Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 11 / 11

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==roguing
Check title to add to marked list
Machinale detectie van tulpenvirus in het open veld 2012 : Geautomatiseerde (machinale) detectie van TBV in enkel - en volveldexperimenten met tulp in 2012
Doorn, J. van; Polder, G. ; Heijden, H.J.W.M. van der; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 41
tulpen - tulpenmozaïekvirus (tulip breaking virus) - afwijkingen, planten - virusziekten - controle - verwijderen van ongewenste planten - automatisering - robots - detectie - landbouwkundig onderzoek - bloembollen - precisielandbouw - tulips - tulip breaking virus - plant disorders - viral diseases - control - roguing - automation - detection - agricultural research - ornamental bulbs - precision agriculture
Tulpenmoza¿ekvirus (TBV) in tulp veroorzaakt veel schade in de teelt. Om virusverspreiding door bladluizen te voorkomen moet de teler in een korte periode deze bronnen van infectie verwijderen. Een tijdrovende bezigheid, die ook specifieke deskundigheid vergt. Verder bespaart dit verwijderen ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om de luizen te bestrijden. Echter, experts die dit kunnen zijn schaars. Om het gebrek aan goede ziekzoekers te compenseren, werkt Wageningen UR samen met een groep tulpentelers aan een oplossing. Gerobotiseerd ziekzoeken moet in een vroeg stadium symptomen van ziekten (TBV) in het gewas (in dit geval tulp) kunnen herkennen. Het streven is dat dit minimaal even goed gebeurt als door de experts.
Ziekzoekkar vindt virus volvelds en scoort beter dan ziekzoeker
Doorn, J. van; Baltissen, A.H.M.C. ; Polder, G. ; Heijden, G.W.A.M. van der - \ 2012
BloembollenVisie 2012 (2012)257. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
tulpen - verwijderen van ongewenste planten - robots - gebruikswaarde - tulpenmozaïekvirus (tulip breaking virus) - gewasbescherming - precisielandbouw - tulips - roguing - use value - tulip breaking virus - plant protection - precision agriculture
Vorig jaar herkenden de camera’s en software van de ziekzoekkar TBV-symptomen in de tulpencultivar ‘Yokohama’ bijna net zo goed als de ervaren ziekzoeker. Echter, de tulpen waren op lage dichtheid geplant. Dit jaar was de doelstelling of de ziekzoekkar volvelds virusziekte ‘Yokohama’ kon herkennen en dan minstens net zo goed als de deskundige ziekzoekers. Door aanpassingen aan belichting en de inbouw van speciale camera’s scoorde de ziekzoekkar beter dan de ervaren ziekzoekers: een doorbraak!
Ziekzoeker in pootaardappelen : spectrale en chlorofylfluorescentie beeldanalyse van virus- en bacteriezieke pootaardappelen
Kamp, J.A.L.M. ; Blok, P.M. ; Polder, G. - \ 2012
Kennisakker.nl 2012 (2012)30 mei.
aardappelen - verwijderen van ongewenste planten - beeldverwerking - spectraalanalyse - fluorescentie - plantenziektebestrijding - pootaardappelen - akkerbouw - potatoes - roguing - image processing - spectral analysis - fluorescence - plant disease control - seed potatoes - arable farming
Dit onderzoek was gericht op het vinden van de meest geschikte opnametechniek voor het ziekzoeken, waarmee een eenduidig onderscheid te maken is tussen zieke en niet-zieke planten. Een belangrijk accent lag op het vroegtijdig herkennen van zieke planten. De nieuwe technologieën hebben vooral meerwaarde als het herkennen mogelijk wordt voordat de symptomen door het menselijk oog waarneembaar zijn. Op basis van de meetresultaten en discussies in de klankbordgroep kan geconcludeerd worden dat de technieken nog niet rijp zijn om naar de praktijk te brengen. Nader onderzoek is nodig.
Proefresultaten Ziekzoeker 2011 : spectrale en chlorofylfluorescentie beeldanalyse virus- en bacteriezieke pootaardappelen
Blok, P.M. ; Polder, G. ; Schoor, R. van der; Jalink, H. ; Kamp, J.A.L.M. - \ 2012
Lelystad [etc.] : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 39
aardappelen - pootaardappelen - verwijderen van ongewenste planten - plantenziektebestrijding - beeldverwerking - spectraalanalyse - fluorescentie - akkerbouw - potatoes - seed potatoes - roguing - plant disease control - image processing - spectral analysis - fluorescence - arable farming
Een vroege detectie van zieke planten met moderne vision technieken kan de kosten voor selectie in de pootaardappelteelt flink drukken. De nadruk ligt hierbij op de detectie van Erwinia, gezien de grote financiële schade. In 2010 zijn een eerste serie metingen in pootaardappelen uitgevoerd met een bestaande opstelling voor detectie van viruszieke tulpenbollen. De resultaten hiervan waren niet goed genoeg. Daarom is dit onderzoek met name gericht op het vinden van de meest geschikte opnametechniek voor het ziekzoeken, waarmee een eenduidig onderscheid te maken is tussen zieke en niet-zieke planten. Een belangrijk accent ligt op het vroegtijdig herkennen van zieke planten. De nieuwe technologieën hebben vooral meerwaarde als het herkennen mogelijk wordt voordat de symptomen door het menselijk oog waarneembaar zijn.
Machinale detectie van virus nadert ziekzoekers : thema doorontwikkelen gewasbescherming
Polder, G. ; Doorn, J. van; Heijden, G.W.A.M. van der; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2012
bloembollen - tulpen - virusziekten - detectie - verwijderen van ongewenste planten - robots - plantenvirussen - ornamental bulbs - tulips - viral diseases - detection - roguing - plant viruses
Poster met onderzoeksinformatie. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen en testen van een beeldherkenningssysteem voor detectie van virusbesmette tulpen in het open veld.
Ziekzoekrobot nadert ziekzoeker
Doorn, J. van; Baltissen, A.H.M.C. ; Polder, G. ; Heijden, G.W.A.M. van der - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)229. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
tulpen - verwijderen van ongewenste planten - robots - gebruikswaarde - tulpenmozaïekvirus (tulip breaking virus) - gewasbescherming - bloembollen - tulips - roguing - use value - tulip breaking virus - plant protection - ornamental bulbs
In 2008 is het project Ziekzoeken in tulp gestart na een succesvol laboratoriumexperiment. In 2009 bleek de overgang van laboratorium naar een handmatig bediend prototype in het veld een te grote stap. In 2010 zijn de camera's, belichting en uitvoering van de ziekzoekrobot aangepast. Uit de resultaten in 2010 bleek dat een verdere verbetering van de ziekzoekrobot noodzakelijk was. De veranderde cameraopstelling, scherptediepte van de opnames en belichting zijn in 2011 opnieuw getest. Nu blijkt dat de ziekzoekrobot bijna net zo goed scoort als zeer ervaren ziekzoekers.
Ziekzoeken in tulp : lastig voor mens en robot
Doorn, J. van; Baltissen, A.H.M.C. ; Heijden, G.W.A.M. van der - \ 2010
BloembollenVisie 2010 (2010)189. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 21.
bloembollen - tulpen - tulpenmozaïekvirus (tulip breaking virus) - plantenvirussen - cultivars - verwijderen van ongewenste planten - elisa - robots - gewasbescherming - ornamental bulbs - tulips - tulip breaking virus - plant viruses - roguing - plant protection
In 2009 heeft de ziekzoekrobot voor het eerst op PPO onderzoek gedaan naar viruszieke tulpen. Ervaren ziekzoekers gingen eveneens aan de slag. De resultaten van de cultivar 'Barcelona' zijn geanalyseerd en hebben geleid tot enige aanpasssingen in het onderzoek dat in 2010 wordt voortgezet.
Kan een robot ziekzoeken?
Polder, G. ; Doorn, J. van; Heijden, G.W.A.M. van der; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2009
geïntegreerde bestrijding - plantenvirussen - bloembollen - verwijderen van ongewenste planten - integrated control - plant viruses - ornamental bulbs - roguing
Poster met onderzoeksinformatie over het ontwikkelen van een apparaat voor detectie en verwijdering van virusbesmette planten
Op zoek naar virus in tulp : de eerste stap naar gerobotiseerd ziekzoeken
Doorn, J. van; Baltissen, A.H.M.C. ; Schreuder, R. ; Polder, G. ; Schoor, R. van der; Heijden, G.W.A.M. van der - \ 2008
BloembollenVisie 2008 (2008)153. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
bloembollen - tulpen - virusziekten - verwijderen van ongewenste planten - videocamera's - robots - ornamental bulbs - tulips - viral diseases - roguing - video cameras
Het vinden van viruszieke tulpen in het veld is een moeilijke klus, zelfs geroutineerde ziekzoeker heeft moeite met vooral de gele en witte cultivars. Met gevoelige cameratechnieken lijkt het mogelijk te zijn om het ziekzoeken te automatiseren. Op initiatief van tulpenteler Piet Apeldoorn zijn PPO en PRI aan de slag gegaan
Ziekzoeken in tulpen
Berg, J.V. van den - \ 1979
Wageningen : IMAG (Rapport / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 13) - 34
tulipa - tulpen - verwijderen van ongewenste planten - tulips - roguing
Het verwijderen van minderwaardig plantgoed bij het ontsmetten van tulpen door gebruik te maken van het verschil in volume - gewicht, (zinker - drijver - methode)
Rooy, M. de - \ 1969
Lisse : [s.n.] (Laboratorium voor Bloembollenonderzoek no. 195) - 4
bloembollen - tulipa - plantmateriaal - verwijderen van ongewenste planten - tulpen - ornamental bulbs - planting stock - roguing - tulips
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.