Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 36

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==peronospora farinosa
Check title to add to marked list
Meeldauwbeheersing in roos
Vries, R.S.M. de; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2013
sierteelt - rozen - peronospora farinosa - bestrijdingsmethoden - oxidatiemiddelen - efficiëntie - teelt onder bescherming - risicofactoren - proeven - ornamental horticulture - roses - control methods - oxidants - efficiency - protected cultivation - risk factors - trials
Posterpresentatie over de bestrijding van echte meeldauw in roos, het doel is de effectiviteit te bepalen van het oxidatief product tegen meeldauw, de veiligheid voor de gewastoepassing en kasmaterialen (corrosie) en een gebruikersprotocol ontwikkelen voor de toepassing van het middel via een hogedruknevelleiding.
Voorkomen van uitval bij Impatiens walleriana onder veldcondities
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de; Wensveen, W. van; Fuente van Bentem, S. de la - \ 2012
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1160) - 32
potplanten - sierplanten - impatiens walleriana - ornamentele waarde - bodempathogenen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - peronospora farinosa - vollegrondsteelt - pot plants - ornamental plants - ornamental value - soilborne pathogens - cultural control - outdoor cropping
Abstract Wageningen UR Greenhouse Horticulture, together with Syngenta Seeds performed field trials with fungicides and fertilizing products to prolong the consumer value of Impatiens walleriana (busy lily). This project was funded by the Dutch Horticultural Board. The plants were situated on two field locations, both in the field and in pots to follow the natural disease development with and without interaction with soil pathogens (e.g. downy mildew). The results of this study show that Ridomil Gold is effective against early infestation from soil propagules of downy mildew, but there is no effectivity against leaf infections. Products based on phoshite (potassium phosphite, product X of Everris) slow down the infection process with a few weeks. Especially, later in the season when the conidia are most dominantly present. It is recommended to screen multiple products which are effective against resting spores of downy mildew. Sensitive Impatiens species should preferably be planted early in the season and not directly in soil with high risk of surviving propagules.
Voorkomen van uitval bij Impatiens walleriana onder veldcondities
Vries, Rozemarijn de - \ 2012
perennials - impatiens walleriana - plant protection - peronospora farinosa - planting stock - pesticides - agricultural research - trials
In natte jaren worden alle planten aangetast: Combinaties van middelen vertragen uitval in impatiens (interview met Jantineke Hofland-Zijlstra)
Arkesteijn, M. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de - \ 2011
Onder Glas 8 (2011)11. - p. 52 - 53.
impatiens walleriana - kruidachtige planten als sierplanten - peronospora farinosa - plantenziekten - gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - proeven - landbouwkundig onderzoek - groenten - potplanten - ornamental herbaceous plants - plant diseases - plant protection - integrated control - trials - agricultural research - vegetables - pot plants
De éénjarige zomerbloeier Impatiens walleriana is een belangrijk onderdeel in het perkgoedassortiment. De grote problemen met aantasting door valse meeldauw hebben de laatste jaren geresulteerd in een fikse omzetdaling. Er is daarom op korte termijn behoefte aan duurzame bestrijdingsmiddelen, die tenminste drie maanden effectief blijven. Dat laatste is ook de vraag van de begeleidingscommissie.
Infectie gaat snel en is moeilijk te bestrijden: Valse meeldauwsoorten zijn heel waardplantspecifiek
Paternotte, S.J. ; Arkesteijn, M. - \ 2011
Onder Glas 8 (2011)8. - p. 26 - 27.
glastuinbouw - kasgewassen - plantenziekteverwekkende schimmels - schimmelziekten - peronospora farinosa - aantasting - schimmelbestrijding - ziektepreventie - groenten - snijbloemen - potplanten - greenhouse horticulture - greenhouse crops - plant pathogenic fungi - fungal diseases - infestation - fungus control - disease prevention - vegetables - cut flowers - pot plants
Valse meeldauw is een probleem in een groot aantal glastuinbouwgewassen. De symptomen bij aantasting door de schimmel lijken soms op die van echte meeldauw, maar het gaat hier om een heel andere groep van schimmels die zich anders gedraagt en lastig te bestrijden is. Valse meeldauw kan veel glasgroenten, snijbloemen en potplanten aantasten.
Aanpak valse meeldauw in zonnebloem stapje verder (interview met Gera van Os)
Vegter, B. ; Os, G.J. van - \ 2011
Vakblad voor de Bloemisterij 66 (2011)3. - ISSN 0042-2223 - p. 38 - 39.
bloementeelt - zonnebloemen - plantenziekten - geïntegreerde bestrijding - peronospora farinosa - preventie - chemische bestrijding - floriculture - sunflowers - plant diseases - integrated control - prevention - chemical control
Een goede bodemstructuur die onderdak biedt aan microbieel bodemleven dat vervolgens voldoende voedsel heeft, maakt de grond weerbaar. Daar begint het voorkomen van valse meeldauw bij zonnebloemen. Gecoat zaad biedt bescherming en tijdens de teelt wordt deze keuze in chemische bespuitingen iets groter.
Gunstige resultaten aanpak valse meeldauw in zonnebloem
Duyvesteijn, R.G.E. - \ 2010
Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)29. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
snijbloemen - zonnebloemen - plantenziekten - schimmelziekten - peronospora farinosa - bestrijdingsmethoden - cultuurmethoden - proeven - cut flowers - sunflowers - plant diseases - fungal diseases - control methods - cultural methods - trials
Uit onderzoek is gebleken dat valse meeldauw in zonnebloem het beste kan worden bestreden met een grondmiddel. De nog niet toegelaten middelen konden de aantasting met 25% terugdringen.
Beheersing van valse meeldauw in Impatiens
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Noort, F.R. van; Böhne, S. ; Fuente van Bentem, S. de la; Weijtmans, K. ; Sanders, M. - \ 2010
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw / Syngenta Seeds B.V. (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 330) - 17
bloementeelt - impatiens walleriana - peronospora farinosa - preventie - gewasbescherming - zomerbloemen - floriculture - prevention - plant protection - summer flowers
De éénjarige zomerbloeier Impatiens walleriana vormt een belangrijk onderdeel in het assortiment van perkgoed. Ondermeer in 2007 waren er door de natte weersomstandigheden grote problemen met uitval door valse meeldauw in de consumentfase. Hierdoor kwam de vraag of er tijdens de opkweek niet meer preventieve maatregelen genomen kunnen worden om infectie door valse meeldauw onder vochtige omstandigheden te verminderen of te voorkomen. Daarnaast was het onbekend of de besmetting met valse meeldauw op Nederlandse locaties veroorzaakt wordt door één soort of meerdere soorten. In een literatuurstudie is alle beschikbare informatie over valse meeldauw en mogelijkheden voor beheersen/ bestrijding samengevat
Bestrijding van valse meeldauw in zonnebloemen
Duyvesteijn, R.G.E. ; Breeuwsma, S.J. ; Bent, J. van der; Helm, F.P.M. van der; Slootweg, G. ; Boer, M. de - \ 2010
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen (PPO - rapport ) - 37
plasmopara halstedii - peronospora farinosa - meeldauw - helianthus - schimmelziekten - biologische landbouw - teelt - zomerbloemen - geïntegreerde bestrijding - gewasbescherming - mildews - fungal diseases - organic farming - cultivation - summer flowers - integrated control - plant protection
Valse meeldauw is het grootste ziekteprobleem in de zonnebloementeelt. Het wordt veroorzaakt door de oömyceet Plasmopara halstedii, een bodemgebonden ziekte. Valse meeldauw kan tot tien jaar in de grond overleven als rustspore. In de bodem kan valse meeldauw onder natte omstandigheden via de jonge wortels van een kiemplant infecteren. Bij infectie vanuit de bodem, de zogenaamde systemische infectie, zijn er verschillende symptomen zichtbaar. De planten blijven achter in groei, bladeren vergelen en bij een zware aantasting kan de plant afsterven. Als een plant is aangetast en op de bladeren nieuwe sporen worden gevormd verspreiden deze sporen zich via de lucht. Ze veroorzaken een bovengrondse aantasting waarbij bladvlekken ontstaan. Beide soorten infecties leiden tot verminderde kwaliteit van de bloemen en met name de systemische infectie leidt tot verminderde productie. Meer dan 50% uitval is meermalen voorgekomen. Zowel in de gangbare teelt, als in de biologische teelt waarbij geen chemische ingreep mogelijk is, wordt het probleem steeds groter. Werkzame fungiciden zijn vooralsnog in de teelt niet toegelaten en coaten van zaad met fungiciden werkt niet afdoende. Er is daarom gezocht naar een geïntegreerde aanpak voor valse meeldauw in zonnebloem met de nadruk op preventieve maatregelen.
Vergelijkingsras houdt stand
Steenbergen, P. - \ 2010
Groenten en Fruit Actueel 2010 (2010)09. - ISSN 0925-9694 - p. 14 - 14.
rassenproeven - plantenveredeling - komkommers - cucumis sativus - rassen (planten) - houdbaarheid (kwaliteit) - vruchtgroenten - peronospora farinosa - meeldauw - glastuinbouw - variety trials - plant breeding - cucumbers - varieties - keeping quality - fruit vegetables - mildews - greenhouse horticulture
Rassenproef komkommer op praktijkbedrijven
Valse meeldauw in Impatiens walleriana
Hofland-Zijlstra, Jantineke - \ 2010
impatiens walleriana - plant protection - peronospora farinosa - greenhouse horticulture
Valse meeldauw in zonnebloemen
Duyvesteijn, R.G.E. - \ 2010
peronospora farinosa - zonnebloemen - helianthus annuus - gewasbescherming - pesticiden - zomerbloemen - biologische grondontsmetting - sunflowers - plant protection - pesticides - summer flowers - biological soil sterilization
Powerpoint presentatie met informatie uit onderzoek naar valse meeldauw in zonnebloemen: levenscyclus van de schimmel, chemische en biologische bestrijding, biologische grondsontsmetting, epidemiologisch onderzoek,
Beheersing van valse meeldauw in zonnebloemen : middelen en coatings
Duyvesteijn, R.G.E. ; Breeuwsma, S.J. ; Bent, J. van der; Boer, M. de - \ 2009
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bollen, bomen en Fruit - 22
plasmopara halstedii - peronospora farinosa - helianthus - plantenziektebestrijding - snijbloemen - gewasbescherming - plant disease control - cut flowers - plant protection
Valse meeldauw is het grootste ziekteprobleem in de zonnebloementeelt. Het wordt veroorzaakt door de oömyceet Plasmopara halstedii. In de bodem vormt de oömyceet rustsporen die aan het begin van het groeiseizoen de primaire infectiebron zijn omdat de sporen zeer lang kunnen overleven in de grond. De secundaire infectie van valse meeldauw ontstaat gedurende het gehele groeiseizoen. Door valse meeldauw systemisch aangetaste zonnebloemen produceren onderaan hun bladeren zoösporangia met daarin zoösporen. Deze sporen kunnen door de lucht verspreid worden en zodra ze bijvoorbeeld met regen in de bodem terecht komen zijn ze in staat om jonge zonnebloem plantjes te infecteren. Daarnaast kunnen ze ook bladvlekken op oudere zonnebloemen veroorzaken. In dit project is gezocht naar nieuwe (chemische) middelen om valse meeldauw te bestrijden. Om een eerste selectie te maken uit een hele lijst van potentiële chemische gewasbeschermingsmiddelen is een biotoets uitgevoerd. Met deze biotoets kan in een kort tijdsbestek de effectiviteit van veel middelen worden bepaald. Er is gekeken naar middelen met verschillende toepassingen als bespuiten, grondtoepassing en zaadcoating. Helaas is er door onbekende redenen niet voldoende ziekte ontstaan in de biotoets. Hierdoor kon geen goede selectie van middelen worden gemaakt voor de veldproef. De veldproef is toch ingezet met een aantal chemische middelen geselecteerd op basis van verschillende werkingsmechanismen en toepassingen. Uit de veldproef bleek dat vijf verschillende middelen effectief waren tegen valse meeldauw. In een opvolgende biotoets zijn deze vijf middelen opnieuw getest en drie bleken wederom een positief effect te hebben op de bestrijding van valse meeldauw in zonnebloem. Door het inzetten van grootschalige praktijkproeven in 2009 met één van deze middelen of een combinatie van middelen zal worden vastgesteld of deze middelen perspectief bieden voor een goede bestrijding van valse meeldauw in zonnebloemen.
Bestrijding valse meeldauw in Impatiens
Noort, Filip van - \ 2009
impatiens - balsaminaceae - peronospora farinosa - pesticides - dosage effects - plasmopara - protected cultivation - ornamental plants - greenhouse horticulture
Beheersing van valse meeldauw in zonnebloemen; teeltmaatregelen
Duyvesteijn, R.G.E. ; Breeuwsma, S.J. ; Bent, J. van der; Helm, F.P.M. van der; Boer, M. de - \ 2009
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 36
peronospora farinosa - zonnebloemen - zomerbloemen - snijbloemen - plantenziektebestrijding - geïntegreerde bestrijding - landbouwkundig onderzoek - nederland - sunflowers - summer flowers - cut flowers - plant disease control - integrated control - agricultural research - netherlands
Valse meeldauw is het grootste ziekteprobleem in de zonnebloementeelt. Het wordt veroorzaakt door de oömyceet Plasmopara halstedii, een bodemgebonden ziekte. Valse meeldauw kan tot tien jaar in de grond overleven als rustspore. In de bodem kan valse meeldauw onder natte omstandigheden via jonge wortels de kiemplant infecteren. Bij infectie vanuit de bodem, de zogenaamde systemische infectie, zijn er verschillende symptomen zichtbaar. De planten blijven achter in groei, bladeren vergelen en bij een zware aantasting kan de plant afsterven. Als een plant is aangetast en op de bladeren nieuwe sporen worden gevormd verspreiden deze sporen zich via de lucht. Ze veroorzaken een bovengrondse aantasting waarbij onregelmatige bladvlekken ontstaan. Beide soorten infecties leiden tot verminderde kwaliteit van de bloemen en met name de systemische infectie leidt tot verminderde productie. Meer dan 50% uitval is meermalen voorgekomen. Zowel in de gangbare teelt, als in de biologische teelt waarbij geen chemische ingreep mogelijk is, wordt het probleem steeds groter. Werkzame fungiciden zijn vooralsnog in de teelt niet toegelaten en coaten van zaad met fungiciden werkt niet afdoende. Er is daarom gezocht naar een geïntegreerde aanpak voor valse meeldauw in zonnebloem met de nadruk op niet-chemische maatregelen.
Duurzame bestrijding van valse meeldauw in ui
Stevens, L.H. ; Davelaar, E. ; Stoopen, G.M. ; Meier, R. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2009
uien - allium cepa - peronospora farinosa - pesticiden - onions - pesticides
Poster met informatie uit onderzoek naar de ontwikkeling van een effectief middel tegen valse meeldauw in ui door combinatie van componenten die qua type en toegepaste hoeveelheden nauwelijks milieu-impact hebben
Bouwstenen voor geïntegreerde teelt van zomerbloemen en vaste planten
Helm, F.P.M. van der - \ 2009
geïntegreerde bestrijding - nematoda - peronospora farinosa - meloidogyne hapla - bloementeelt - snijbloemen - overblijvende planten - vollegrondsteelt - zomerbloemen - integrated control - floriculture - cut flowers - perennials - outdoor cropping - summer flowers
Poster met resultaten uit onderzoek naar de beheersing van aaltjes en valse meeldauw in de teelt van zomerbloemen en vaste planten
Geïntegreerde beheersing valse meeldauw in zonnebloemen
Boer, M. de; Breeuwsma, S.J. ; Werd, H.A.E. de; Helm, F.P.M. van der - \ 2008
Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 38
peronospora farinosa - helianthus annuus - zonnebloemen - forceren van planten - snijbloemen - besmetting - plantenziektebestrijding - sunflowers - forcing - cut flowers - contamination - plant disease control
Valse meeldauw is het grootste ziekteprobleem in de zonnebloementeelt. Het wordt veroorzaakt door de oömyceet Plasmopara halstedii, een bodemgebonden ziekte. Valse meeldauw kan tot tien jaar in de grond overleven als rustspore. In de bodem kan valse meeldauw onder natte omstandigheden via jonge wortels de kiemplant infecteren. Bij infectie vanuit de bodem, de zogenaamde systemische infectie, zijn er verschillende symptomen zichtbaar. De planten blijven achter in groei, bladeren vergelen en bij een zware aantasting kan de plant afsterven. Als een plant is aangetast en op de bladeren nieuwe sporen worden gevormd verspreiden deze sporen zich via de lucht. Ze veroorzaken een bovengrondse aantasting waarbij onregelmatige bladvlekken ontstaan. Beide soorten infecties leiden tot verminderde kwaliteit van de bloemen en met name de systemische infectie leidt tot verminderde productie. Meer dan 50% uitval is meermalen voorgekomen. Zowel in de gangbare teelt, als in de biologische teelt waarbij geen chemische ingreep mogelijk is, wordt het probleem steeds groter. Werkzame fungiciden zijn vooralsnog in de teelt niet toegelaten en coaten van zaad met fungiciden werkt niet afdoende. Er is daarom gezocht naar een geïntegreerde aanpak voor valse meeldauw in zonnebloem met de nadruk op niet-chemische maatregelen. Deze aanpak wordt zowel gefinancierd door LNV (BO-Plantgezondheid en BO-Biologisch) als door PT. In het PT project is onderzocht hoe groot de rol is van grondbesmetting in het ontstaan van valse meeldauw. Daarnaast is epidemiologisch onderzoek gedaan naar de risicovolle omstandigheden voor valse meeldauw. Bovendien zijn diverse plantversterkers onderzocht op hun effectiviteit tegen valse meeldauw.
Meer kennis over ziekten en plagen in kool helpt aanpak
Voorrips, R.E. ; Wolf, J.M. van der - \ 2008
BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 11 (2008).
akkerbouw - biologische landbouw - gewasbescherming - biologische bestrijding - koolsoorten - peronospora farinosa - biopesticiden - xanthomonas - vollegrondsteelt - arable farming - organic farming - plant protection - biological control - cabbages - microbial pesticides - outdoor cropping
Trips, zwartnervigheid, bladvlekkenziekte en valse meeldauw: het zijn een paar van de ziekten en plagen die de teelt van kwalitatief goede kool en goed zaaizaad belemmeren. Kennis over de plaag of de schimmel levert aanwijzingen voor bestrijding.
Valse meeldauw nauwelijks te stoppen in zonnebloem
Middelburg, A.F. ; Helm, F.P.M. van der; Boer, M. de - \ 2008
Vakblad voor de Bloemisterij 2008 (2008)11. - ISSN 0042-2223 - p. 42 - 43.
bloementeelt - peronospora farinosa - zonnebloemen - plantenziektebestrijding - rassen (planten) - schimmelziekten - snijbloemen - zomerteelt - floriculture - sunflowers - plant disease control - varieties - fungal diseases - cut flowers - summer cultivation
De zonnebloementeelt heeft veel last van valse meeldauw. De ziekte slaat steeds harder om zich heen en middelen ertegen zijn niet voorhanden. Het wachten is op resistente rassen
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.