Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 213

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==rotations
Check title to add to marked list
Wisselteelt goed voor grasopbrengst : elf procent hogere grasopbrengst op De Marke dankzij vruchtwisseling met mais
Aarts, Frans - \ 2016
grasslands - yields - rotations - maize - soil fertility - grasses - fertilizer application - agricultural research

Wissel snijmais af met minimaal drie jaar grasland. Dat advies geeft onderzoeker Frans Aarts van Wageningen UR. Verbetering van de bodemvruchtbaarheid leidt dan tot een hogere grasopbrengst, net als het gebruik van de nieuwste grassoorten.

The use of Eucalyptus in agroforestry systems of southern Rwanda : to integrate of segregate
Mugunga, C. - \ 2016
University. Promotor(en): Frits Mohren; Ken Giller. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577534 - 162 p.
eucalyptus - agroforestry - eucalyptus saligna - zea mays - agroforestry systems - rotations - water use - rwanda - agroforestrysystemen - rotaties - watergebruik
Visie integraal bodembeheer Algemeen
Haan, Janjo de - \ 2016
arable farming - soil management - water management - soil quality - soil fertility - farm management - rotations - fertilizer application - tillage - agricultural production - biodiversity - climatic factors - ecosystem services - organic matter - teaching materials
Vruchtbare gronden: Integrale bodemvisie & Bodembeoordeling en verbetering
Haan, Janjo de - \ 2015
arable farming - soil degradation - tillage - soil fertility - biodiversity - ecosystem management - soil-landscape relationships - soil water - fields - nematoda - soil surveys - rotations
December 2015. Projectnummer 3750313900
PermVeg: A model to design crop sequences for permanent vegetable production systems in the Red River Delta, Vietnam
Pham Thi Thu Huong, Huong ; Everaarts, A.P. ; Berg, W. van den; Neeteson, J.J. ; Struik, P.C. - \ 2014
Journal of Agronomy and Crop Science 200 (2014)4. - ISSN 0931-2250 - p. 302 - 316.
soil - constraints - rotations - lowland
The constraints in current vegetable production systems in the Red River Delta, Vietnam, in which vegetables are rotated with flooded rice, called for the design of alternative systems of permanent vegetable production. The practical model, PermVeg, was developed to generate vegetable crop sequences for permanent vegetable production, as based on a set of rules and restrictions. Permanent vegetable production systems were designed based on the following five scenarios: (i) increased profit, (ii) reduced labour requirement, (iii) decreased costs of pesticide use, (iv) improved crop biodiversity and (v) selected crops with low-perishable products. PermVeg showed that theoretically all selected crop sequences in the different alternative systems increased farmers’ income compared to the traditional system. The system with the highest profitability increased profit per hectare per day by a factor of three as compared to the traditional system. Labour requirement in days per hectare per day in a crop sequence also increased in all systems. Except for the system with low costs of pesticide use, permanent vegetable production systems had higher pesticide costs than the traditional, vegetable – flooded rice crop sequence. Given the model outcomes, permanent vegetable production systems can be an option to improve farmers’ income, to provide labour opportunities, and, in the case of the high crop biodiversity system, to contribute to the development of sustainable production systems. The PermVeg model can act as a practical tool to rapidly explore crop sequence options and to help farmers’ decision-making.
Schema Bodemplagen als hulpmiddel : Na aaltjesschema nu ook overzicht voor andere bodemplagen in ontwikkeling
Qiu, Y.T. - \ 2014
Nieuwe oogst : LTO Noord, ZLTO en LLTB. Editie midden 10 (2014)6. - p. 36 - 36.
bodempathogenen - plantenplagen - rotaties - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plagenbestrijding - gewasbescherming - vollegrondsteelt - akkerbouw - soilborne pathogens - plant pests - rotations - cultural control - pest control - plant protection - outdoor cropping - arable farming
Bij welke gewassen moet je als teler op je hoede zijn voor bodemplagen? Welke gewassen zijn het beste te telen als je een bepaald plaaginsect verwacht? Het Schema Bodemplagen is een eenvoudig hulpmiddel.
Grondig boeren met mais in Drenthe : tussenverslag 2013
Verhoeven, J.T.W. ; Schans, D.A. van der; Schooten, H.A. van; Groten, J.A.M. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV (PPO 592) - 54
maïs - teeltsystemen - rotaties - duurzame landbouw - groenbemesters - agrarische bedrijfsvoering - proefprojecten - bemesting - drenthe - maize - cropping systems - rotations - sustainable agriculture - green manures - farm management - pilot projects - fertilizer application
De duurzaamheid van de maïsteelt in Nederland staat onder druk en de noodzaak om een flinke stap te zetten naar meer duurzaamheid is groot. Om deze problemen de baas te worden is een stap nodig naar een ander, innovatief teeltsysteem dat genoemde problemen niet heeft en daardoor de maïssector een substantiële stap op het pad naar meer duurzaamheid te zetten. Dit nieuwe teeltsysteem bestaat uit een vruchtwisseling met gras, een geslaagde nateelt en een maïs met kortere groeiduur die de nateelt ondersteunt aangevuld met innovaties als niet-kerende grondbewerking en aangepaste teeltwijze. Voor de provincie Drenthe is nu een demonstratieproject ontwikkeld onder de titel “Grondig Boeren met Maïs”.
Perspectief voor een regionaal georiënteerd groentebedrijf: Bedrijfseconomische verkenning van diversificatie van het bouwplan
Voort, M.P.J. van der; Jansma, J.E. ; Sukkel, W. ; Vijn, M.P. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV (PPO pub nummer 586 586) - 21
groenteteelt - vollegrondsteelt - rotaties - duurzame landbouw - streekgebonden producten - afzetorganisaties - vollegrondsgroenten - vegetable growing - outdoor cropping - rotations - sustainable agriculture - regional specialty products - marketing boards - field vegetables
Regionaal voedsel staat momenteel volop in de belangstelling. De regionale of lokale producten worden gezien als tegenwicht tegenover ons globaal georganiseerd voedselsysteem. Veel gebruikte argumenten voor een meer regionaal georiënteerd voedselsysteem zijn herkenbaarheid (herkenbaar vs. anoniem product) en duurzaamheid (veel vs. weinig voedselkilometers). Het tweede argument, de duurzaamheid, richt zich vooral op de afstand van boer naar bord. Deze afstand –boer naar bord- zou bij regionale producten kleiner zijn en daarmee zou vanzelfsprekend de impact (bijv. in energie verbruik of Carbon Foot Print) ook wel kleiner zijn. Een aantal studies (o.a. Sukkel et al, 2010) laten zien dat een regionaal georiënteerd voedselsysteem niet per definitie leidt tot een betere duurzaamheid in termen van lager energieverbruik of Carbon Foot Print. De studies laten zien dat de sleutel tot verdere verduurzaming van regionale voedselsystemen ligt in de logistiek/distributie van boer naar bord en in het aantal ketenschakels
Sclerotium rolfsii dynamics in soil as affected by crop sequences
Leoni, C. ; Braak, C.J.F. ter; Gilsanz, J.C. ; Dogliotti, S. ; Rossing, W.A.H. ; Bruggen, A.H.C. van - \ 2014
Applied Soil Ecology 75 (2014). - ISSN 0929-1393 - p. 95 - 105.
southern blight - vegetable farms - soilborne pathogens - population-dynamics - organic amendments - north-carolina - management - rotations - survival - residues
Crop rotation has been used for the management of soilborne diseases for centuries, but has not often been planned based on scientific knowledge. Our objective was to generate information on Sclerotium rolfsii dynamics under different crop or intercrop activities, and design and test a research approach where simple experiments and the use of models are combined to explore crop sequences that minimize Southern blight incidence. The effect of seventeen green manure (GM) amendments on sclerotia dynamics was analyzed in greenhouse and field plot experiments during two years. The relative densities of viable sclerotia 90 days after winter GM (WGM) incorporation were generally lower than after summer GM (SGM) incorporation, with average recovery values of 60% and 61% for WGM in the field, 66% and 43% for WGM in the greenhouse, and 162% to 91% for SGM in the greenhouse, in 2009 and 2010, respectively. Sclerotia survival on day d after GM amendment was described by the model Sf = Si × exp(-b × d), relating initial (Si) and final (Sf) sclerotia densities. Relative decay rates of the sclerotia (b) in SGM amended soil were largest for alfalfa (0.0077 ± 0.0031 day-1) and sudangrass (0.0072 ± 0.0030 day-1). In WGM amended soil, the largest b values were for oat (0.0096 ± 0.0024 day-1), wheat (0.0090 ± 0.0024 day-1) and alfalfa (0.0087 ± 0.0023 day-1). The effect of three cropping sequences (sweet pepper–fallow, sweet pepper–black oat and sweet pepper–onion) on sclerotia dynamics was analyzed in microplot experiments, and the data were used to calibrate the model Pf = Pi/(a + ßPi), relating initial (Pi) and final (Pf) sclerotia densities. Median values for the relative rate of population increase at low Pi (1/a, dimension less) and the asymptote (1/ß, number of viable sclerotia in 100 g of dry soil) were 8.22 and 4.17 for black oat (BO), 1.13 and 8.64 for onion (O), and 6.26 and 17.93 for sweet pepper (SwP). By concatenating the two models, sclerotia population dynamics under several crop sequences were simulated. At steady state, the sequence SwP–O–Fallow–BO resulted in the lowest long-term sclerotia density (7.09 sclerotia/100 g soil), and SwP–Fallow in the highest (17.89 sclerotia/100 g soil). The developed methodology facilitates the selection of a limited number of rotation options to be tested in farmers’ fields.
Bodem en vruchtwisseling, De basis voor duurzame gewasbescherming
Haan, Janjo de - \ 2013
arable farming - cropping systems - rotations - soil quality - plant protection - green manures - sustainable agriculture - sandy soils - de peel
Crop rotation design in view of soilborne pathogen dynamics : a methodological approach illustrated with Sclerotium rolfsii and Fusarium oxysporum f.sp. cepae
Leoni, C. - \ 2013
University. Promotor(en): Ariena van Bruggen; Cajo ter Braak, co-promotor(en): Walter Rossing. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461738028 - 173
gewassen - rotaties - bodempathogenen - bodemschimmels - plantenziekteverwekkende schimmels - athelia rolfsii - fusarium oxysporum f.sp. cepae - populatiedynamica - modellen - crops - rotations - soilborne pathogens - soil fungi - plant pathogenic fungi - population dynamics - models

Key words: Sclerotium rolfsii, Fusarium oxysporum f.sp. cepae, soilborne pathogens, crop rotation, population dynamic models, simulation.

During the last decades, agriculture went through an intensification process associated with an increased use of fossil fuel energy, which despite temporarily increasing yields often resulted in decreased overall sustainability. Crop rotation is considered a cornerstone of sustainable farming systems. The design of crop rotations is a complex process where several objectives should be combined.Models can support the design of crop sequences and help to reveal synergies and trade-offs among objectives.Despite their importance, pathogen dynamics are rarely taken into account in cropping system models, not in the least because quantitative information from classical crop rotation experiments to calibrate and evaluate the models is resource demanding, and therefore scarce.

The aim of this thesis was to develop a research approach where data (greenhouse pot experiments, microplot experiments, surveys on commercial farm fields) and model simulations were combined to identify crop sequences that minimize soilborne pathogen inoculum build up, and to subsequently include this information into models for designing sustainable crop rotations. The study was carried out based on two ecologically distinct and relevant pathogens in vegetable production systems: Sclerotium rolfsiiand Fusarium oxysporum f.sp.cepae(Foc).

Two aspects of the dynamics of S. rolfsiisclerotia were studied: survival after soil incorporation of green manures, and population changes under three cropping sequences. In pot experiments, sclerotia survival in soil after incorporation of a winter green manure and its decomposition during summer was generally lower than after summer green manure incorporation and decomposition during winter. The incorporation of various legume crops (black beans, cowpea, hairy vetch and lupines) allowed multiplication of sclerotia while various grasses (sudangrass, foxtail millet, oats and wheat) as well as sunhemp resulted in a reduction of sclerotia in the soil. The build-up of sclerotia populations in the microplots was dependent on the crop sequence. Multiplication in sweet pepper was greater after black oat than after onion or fallow.

The dynamics of Focwas studied at two different levels: multiplication in individual plants and population changes in different crop sequences.Foccolonized and multiplied in the root systems of 13 non-Allium plant species without inducing disease symptoms or growth retardation. These species thus constituted “reservoir-hosts” for Foc. The lowest Foclevels per g of dry weight of root were found in wheat, sunflower, cowpea and millet whereas the highest Foclevel was found in black bean.Fusariumpathogen dynamics was strongly affected by the cropping history in a particular field. Fusariumpopulations increased from transplant to harvest of onion when another onion crop had been planted in the same field during the previous winter, whereas Fusariumpopulations decreased when a winter green manure had been planted.

Pathogen dynamics in crop sequences was simulated by concatenating two simple models, the first one describing the build-up of the pathogen within a crop, and the second one describing the dynamic of the pathogen during the intercrop period. The simulations described differences among crop sequences and alternating cycles of increasing and decreasing soil pathogen populations, as well as differences at equilibrium populations related to host frequency and cropping history.

This thesis provides a methodological approach to the design of crop rotations and their effects on soil borne pathogen dynamics. The combination of data from controlled experiments, novel analytical tools (Bayesian analysis, modelling and simulation) and on-farm observations can lead to the identification of optimal crop rotations without extensive field experiments that require a lot of time, space and economic resources.

Maismoeheid bestrijden met vruchtwisseling
Groten, Jos - \ 2013
zea mays - dairy farming - arable farming - soil fertility management - soil fertility - cropping systems - rotations - soil quality - green manures
Economic and environmental analysis of energy efficiency measures in agriculture, Case Studies and trade offs
Visser, C.L.M. de; Voort, M.P.J. van der; Stanghellini, C. ; Ellen, H.H. ; Klop, A. ; Wemmenhove, H. - \ 2013
agrEE - 157
landbouw - landbouw en milieu - energie - energiegebruik - efficiëntie - akkerbouw - gewasproductie - tarwe - aardappelen - katoen - rotaties - bedrijfssystemen - melkveehouderijsystemen - melkveehouderij - rundvleesproductie - pluimveehouderij - vleeskuikens - varkenshouderij - europa - glastuinbouw - agriculture - agriculture and environment - energy - energy consumption - efficiency - arable farming - crop production - wheat - potatoes - cotton - rotations - farming systems - dairy farming systems - dairy farming - beef production - poultry farming - broilers - pig farming - europe - greenhouse horticulture
This report illustrates case studies with an in-depth analysis of the interactions of energy efficiency measures with farm economics and the environmental impact (GHG) of the measures across Europe. The analyses followed a common methodology considering the farm gate as the system boundary. Therefore, considerable energy use in the post-processing of agricultural products were only taken into account, when they can be assumed to be realized on the farm. The analyses of the energy use, economic and environmental effects follow an LCA approach taking into account all costs of the production, including those for machines according to the concept of “useful life” of the machines used. The environmental effects of energy saving were illustrated with the greenhouse gas emission effect of the energy efficiency measures. The case studies are only a selection of specific energy saving measures across Europe and therefore cannot be regarded as representative for all Europe. Nevertheless, they will help to understand constraints and opportunities for increased energy efficiency in agriculture, which can be used to translate to an agenda of practical action or applied research. The findings are valid sometimes only in the specific regional settings, sometimes they are of general validity.
Lupineveredeling voor kalkrijke bodems : onderzoek naar perspectiefvolle lijnen
Nuijten, E. ; Prins, U. - \ 2013
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut 2013-012 LbP) - 33 p.
lupinus - biologische plantenveredeling - kalkrijke gronden - rotaties - voedergewassen - voeding - plantenveredeling - nederland - eiwitleverende planten - akkerbouw - organic plant breeding - calcareous soils - rotations - fodder crops - nutrition - plant breeding - netherlands - protein plants - arable farming
Lupine (Lupinus spp) trekt belangstelling van zowel biologische als gangbare akkerbouwers die zoeken naar een vlinderbloemig gewas om hun vruchtwisseling te verruimen, niet alleen als veevoer, maar ook voor humane voeding. De beschikbare rassen kunnen echter alleen op kalkarme (zand-)grond geteeld worden, terwijl de grootste arealen akkerbouw in Nederland op kalkrijke kleigronden liggen. Er is dus behoefte aan kalktolerante rassen. In 2010 en 2011 zijn eerste verkenningen uitgevoerd met lijnen van witte lupine. In 2012 was het doel een bredere evaluatie van lijnen van witte lupine op hun geschiktheid voor teelt op kalkrijke kleigrond om te beoordelen of er perspectief is voor verdere veredeling voor zowel gangbare als biologische teelt. Op basis van de geselecteerde lijnen kunnen vervolgens rassen ontwikkeld worden. Met de veldproeven kan ook meer duidelijkheid verkregen worden over de mechanismen achter kalkgevoeligheid.
Ruimere vruchtwisseling: voor- en nadelen voor nutriëntenbenutting en bedrijfseconomie : effecten van verruiming van vruchtwisseling op mineralenbenutting, bodemkwaliteit en economie op akkerbouwbedrijven
Dijk, W. van; Spruijt, J. ; Runia, W.T. ; Geel, W.C.A. van - \ 2013
Kennisakker.nl 2013 (2013)14 jan.
rotaties - akkerbouw - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfseconomie - bodemkwaliteit - nutriëntengebruiksefficiëntie - scenario-analyse - rotations - arable farming - farm management - business economics - soil quality - nutrient use efficiency - scenario analysis
Verruiming van de vruchtwisseling met meer graan is gunstig voor de bodemkwaliteit en vaak ook voor de mineralenbenutting, maar is ongunstig voor het economisch bedrijfsresultaat. Met name op bedrijven met pootgoedaardappelen zijn forse opbrengststijgingen nodig om het inkomensverlies te compenseren die op dit moment weinig realistisch lijken. In dergelijke situaties kan beter eerst worden gekeken naar alternatieve maatregelen zoals organische meststofkeuze, inwerken van stro en het telen van vroege rassen. Ook verruiming met vroeg geoogste bloembolgewassen of groenten of landruil met een melkveehouder kunnen aantrekkelijkere alternatieven zijn.
Beheersing van wortelvlieg : Dossier Biokennis
Broek, R.C.F.M. van den; Rozen, K. van - \ 2013
Biokennis
psila rosae - penen - insectenplagen - plagenbestrijding - gewasbescherming - vollegrondsgroenten - rotaties - biologische landbouw - carrots - insect pests - pest control - plant protection - field vegetables - rotations - organic farming
De larve van de wortelvlieg, Psila rosae, kan in een aantal schermbloemige gewassen grote schade veroorzaken. Overal in Nederland waar peen wordt geteeld, komt aantasting voor. In Nederland lijken de biologische telers goed met het probleem wortelvlieg om te gaan. Met slimme teeltmaatregelen zijn de problemen beheersbaar en dankzij inzicht in de biologie en levenscyclus van de wortelvlieg kunnen passende maatregelen de schade beperken. In dit dossier een overzicht en tips.
Meer graan geeft lager bouwplansaldo: Grote opbrengstverhogingen nodig om saldodaling te compenseren
Spruijt, J. ; Dijk, W. van; Runia, W.T. - \ 2013
Akker magazine 2013 (2013)1. - ISSN 1875-9688 - p. 28 - 29.
rotaties - agrarische bedrijfsvoering - akkerbouw - aardappelen - graan - opbrengsten - rendement - rotations - farm management - arable farming - potatoes - grain - yields - returns
Verlaging van de teeltfrequentie van aardappelen ten gunste van graan zou in theorie een hogere opbrengst moeten opleveren door het ruimere bouwplan en de hogere aanvoer van organische stof. Uit onderzoek blijkt echter dat verruiming van het bouwplan met meer graan leidt tot een daling van het bouwplansaldo. Om die saldodaling te compenseren, zouden opbrengstverhogingen nodig zijn die niet realistisch lijken.
PlantyOrganic: design and results 2012
Burgt, G.J.H.M. van der; Bus, M. - \ 2012
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut 2012-048 LbP) - 37 p.
bemesting - biologische landbouw - akkerbouw - groenbemesters - teeltsystemen - stikstofkringloop - veldproeven - rotaties - fertilizer application - organic farming - arable farming - green manures - cropping systems - nitrogen cycle - field tests - rotations
Increasingly strict legislation about fertilizer inputs and developing organic regulations are a strong stimulation to optimize the internal nutrient dynamics of organic arable farms. In the project ' PlantyOrganic', initialized by Biowad and realized at SPNA location Kollumerwaard, a challenging arable system is developed and tested: 100% internal nitrogen supply without input of nutrients from outside. In this report the design of the rotation and fertilizer scheme is presented and discussed, and the starting conditions in spring 2012 are documented. The NDICEA nitrogen model is used to explore the nitrogen dynamics. It is concluded that a 100% farm-own nitrogen supply can be achieved with good production levels. The 2012 results gave no reason to reconsider the rotation and fertilizer design, but since this was the first year of this experiment none of the crops had the pre-crop as foreseen in the design and the fertilizer used was only partly cut-and-carry fertilizer
Verruiming vruchtwisseling in relatie tot mineralenbenutting, bodemkwaliteit en bedrijfseconomie op akkerbouwbedrijven
Dijk, W. van; Spruijt, J. ; Runia, W.T. ; Geel, W.C.A. van - \ 2012
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 77
rotaties - akkerbouw - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfseconomie - nutriëntengebruiksefficiëntie - bodemkwaliteit - scenario-analyse - rotations - arable farming - farm management - business economics - nutrient use efficiency - soil quality - scenario analysis
Verruiming van de vruchtwisseling met meer graan is gunstig voor de bodemkwaliteit en vaak ook voor de mineralenbenutting, maar is ongunstig voor het economisch bedrijfsresultaat. Met name op bedrijven met pootgoedaardappelen zijn forse opbrengststijgingen nodig om het inkomensverlies te compenseren die op dit moment weinig realistisch lijken. In dergelijke situaties kan beter eerst worden gekeken naar alternatieve maatregelen zoals organische meststofkeuze, inwerken van stro en het telen van vroege rassen. Ook verruiming met vroeg geoogste bloembolgewassen of groenten of landruil met een melkveehouder kunnen aantrekkelijkere alternatieven zijn.
Optimal length of the grass-clover period in crop rotations: results of a 9-year field experiment under organic conditions
Boer, H.C. de - \ 2012
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report/ Wageningen UR Livestock Research 660) - 46
rotaties - wisselweide - grasklaver - lolium perenne - trifolium repens - zea mays - maïskuilvoer - bemesting - drijfmest - mineralen - nutriëntenuitspoeling - melkveehouderij - rotations - rotational pasture - grass-clover swards - maize silage - fertilizer application - slurries - minerals - nutrient leaching - dairy farming
The results of a 9-year crop rotation experiment with grass-clover are reported and discussed.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.