogenic bacteria - plant breeding - disease resistance - pest resistance - variety trials - races - varieties
Plant Research International, het voormalige CPRO-DLO, doet in opdracht van zes bedrijven onderzoek naar resistentiebronnen binnen Zantedeschia. Kort verslag van de resistentietoets voor Erwinia-rot en de eerste resultaten binnen het sortiment
Natrot in witlof beheersbaar
Schober, B.M. - \ 1998
PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 2 (1998)4. - ISSN 1385-5298 - p. 24 - 26.
cichorei - plantenziekteverwekkende bacteriën - pectobacterium carotovorum - pseudomonas marginalis - voetrot - gewasbescherming - onderzoek - chicory - plant pathogenic bacteria - foot rot - plant protection - research
In een onderzoek is een aantal beheersmaatregelen ter beperking ter berperking van natrot nader uitgewerkt. Verder is gewerkt aan een toets om het risico op natrot bij gerooide wortels in te kunnen schatten
Beheersing van de gezondheid van pootaardappelen via de bepaling van de metabolische activiteit van Erwinia chrysanthemi en Erwinia carotovora subsp. atroseptica door middel van geleidbaarheidsmetingen
Fraaije, B.A. ; Bulk, R.W. van den - \ 1995
Wageningen : CPRO-DLO - 18
solanum tuberosum - pootaardappelen - dickeya chrysanthemi - pectobacterium carotovorum - elektrische geleidbaarheid - seed potatoes - electrical conductivity
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.