Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 67

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==rassenlijsten
Check title to add to marked list
Genetische diversiteit van de door essentaksterfte geplaagde gewone es
Copini, P. ; Kopinga, J. ; Laros, I. ; Bovenschen, J. ; Buiteveld, J. - \ 2016
Vakblad Natuur Bos Landschap (2016)april. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
chalara fraxinea - fraxinus excelsior - schimmelziekten - resistentie van variëteiten - genetische diversiteit - rassenlijsten - genenbanken - bosbeheer - fungal diseases - varietal resistance - genetic diversity - descriptive list of varieties - gene banks - forest administration
Essenzaadbronnen op de Rassenlijst Bomen hebben een hoge genetische diversiteit. Dat is een belangrijk kwaliteitsaspect van teeltmateriaal en speelt een cruciale rol in het aanpassingsvermogen van soorten aan een veranderend klimaat en nieuwe ziekten en plagen. De huidige generatie essenbossen heeft te kampen met de veelal desastreuze gevolgen van essentaksterfte. Uit onderzoek blijkt dat resistentie tegen deze ziekte genetisch bepaald is, en dat een klein deel van de essen goed bestand is tegen de ziekte. Deze genetische basis biedt hoop om een
nieuwe generatie essen te selecteren die bestand is tegen de ziekte, met behoud van de genetische diversiteit.
Handboek snijmaïs
Schooten, H.A. van; Philipsen, A.P. ; Groten, J.A.M. - \ 2015
Wageningen UR Livestock Research (Handboek / Wageningen UR Livestock Research 27) - 199 p.
voederkwaliteit - maïs - voedergewassen - maïskuilvoer - zea mays - rassen (planten) - rassenlijsten - teeltsystemen - teelt - plantenvoeding - bemesting - rentabiliteit - melkveehouderij - akkerbouw - forage quality - maize - fodder crops - maize silage - varieties - descriptive list of varieties - cropping systems - cultivation - plant nutrition - fertilizer application - profitability - dairy farming - arable farming
Na gras is snijmaïs het belangrijkste gewas voor de melkveehouderij. Dit handboek beschrijft de actuele stand van zaken over teelt, oogst, voeding en economie van snijmaïs.
Rassenbulletin ultravroege snijmais 2015
Groten, J.A.M. - \ 2014
zea mays - maïs - rassenlijsten - rassen (planten) - rassenproeven - cultivars - akkerbouw - krachtvoeding - nederland - maize - descriptive list of varieties - varieties - variety trials - arable farming - force feeding - netherlands
Rassenonderzoek ultravroege snijmaïs/kortseizoen krachtvoer maïs (KKM) 2014 :Gemiddelde resultaten over 2011 t/m 2014
Nieuwe maisrassen voor hogere opbrengst
Groten, J.A.M. - \ 2014
Boerderij 100 (2014)12. - ISSN 0006-5617 - p. R32 - R34.
maïs - rassen (planten) - rassenlijsten - opbrengsten - rassenproeven - voedergewassen - rundveehouderij - maize - varieties - descriptive list of varieties - yields - variety trials - fodder crops - cattle husbandry
CSAR en DLV Plant publiceren rassenlijsten met nieuwe maisrassen. Uit beide lijsten blijkt dat kwekers de nadruk leggen op hoge opbrengsten.
Rassenbulletin ultravroege snijmais 2014
Groten, J.A.M. - \ 2014
zea mays - maïs - rassenlijsten - rassen (planten) - rassenproeven - cultivars - akkerbouw - krachtvoeding - nederland - maize - descriptive list of varieties - varieties - variety trials - arable farming - force feeding - netherlands
Rassenonderzoek ultra vroege snijmaïs/kortseizoen krachtvoer maïs (KKM) met de gemiddelde resultaten over 2011 t/m 2013.
9e Rassenlijst voor bomen
Buiteveld, J. - \ 2012
Wageningen : Alterra
bomen - rassen (planten) - rassenlijsten - trees - varieties - descriptive list of varieties
De Raad voor Plantenrassen en Bosschap onderhouden de Rassenlijst Bomen. De Rassenlijst Bomen is een hulpmiddel bij aanplant van stedelijk groen, landschappelijke beplantingen en productiebos. Juist voor zulke aanplant is het belangrijk om de juiste kwaliteit te gebruiken, omdat de groei van bomen een zaak van lange adem is. De lijst biedt veel informatie over de genetische kwaliteit van bomen, de kwaliteitsborging van uitgangsmateriaal (rassen en opstanden), autochtone herkomsten en allerhande zaken die daarmee samenhangen. Al het uitgangsmateriaal in de Rassenlijst is opgenomen in kwaliteitscategorieën
Flinke verbetering sedert 1947. Stand en perspectieven veredeling recreatiegrassen in Nederland
Schoot, J.R. van der - \ 2012
Greenkeeper 23 (2012)5. - ISSN 1386-2499 - p. 43 - 46.
golfbanen - rassen (planten) - lolium perenne - poa pratensis - cultivars - plantenveredeling - rassenlijsten - golf courses - varieties - plant breeding - descriptive list of varieties
In de Grasgids en voorheen de Rassenlijst staan al meer dan 30 jaar de aanbevolen rassen van Engels raaigras en veldbeemdgras voor het gebruik op sportvelden en gazons vermeld. Over het rassenonderzoek zoals dit momenteel wordt uitgevoerd is al eerder geschreven in Greenkeeper nr. 2 2010. Op basis van de waarnemingen aan een aantal belangrijke eigenschappen in de proeven die al die jaren zijn beoordeeld, gaat dit artikel in op de vooruitgang die met veredeling is bereikt.
Amalia en Erasmus nieuw op Rassenlijst
Brink, L. van den - \ 2012
Boerderij 97 (2012)51. - ISSN 0006-5617 - p. 51 - 51.
wintertarwe - rassenlijsten - rassen (planten) - gewaskwaliteit - akkerbouw - cultivars - rassenkeuze (gewassen) - resistentie van variëteiten - winter wheat - descriptive list of varieties - varieties - crop quality - arable farming - choice of varieties - varietal resistance
De twee nieuwe rassen in de Aanbevelende Rassenlijst Wintertarwe 2013 vallen in de categorie 'Overige tarwe'. Ze hebben geen bakkwaliteit.
Rassenonderzoek en vooruitgang door rassen bij wintertarwe
Brink, L. van den - \ 2012
Kennisakker.nl 2012 (2012)9 mei.
rassenproeven - rassen (planten) - wintertarwe - tarwe - rassenlijsten - oogsttoename - gewasopbrengst - variety trials - varieties - winter wheat - wheat - descriptive list of varieties - yield increases - crop yield
In dit artikel wordt het wintertarwerassenonderzoek ('cultuur- en gebruikswaardeonderzoek') in Nederland beschreven. Uit berekeningen blijkt dat het veredelingswerk op de kweekbedrijven nog steeds een grote bijdrage levert aan de productiviteitsstijging van de wintertarweteelt in Nederland. De introductie van nieuwe rassen levert de praktijk elk jaar een opbrengstverhoging op van gemiddeld 0,8% oftewel € 1,7 miljoen.
Rassenlijst op de schop : Interview met Jos Groten
Hofstee, Sjoerd ; Groten, J.A.M. - \ 2012
Nieuwe oogst / Magazine gewas 8 (2012)3. - ISSN 1871-093X - p. 7 - 7.
rassenlijsten - rassenproeven - maïs - vroegheid - descriptive list of varieties - variety trials - maize - earliness
Het snijmaïsrassenonderzoek voor de Aanbevelende Rassenlijst van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) van Wageningen UR gaat op de schop. Er komen twee rassenlijsten die niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Een lijst voor zeer vroege en vroege rassen en een lijst voor middenvroege en middenlate rassen.
Rassen met goede resistenties; twee nieuwe tarwerassen
Brink, L. van den - \ 2011
Boerderij 96 (2011)52. - ISSN 0006-5617 - p. 54 - 54.
wintertarwe - rassen (planten) - resistentie van variëteiten - rassenlijsten - gewaskwaliteit - plantenveredeling - rassenproeven - cultivars - winter wheat - varieties - varietal resistance - descriptive list of varieties - crop quality - plant breeding - variety trials
Er zijn twee nieuwe tarwerassen opgenomen in de aanbevelende rassenlijst wintertarwe voor 2012 : Elixer en Homeros.
Rassenlijst Bomen, startpunt bij aanleg van beplanting
Vries, S.M.G. de - \ 2011
Vakblad Natuur Bos Landschap 2011 (2011)juni 2011. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 30.
rassenlijsten - bomen - plantmateriaal - descriptive list of varieties - trees - planting stock
De Rassenlijst Bomen is een goed hulpmiddel bij de aanplant van stedelijk groen, landschappelijke beplantingen en productiebos. Juist voor zulke aanplantingen is het belangrijk om de juiste kwaliteit te gebruiken, omdat de groei van bomen een zaak van lange adem is. De lijst biedt veel informatie over de genetische kwaliteit van bomen, de kwaliteitsborging van uitgangsmateriaal (rassen en opstanden), autochtone herkomsten en allerhande zaken die daarmee samenhangen
Acht vragen over de Rassenlijst Bomen
Vries, S.M.G. de - \ 2011
Tuin en Landschap 7 (2011). - ISSN 0165-3350 - p. 16 - 17.
bomen - rassenlijsten - boomkwekerijen - kennisoverdracht - kwekers - soortendiversiteit - genetische bronnen van plantensoorten - trees - descriptive list of varieties - forest nurseries - knowledge transfer - growers - species diversity - plant genetic resources
In de praktijk blijkt dat niet alle boombeheerders de Rassenlijst Bomen kennen. In 2012 verschijnt de nieuwe lijst. Sven de Vries, betrokken bij de totstandkoming ervan, geeft uitleg.
Groeiende aandacht voor Cortaderia
Hop, M.E.C.M. - \ 2011
De Boomkwekerij 24 (2011)9. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
sierplanten - grassen - cortaderia - rassenlijsten - siergewassen - tuinen - ornamental plants - grasses - descriptive list of varieties - ornamental crops - gardens
Cortaderia, het pampasgras, is een van de bekenste siergrassen. De grote statige pollen kunnen met hun grote bloeistengels wel 3 meter hoog worden, en hebben de grootste pluimen van alle siergrassen. Zowel als tuinplant als voor de snij krijgt dit gewas steeds meer aandacht. De Engelse rassenproef geeft een overzicht van de breedte van het sortiment
Rassenkeuze snijmaïs in vijf stappen
Groten, J.A.M. - \ 2011
Melkvee Magazine 2011 (2011)2. - p. 52 - 53.
zea mays - maïs - voedergewassen - gewasopbrengst - hoogopbrengende rassen - rassenlijsten - kuilvoer van het hele gewas - melkveevoeding - melkveehouderij - maize - fodder crops - crop yield - high yielding varieties - descriptive list of varieties - whole crop silage - dairy cattle nutrition - dairy farming
Het perceel, de ruwvoerpositie, het rantsoen en de veestapel bepalen het beste snijmaïsras voor een teler. Volgens specialist Jos Groten van het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving van Wageningen UR kan iedere maïsteler vrij eenvoudig het meest geschikte ras kiezen. Hij denkt daarbij aan een 5-stappenplan, waarbij de persoonlijke ervaring van de teler hem uiteindelijk bij het optimale ras brengt.
10 vragen over de Rassenlijst Bomen
Vries, S.M.G. de - \ 2011
De Boomkwekerij 2011 (2011)6. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
rassenlijsten - bomen - kennisoverdracht - interviews - boomkwekerijen - kwekers - boeken - descriptive list of varieties - trees - knowledge transfer - forest nurseries - growers - books
In 2012 verschijnt de volgende Rassenlijst Bomen. In de praktijk blijkt echter nog vaak dat niet alle kwekers kennis hebben van de huidige lijst. Ook is er verwarring over bosbouwkundige begrippen. Daarom geeft Sven de Vries, betrokken bij de totstandkoming van de lijst, er uitleg over.
Zouttolerantie van planten
Hop, M.E.C.M. - \ 2010
Dendroflora 2010 (2010)47. - ISSN 0374-7247 - p. 43 - 72.
houtachtige planten als sierplanten - zouttolerantie - schade - rassen (planten) - soortenkeuze - irrigatiewater - grondwater - gevoeligheid van variëteiten - rassenlijsten - ornamental woody plants - salt tolerance - damage - varieties - choice of species - irrigation water - groundwater - varietal susceptibility - descriptive list of varieties
Zouttolerantie van planten is een eigenschap waarover in de praktijk niet zo veel bekend is bij de gebruikers. Toch is het wel een belangrijk aspect, aangezien een te hoog zoutgehalte erg nadelig kan zijn voor de groei, en zelfs voor de overleving van planten. In dit artikel worden diverse aspecten behandeld, zoals de effecten van zout op planten, verdedigingsmechanismen van planten, selectie op zouttolerantie en technische maatregelen die te nemen zijn om zoutschade tegen te gaan. Tevens wordt een lijst van planten met gegevens over zoutgevoeligheid gegeven, gebaseerd op informatie uit de literatuur.
Rassenbulletin korrelmais en corn cob mix
Groten, J.A.M. - \ 2010
Kennisakker.nl 2010 (2010)6 dec.
maïs - rassenproeven - rassenlijsten - rassen (planten) - akkerbouw - maize - variety trials - descriptive list of varieties - varieties - arable farming
Dit Rassenbulletin is een verslag van het officiële cultuur- en gebruikswaardeonderzoek van korrelmais en corn cob mix dat Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), onderdeel van Wageningen UR, uitvoert in opdracht van Plantum NL en Productschap Akkerbouw. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor de Aanbevelende Rassenlijst.
Rassenbulletin Cichorei
Brink, L. van den - \ 2010
Kennisakker.nl 2010 (2010)8 dec.
rassen (planten) - cichorium intybus - cichorei - rassenproeven - plantenveredeling - gewasopbrengst - rassenlijsten - akkerbouw - varieties - chicory - variety trials - plant breeding - crop yield - descriptive list of varieties - arable farming
In het rassenbulletin cichorei staat de meest actuele informatie over eigenschappen en opbrengsten van cichoreirassen.
GWOT gebruikswaardeonderzoek tulp : verslag van de twaalfde serie cultivars 2007-2008 en 2008-2009
Dam, M.F.N. van; Kreuk, F. ; Dwarswaard, A. - \ 2010
BloembollenVisie 2010 (2010)199. - ISSN 1571-5558 - p. 2 - 15.
tulpen - tulipa - gebruikswaarde - cultivars - rassen (planten) - forceren van planten - houdbaarheid (kwaliteit) - gewasopbrengst - aantasting - teelt - bodembiologie - rassenlijsten - tulips - use value - varieties - forcing - keeping quality - crop yield - infestation - cultivation - soil biology - descriptive list of varieties
Het gebruikswaarde-onderzoek tulp nieuwe stijl is in 1996 gestart door de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Een commissie bestaande uit onder andere telers, handelaren en veredelaars begeleidt dit onderzoek, dat bestaat uit teeltonderzoek op twee locaties (zand- en kleigrond), broeierijonderzoek en houdbaarheidsonderzoek. Doel van het gebruikswaarde-onderzoek is het in kaart brengen van teelt- en broei-eigenschappen en houdbaarheid van nieuwe(re) tulpencultivars. Dit verslag behandelt de resultaten van de twaalfde serie cultivars die in het onderzoek is opgenomen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.