Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 1221

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==plants
Check title to add to marked list
Why plants are little solar panels
Schipper, R. - \ 2017
Wageningen :
biobased economy - plants - miscanthus - bioenergy - fibres - biofuels - breeding methods
What are plants contributing to a biobased society?
Photosynthesis : Online introductory course
Vreugdenhil, D. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research
photosynthesis - plants - plant physiology - biomass - fotosynthese - planten - plantenfysiologie - biomassa
The aim of this online course is to explain the basic mechanisms of photosynthesis.
Induced early flowering : A new plant breeding technique
Schaart, J.G. ; Wiel, C.C.M. van de - \ 2017
Wageningen : Wageningen University
cultivation - plants - flowers
Video about induced early flowering
Reverse Breeding : Creating parental lines for a heterozygous plant
Schaart, J.G. ; Wiel, C.C.M. van de - \ 2017
Wageningen : Wageningen University
plants - cultivation - genetics - crossing
Video about breeding and genetics
Reverse Breeding : Complications
Schaart, J.G. ; Wiel, C.C.M. van de - \ 2017
Wageningen : Wageningen University
cultivation - genetics - plants - crossbreds
Video recording about breeding and genetics
Genetic modification – Societal debate : Role of scientific knowledge
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 21 p.
cultivation - breeding methods - plants
Genetische modificatie – introductie : Wat is genetische modificatie?
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 4 p.
cultivation - breeding methods - plants - crossbreds
Coexistence : Coexistence of GM and non-GM cultivations
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 10 p.
cultivation - breeding methods - genetic engineering - consumer preferences - plants
Presentation about coexistence of GM and non-GM cultivations, consumers' preference.
New Plant Breeding Techniques (NPBTs) : Promising applications
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 51 p.
greenhouse horticulture - cultivation - horticulture - plants - rearing
Presentation about plant breeding techniques (NPBT)
Nieuwe Veredelingstechnieken NPBTs : Voorbeelden van perspectiefvolle toepassingen
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 33 p.
cultivation - plant breeding - plants - horticulture - greenhouse horticulture
Plantenveredeling en Intellectuele Eigendomsrechten IPR – korte introductie : Kwekersrecht en patenten (octrooien)
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
breeding methods - genetic engineering - plants - legislation - patents - cultivation
Presentatie over systemen in plantenveredeling en uitleg over octrooien.
Genetic modification – regulation
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 12 p.
genetic engineering - legislation - plants
Genetische modificatie – wet- & regelgeving
Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 11 p.
cultivation - horticulture - genetic engineering - crops - plants
Presentatie over regelgeving rondom GG planten, met toelichting.
De groene agenda: Ontwerptool Groene Gezonde Stad
Snep, Robbert - \ 2017
urban areas - water harvesting - climate - projects - plants - health - urban parks

De Ontwerptool Groene Gezonde Stad is een tool in ontwikkeling die het effectief gebruik van stadsgroen door planners, ontwerpers, ontwikkelaars, hoveniers en groenvoorzieners ten behoeve van maatschappelijke doelstellingen (gezonde woon-/werk-/leefomgeving) moet stimuleren. De plek die groen nu inneemt in het proces is redelijk achteraan. Het doel is dat planners, ontwerpers, ontwikkelaars, grondeigenaren etc. het groen meenemen in het ontwerpproces. Dan wordt de vraag naar groen en de kwaliteit van groen ook beter. Professionals krijgen met via de tool beter inzicht in waar en welk groen welk gezondheidseffect op welk doelgroep heeft, en worden daarmee uitgenodigd die kennis te benutten in hun plannen en projecten. Dit levert een gezondere stedelijke samenleving op, en maakt dat de economische waarde van het groen duidelijker wordt meegenomen in de besluitvorming over de inrichting en het beheer van de stad.

Ecosysteemdiensten van bomen en groen in de stad
Hiemstra, J.A. - \ 2017
Wageningen : Groen Kennisnet
bomen - planten - biodiversiteit - ecosystemen - klimaat - luchtkwaliteit - regenwateropvang - stedelijke gebieden - trees - plants - biodiversity - ecosystems - climate - air quality - water harvesting - urban areas
Groen kost geld en de baten zijn slecht tastbaar. Het project 'Ecosysteemdiensten van boomkwekerijproducten' ontwikkelt instrumenten om de voordelen van groen beter te laten meewegen bij het nemen van beslissingen. Voordelen: verkoeling, luchtzuivering, waterberging en beleefbare biodiversiteit. In eerste instantie voor de productgroep bomen, later ook voor andere productgroepen.
Groene initiatieven in de stad : handelingsperspectief provincies voor het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid bij groen in de stad
Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Soma, K. ; Blaeij, A.T. - \ 2017
Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2017-012) - ISBN 9789463438032 - 47
participatie - groene gevels - groene daken - planten - gezondheid - luchtkwaliteit - communicatie - klimaat - regenwateropvang - participation - green walls - green roofs - plants - health - air quality - communication - climate - water harvesting
Grijs, Groen & Gelukkig - Plantenwand
Hermans, C.M.L. - \ 2017
IVN Nederland
groene gevels - klimaat - zorg - natuur - planten - green walls - climate - care - nature - plants
Plantenwanden zorgen voor een gezonder binnenklimaat. Voor zorginstellingen waar cliënten weinig buiten komen, halen we met de Plantenwand de natuur naar binnen en dragen zo bij aan een gezondere leefomgeving. Wageningen Environmental Research doet onderzoek naar de effecten van Plantenwanden op het binnenklimaat. Ook het effect op cliëntwelzijn en de afname van het ziekteverzuim onder medewerkers wordt onderzocht.
Metropolitan Solutions: Helende tuinen
Jansma, J.E. - \ 2017
WUR
tuinen - gezondheid - planten - herstellen - welzijn - participatie - gardens - health - plants - reconditioning - well-being - participation
Voldoende bewegen en gezond eten helpt bij het herstel van ziektes of verbetert de kwaliteit van leven bij chronische ziektes. Helaas lukt het lang niet iedereen om dit toe te passen. Daarom zijn Wageningen University & Research (Division of Human Nutrition, Wageningen Plant Research, Rural Sociology) en AMS institute binnen Flevo Campus het pilotproject Helende tuinen gestart om te onderzoeken of we mensen een manier kunnen bieden die wel makkelijk is om in te passen in je leven. We laten ze samen tuinieren. Jan Eelco Jansma, onderzoeker stad-landrelaties bij Wageningen University & Research, vertelt erover in deze video.
Greenery: more than beauty and health : A summary of the benefits of greenery on health, productivity, performance and well-being
Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 6 p.
health - well-being - plants - trees - reconditioning - air quality - biodiversity - air conditioning - learning - labour - green roofs - green walls - gezondheid - welzijn - planten - bomen - herstellen - luchtkwaliteit - biodiversiteit - klimaatregeling - leren - arbeid (werk) - groene daken - groene gevels
Greenery in our living environment is beneficial for more than just our health and well-being. It facilitates water management and stimulates biodiversity in built-up areas, and it can also reduce the effects of noise pollution. Greenery also has a positive impact on the property value of homes and offices. This document provides general information on the benefits of greenery, supplementary to the detailed fact sheets on how greenery can improve health and well-being in Residential, Professional, Educational and Healthcare contexts.
MADS evolution : insights into evolutionary changes in transcription factors and their binding sites
Bruijn, Suze-Annigje de - \ 2017
University. Promotor(en): Gerco Angenent. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436700 - 195
plants - evolution - mads-box proteins - transcription factors - flowers - molecular biology - planten - evolutie - mads-box eiwitten - transcriptiefactoren - bloemen - moleculaire biologie

Although most flowers follow a conserved 'bauplan' consisting of sepals, petals, stamens and carpels, there is a remarkable amount of morphological diversity. Interestingly, all flowers are specified by the conserved (A)BCE-model. Most of the transcription factors in this model belong to the MADS-domain family. We examined how these transcription factors and their binding sites in the genome evolved, as a first step to elucidate how diversity in flower morphology has been created.

We analyzed the evolution of transcription factor binding sites by comparing binding sites of the major floral regulator SEPALLATA3 between two closely related Arabidopsis species, as well as between A. thaliana ecotypes. We found substantial overlap in transcription factor binding profiles between ecotypes, but limited overlap between the related species.

We also assessed how transcription factors themselves can change in their properties by analyzing the divergence between paralogs. We examined how the PISTILLATA paralogs in Tarenaya hassleriana diverged, as this species occupies an interesting position in the eudicot phylogeny. We also studied whether divergence of the APETALA3 paralogs in Aquilegia could explain the specification of an additional floral organ in this genus. In both cases, we conclude that the paralogs diverged from each other in their biochemical properties.

In the future, it would be interesting to assess how these changes in transcription factors and their binding sites affect floral regulatory networks and ultimately floral shape.

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.