Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 10 / 10

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==queuing theory
Check title to add to marked list
IT-projects are introduced in the fruit and vegetable sector (in Dutch)
Ceton, C. ; Top, J.L. - \ 1995
Voedingsmiddelentechnologie 28 (1995)7. - ISSN 0042-7934 - p. 154 - 157.
engineering - voedselbewaring - voedingsmiddelen - fruit - fruitgewassen - informatietechnologie - kwaliteitscontroles - statistiek - groenten - queuing theory - food preservation - foods - fruit crops - information technology - quality controls - statistics - vegetables
Optimalisatie van de procesvoering die gericht is op de produkteigenschappen en niet voornamelijk op omgevingsfactoren. Enkele voorbeelden zijn gegeven van kleine doelgerichte IT-systemen voor de groente- en fruitsector
HACCP in de luchtvaartcatering.
Beumer, R.R. ; Vrouwenvelder, Th. ; Brinkman, E. - \ 1994
Voedingsmiddelentechnologie 27 (1994)10. - ISSN 0042-7934 - p. 13 - 16.
luchttransport - luchtvaartuig - dierlijke producten - kiemgetal - bacteriologie - controle - gemaksvoedsel - engineering - voedselinspectie - voedselmicrobiologie - voedselbewaring - voedingsmiddelen - bedrijfsvoering - microbiële ecologie - monitoring - voorgekookt voedsel - voorbereide voedingsmiddelen - ruimtevlucht - statistiek - kwaliteitscontroles - queuing theory - haccp - air transport - aircraft - animal products - bacterial count - bacteriology - control - convenience foods - food inspection - food microbiology - food preservation - foods - management - microbial ecology - precooked foods - prepared foods - space flight - statistics - quality controls
Root patterns in space and time: procedures and programs for quantification
Noordwijk, M. van; Brouwer, G. ; Zandt, P. - \ 1993
Haren Gn. : DLO-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Nota / DLO-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 268) - 122
computer software - engineering - beeldverwerking - plantenontwikkeling - plantenfysiologie - remote sensing - wortels - statistiek - kwaliteitscontroles - programmeren - geostatistiek - queuing theory - software-ontwikkeling - image processing - plant development - plant physiology - roots - statistics - quality controls - programming - geostatistics - software engineering
Reisverslag COMPSTAT 92
Berg, V. van den - \ 1992
Wageningen : IMAG-DLO (Nota / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen P92-58) - 8
toepassingen - computer software - engineering - statistiek - kwaliteitscontroles - queuing theory - reisverslagen - applications - statistics - quality controls - travel reports
Harmonically Generalised Compound Poisson model for extremes; a computer program
Montfort, M.A.J. van; Hoek, S.B. - \ 1992
Wageningen : Lsg Wiskundige en Statistische methoden (Technical note / Wageningen Agricultural University, Department of Mathematics 92-12) - 19
algoritmen - computer software - wiskundige modellen - optimalisatie - probleemanalyse - probleemoplossing - regen - verkeer - transport - logistiek - queuing theory - software-ontwikkeling - algorithms - mathematical models - optimization - problem analysis - problem solving - rain - traffic - logistics - software engineering
Optimaliseringstechnieken: principes en toepassingen. Derde geheel herziene druk.
Hendriks, T.H.B. ; Beek, P. van; Leijster, W. de - \ 1991
Houten : Bohn Stafleu van Loghum - ISBN 9789031312412 - 348
optimalisatie - programmeren - matrices - lineair programmeren - operationeel onderzoek - transport - verkeer - wiskundige modellen - dynamisch programmeren - markov-processen - computer software - computerwiskunde - lineaire algebra - vectorruimten - veeltermen - logistiek - queuing theory - niet-lineair programmeren - optimization - programming - linear programming - operations research - traffic - mathematical models - dynamic programming - markov processes - computational mathematics - linear algebra - vector spaces - polynomials - logistics - nonlinear programming
Verslag van een studiedag Genstat op het Rothamsted Experimental Station
Berg, V. van den - \ 1990
Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen P-510) - 4
toepassingen - computer software - engineering - statistiek - kwaliteitscontroles - queuing theory - applications - statistics - quality controls
Reisverslag van COMPSTAT 1990, gehouden van 9 - 15 september in Dubrovnik (YU)
Berg, V. van den - \ 1990
Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen P-540) - 7
toepassingen - computer software - engineering - statistiek - kwaliteitscontroles - queuing theory - reisverslagen - applications - statistics - quality controls - travel reports
Modelling and analysis of a multi-echelon inventory system
Beek, P. van - \ 1980
Wageningen : Agricultural University - 14
basisproducten - efficiëntie - bedrijfsvoering - wiskundige modellen - optimalisatie - verkeer - transport - logistiek - queuing theory - commodities - efficiency - management - mathematical models - optimization - traffic - logistics
Multiparametric programming for generalized transportation problems
Hendriks, T.H.B. ; Szelenyi, L. - \ 1979
Wageningen : Landbouwhogeschool - 27
wiskundige modellen - optimalisatie - programmeren - verkeer - transport - computer software - computerwiskunde - logistiek - queuing theory - mathematical models - optimization - programming - traffic - computational mathematics - logistics
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.