Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 122

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==river rhine
Check title to add to marked list
Effect van klimaatverandering en vergrijzing op waterkwaliteit en drinkwaterfunctie van Maas en Rijn
Sjerps, Rosa M.A. ; Laak, T.L. ter; Zwolsman, G.J. - \ 2016
H2O online (2016)augustus.
climatic change - drinking water - water quality - surface water - pesticides - radiography - drug residues - water pollution - river meuse - river rhine - prognosis - klimaatverandering - drinkwater - waterkwaliteit - oppervlaktewater - pesticiden - radiografie - geneesmiddelenresiduen - waterverontreiniging - maas - rijn - prognose
Door de vergrijzing zal de emissie van geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen naar het oppervlaktewater toenemen. De effecten van toenemende emissies op de waterkwaliteit worden versterkt bij lage rivierafvoeren, die naar verwachting steeds vaker en langduriger zullen optreden in een veranderend klimaat. In deze studie zijn prognoses gemaakt van de toekomstige concentraties van een aantal relevante organische microverontreinigingen in de Rijn en Maas in het jaar 2050. De voorspelde concentraties van diverse geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen in de Rijn en de Maas overschrijden de ERM-streefwaarden voor oppervlaktewater als bron van drinkwater. Sporen van enkele organische microverontreinigingen kunnen doordringen in het drinkwater.
Terug naar de oertijd : herintroductie van de Atlantische steur in de Rijn
Brevé, Niels ; Laak, Gerard de; Houben, Bram ; Reiniers, Karsten ; Zonneveld, Gijs van; Blom, Esther ; Breukelaar, André ; Winter, Hendrik V. ; Vis, Hendry - \ 2015
Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 10 (2015)38. - ISSN 1569-7533 - p. 4 - 7.
herintroductie van soorten - steuren - bedreigde soorten - uitsterven - rijn - wildbeheer - wildbescherming - reintroduction of species - sturgeons - endangered species - extinction - river rhine - wildlife management - wildlife conservation
De Atlantische steur (Acipenser sturio) behoort tot een ruim 200 miljoen jaar oude diergroep. Deze kraakbeenvissen overleefden de dinosauriërs. Echter, tussen 1920 en 1990 verdween de steur door toedoen van de mens uit vrijwel alle grote rivieren van West-Europa. Het is een geweldige uitdaging om deze oervis met beenplaten en vier snorharen voor uitsterven te behoeden
Rapportage dioxines, dioxineachtige- en niet dioxineachtige PCB's in rode aal uit Nederlandse binnenwateren
Leeuwen, S.P.J. van; Dam, G. ten; Hoogenboom, L.A.P. ; Kotterman, M.J.J. - \ 2015
Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT rapportage dioxines 2015 ) - 19
vissen - zoet water - ecotoxicologie - dioxinen - polycyclische koolwaterstoffen - european eels - monitoring - ijsselmeer - waterwegen - maas - rijn - waal - volkerak-zoommeer - ijssel - hollandsch diep - voedselveiligheid - fishes - fresh water - ecotoxicology - dioxins - polycyclic hydrocarbons - lake ijssel - waterways - river meuse - river rhine - river waal - river ijssel - food safety
In 2014 zijn in het kader van het monitoringsprogramma "Monitoring contaminanten ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij" 17 zoetwaterlocaties in Nederland bemonsterd. Van de gevangen rode alen zijn mengmonsters samengesteld voor de lengteklassen 30-40 cm en >45 cm en geanalyseerd op de aanwezigheid van dioxines, dioxineachtige- en nietdioxineachtige PCB's. De gevonden gehaltes sluiten goed aan bij de resultaten van 2013. Mengmonsters van kleine alen zijn onderzocht op 12 locaties en in 3 gevallen werden één of meerdere normen overschreden. De mengmonsters van grotere alen (>45 cm) voldeden op 9 van de onderzochte locaties niet aan één of meerdere normen. Naast aal uit de gesloten gebieden betrof dat ook aal uit het open gebied Amsterdam-Rijnkanaal bij Diemen. Per 1-1- 2015 behoort het Amsterdam-Rijnkanaal ook tot de gesloten gebieden. Anderzijds waren er ook locaties binnen de gesloten gebieden waar de mengmonsters aal wel voldeden aan de normen. Dit betrof beide locaties van het Volkerak.
Desk-study on habitat quality for the European Sturgeon in the Dutch Rhine and southern North Sea
Winter, H.V. ; Teal, L.R. ; Wolfshaar, K.E. van de; Griffioen, A.B. ; Houben, B. ; Breve, N.W.P. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C044/15) - 50
habitats - beoordeling - aquatische ecologie - vissen - steuren - herintroductie van soorten - rijn - assessment - aquatic ecology - fishes - sturgeons - reintroduction of species - river rhine
One of the most endangered fish species worldwide is the European sturgeon Acipenser sturio. The River Rhine was home to an important sturgeon population that went locally extinct in the first half of the 20th century. In recent decades, many improvements of the ecological quality of the Rhine have taken place. Because the last remaining wild population of European sturgeon in the Gironde basin is very small and at considerable distance, it appears unlikely that rapid recolonization will take place if the Rhine is suitable again. That is why Stichting ARK, World Wildlife Fund (WWF) and the Dutch Anglers Association (Sportvisserij Nederland) have started a trajectory with the eventual reintroduction of the European sturgeon in the Rhine basin as the ultimate goal.
Uncertainty in the future change of extreme precipitation over the Rhine basin: the role of internal climate variability
Pelt, S.C. van; Beersma, J.J. ; Buishand, T.A. ; Hurk, B.J.J.M. van den; Schellekens, J. - \ 2015
Climate Dynamics 44 (2015)7. - ISSN 0930-7575 - p. 1789 - 1800.
klimaatverandering - neerslag - hydrologie van stroomgebieden - risicoanalyse - rijn - climatic change - precipitation - catchment hydrology - risk analysis - river rhine - local precipitation - change simulations - model - temperature - quantification - frequency - ensemble - version - gcm
Future changes in extreme multi-day precipitation will influence the probability of floods in the river Rhine basin. In this paper the spread of the changes projected by climate models at the end of this century (2081–2100) is studied for a 17-member ensemble of a single Global Climate Model (GCM) and results from the Coupled Model Intercomparison Project Phase 3 (CMIP3) ensemble. All climate models were driven by the IPCC SRES A1B emission scenario. An analysis of variance model is formulated to disentangle the contributions from systematic differences between GCMs and internal climate variability. Both the changes in the mean and characteristics of extremes are considered. To estimate variances due to internal climate variability a bootstrap method was used. The changes from the GCM simulations were linked to the local scale using an advanced non-linear delta change approach. This approach uses climate responses of the GCM to transform the daily precipitation of 134 sub-basins of the river Rhine. The transformed precipitation series was used as input for the hydrological Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning model to simulate future river discharges. Internal climate variability accounts for about 30 % of the total variance in the projected climate trends of average winter precipitation in the CMIP3 ensemble and explains a larger fraction of the total variance in the projected climate trends of extreme precipitation in the winter half-year. There is a good correspondence between the direction and spread of the changes in the return levels of extreme river discharges and extreme 10-day precipitation over the Rhine basin. This suggests that also for extreme discharges a large fraction of the total variance can be attributed to internal climate variability.
Actieve biologische Monitoring Zoete rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2013
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C058/14) - 32
mossels - waterverontreiniging - ecotoxicologie - binnenwateren - hollandsch diep - volkerak-zoommeer - rijn - rijnmondgebied - mussels - water pollution - ecotoxicology - inland waters - river rhine
In het kader van de Monitoring chemische stoffen in Zoetwatermosselen is in 2013 wederom een actieve biologische monitoring (ABM) uitgevoerd in een aantal zoete Rijkswateren. In dit rapport worden de analyseresultaten van het monotoringprogramma 2013 gerapporteerd. De volgende vijf locaties zijn in 2013 bemonsterd: - Haringvliet – Haringvlietsluis - Hollands Diep – Bovensluis - Volkerak – Steenbergen - Bijlandsch kanaal (Rijn) – ponton Lobith - Nieuwe Waterweg - Maassluis
Assessing and communicating climate change uncertainties : case of the Rhine basin
Pelt, S.C. van - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Pavel Kabat; Bas Arts; B.J.J.M. van den Hurk. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461738332 - 200
waterbeheer - klimaatverandering - onzekerheid - communicatie - risicobeheersing - simulatiemodellen - neerslag - hoogwaterbeheersing - risicoschatting - stroomgebieden - rijn - water management - climatic change - uncertainty - communication - risk management - simulation models - precipitation - flood control - risk assessment - watersheds - river rhine
The main aim of this thesis is to analyse the climate change uncertainties that are important to take into account for long term water management and to explore the communication of these uncertainties. The study design combines natural and social scientific theories and methods and consists of three different elements: 1) an assessment of the dominant uncertainty for changes in mean and extreme precipitation over the Rhine basin; 2) an assessment of the impact of the main uncertainties on changes in flood risk and associated damage in the Rhine basin and 3) an exploration of the use of simulation gaming to communicate about climate change uncertainties to water managers.
Evaluation of modeled changes in extreme precipitation in Europe and the Rhine basin
Haren, R. van; Oldenborgh, G.J. van; Lenderink, G. ; Hazeleger, W. - \ 2013
Environmental Research Letters 8 (2013)1. - ISSN 1748-9326
klimaatverandering - neerslag - hydrologie van stroomgebieden - modellen - rijn - climatic change - precipitation - catchment hydrology - models - river rhine - climate-change simulations - reanalysis
In this study, we investigate the change in multi-day precipitation extremes in late winter in Europe using observations and climate models. The objectives of the analysis are to determine whether climate models can accurately reproduce observed trends and, if not, to find the causes of the difference in trends. Similarly to an earlier finding for mean precipitation trends, and despite a lower signal to noise ratio, climate models fail to reproduce the increase in extremes in much of northern Europe: the model simulations do not cover the observed trend in large parts of this area. A dipole in the sea-level pressure trend over continental Europe causes positive trends in extremes in northern Europe and negative trends in the Iberian Peninsula. Climate models have a much weaker pressure trend dipole and as a result a much weaker ( extreme) precipitation response. The inability of climate models to correctly simulate observed changes in atmospheric circulation is also primarily responsible for the underestimation of trends in the Rhine basin. When it has been adjusted for the circulation trend mismatch, the observed trend is well within the spread of the climate model simulations. Therefore, it is important that we improve our understanding of circulation changes, in particular related to the cause of the apparent mismatch between observed and modeled circulation trends over the past century.
The simultaneous occurrence of surge and discharge extremes for the Rhine delta
Kew, S.F. ; Selten, F.M. ; Lenderink, G. ; Hazeleger, W. - \ 2013
Natural Hazards and Earth System Sciences 13 (2013). - ISSN 1561-8633 - p. 2017 - 2029.
afvoer - hydrologie van stroomgebieden - hydrologie - rijn - klimaatverandering - discharge - catchment hydrology - hydrology - river rhine - climatic change - climate
The low-lying Netherlands is at risk from multiple threats of sea level rise, storm surges and extreme river discharges. Should these occur simultaneously, a catastrophe will be at hand. Knowledge about the likelihood of simultaneous occurrence or the so-called "compound effect" of such threats is essential to provide guidance on legislation for dike heights, flood barrier design and water management in general. In this study, we explore the simultaneous threats of North Sea storm surges and extreme Rhine river discharge for the current and future climate in a large 17-member global climate model ensemble. We use a simple approach, taking proxies of north-northwesterly winds over the North Sea and multiple~day precipitation averaged over the Rhine basin for storm surge and discharge respectively, so that a sensitivity analysis is straightforward to apply. By investigating soft extremes, we circumvent the need to extrapolate the data and thereby permit the model's synoptic development of the extreme events to be inspected. Our principle finding based on the climate model data is that, for the current climate, the probability of extreme surge conditions following extreme 20-day precipitation sums is around 3 times higher than that estimated from treating extreme surge and discharge probabilities as independent, as previously assumed. For the future climate (2070–2100), the assumption of independence cannot be rejected, at least not for precipitation sums exceeding 7 days.
Attention to safety 2
Ward, P.J. ; Aerts, J.C.J.H. ; Pelt, S.C. van; Keizer, O. de; Hurk, B.J.J.M. van den; Beersma, J.J. ; Buishand, T.A. - \ 2012
Nieuwegein : Programme Office Climate changes Spatial Planning (KvR 051/12) - ISBN 9789088150449 - 44
klimaatverandering - risicoschatting - overstromingen - modellen - rijn - stroomgebieden - climatic change - risk assessment - floods - models - river rhine - watersheds
Tot op heden heeft onderzoek naar toekomstig overstromingsrisico vooral gebruik gemaakt van de scenarioaanpak. Het belangrijkste doel van deze studie is om een demonstratie te geven van een methode voor het produceren van probabilistische schattingen van overstromingsrisico’s als gevolg van klimaatverandering. Het onderzoek richt zich op twee casestudy trajecten langs de Rijn: Bonn-Duisburg en Mainz-Koblenz.
ACER: developing Adaptive Capacity to Extreme events in the Rhine basin
Linde, A.H. te; Moors, E.J. ; Droogers, P. ; Bisselink, B. ; Becker, G. ; Maat, H.W. ter; Aerts, J.C.J.H. - \ 2012
Nieuwegein : Programme Office Climate changes Spatial Planning - ISBN 9789088150395 - 52
hydrologie van stroomgebieden - klimaatverandering - klimaatadaptatie - rijn - scenario-analyse - waterbeheer - nederland - duitsland - frankrijk - catchment hydrology - climatic change - climate adaptation - river rhine - scenario analysis - water management - netherlands - germany - france
Het algemene doel van het ACER project is om de gevolgen van klimaatverandering en adaptatie strategieën te onderzoeken voor het Rijnstroomgebied, zowel grensoverschrijdend in Duitsland en Frankrijk als voor het regionale waterbeheer in Nederland. ACER gebruikt een scenario analyse om effecten en oplossing te analyseren en vergelijken, onder de veronderstelling van verschillende klimaatverandering en sociaal-economische scenario’s voor 2050. Aan de basis van deze scenario aanpak staat een internationale groep van belanghebbenden en waterbeheerders uit verschillende bestuurslagen in het Rijnstroomgebied. Het is de vraag of de maatregelen die momenteel stroomopwaarts in Duitsland worden uitgevoerd positieve of negatieve effecten op de piekavoeren benedenstrooms hebben
Future changes in extreme precipitation in the Rhine basin based on global and regional climate model simulations
Pelt, S.C. van; Beersma, J.J. ; Buishand, T.A. ; Hurk, B.J.J.M. van den; Kabat, P. - \ 2012
Hydrology and Earth System Sciences 16 (2012)12. - ISSN 1027-5606 - p. 4517 - 4530.
klimaatverandering - hydrologie van stroomgebieden - afvoer - neerslag - rijn - modellen - climatic change - catchment hydrology - discharge - precipitation - river rhine - models - generalized pareto distribution - multisite simulation - change impacts - river thames - tall tales - temperature - projections - uncertainties - ensemble - europe
Probability estimates of the future change of extreme precipitation events are usually based on a limited number of available global climate model (GCM) or regional climate model (RCM) simulations. Since floods are related to heavy precipitation events, this restricts the assessment of flood risks. In this study a relatively simple method has been developed to get a better description of the range of changes in extreme precipitation events. Five bias-corrected RCM simulations of the 1961–2100 climate for a single greenhouse gas emission scenario (A1B SRES) were available for the Rhine basin. To increase the size of this five-member RCM ensemble, 13 additional GCM simulations were analysed. The climate responses of the GCMs are used to modify an observed (1961–1995) precipitation time series with an advanced delta change approach. Changes in the temporal means and variability are taken into account. It is found that the range of future change of extreme precipitation across the five-member RCM ensemble is similar to results from the 13-member GCM ensemble. For the RCM ensemble, the time series modification procedure also results in a similar climate response compared to the signal deduced from the direct model simulations. The changes from the individual RCM simulations, however, systematically differ from those of the driving GCMs, especially for long return periods.
Flood risk estimation using probabilistic climate change scenarios
Pelt, Saskia van - \ 2011
climatic change - risk assessment - floods - models - river rhine - watersheds
De gezondheid van schieraal in Nederland
Haenen, O.L.M. ; Engelsma, M.Y. - \ 2011
Aquacultuur 26 (2011)1. - ISSN 1382-2764 - p. 40 - 41.
palingen - european eels - diergezondheid - zoetwaterecologie - rijn - ijsselmeer - eels - animal health - freshwater ecology - river rhine - lake ijssel
Eind 2010 is een artikel verschenen over onderzoek naar ziekteverwekkers in de schieraal in Nederland in het blad Aquacultuur. Wij werkten hiervoor samen met de O.V.B. (huidige naam Sportvisserij Nederland) en met het Duitse LANUV Instituut. Onderstaand een samenvatting, waarbij de resultaten tegen het licht worden gehouden.
Lagere Rijnafvoer bij veranderingen in klimaat en landgebruik
Querner, E.P. ; Bergsma, E. ; Lanen, H.A.J. van; Kwakernaak, C. - \ 2011
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2011)25/26. - ISSN 0166-8439 - p. 31 - 34.
waterbeheer - klimaatverandering - scenario planning - oppervlakkige afvoer - rivieren - landgebruik - hydrologie - modellen - rijn - water management - climatic change - runoff - rivers - land use - hydrology - models - river rhine
Alterra onderzocht samen met Wageningen Universiteit de gevolgen van klimaat- en landgebruikverandering op lage afvoeren in de Rijn. Hiervoor maakten ze gebruik van het grond- en oppervlaktewatermodel SIMGRO. Uit het onderzoek komt naar voren dat extreme klimaatscenario’s in 2050 zullen leiden tot aanzienlijk lagere afvoeren in de Rijn en bovendien een toename in de duur. Verder blijkt dat veranderingen in het landgebruik een veel kleiner effect hebben op lage afvoeren dan veranderingen in het klimaat. Hierdoor kunnen lagere afvoeren door klimaatverandering moeilijk opgevangen worden met alleen aanpassingen in het landgebruik
Robust assessment of future changes in extreme precipitation over the Rhine basin using a GCM
Kew, S.F. ; Selten, F.M. ; Lenderink, G. ; Hazeleger, W. - \ 2011
Hydrology and Earth System Sciences 15 (2011). - ISSN 1027-5606 - p. 1157 - 1166.
klimaatverandering - neerslag - regen - meteorologische factoren - simulatiemodellen - toekomst - watersystemen - waterstand - rivieren - hydrologie van stroomgebieden - rijn - climatic change - precipitation - rain - meteorological factors - simulation models - future - water systems - water level - rivers - catchment hydrology - river rhine - regional climate model - storm track - simulations - europe - shift - temperature - netherlands - projections - scenarios
Estimates of future changes in extremes of multiday precipitation sums are critical for estimates of future discharge extremes of large river basins. Here we use a large ensemble of global climate model SRES A1b scenario simulations to estimate changes in extremes of 1–20 day precipitation sums over the Rhine basin, projected for the period 2071–2100 with reference to 1961–1990. We find that in winter, an increase of order 10%, for the 99th percentile precipitation sum, is approximately fixed across the selected range of multiday sums, whereas in summer, the changes become increasingly negative as the summation time lengthens. Explanations for these results are presented that have implications for simple scaling methods for creating time series of a future climate. We show that the dependence of quantile changes on summation time is sensitive to the ensemble size and indicate that currently available discharge estimates from previous studies are based on insufficiently long time series.
Development of aquatic biomonitoring models for surface waters used for drinking water supply
Penders, E.J.M. - \ 2011
Wageningen University. Promotor(en): Ivonne Rietjens, co-promotor(en): Gerrit Alink; W. Hoogenboezem. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789461731012 - 176
biologische monitoring - oppervlaktewater - drinkwater - waterkwaliteit - genotoxiciteit - rijn - waterverontreiniging - biotesten - watervoorziening - biomonitoring - surface water - drinking water - water quality - genotoxicity - river rhine - water pollution - bioassays - water supply
Given the need for continued quality control of surface waters used for the production of drinking water by state-of-the-art bioassays and biological early warning systems, the objective of the present thesis was to validate and improve some of the bioassays and biological early warning systems used for quality control of surface water. Although there is a decline in the (geno)toxicity of surface waters over the years as observed for example for the water from the River Rhine over last decades, there is still a need for continued quality control. Due to the lower (geno)toxicity, bioassays with increased sensitivity are needed
Climate Change Risk Management in Transnational River Basins: The Rhine
Pelt, S.C. van; Swart, R.J. - \ 2011
Water Resources Management 25 (2011)14. - ISSN 0920-4741 - p. 3837 - 3861.
klimaatverandering - hydrologie van stroomgebieden - afvoer - risicobeheersing - rijn - climatic change - catchment hydrology - discharge - risk management - river rhine - impact - model - adaptation - temperature - flood - uncertainties - precipitation - netherlands - cooperation - projections
Climate change is likely to have an impact on the discharge of the European river Rhine. To base adaptation strategies, to deal with these changing river discharges, on the best scientific and technical knowledge, it is important to understand potential climate impacts, as well as the capacity of social and natural systems to adapt. Both are characterized by large uncertainties, at different scales, that range from individual to local to regional to international. This review paper addresses three challenges. Dealing with climate change uncertainties for the development of adaptation strategies is the first challenge. We find that communication of uncertainties in support of river basin adaptation planning generally only covers a small part of the spectrum of prevailing uncertainties, e.g. by using only one model or scenario and one approach to deal with the uncertainties. The second challenge identified in this paper is to overcome the current mismatch of supply of scientific knowledge by scientists and the demand by policy makers. Early experiences with ‘assess-risk-of-policy’ approaches analysis of options, starting from the resilience of development plans, suggests that this approach better responds to policy makers’ needs. The third challenge is to adequately capture the transnational character of the Rhine river basin in research and policy. Development and implementation of adaptation options derived from integrated analysis at the full river basin level, rather than within the boundaries of the riparian countries, can offer new opportunities, but will also meet many practical challenges.
Temporal progression in migratory status and sexual maturation in European silver eels during downstream migration
Palstra, A.P. ; Guerrero, M.A. ; Klein Breteler, J.G.P. ; Thillart, G.E.E.J.M. - \ 2011
Fish Physiology and Biochemistry 37 (2011)2. - ISSN 0920-1742 - p. 285 - 296.
anguilla-anguilla l. - rainbow-trout - oocyte growth - river rhine - previtellogenic oocytes - oncorhynchus-mykiss - crassus nematoda - shortfinned eel - japanese eel - in-vitro
The onset of downstream migration of European eels is accompanied by a cessation of feeding and the start of sexual maturation which stresses the link between metabolism and sexual maturation, also suggesting an important role for exercise. Exercise has been tested with eels in swim tunnels and was found to stimulate the onset of sexual maturation. In this study, we have investigated the interplay between migration and maturation in the field during the downstream migration of female silver eels. Temporal changes in migratory status and sexual maturation among silver eels of the upstream Rhine River system over 3 months of the migration season (August, September and October) were determined in biometrical parameters, plasma 17ß-estradiol and calcium levels, oocyte histology and gonadal fat levels. Furthermore, the ecological relevant parameters age as determined by otolithometry and health aspects indicated by haematocrit, haemoglobin and swim-bladder parasite load were measured. Silver eels were estimated to be 14 years old. A strong temporal progression in migratory stage was shown over the months of downstream migration. Catches probably represented a mix of reproductive migrants and feeding migrants of which the ratio increased over time. Furthermore, this study confirmed our hypothesis linking the migratory stage to early maturation as indicated by enlargement of the eyes, oocyte growth and fat deposition in the oocytes, exactly the same changes as found induced by exercise but not ruling out environmental influences. Migrants show extensive fat uptake by the oocytes, probably stimulated by the swimming exercise. In addition, at least 83% of the silver eels in this spawning run may have suffered from negative effects of swim-bladder parasites on their swimming performance.
Improving the probability distribution of the change in extreme river flows due to climate change
Pelt, S.C. van; Hurk, B.J.J.M. van den; Buisband, T.A. ; Beersma, J.J. ; Kabat, P. - \ 2011
Geophysical Research Abstracts 13 (2011). - ISSN 1029-7006 - p. EGU2011 - 9106.
rijn - afvoer - onzekerheidsanalyse - modellen - klimaatverandering - veiligheid - river rhine - discharge - uncertainty analysis - models - climatic change - safety
Probability estimates of the future change of an extreme flood event are often based on a small number of available GCM or RCM projections. This limits the possibilities to assess extreme flood risks. A relatively simple method has been developed to create a wider statistical distribution for probabilistic risk management.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.