Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 6 / 6

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==plate waste
Check title to add to marked list
Driegangenmenu uit de kliko
Thung, P. ; Ramaker, R. ; Bos-Brouwers, H.E.J. - \ 2015
Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)14. - ISSN 1389-7756 - p. 14 - 15.
voedselverspilling - verliezen - voedselafval - etensresten - etensbordafval - food wastage - losses - food wastes - leftovers - plate waste
Jaarlijks gooit de gemiddelde Nederlander een kleine vijftig kilo aan voedsel in de kliko. Onderzoekers laten de inwoners van Wageningen nu tegen elkaar strijden om zo min mogelijk te verspillen. Deze foodbattle start op maandag 16 maart.
Voedselverspilling in de zorg : afvalmetingen in Ziekenhuis Gelderse Vallei geven opmerkelijke resultaten
Soethoudt, J.M. ; Gameren, Y. van - \ 2013
Food Hospitality (2013)1. - ISSN 1877-8399 - p. 32 - 33.
voedselverspilling - voedselafval - ziekenhuizen - etensresten - etensbordafval - maaltijden - food wastage - food wastes - hospitals - leftovers - plate waste - meals
Metingen in Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben aangetoond dat een groot deel van de verstrekte maaltijden in de afvalbak verdwijnt. Het in juni 2012 uitgevoerde onderzoek geeft opmerkelijke resultaten. Zo blijkt bijvoorbeeld dat 30% van al het klaargemaakte voedsel al in de keuken zelf wordt weggegooid. Met de invoering van het maaltijdconcept At Your Request verwacht het ziekenhuis de voedselverspilling te minimaliseren.
Meer patiënten eten bord leeg
Soethoudt, J.M. ; Gameren, Y. van; Sas, M. van; Verhagen, K. ; Kooren, N. ; Ploeg, C. van der; Herrewijn, S. ; Assum, S. van den - \ 2013
Food Hospitality 2013 (2013)augustus. - ISSN 1877-8399 - p. 22 - 23.
ziekenhuiscatering - voedselverspilling - etensbordafval - etensresten - voedselafval - maaltijden - ziekenhuizen - meting - hospital catering - food wastage - plate waste - leftovers - food wastes - meals - hospitals - measurement
Ziekenhuis Gelderse Vallei voerde in november 2012 het nieuwe maaltijd-serviceconcept At Your Request in. In april 2013 werd in een tussenmeting de hoeveelheid voedselverspilling gemeten. Eén van de uitkomsten is dat er veel minder voeding van patiënten terugkomt. Ook blijken zij daadwerkelijk meer te zijn gaan eten.
Chip berekent houdbaarheid
Timmermans, Toine - \ 2013
food wastage - leftovers - keeping quality - storage life - losses - food wastes - plate waste - food technology - food quality
Zuiniger met voedsel levert flinke besparing op
Timmermans, A.J.M. - \ 2013
RTLXL
voedselverspilling - verliezen - etensresten - huishoudens - voedselafval - etensbordafval - consumentengedrag - food wastage - losses - leftovers - households - food wastes - plate waste - consumer behaviour
Wie let op wat hij weggooit aan etenswaren kan honderden euro's per jaar besparen. Uit een proef van Wageningen Universiteit blijkt dat gezinnen 20% minder eten kunnen weggooien.
Hoe verminderen we voedselverspilling in de contractcatering?
Soethoudt, J.M. - \ 2012
[S.l.] : YouTube
voedselverspilling - voedselafval - catering - verliezen - etensresten - etensbordafval - food wastage - food wastes - losses - leftovers - plate waste
Han Soethoudt, senior wetenschappelijk onderzoeker WUR, vertelt in dit filmpje over het pilotproject Vermindering Voedselverspilling in de Contractcatering. Tips worden gegeven om verspilling te verminderen.
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.